Ponavljanje
besedoslovja
 Ključne besede
sporočevalec
naslovnik
Ponavljanje
besedoslovja
„A se greš guncat?”
vpraša Simon prijatelja,
naslonjenega na vrtni
plot.
Ponavljanje
besedoslovja
Kdo je
sporočevalec?
Kdo je naslovnik?
Ponavljanje
besedoslovja
 Ključne besede
 Stilno nezaznamovane (splošno
rabljene besede), stilno
zaznamovane besede
Ponavljanje
besedoslovja
 „Vedno
si ful zaseden, za
frende pa se sploh ne
meniš več, ” užaljeno
nadaljuje Simon.
Ponavljanje
besedoslovja
 Ključne besede
 Sopomenke, protipomenke,
nadpomenke, podpomenke,
enakoglasnice/enakopisnice
Ponavljanje
besedoslovja







Sopomenke
aktovkakrtačazemljapotepati sezanimivodebel-
Ponavljanje
besedoslovja










Protipomenke
datisvobodaporokagrajatipopravitidelavnik
palčektopzgovoren-
Ponavljanje
besedoslovja
 Nadpomenkepodpomenke




Bevk, Seliškar, Ingolič Stol, Triglav, Krn začimbe plesi -
Ponavljanje
besedoslovja
 Enakoglasnice ali
enakopisnice
 Razlikuj med pomeni naslednjih
enakopisnic.
 Zgled:
 klÓp –k...
Ponavljanje
besedoslovja
 Razlikuj med pomeni
naslednjih enakopisnic.
 ígra – igrá
dvígalo – dvigálo
Ponavljanje
besedoslovja
Ponavljanje
besedoslovja
 V primernih povedih pojasni
pomensko razliko med naslednjimi
enakoglasnicami ali enakopisnicami...
Ponavljanje besedoslovja
of 15

Ponavljanje besedoslovja

Malce za ponovitev besedoslovja.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponavljanje besedoslovja

 • 1. Ponavljanje besedoslovja  Ključne besede sporočevalec naslovnik
 • 2. Ponavljanje besedoslovja „A se greš guncat?” vpraša Simon prijatelja, naslonjenega na vrtni plot.
 • 3. Ponavljanje besedoslovja Kdo je sporočevalec? Kdo je naslovnik?
 • 4. Ponavljanje besedoslovja  Ključne besede  Stilno nezaznamovane (splošno rabljene besede), stilno zaznamovane besede
 • 5. Ponavljanje besedoslovja  „Vedno si ful zaseden, za frende pa se sploh ne meniš več, ” užaljeno nadaljuje Simon.
 • 6. Ponavljanje besedoslovja  Ključne besede  Sopomenke, protipomenke, nadpomenke, podpomenke, enakoglasnice/enakopisnice
 • 7. Ponavljanje besedoslovja        Sopomenke aktovkakrtačazemljapotepati sezanimivodebel-
 • 8. Ponavljanje besedoslovja           Protipomenke datisvobodaporokagrajatipopravitidelavnik palčektopzgovoren-
 • 9. Ponavljanje besedoslovja  Nadpomenkepodpomenke     Bevk, Seliškar, Ingolič Stol, Triglav, Krn začimbe plesi -
 • 10. Ponavljanje besedoslovja  Enakoglasnice ali enakopisnice  Razlikuj med pomeni naslednjih enakopisnic.  Zgled:  klÓp –klÒp  Ugriznil ga je klÒp. Smeti je potisnil pod klÓp.
 • 11. Ponavljanje besedoslovja  Razlikuj med pomeni naslednjih enakopisnic.  ígra – igrá dvígalo – dvigálo
 • 12. Ponavljanje besedoslovja
 • 13. Ponavljanje besedoslovja  V primernih povedih pojasni pomensko razliko med naslednjimi enakoglasnicami ali enakopisnicami:  prst  glava,  jezik