Dezvoltarea Durabila a Pietei Muncii din Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare Nr. contract: POSDRU/110/5...
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Um...
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA LUMINA - Lider de parteneriat -* autoritate a administrat...
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CONSTANTA - Partene...
S.C. VENT CONSULTING TEAM S.R.L. - Partener 2-*Societate comerciala cu o vasta experienta in d...
S.C. FiaTest S.R.L. - Partener 3 -*Experienta de peste un deceniu in domeniul resurselor...
OBIECTIVUL PROIECTULUI:Integrarea pe piata muncii a persoanelor din mediul rural ce au resedinta peraza teritoriala a Comu...
Venim in sprijinul somerilor si persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta prin:• Servicii...
CURSURI GRATUITE DE FORMARE PROFESIONALA:- Administrator retea de calculatoare;- Comunicare in Limba Engleza – initier...
Cursurile de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire.După examenele de absolvire, participanţii vor ...
ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CURSURIa) Copie a actului de identitate B.I./C.I.b) Copie a certificatului de naşterec)...
REZULTATE PROPUSE:•250 de persoane din mediul rural, ce au statutul de persoane ocupate in agricultura de subzistenta sa...
•125 de persoane ocupate in agricultura de subzistenta carora le-a fost furnizata consiliere si asistenta in vederea inc...
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:•proiectul este esential pentru continuarea unui demers strategic coerent initiat de catre ...
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA LUMINA Str. Mare nr. 170, Comuna Lumina, Judet Constanta Tel...
of 15

