Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
SZLAK WODNY IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO
WARSZAWA – ZAMEK KRÓLEWSK...
Wisła wraz z innymi polskimi rzekami stanowi
olbrzymie źródło bogactwa, które rozsądnie spożytko-
wane, powinno służyć roz...
Gdy w 1576 roku włodarze Gdańska odmówili posłuszeństwa Królowi Stefanowi Batoremu, uznał on,
że należy znaleźć rozwiązani...
Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego: Wisła - Kanał Żerański - Jezioro Zegrzyńskie - Narew -
Biebrza – Kanał Augustowski...
5
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego stał się najdłuższym sz...
16 lipca 2007 roku w Warszawie powołana została Rada Programowa projektu turystyczno-rekreacyjnego
„Szlak wodny im. Króla ...
7
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
8
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
9
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
10
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
11
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
12
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
13
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Warszawa
Dzielnica Targówek m.st.
Warszawy
Dzielnica Żoliborz m.st.
Warszawy
Nieporęt
Serock
Pułtusk
Różan
Ostrołęka
Nowog...
Nowy Dwór
Mazowiecki
Zakroczym
Wyszogród
Płock
Nieszawa
Włocławek
Toruń
Solec Kujawski
Bydgoszcz
Grudziądz
Sztum
Malbork
E...
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gda...
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
Urząd Mor...
Organizacje pozarządowe:
Stowarzyszenie Dorzecza Wisły „WISŁA” – Warszawa
Liga Morska i Rzeczna – Klub „Bractwo Wiślane” w...
Program turystyczno-rekreacyjny Szlak Wodny im. Króla Stefana
Batorego stanowi sumę programów turystyczno-rekreacyjnych mi...
W miastach i miejscowościach objętych
projektem opracowano programy rozwoju infrastruk-
tury wodnej, przystani, nabrzeży, ...
Wybrane fragmenty
Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
21
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Warszawski Węzeł Wodny
 Wisła Warszawska km 456+000 ÷
551+000 – RZGW w Warszawie,
 Kanał Żerański długość 17,3 km,
 Jez...
 W granicach Warszawy km
497÷ 527, droga wodna kl. Ib
o szerokości 184 ÷ 223 m,
 Porty:
 Siekierkowski,
 Praski,
 Żer...
24
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Inwestycje 2009-2014
227 mln
Inwestycje 2014-2020
211 mln
25
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Budżet zadań planowanych
26
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
27
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Mieszkańcy aglomeracji warszawskiej zainteresowani są poznawaniem nowych atrakcyjnych
terenów turystyczno-rekreacyjnych.
W...
Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy
„Pedałuj & płyń” (bike & sail)”
„Pedałuj i Płyń” to hasłowa nazwa projektu „Rozwój
Warsz...
Lewobrzeżny bulwar Wisły
Budowa promenady pieszo-rowerowej wraz obiektami małej architektury (fontanny, ławeczki,
pergole,...
Multimedialny Park Fontann
Budowa zespołu fontann multimedialnych w
nowoczesnej technologii pozwalającej na organizowanie
...
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż lewego brzegu Wisły w granicach m.st. Warszawy (od
Łomianek do Konstancina-Jeziornej). Ok....
Po praskiej stronie Wisły przygotowane zostały także trzy plaże miejskie zlokalizowane na
wysokości ZOO, Stadionu Narodowe...
34
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
35
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Odtwarzanie
warszawskich
plaż
Plażowanie
nad
Wisłą
36
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Odtwarzanie
warszawskich
plaż
Plażowanie
nad
Wisłą
Kanał Żerański Pierwsza koncepcja kanału pojawiła się w
1910 roku. W kolejnych latach projekt był kilkakrotnie
przerabiany...
Wzdłuż kanału przewidziano budowę zakładów
przemysłowych. Kanał miał być dostępny dla 1350-
tonowych barek.
Później powsta...
Kanał zaczyna się w 520. km Wisły. Jego trasa
przebiega przez teren nizinny, częściowo doliną rzeki Długiej,
częściowo Cza...
Jezioro Zegrzyńskie
wraz z Nieporętem, Serockiem i Zegrzem zaliczane jest do największych ośrodków wodniackich w Polsce.
W...
Stopień Wodny
Dębe
Jezioro Zegrzyńskie
wraz ze Stopniem Wodnym
w Dębe na rzece Narew
oddano do użytku w 1963
roku jako wie...
Jezioro Zegrzyńskie - zbiornik rekreacyjny
Jezioro Zegrzyńskie jest dla mieszkańców Warszawy
i okolic atrakcyjnym miejscem...
Dużą atrakcją są także liczne trasy rowerowe o różnym stopniu trudności. Jest ich około 12 (o
łącznej długości 351,1 km), ...
Nieporęt
44
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Kiedy Zygmunt III Waza w roku 1596 przeniósł swą
sie...
