DIRECTII PRIORITARE IN PROMOVAREA SANATATII PE PRINCIPII ECOLOGICE Masterand: Gabor Aurelia Zoita
DEFINIREA ECOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ <ul><li>Ecologia </li></ul><ul><li>studiază organizarea, corelaţiile şi interrelaţiile di...
ECOSISTEMUL UMAN <ul><li>R eprezintă un ansamblu integrat care cuprinde : </li></ul><ul><li>totalitatea fiinţelor umane,...
IMPORTANŢA ECOLOGIEI UMANE <ul><li>Importanţa ecologiei: </li></ul><ul><li>studiază interdependenţa omului cu mediul său...
PRINCIPII ECOLOGICE <ul><li>Legi ecologice: </li></ul><ul><li>1. Legea minimului (Liebig,1840) => vegetaţia în creşte...
STAREA DE SĂNĂTATE ŞI ECOLOGIA UMANĂ <ul><li>INDICATORI AI STĂRII DE SĂNĂTATE </li></ul><ul><li>Indicatori direcţi (poz...
STAREA DE SĂNĂTATE ŞI ECOLOGIA UMANĂ <ul><li>INDICATORI AI STĂRII DE SĂNĂTATE </li></ul><ul><li>Indicatori indirecţi </...
STUDIU APLICATIV <ul><li>Analiza demografica comparativa </li></ul>* - date oficiale INS POPULAŢIE An Bazna România * 200...
NATALITATEA
MORTALITATEA
SPORUL NATURAL
MORBIDITATEA
MORBIDITATEA
MORBIDITATEA
MORBIDITATEA
CONCLUZII <ul><li>Sporul natural al populatiei in Bazna </li></ul><ul><li>înregistreză o scădere puternică în anul 2004, c...
of 16

Prezentare ecologie

O sinteza a unei lucrari de disertatie, cu aplicabilitate asupra indicatorilor demografici studiati in cadrul comunei Bazna, jud. Sibiu
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare ecologie

