Blogomanija review 2013 – Šta smo naučili ?
Nevena, Branislava, Iva, Dragana, Nataša, Ivana, Ana-Marija i Zorana
Medijski panel: Jaka, Zoran, Neda, Duško, Rade, Moderator: Igor Savić
DAN 2
z zz
zzzzz...
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)
of 23

Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)

Blogomanija 2013 - najveći it dogadjaj,prvi put na kopaoniku, citati predavača...
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Blogomanija 2013 - Sta smo naučili ? (Quotes)

  • 1. Blogomanija review 2013 – Šta smo naučili ?
  • 2. Nevena, Branislava, Iva, Dragana, Nataša, Ivana, Ana-Marija i Zorana
  • 3. Medijski panel: Jaka, Zoran, Neda, Duško, Rade, Moderator: Igor Savić
  • 4. DAN 2
  • 5. z zz zzzzz...

Related Documents