Narew
Położone nad Narwią miasta: Serock, Pułtusk, Łomża,
Ostrołęka, Różan, Nowogród, Wizna, Goniądz, Tykocin oraz gminy
l...
Pułtusk
Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza w
odległości ok. 60 km od Warszawy na skraju Puszczy Białej, na
...
Pułtusk jest jednym z najstarszych miast
Mazowsza. Pierwsze ślady osadnictwa na wyspie
pochodzą z XII wieku. Od XII do XVI...
Gmina Nowogród
Nowogród ma znakomite warunki przyrodnicze i
krajobrazowe do rozwoju różnych form turystyki.
Położenie nad ...
Największą atrakcją jest niewątpliwie Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie. Skansen położony jest na
wysokiej skarpie nadnarwi...
50
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Łomża
Atrakcyjne turystycznie okolice Łomży, przełom rzeki
Na...
51
Kompleksowa budowla Terenów Sportowo-Rekreacyjnych
nad Narwią, odwieczne marzenie Łomżyniaków, podzielona
została na tr...
Biebrzański Park Narodowy
Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego w
województwie podlaskim przebiega na długości ok. 84 km
...
Augustów i Kanał Augustowski Cały odcinek Kanału Augustowskiego wraz
z zabudową stanowi wizytówkę Szlaku Wodnego
im. Króla...
54
Kanał Augustowski, administrowany jest przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie, jest drogą wodną przekrac...
Różnice poziomów wód pomiędzy poszczególnymi zbiornikami wynoszą od 0,8 do 9,80 m. Im
większa różnica, tym bardziej „skomp...
Decyzją Ministra Kultury i Sztuki dnia 21 grudnia
1968 r. Kanał został wpisany do rejestru zabytków
najlepiej zachowany od...
57
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Kanał Augustowski to:
 Droga wodna klasy Ia o dł. 101,2 km
z...
58
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
59
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Śluza Kudrynki
60
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Śluza Dębowo
W latach 1997 – 2012 na
zlecenie ...
Graniczny odcinek Kanału Augustowskiego
61
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Graniczna Śluza Kurzyniec
62
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Jaz Wołkuszek
63
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Śluza Augustów
Śluza Perkuć
Śluza Gorczyca
Śluz...
64
Zakroczym
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Zakroczym leży na wysokiej skarpie wiślanej
poprzec...
65
Wyszogród
Tysiącletni Wyszogród należy obok Płocka,
Czerwińska i Czerska do najstarszych grodów Mazowsza.
Miasto leży n...
Solec Kujawski to prężnie
rozwijająca się gmina, której władze
stawiają na harmonijny rozwój gospodarki.
Na terenie gminy ...
67
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Bydgoszcz
Historia Bydgoskiego Węzła Wodnego
rozpoczęła się w...
68
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Przystań Bydgoszcz to połączone ze sobą
dwa budynki:
- dwukon...
69
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Odbudowa Bydgoskiego Centrum
Sportów Wodnych
Bydgoszcz posiad...
70
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Grudziądz Port Schultza w Grudziądzu
Marina:
- 16 miejsc post...
Elbląg, jedno z najstarszych polskich miast,
zawdzięcza swój unikalny wygląd niełatwej historii,
przede wszystkim przeplat...
72
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elb...
73
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Partnerzy projektu:
 Województwo Pomorskie
 Województwo War...
74
Okres realizacji inwestycji: 2010 – 2012
Wartość projektu: 82 676 918 PLN
Udział UE: 49 071 615 PLN
W ramach projektu z...
75
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Błotnik– przystań żeglarska
Braniewo – przystań żeglarska
76
Miejsce budowy: Nowy Świat
Długość: 1.260 metrów
Głębokość: 5 metrów
Szerokość: 60 – 100 metrów
Śluza: 200 x 25 x 5 m
T...
Zalew Wiślany to morskie wody wewnętrzne. Zalew Wiślany to zatoka Morza Bałtyckiego odcięta od Zatoki
Gdańskiej pasem Mier...
Porty i przystanie na Zalewie Wiślanym:
Elbląg – Port Morski,
• Kąty Rybackie,
• Krynica Morska,
• Piaski,
• Nowa Pasłęka,...
Atrakcje turystyczne obszaru Zalewu Wiślanego:
Mierzeja Wiślana – piaszczysty wał o szerokości 1 – 2 km, oddzielający Zale...
Tolkmicko – miasteczko portowe,
największy port na Zalewie Wiślanym,
stanowiący nie tylko schronienie dla
kutrów rybackich...
Sztutowo – niewielka miejscowość wypoczynkowa. To tutaj w okresie II wojny światowej znajdował się
hitlerowski obóz koncen...