 • 1. DIRECTII PRIORITARE IN PROMOVAREA SANATATII PE PRINCIPII ECOLOGICE Masterand: Gabor Aurelia Zoita
 • 2. DEFINIREA ECOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ <ul><li>Ecologia </li></ul><ul><li>studiază organizarea, corelaţiile şi interrelaţiile dintre sistemele biologice supraindividuale aflate în interacţiune cu mediul de viaţă ; </li></ul><ul><li>studiază producţia şi productivitatea, stabilitatea, dinamica şi evoluţia generală a ecosistemelor ; </li></ul><ul><li>are o sferă largă de cuprindere şi se situează la graniţa dintre ştiinţele naturii şi cele sociale ; </li></ul><ul><li>s-a format ca ştiinţă din necesitatea cunoaşterii legităţilor ce dirijează fenomenele de organizare, funcţionare şi existenţă a lumii vii în strânsă interacţiune cu mediul abiotic ; </li></ul><ul><li>integrează datele şi metodele de cercetare ale altor ştiinţe în propriul său domeniu de cercetare. </li></ul>
 • 3. ECOSISTEMUL UMAN <ul><li>R eprezintă un ansamblu integrat care cuprinde : </li></ul><ul><li>totalitatea fiinţelor umane, </li></ul><ul><li>elementele naturale şi antropizate </li></ul><ul><li>elementele definitorii ale societăţii </li></ul><ul><li>Structura => BIOCENOZ Ă + BIOTOP </li></ul><ul><li>mediul natural–echivalentul biotopului din ecologia generală; </li></ul><ul><li>mediul antropic–totalitatea produselor create de om, depozite de deşeuri, reziduuri. </li></ul><ul><li>antropocenoză–totalitatea populaţiilor umane; </li></ul><ul><li>fitocenoză–naturală şi de cultură; </li></ul><ul><li>zoocenoză–naturală şi domestică. </li></ul>în care acestea sunt integrate la un moment dat, prin interrelaţii complexe.
 • 4. IMPORTANŢA ECOLOGIEI UMANE <ul><li>Importanţa ecologiei: </li></ul><ul><li>studiază interdependenţa omului cu mediul său de viaţă , </li></ul><ul><li>urmăreşte realizarea unui echilibru permanent pe baze biologice raţionale. </li></ul><ul><li>Pentru aceasta : </li></ul><ul><li>trebuie găsite căi de optimizare a interrelaţiilor organism-mediu cu respectarea legilor ecologice; </li></ul><ul><li>trebuie descoperiţi factorii de mediu potenţial perturbatori ai schimburilor de informaţie, energie şi substanţă în cadrul ecosistemului uman. </li></ul>
 • 5. PRINCIPII ECOLOGICE <ul><li>Legi ecologice: </li></ul><ul><li>1. Legea minimului (Liebig,1840) => vegetaţia în creşterea ei depinde de acele elemente necesare în cantităţi minime. </li></ul><ul><ul><li>Verificarea în practică -> completarea cu 2 principii : </li></ul></ul><ul><ul><li>principiul substituirii factorilor </li></ul></ul><ul><ul><li>principiul interacţiunii sau al conexiunii factorilor ecologici </li></ul></ul><ul><li>2. Legea toleranţei ( Blackman , 1905) => există un prag limită minim şi unul maxim, între care organismul îşi poate desfăşura activitatea. </li></ul><ul><li>3. Acţiunea combinată a factorilor ecologici Această lege, enunţată de Mitcherlich, arată că în natură organismele sunt supuse acţiunii globale a tuturor factorilor limitanţi, în anumite condiţii devenind precumpănitori unii, în alte condiţii alţii. </li></ul>
 • 6. STAREA DE SĂNĂTATE ŞI ECOLOGIA UMANĂ <ul><li>INDICATORI AI STĂRII DE SĂNĂTATE </li></ul><ul><li>Indicatori direcţi (pozitivi) </li></ul><ul><li>Nivelul de reproducere a populaţiei : natalitatea, fertilitatea generală şi specifică, reproducerea brută şi netă, fecunditatea </li></ul><ul><li>Nivelul de supravieţuire a populaţiei : durata medie a vieţii, speranţa de viaţă la diferite vârste, numărul supravieţuitorilor la diferite vârste, durata de viaţă sănătoasă, durata de viaţă activă, longevitatea populaţiei. </li></ul><ul><li>Dezvoltarea fizică a populaţ iei : somatoscopia , f iziometria , somatometria </li></ul><ul><li>Dezvoltarea psiho-intelectuală a populaţiei : nivelul sănătăţii mintale a populaţiei, dezvoltarea neuro-psihică, dezvoltarea neuro-motorie şi capacitatea de muncă intelectuală a copiilor şi adolescenţilor, coeficientul de inteligenţă, nivelul de integrare psiho-socială a populaţiei. </li></ul><ul><li>Starea de nutriţie a populaţiei </li></ul><ul><li>Capacitatea de muncă a populaţiei </li></ul><ul><li>Ponderea populaţiei sănătoase </li></ul><ul><li>Durata de supravieţuire fără incapacitate </li></ul><ul><li>Condiţiile ecologice (sănătatea mediului ambiant) </li></ul><ul><li>Dezvoltarea şi amploarea serviciilor de sănătate, a resurselor lor (materiale, financiare şi umane). </li></ul><ul><li>Eficienţa şi eficacitatea medicală şi economică a serviciilor de sănătate   </li></ul>
 • 7. STAREA DE SĂNĂTATE ŞI ECOLOGIA UMANĂ <ul><li>INDICATORI AI STĂRII DE SĂNĂTATE </li></ul><ul><li>Indicatori indirecţi </li></ul><ul><li>Morbiditatea </li></ul><ul><li>Invaliditatea </li></ul><ul><li>Mortalitatea populaţiei </li></ul><ul><li>Consum per capita/anual de alcool, tutun, droguri </li></ul><ul><li>Indicatori sintetici, globali, multicriteriali </li></ul><ul><li>indicele de activitate a vieţii zilnice </li></ul><ul><li>Indicele.I.R.S (Cumulate Illnes Rating Scale) </li></ul><ul><li>incapacitate şi dependenţă </li></ul><ul><li>Indicele de sănătate fizică </li></ul>
 • 8. STUDIU APLICATIV <ul><li>Analiza demografica comparativa </li></ul>* - date oficiale INS POPULAŢIE An Bazna România * 2003 3850 21733556 2004 3825 21673328 2005 3810 21623849 2006 3855 21584365 2007 4200 2008 4350
 • 9. NATALITATEA
 • 10. MORTALITATEA
 • 11. SPORUL NATURAL
 • 12. MORBIDITATEA
 • 13. MORBIDITATEA
 • 14. MORBIDITATEA
 • 15. MORBIDITATEA
 • 16. CONCLUZII <ul><li>Sporul natural al populatiei in Bazna </li></ul><ul><li>înregistreză o scădere puternică în anul 2004, comparativ cu 2003, respectiv de la 1,2 la 0,4; </li></ul><ul><li>în 2005 este înregistrată o creştere a sporului natural până la valoarea de 2,4; </li></ul><ul><li>în anii următori, 2006 şi 2007, indicele de spor natural a crescut la 3,7, respectiv 3,8, urmând ca, în 2008 acest indice să scadă, din nou, la 3,4. </li></ul><ul><li>Sporul natural in Romania </li></ul><ul><li>în 2003 se înregistra valoarea -2,5, apoi a crescut la -1,9 (în 2004 şi 2005), pentru a continua creşterea la - 1,8 în 2006. Valorile pentru sporul natural în cazul României sunt negative, spre deosebire de cele înregistrate în localitatea Bazna. </li></ul><ul><li>Din comparaţia celor două grafice se observă o evoluţie diferenţiată a valorilor indicelui sporului natural în comuna Bazna şi în ţară. </li></ul><ul><li>Natalitatea </li></ul><ul><li>Tendinţa de scădere a indicelui de natalitate în localitatea Bazna este în concordanţă cu scăderea acestui indice în întreaga ţară. </li></ul><ul><li>Mortalitatea </li></ul><ul><li>In Bazna scade de la valoarea 1 0 , 4 înregistrată în anul 2003, la valoarea 9,8 în anu l 2008 </li></ul><ul><li>In Romania scade de la valoarea 12,3 înregistrată în anul 2003, la valoarea 12 în anul 2006, cea mai mare scădere fiind înregistrată în anul 2004, respectiv de 11,9. </li></ul>