Financiën
College 6
Terugblik
SlideShare
• Alle slides van de lessen zijn online terug te vinden
• http://www.slideshare.net/BobbyRond
Terugblik
• Waarom boekhouding voeren?
• De jaarrekening
• Bezit, schuld (vreemd vermogen), eigen vermogen
• De balans...
Geen terugblik nodig?
• Lezen pagina 2 t/m 22
• Opdrachten (opnieuw) maken:
• 1.1
• 1.2
• 1.3
• 1.4
• 1.5
• 1.6
•...
Noem vier punten waarom een
boekhouding bijhouden belangrijk is.
Boekhouding
• Informatie
• Eigen vermogen, winst, investeringen of leningen
• Controle
• Zijn de plannen uitgekomen? K...
Wat is het verschil tussen een
balansrekening en een resultatenrekening?
Jaarrekening
• (Eind)balans / Balansrekening
• Bezittingen, vreemd vermogen (schulden) en eigen vermogen
• Resultatenre...
Wat is het verschil tussen een interne
jaarrekening en een fiscale jaarrekening?
Jaarrekening
• Interne jaarrekening
• Voor het bedrijf intern
• Fiscale jaarrekening
• Voor de Belastingdienst
Waar staan debet en credit op de balans?
Balans
Debet Balans Credit
Ezelsbruggetje:
cRedit staat Rechts
Hoe reken je het eigen vermogen uit?
Bezittingen - schulden = eigen vermogen
Waar staan bezittingen, schulden
en eigen vermogen op de balans?
Balans
Debet Balans Credit
Bezittingen Eigen vermogen
Vreemd vermogen (schulden)
Wat betekent het als iets aan de debetzijde
van de balans staat? En de creditzijde?
De linkerkant (debet) bevat een overzicht
van de bezittingen van de organisatie
De rechterkant (credit) bevat een overzi...
Balans
Debet Balans Credit
Bank € 0,00 Eigen vermogen € 0,00
€ 0,00 € 0,00
Privé banksaldo € 5.000,00
• De ondernemer...
Balans
Debet Balans Credit
Bank € 5.000,00 Eigen vermogen € 5.000,00
€ 5.000,00 € 5.000,00
Privé banksaldo € 0,00
• D...
Balans
Debet Balans Credit
Bedrijfsauto € 5.000,00 Eigen vermogen € 5.000,00
Bank € 0,00
€ 5.000,00 € 5.000,00
• De b...
Balans
Debet Balans Credit
Bank € 10.000,00 Banklening € 10.000,00
€ 10.000,00 € 10.000,00
• Er wordt € 10.000,- gelee...
Balans
Debet Balans Credit
Bedrijfsauto € 5.000,00 Banklening € 10.000,00
Bank € 5.000,00
€ 10.000,00 € 10.000,00
• D...
Balans
Debet Balans Credit
Bedrijfsauto € 5.000,00 Crediteuren € 5.000,00
Bank € 0,00
€ 5.000,00 € 5.000,00
• Voor de...
Tip
• Debiteuren staan aan de debet kant van de balans
• Crediteuren staan aan de credit kan van de balans
Waar staan de afkortingen
IF, VF, BA en KS voor?
Afkortingen
• Ontvangen van factuur van leverancier (crediteur) IF (inkoopfactuur)
• Verstuurde factuur aan klant (debit...
Grootboekrekeningen
Journaalposten
Journaalposten
• Journaalposten zijn wijzigingen van de balans
• Dit doen we met een grootboekrekening
Grootboekrekenin...
Debet = Links
cRedit = Rechts
Debiteuren staan bij Debet
Crediteuren staan bij Credit
leveranCiers zijn Crediteuren
K...
of 31

Les 6 - FIN (R1B)

College 6 - Week 42 - Financiën - ROC Mondriaan - Toerisme en Recreatie Voor klas: R1B
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Les 6 - FIN (R1B)