82
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Puck
Harcerski Ośrodek Morski
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Atrakcje turystyczno – rekreacyjne
83
Tablica informacyjny przy ulicy Kondratowicza
84
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Kanał Bródnowski przy osiedlu mieszkaniowym Zielone Zacisze
85
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Mostek pieszy nad Kanałem Bródnowskim przy Osiedlu Zielone Zacisze
86
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Bat...
Skwerek przy ulicy Kondratowicza przy Kanale Bródnowskiego
87
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Skwer nad Kanałem Bródnowskim
88
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Skwer nad Kanałem Bródnowskim
89
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Skwer nad Kanałem Bródnowskim
90
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Skwer nad Kanałem Drewnowskiego
91
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny na Kanale Bródnowskim
Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
Dziękujemy za uwagę
Podziękowania:
RZGW Warszawa
RZGW Gdańsk
Urząd Morski Gdynia
Hydroprojekt sp. z o.o.
92
Rada Programow...
of 92

Prezentacja Szlak Wodny Batorego 2015

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Lifestyle      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Szlak Wodny Batorego 2015

 • 1. Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego SZLAK WODNY IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO WARSZAWA – ZAMEK KRÓLEWSKI: • WISŁA – KANAŁ ŻERAŃSKI – JEZIORO ZEGRZYŃSKIE – NAREW – BIEBRZA – KANAŁ AUGUSTOWSKI (NIEMEN) • WISŁA – ZALEW WŁOCŁAWSKI – NOGAT – KANAŁ JAGIELLOŃSKI – ELBLĄG – ZALEW WIŚLANY – ZATOKA PUCKA (MORZE BAŁTYCKIE) Warszawa, 27 kwietnia 2015 r.
 • 2. Wisła wraz z innymi polskimi rzekami stanowi olbrzymie źródło bogactwa, które rozsądnie spożytko- wane, powinno służyć rozwojowi gospodarczemu miast, gmin, regionów oraz kraju. Atrakcyjnymi, ale nie w pełni wykorzystanymi terenami pod względem turystyczno-rekreacyjnym, są tereny położone wzdłuż głównych rzek: Wisły, Nogatu, Narwi, Biebrzy, Kanału Augustowskiego oraz tereny wschodnie wybrzeża Morza Bałtyckiego w rejonie Zalewu Wiślanego, Zatoki Puckiej. W Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zrodził się pomysł, reaktywowania szlaków wodnych, których wyty- czeniem i rozwojem zajmował się Król Stefan Batory. Król Stefan Batory zasiadający na tronie Rzeczy- pospolitej w latach 1576-1586 doceniał olbrzymią rolę głównych rzek polskich Morza Bałtyckiego dla rozwoju transportu towarów, handlu oraz dla celów militarnych. Główne rzeki wpływające do Morza Bałtyckiego nadawały się na drogi wodne, przez które odbywał się transport i wymiana towarów z krajami europejskimi. Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego 2
 • 3. Gdy w 1576 roku włodarze Gdańska odmówili posłuszeństwa Królowi Stefanowi Batoremu, uznał on, że należy znaleźć rozwiązanie umożliwiające transport towarów do Morza Bałtyckiego z pominięciem Gdańska. Postanowił uczynić z Elbląga główny port handlowy i wojenny, który przez rzeki: Wisłę, Nogat, Elbląg mógł odbierać towary przeznaczone do przetransportowania Morzem Bałtyckim. Wyznaczył również Puck na port o charakterze militarnym. Poza tym wyznaczył również kolejne szlaki wodne do transportu towarów z Wisły przez Narew, Biebrzę do Niemna i dalej na Morze Bałtyckie oraz z Wisły przez Noteć i Wartę. Planował również rozwinąć drogi wodne w kierunku Morza Czarnego, przez Bug, Muchawiec, Kanał Królewski, Dniepr. Program rozwoju dróg wodnych zmierzających do Morza Bałtyckiego wdrażany przez Króla Stefana Batorego jest ciągle aktualny, gdyż realizowany w obecnej rzeczywistości przyczyni się do rozwoju turystyki i rekreacji nie tylko wodnej oraz rozwoju gospodarczego atrakcyjnych rejonów Polski. Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego 3