Prezentare cd

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare cd

 • 1. Dezvoltarea Durabila a Pietei Muncii din Mediul Rural, prin Facilitarea Accesului la Ocupare Nr. contract: POSDRU/110/5.2/G/86892 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA LUMINA
 • 2. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013 ,,Investeste in oameni!”Axa Prioritara nr. 5 ,,Promovarea masurilor active de ocupare”Domeniul Major de Interventie 5.2 ,, Promovarea sustenabilitatii pe termen lunga zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocupareafortei de muncaValoare eligibilia proiect: 1.432.472 leiRegiunea de implementare: Sud-EstDurata implementare: 18 luni
 • 3. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA LUMINA - Lider de parteneriat -* autoritate a administratiei publice locale, finantata partial de la Bugetul de Stat, implicata in permanenta in dezvoltarea potentialului resurselor umane din mediul rural;* implicare activa in dezvoltarea durabila a mediului economic si social local;* implicare in imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din zonele rurale si crearea de noi oportunitati de angajare pentru acestia;* demersuri in vederea adoptarii unui ansamblu de masuri active privind combaterea ratei de inactivitate si a tendintei de crestere a numarului de persoane ocupate in agricultura de subzistenta
 • 4. AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CONSTANTA - Partener 1 – AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CONSTANTA - Partener 1-*Coordonarea si realizarea la nivel judetean a activitatii de ocupare a fortei de munca si de protectie sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca* Servicii specializate de mediere a muncii, in vederea facilitarii integrarii pe piata muncii a persoanelor neocupate si a grupurilor vulnerabile*Facilitarii insertiei pe piata muncii a persoanelor din mediul rural, a persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta, persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, femeilor si tinerilor din mediul rural, precum si altor categorii de persoane cu o situatie dificila pe piata muncii
 • 5. S.C. VENT CONSULTING TEAM S.R.L. - Partener 2-*Societate comerciala cu o vasta experienta in domeniul managementului de proiect, in domeniul implementarii proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile si in domeniul desfasurarii campaniilor de informare si publicitate aferente unor astfel de proiecte.* Are in responsabilitate coordonarea si organizarea activitatilor de informare si publicitate asociate proiectului
 • 6. S.C. FiaTest S.R.L. - Partener 3 -*Experienta de peste un deceniu in domeniul resurselor umane si consultanta in domeniul sistemelor de management*Furnizor de formare profesionala autorizat in sistemul national de formare permanenta a adultilor*Formatori de inalta calificare certificati la nivel national si european
 • 7. OBIECTIVUL PROIECTULUI:Integrarea pe piata muncii a persoanelor din mediul rural ce au resedinta peraza teritoriala a Comunei Lumina (Comuna Lumina, satul Oituz si satulSibioara) , prin furnizarea unui program integrat de informare, mediere siformare, destinat persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta sisomerilor, avand ca finalitate facilitarea insertiei acestora pepiata muncii, prin dobandirea informatiilor, competentelor si abilitatilor necesareangajarii in domeniile non-agricole specifice pietei locale a fortei de munca.
 • 8. Venim in sprijinul somerilor si persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta prin:• Servicii de informare si consiliere profesionala pentru 250 depersoane (60 someri; 190 persoane ocupate in agricultura desubzistenta)• Formare profesionala diferentiata pentru fiecare categorie omogenaapartinand grupului tinta, inclusiv mediere.•Consiliere si asistenta pentru inceperea unei activitatiindependente sau pentru initierea unei afaceri in mediul rural pentru125 persoane ocupate in agricultura de subzistenta, absolvente alecursului de Competente antreprenoriale.
 • 9. CURSURI GRATUITE DE FORMARE PROFESIONALA:- Administrator retea de calculatoare;- Comunicare in Limba Engleza – initiere;- Lucrator in comert;- Inspector sanatate si securitate in munca;- Operator introducere, validare si prelucrare date;- Comunicare;- Ingrijitoare batrani la domiciliu;- Baby-sitter;- Competente antreprenoriale.
 • 10. Cursurile de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire.După examenele de absolvire, participanţii vor primi Certificate de Absolvire tipA.N.C. (Autoritatea Naţională pentru Calificări), însoţite de Suplimentedescriptive cu competenţele profesionale dobândite (recunoscute de MinisterulMuncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice şi de MinisterulEducaţiei Naţionale).GRUP TINTA:- Someri- Persoane ocupate in agicultura de subzistenta
 • 11. ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CURSURIa) Copie a actului de identitate B.I./C.I.b) Copie a certificatului de naşterec) Copie a certificatului de căsătorie sau a hotarârii de divorţ (numai pentru femei, în cazul schimbării numelui)d) Copie a diplomei/adeverinţei de studii (ultimul act de studii) e) Copie carnet de somer sau declaratie pe propria raspundere capersoana nu are loc de munca si/sau este ocupat in agricultura de subzistentaf) Adeverinta eliberata de medical de familie ,,apt cursuri” si ,,apt munca”
 • 12. REZULTATE PROPUSE:•250 de persoane din mediul rural, ce au statutul de persoane ocupate in agricultura de subzistenta sau de someri, care au finalizat un program integrat de informare, mediere si formare•minim 13 persoane integrate pe piata muncii•250 de persoane certificate, in domeniile mentionate anterior, in urma finalizarii si absolvirii programelor de formare personalizate
 • 13. •125 de persoane ocupate in agricultura de subzistenta carora le-a fost furnizata consiliere si asistenta in vederea inceperii unei activitati independente sau a initierii unei afaceri in mediul rural•2 conferinte de presa organizate in momentul initierii si finalizarii proiectului•1 web-site de promovare a proiectului, functional pe durata de implementare a proiectului, si cel putin inca 3 ani de la finalizarea acestuia•1 biblioteca virtuala, accesibila in mod gratuit categoriilor sociale apartinand grupului tinta extins la nivelul perimetrului delimitat de Solicitant ce va cuprinde minim 50 de carti, publicatii, reviste de specialitate relevante in domeniile specifice calificarii si in demersul de initiere a unei afaceri
 • 14. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:•proiectul este esential pentru continuarea unui demers strategic coerent initiat de catre solicitant si partenerii sai, care vizeaza eradicarea somajului si a ratei de ocupare in agricultura de subzistenta la nivel local si sporirea nivelului de stabilitate sociala a populatiei rezidente• imbunatatirea calitatii pregatirii resurselor umane va genera valoarea adaugata la nivelul regiunii si va impulsiona initiativele antreprenoriale, fiind create noi intreprinderi si noi locuri de munca, care vor contribui in mod indirect la sporirea standardului de viata a locuitorilor din zonele rurale
 • 15. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA LUMINA Str. Mare nr. 170, Comuna Lumina, Judet Constanta Tel. 0241 251 828 www.info-ocupare.ro

Related Documents