 • 1. Financiën College 6 Terugblik
 • 2. SlideShare • Alle slides van de lessen zijn online terug te vinden • http://www.slideshare.net/BobbyRond
 • 3. Terugblik • Waarom boekhouding voeren? • De jaarrekening • Bezit, schuld (vreemd vermogen), eigen vermogen • De balans (debet, credit) • Debiteuren, crediteuren • Grootboekrekeningen
 • 4. Geen terugblik nodig? • Lezen pagina 2 t/m 22 • Opdrachten (opnieuw) maken: • 1.1 • 1.2 • 1.3 • 1.4 • 1.5 • 1.6 • 1.7 • 2.01 • 2.02 • 2.03 • 2.04
 • 5. Noem vier punten waarom een boekhouding bijhouden belangrijk is.
 • 6. Boekhouding • Informatie • Eigen vermogen, winst, investeringen of leningen • Controle • Zijn de plannen uitgekomen? Klopt de begroting? • Bedrijfsvergelijking • Concurrentie • Wetgeving • Opgave van inkomsten voor de belastingen
 • 7. Wat is het verschil tussen een balansrekening en een resultatenrekening?
 • 8. Jaarrekening • (Eind)balans / Balansrekening • Bezittingen, vreemd vermogen (schulden) en eigen vermogen • Resultatenrekening • Heeft de onderneming winst of verlies gedraaid?
 • 9. Wat is het verschil tussen een interne jaarrekening en een fiscale jaarrekening?
 • 10. Jaarrekening • Interne jaarrekening • Voor het bedrijf intern • Fiscale jaarrekening • Voor de Belastingdienst
 • 11. Waar staan debet en credit op de balans?
 • 12. Balans Debet Balans Credit
 • 13. Ezelsbruggetje: cRedit staat Rechts
 • 14. Hoe reken je het eigen vermogen uit?
 • 15. Bezittingen - schulden = eigen vermogen
 • 16. Waar staan bezittingen, schulden en eigen vermogen op de balans?
 • 17. Balans Debet Balans Credit Bezittingen Eigen vermogen Vreemd vermogen (schulden)
 • 18. Wat betekent het als iets aan de debetzijde van de balans staat? En de creditzijde?
 • 19. De linkerkant (debet) bevat een overzicht van de bezittingen van de organisatie De rechterkant (credit) bevat een overzicht van hoe die bezittingen zijn gefinancierd
 • 20. Balans Debet Balans Credit Bank € 0,00 Eigen vermogen € 0,00 € 0,00 € 0,00 Privé banksaldo € 5.000,00 • De ondernemer start met zijn bedrijf • Op zijn privé rekening staat € 5.000,00 en de zakelijke rekening is nog leeg
 • 21. Balans Debet Balans Credit Bank € 5.000,00 Eigen vermogen € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 Privé banksaldo € 0,00 • De ondernemer heeft € 5.000,00 van zijn privé rekening naar zijn zakelijke rekening gestort • De privé rekening staat nu op € 0,00 en de zakelijke rekening op € 5.000,00 • De € 5.000,00 bij bank is geld dat beschikbaar is
 • 22. Balans Debet Balans Credit Bedrijfsauto € 5.000,00 Eigen vermogen € 5.000,00 Bank € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 • De bedrijfsauto is gefinancierd vanuit het Eigen vermogen • De bankrekening daalt van € 5.000,00 naar € 0,00 omdat de auto betaald is • De € 5.000,00 bij eigen vermogen is dus geen geld dat nog kan worden uitgegeven
 • 23. Balans Debet Balans Credit Bank € 10.000,00 Banklening € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 • Er wordt € 10.000,- geleend bij een bank • Dit bedrag wordt op de zakelijke bankrekening gestort • Er staat dus € 10.000,- saldo op de zakelijke bankrekening
 • 24. Balans Debet Balans Credit Bedrijfsauto € 5.000,00 Banklening € 10.000,00 Bank € 5.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 • De auto is gefinancierd vanuit een lening • De auto en het banksaldo zijn allebei gefinancierd door de lening • De € 5.000,00 bij bank is geld dat nog kan worden uitgegeven
 • 25. Balans Debet Balans Credit Bedrijfsauto € 5.000,00 Crediteuren € 5.000,00 Bank € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 • Voor de auto is rekening (factuur) gestuurd) • De auto is gefinancierd door de crediteur (rekening moet nog betaald worden) • Uiteindelijk moet crediteuren worden vervangen door eigen vermogen of een lening
 • 26. Tip • Debiteuren staan aan de debet kant van de balans • Crediteuren staan aan de credit kan van de balans
 • 27. Waar staan de afkortingen IF, VF, BA en KS voor?
 • 28. Afkortingen • Ontvangen van factuur van leverancier (crediteur) IF (inkoopfactuur) • Verstuurde factuur aan klant (debiteur) VF (verkoopfactuur) • Dagafschrift bank BA (bankafschrift) • Contante verkoop KS (kas) • Deze afkorting wordt gevolgd door een volgnummer, dus 01, 02, 03, etc.
 • 29. Grootboekrekeningen Journaalposten
 • 30. Journaalposten • Journaalposten zijn wijzigingen van de balans • Dit doen we met een grootboekrekening Grootboekrekening B/S/EV +/- Bedrag VOORRAAD B + 600 KAS B - 600 • Boeking KS01 • Er wordt voor € 600,- goederen gekocht • Deze worden per kas betaald
 • 31. Debet = Links cRedit = Rechts Debiteuren staan bij Debet Crediteuren staan bij Credit leveranCiers zijn Crediteuren Klanten zijn Debiteuren