 • 4. Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego: Wisła - Kanał Żerański - Jezioro Zegrzyńskie - Narew - Biebrza – Kanał Augustowski (Niemen) oraz Wisła - Zalew Włocławski - Wisła - Nogat - Kanał Jagielloński - Elbląg - Zalew Wiślany - Zatoka Pucka (Morze Bałtyckie), przebiega przez tereny charakteryzujące się ciekawymi walorami przyrodniczymi, miastami i miejscowościami o bogatych tradycjach kulturowych, militarnych, gospodarczych. Na terenach tych znajdują się cenne zabytki oraz budowle hydrotechniczne charakteryzujące się rzadko spotykanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Wizytówką Szlaku wodnego im. Króla Stefana Batorego są: * główne rzeki: Wisła, Narew, Nogat, Biebrza, Elbląg i inne; * Jezioro Zegrzyńskie, Zalew Włocławski, Zalew Wiślany; * Kanał Jagielloński wybudowany w 1483 roku; * Kanał Augustowski wybudowany w latach 1825-1839; * Zamek Królewski w Warszawie, Zamek w Malborku, Zamek w Pułtusku; * Mierzeja Wiślana; * Półwysep Helski; * wybrzeże Morza Bałtyckiego; * Kampinoski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Puszcza Bydgoska, Puszcza Augustowska, Bory Tucholskie; * najstarsze zabytki z okresu Piastów, Jagiellonów, Wazów oraz Króla Stefana Batorego; * miasta: Warszawa, Płock, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Elbląg, Puck, Frombork, Malbork, Solec Kujawski, Wyszogród, Zakroczym, Nieszawa, Krynica Morska, Tolkmicko, Czerwińsk, Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin), Białystok, Łomża, Ostrołęka, Pułtusk, Serock, Nowogród, Goniądz, Różan, Wizna, Nieporęt, Augustów, Zbójna, Płaska, Tykocin, Dobrzyń n/ Wisłą; * porty rzeczne i morskie. 4 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 5. 5 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego stał się najdłuższym szlakiem turystyczno-rekreacyjnym w Polsce, ma około 1000 km długości i obejmuje swoim zasięgiem Warszawę, rejony Województw: Mazowieckiego, Podlaskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego, rejon Morza Bałtyckiego z opcją rozszerzenia szlaku na Białoruś oraz Litwę, przez Niemen do Kłajpedy.
 • 6. 16 lipca 2007 roku w Warszawie powołana została Rada Programowa projektu turystyczno-rekreacyjnego „Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego: Wisła - Kanał Żerański - Jezioro Zegrzyńskie - Narew - Biebrza - Kanał Augustowski (Niemen)”. W skład Rady Programowej weszli między innymi: Marszałek Sejmu RP, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Mazowiecki, Prezydent m. st. Warszawy, Prezydent Ostrołęki, Prezydent Łomży; Burmistrzowie: Serocka, Pułtuska, Augustowa, Różana, Nowogrodu, Goniądza, Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy; Wójtowie: Gminy Nieporęt, Gminy Augustów, Gminy Wizna, Gminy Zbójna, Gminy Płaska; Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; Dyrektorzy: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie; Prezesi: Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Stowarzyszenia Dorzecza Wisły „WISŁA”, Związku Miast Nadwiślańskich, Hydroprojekt sp. z o.o. w Warszawie, Klubu „Bractwo Wiślane” - Liga Morska i Rzeczna. W dniu 10 czerwca 2011 roku Rada Programowa podjęła uchwałę w sprawie rozszerzenia Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego z Warszawy po Wiśle przez Zalew Włocławski, Nogat, Kanał Jagielloński, rzekę Elbląg nad Zalew Wiślany do Morza Bałtyckiego. W dniu 8 grudnia 2011 roku w Warszawie podjęto uchwałę o przyjęciu do Rady Programowej Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Prezydentów: Płocka, Włocławka, Torunia, Bydgoszczy, Grudziądza, Elbląga, Starostę Powiatu Sztumskiego, Burmistrzów Krynicy Morskiej, Fromborka, Malborka, Nieszawy, Solca Kujawskiego, Tolkmicka, Wyszogrodu, Zakroczymia oraz Nowego Dworu Mazowieckiego. W latach 2012 – 2014 do Rady Programowej przystąpili: Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Dyrektorzy: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Urzędu Morskiego w Gdyni, Zamku Królewskiego w Warszawie, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku; Redaktor Naczelny Miesięcznika „Gospodarka Wodna”, Burmistrz Miasta Puck, Komendant Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku, Przewodniczący Związku Gmin „Pisa – Narew”. 6 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 7. 7 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 8. 8 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 9. 9 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 10. 10 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 11. 11 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 12. 12 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 13. 13 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 14. Warszawa Dzielnica Targówek m.st. Warszawy Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy Nieporęt Serock Pułtusk Różan Ostrołęka Nowogród Łomża Wizna Uczestnicy projektu turystyczno-rekreacyjnego Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego Miasta, Powiaty, Gminy: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy Goniądz Biebrzański Park Narodowy Augustów Gmina Zbójna Gmina Płaska 14 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 15. Nowy Dwór Mazowiecki Zakroczym Wyszogród Płock Nieszawa Włocławek Toruń Solec Kujawski Bydgoszcz Grudziądz Sztum Malbork Elbląg Tolkmicko Frombork Krynica Morska Dobrzyń nad Wisłą Puck 15 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 16. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Urzędy: Marszałek Sejmu RP Wojewoda Mazowiecki Marszałek Województwa Mazowieckiego Marszałek Województwa Podlaskiego Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 17. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Urząd Morski w Gdyni 17 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 18. Organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Dorzecza Wisły „WISŁA” – Warszawa Liga Morska i Rzeczna – Klub „Bractwo Wiślane” w Warszawie Związek Miast Nadwiślańskich – Toruń Związek Gmin „Pisa – Narew” Instytucje: Zamek Królewski w Warszawie Biebrzański Park Narodowy Krajowa Izba Gospodarcza – Warszawa Polska Agencja Rozwoju Turystyki – Warszawa Hydroprojekt Sp. z o. o. – Warszawa Harcerski Ośrodek Morski w Pucku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Redakcja Miesięcznika „Gospodarka Wodna” 18 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 19. Program turystyczno-rekreacyjny Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego stanowi sumę programów turystyczno-rekreacyjnych miast i gmin położonych wzdłuż szlaku. W Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego: Wisła - Kanał Żerański - Zalew Zegrzyński - Narew - Biebrza - Kanał Augustowski (Niemen)” opracowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jako najważniejsze cele projektu wymieniono: * rozwój różnych form turystyki na obszarach atrakcyjnych z punktu widzenia przyrodniczego i kulturowego, * powiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego projektem, * rozwój dróg wodnych oraz infrastruktury do obsługi transportu wodnego, * rozwój gospodarczy terenów objętych projektem, * rozwój żeglugi śródlądowej, turystyki i sportów wodnych. Projekt umieszczony został w strategiach rozwoju województwa mazowieckiego, województwa podlaskiego i województwa warmińsko- mazurskiego oraz poszczególnych samorządów miejskich i gminnych uczestniczących w realizacji projektu. 19 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 20. W miastach i miejscowościach objętych projektem opracowano programy rozwoju infrastruk- tury wodnej, przystani, nabrzeży, portów, infrastruk- tury komunikacyjnej, parkingów, punktów widoko- wych, bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, nowych szlaków turystycznych odchodzących od szlaku wodnego. Trasa Szlaku wodnego im. Króla Stefana Batorego przebiega przez szlaki turystyczne „Pętli Żuławskiej”, mamy nadzieję, że w przyszłości zintegruje się również z „Wielką Pętlą Wielkopolski” (Warta - Noteć - Gopło - Warta). Mamy również nadzieję na poprowadzenie nowej odnogi Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego od Jeziora Zegrzyńskiego, przez Bug do Muchawca i przez Dniepr do Morza Czarnego. 20 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 21. Wybrane fragmenty Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego 21 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 22. Warszawski Węzeł Wodny  Wisła Warszawska km 456+000 ÷ 551+000 – RZGW w Warszawie,  Kanał Żerański długość 17,3 km,  Jezioro Zegrzyńskie. Początek Szlaku im. Króla Stefana Batorego Warszawa – Zamek Królewski Rezydencja królów Rzeczypospolitej 22 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 23.  W granicach Warszawy km 497÷ 527, droga wodna kl. Ib o szerokości 184 ÷ 223 m,  Porty:  Siekierkowski,  Praski,  Żerański,  Czerniakowski  Kanał Żerański w km 521+500 Wisły, o długości 17,3 km - droga wodna kl. II, śluza Żerań i Jaz Nieporęt. 23 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 24. 24 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Inwestycje 2009-2014 227 mln Inwestycje 2014-2020 211 mln
 • 25. 25 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Budżet zadań planowanych
 • 26. 26 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 27. 27 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 28. Mieszkańcy aglomeracji warszawskiej zainteresowani są poznawaniem nowych atrakcyjnych terenów turystyczno-rekreacyjnych. Warszawa otwiera się na Wisłę i inne rzeki dorzecza. Powstają nowe przestrzenie publiczne, które przyciągają coraz więcej ludzi, co mobilizuje do prowadzenia działań umożliwiających dalszy rozwój infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej nad Wisłą. Dobiega końca kluczowa inwestycja – przebudowa lewobrzeżnego Bulwaru Wisły od Zamku Królewskiego do II linii metra. Wykonano rewitalizację Portu Czerniakowskiego. Wdrażany jest program reaktywacji żeglugi rzecznej. Realizację tych działań wyprzedzają zmiany na praskim brzegu Wisły – od lat najbardziej zaniedbanym fragmencie Warszawy – na którym powstały plaże i ścieżki oraz przygotowywane i wdrażane są projekty ochrony przeciwpowodziowej. Od wielu lat mieszkańcy Warszawy obchodzą Święto Wisły – łączące ludzi wody oraz wszystkich, którzy lubią aktywnie wypoczywać: jeździć na rowerze, biegać, spacerować. 28 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 29. Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy „Pedałuj & płyń” (bike & sail)” „Pedałuj i Płyń” to hasłowa nazwa projektu „Rozwój Warszawskiego Węzła Wodno-Rowerowego” współfinanso- wanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt zapewni atrakcyjną przestrzeń publiczną nad Wisłą w Warszawie w powiązaniu z ofertą turystyczną transportu rzecznego i komunikacji rowerowej. Idea „Pedałuj i Płyń” wyrosła z uruchomionych jeszcze w 2005 roku promów pieszo-rowerowych, które pozwalają łączyć jazdę na rowerze z pływaniem po rzece. W skład projektu wchodzą cztery komponenty: - Modernizacja i przebudowa lewobrzeżnego bulwaru Wisły - Budowa multimedialnego Parku Fontann na Podzamczu - Budowa Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego - Wyposażenie plaż miejskich - Rewitalizacja Portu Czerniakowskiego. 29 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 30. Lewobrzeżny bulwar Wisły Budowa promenady pieszo-rowerowej wraz obiektami małej architektury (fontanny, ławeczki, pergole, punkt widokowy, obiekty terenowe etc.), zielenią parkową oraz placem zabaw dla dzieci i sztuczną plażę rekreacyjną i pawilonami usługowymi ruszyła na przełomie 2012 i 2013 roku. Przebudowa dotyczy 2 km bulwaru od Starego Miasta do Mostu Świętokrzyskiego i stacji metra Powiśle. Przestrzeń bulwaru zostanie wyposażona w atrakcyjny program dla różnych użytkowników. Projekt obejmie też przebudowę nabrzeża, w celu jego uatrakcyjnienia i przystosowania go do potrzeb cumowniczych. Nabrzeże wyposażone zostanie w instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. 30 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 31. Multimedialny Park Fontann Budowa zespołu fontann multimedialnych w nowoczesnej technologii pozwalającej na organizowanie widowisk „światło, woda, dźwięk została zakończona w 2011 roku. Otwarty 7 maja 2011 roku zespół fontann składa się z 4 obiektów. Główną atrakcję stanowią tańczące w rytm muzyki strumienie wody z synchronizowanych i podświetlanych dysz o szerokim spektrum możliwości oraz utworzony z mgły ekran wodny, na którym wyświetlane są projekcje filmowe i laserowe. 31 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 32. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż lewego brzegu Wisły w granicach m.st. Warszawy (od Łomianek do Konstancina-Jeziornej). Ok. 28,5 km szlak stanowić będzie element Wiślanej Trasy Rowerowej z Wisły do Gdańska, element w systemie dróg rowerowych EuroVelo E2, E11 oraz Greenways. Ze względu na istniejące walory przyrodnicze szlak zostanie zróżnicowany na odcinki o różnym chara- kterze, szerokości i rodzaju nawierzchni. Zostanie on uzupełniony o oznakowanie informacyjne o elementach możliwych do zwiedzania w rejonie obsługiwanym przez szlak. Pierwsze odcinki szlaku zostały wykonane w pierwszej połowie 2012 r. 32 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 33. Po praskiej stronie Wisły przygotowane zostały także trzy plaże miejskie zlokalizowane na wysokości ZOO, Stadionu Narodowego i Saskiej Kępy. Na plażach powstały boiska do plażowej piłki siatkowej oraz piłki nożnej plażowej. Zarząd Transportu Miejskiego dba o codzienne kursowanie do plaży promów pieszo - rowerowych. Promy kursują od 1 maja do 31 sierpnia. Od 1 maja do 30 czerwca pływają w soboty, niedziele i święta (w tym 2 i 4 maja), a od 1 lipca do 31 sierpnia również w dni powszednie. Od 2008 roku w okresie od maja do września na trasie Warszawa – Jezioro Zegrzyńskie – Serock odbywają się rejsy turystyczne statkiem wycieczkowym. 33 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 34. 34 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 35. 35 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Odtwarzanie warszawskich plaż Plażowanie nad Wisłą
 • 36. 36 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Odtwarzanie warszawskich plaż Plażowanie nad Wisłą
 • 37. Kanał Żerański Pierwsza koncepcja kanału pojawiła się w 1910 roku. W kolejnych latach projekt był kilkakrotnie przerabiany. Ostatecznie ustalono, że tzw. Węzeł Warszawski (w postaci trójkąta dróg wodnych) będzie się składał z kanału Żerań–Zegrze o długości 20 km, odcinka Wisły od Warszawy do Modlina o długości 32 km i Narwi od ujścia do Wisły do Zegrza o długości 29 km. Kanał Żerański miał na celu nie tylko skrócenie drogi wodnej z Bugu do Warszawy (przez Modlin) z 61 km do 20 km, lecz także utworzenie na kanale w rejonie Żerania portu o stałym poziomie wody. Nad kanałem w obrębie Wielkiej Warszawy miały powstać tereny przemysłowe korzystające z drogi wodnej o stałym poziomie. Budowę kanału Żerań-Zegrze rozpoczęto w 1919 roku na podstawie ustawy sejmowej. Prace przerwano na kilkanaście lat. Dopiero po 40 latach od przygotowania pierwszych koncepcji kanału, po II wojnie światowej, w 1951 roku przygotowano nowy projekt kanału i Portu Żerańskiego wraz z jednoczesnym planem realizacji. Zamierzenia były ambitne, port z kanałem miały stanowić odcinek drogi wodnej Wschód-Zachód, łącząc w przyszłości drogi wodne Polski (przez Bug, Wisłę, Brdę, Kanał Bydgoski, Noteć, Wartę i Odrę) z drogami wodnymi Europy Zachodniej. 37 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 38. Wzdłuż kanału przewidziano budowę zakładów przemysłowych. Kanał miał być dostępny dla 1350- tonowych barek. Później powstał jednak ograniczony plan inwestycyjny, wyłączono z projektu jeden basen, kanał portowy, bocznicę kolejową w porcie. Plan ten określono I etapem budowy Kanału Żerańskiego, który miał zapewnić ciągłość pracy elektrociepłowni, utworzyć drogę wodną (dla barek 300-tonowych, tymczasowo) od Wisły do Nieporętu. Kanał Żerański jest drogą wodną klasy II. Ruch żeglugowy jest regulowany znakami żeglugowymi i sygna- lizacją świetlną. Znaki umieszczone są na brzegach wzdłuż kanału. Sygnalizatory świetlne znajdują się na słupach na obu głowach śluzy. Kanał cieszy się popularnością w sezonie letnim. Pływają po nim statki wycieczkowe, łodzie i kajaki. Żeglarze z Warszawy mogą nim dotrzeć nie tylko do pobliskiego Jeziora Zegrzyńskiego, lecz także dalej w kierunku jezior mazurskich. Wzdłuż kanału można spotkać wielu wędkarzy. Żegluga towarowa istnieje, jednak w bardzo ograniczonym zakresie. 38 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 39. Kanał zaczyna się w 520. km Wisły. Jego trasa przebiega przez teren nizinny, częściowo doliną rzeki Długiej, częściowo Czarnej. Przekrój kanału od śluzy do Jeziora Zegrzyńskiego ma szerokość w dnie 25 m. Skarpy mają pochylenie łamane 1:3 od dna do wysokości 2 m oraz 1:2 od wysokości 2,0 nad dnem aż do poziomu brzegów kanału. Dno ma rzędną 76,10 m n.p.m. Przy minimalnym poziomie napełnienia Jeziora Zegrzyńskiego i kanału (78,52 m n.p.m. Kr.) głębokość kanału wynosi 2,5 m. Gdy w jeziorze spiętrzenie jest normalne (79,02 m n.p.m. Kr.) i przepływ w kanale minimalny, głębokość wynosi 3,00 m. Kanał dolny od Wisły do śluzy ma inne parametry. Pierwsze 120 m ma szerokość w dnie 41,4 m. Skarpy mają nachylenie u dołu 1:3, a powyżej 1:2. Kolejny odcinek do śluzy jest zwężony w dnie do 27,25 m. Na całej długości od Wisły do śluzy dno jest w poziomie rzędnej 74,30 m. Dzięki temu można śluzować statki przy niskich stanach wody. Do Kanału Żerańskiego wpływa Kanał Bródnowski, który przepływa przez najstarsze tereny osadnicze w Warszawie sięgające X wieku, znajdujące się w dzielnicy Targówek, nazywane Bródnem Starym. 39 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 40. Jezioro Zegrzyńskie wraz z Nieporętem, Serockiem i Zegrzem zaliczane jest do największych ośrodków wodniackich w Polsce. W 2013 roku minęło 50 lat od zakończenia budowy Jeziora Zegrzyńskiego i Stopnia Wodnego w Dębe. 40 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 41. Stopień Wodny Dębe Jezioro Zegrzyńskie wraz ze Stopniem Wodnym w Dębe na rzece Narew oddano do użytku w 1963 roku jako wielofunkcyjny zbiornik wodny, który wraz z kanałem Żerań-Zegrze i śluzą na Żeraniu stworzył tzw. hydrowęzeł warszawski. Miał być jednym ze stopni kaskady Bugu (pozostał jedynym), który wraz ze środkowym odcinkiem Wisły i Notecią miał tworzyć element drogi wodnej wschód-zachód. 41 Stopień położony jest na 21,6 km rzeki Narwi. Utworzone przez stopień Jezioro Zegrzyńskie opiera się o prawy, wysoki brzeg Narwi i jest otoczone zaporami bocznymi na lewym brzegu tej rzeki i na obydwu brzegach Bugu. Do jeziora wpadają rzeki Rządza i Prut oraz Kanał Żerański, do którego wpadają rzeki Długa, Czarna, Beniaminówka i Kanał Bródnowski. Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 42. Jezioro Zegrzyńskie - zbiornik rekreacyjny Jezioro Zegrzyńskie jest dla mieszkańców Warszawy i okolic atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu i uprawiania sportów. Połączone jest z Warszawą 17,3- kilometrowym Kanałem Żerańskim. Jednocześnie tworzy odcinek jednej z głównych dróg wodnych, które łączą jeziora mazurskie oraz zlewnie Narwi i Bugu z Wisłą. Wzdłuż całego brzegu jeziora powstały, i nadal powstają, atrakcyjne ośrodki wypoczynkowe, porty, osiedla domków letniskowych, a także bary, restauracje i plaże. Z roku na rok robi się coraz ciekawiej i powstają liczne atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych. Ośrodki wypoczynkowe i sportów wodnych znajdują się głównie w Zegrzu, Zegrzu Południowym, Zegrzynku, Jadwisinie, Jachrance, Białobrzegach i Ryni. Od wiosny do jesieni można uprawiać tu żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo, wioślarstwo i sporty motorowodne. Zimą na zamarzniętej tafli jeziora można spotkać amatorów bojerów, iceflyerów i iceboardów. Co roku odbywają się regaty organizowane m.in. przez Warszawskie Towarzystwo Regatowe czy Yacht Klub Polski Warszawa. 42 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 43. Dużą atrakcją są także liczne trasy rowerowe o różnym stopniu trudności. Jest ich około 12 (o łącznej długości 351,1 km), każda prowadzi przez malownicze tereny wokół jeziora. Dzięki ich dobremu rozplanowaniu rowerzyści mają okazję zobaczyć wiele zabytków architektury, piękne krajobrazy, rezerwaty, przystanie jachtowe. Zbiornik Jeziora Zegrzyńskiego wykorzystywany jest do poboru wody przez Wodociąg Północny m. st. Warszawy. Uruchomiono go w 1986 roku. Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie zaopatruje w wodę północne i centralne dzielnice lewobrzeżnej Warszawy oraz północne dzielnice prawobrzeżnej Warszawy (m.in.: Białołękę, Bielany, Bemowo, Targówek, Pragę Północ, część Woli, Żoliborza, Pragi Południe, Rembertowa). 43 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 44. Nieporęt 44 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Kiedy Zygmunt III Waza w roku 1596 przeniósł swą siedzibę z Krakowa do Warszawy, pojawił się problem lokalizacji dworu myśliwskiego. Wybór padł na Nieporęt, leżący w głębokiej puszczy w widłach Wisły i Narwi, a jednocześnie przy szlaku prowadzącym od Warszawy przez Bródno ku przeprawie na Narwi i dalej odgałę- zieniem szlaku bursztynowego na Jaćwierz. Puszcza nadnarwiańska obfitowała w liczne cieki wodne, stąd też król Zygmunt III nakazał „zebrać wody z puszczy” i tak powstał Kanał Królewski, w 1963 roku „inkorporowany” do Kanału Żerańskiego. Niewątpliwym atutem gminy jest znajdujące się w jej północnej części Jezioro Zegrzyńskie i przechodzący przez środkową część gminy, Kanał Żerański.
 • 45. Narew Położone nad Narwią miasta: Serock, Pułtusk, Łomża, Ostrołęka, Różan, Nowogród, Wizna, Goniądz, Tykocin oraz gminy leżące wzdłuż Szlaku im. Króla Stefana Batorego, posiadają liczne walory turystyczno-rekreacyjne. 45 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Serock Serock jest jednym z najstarszych miast na Mazowszu. Pierwszą wzmiankę o Serocku odnaleziono w tzw. falsyfikacie mogileńskim z 1065 roku. Zgodnie z zapisem w dokumencie, klasztor benedyktynów w Mogilnie miał otrzymywać jedną dziewiątą dochodów z mazowieckich grodów książęcych (w tym Serocka) oraz połowę opłat cła z komory celnej na Bugu. Wysoki brzeg u ujścia Bugu i Narwi oraz wielki szlak lądowy prowadzący wzdłuż Bugu z Mazowsza do Prus i na Ruś, odegrały ważną rolę w lokalizacji grodu. Tak umiejscowione miasto posiadało dobre warunki obronne oraz możliwości naturalne do rozwoju handlu i transportu wodnego.
 • 46. Pułtusk Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza w odległości ok. 60 km od Warszawy na skraju Puszczy Białej, na szlaku prowadzącym do Jezior Mazurskich. Na Mazury prowadzi jeszcze jedna droga - naturalny szlak wodny - rzeka Narew. Dwa kilometry przed Pułtuskiem rzeka Narew rozwidla się, okalając najstarszą część miasta – rynek z zamkiem i przyległymi kamieniczkami. Właśnie z racji takiego położenia miasto nazywane jest często Wenecją Mazowsza. Zresztą podobnie, jak w Wenecji, również tu można wybrać się na wycieczkę gondolą. Można także popływać kajakiem lub rowerem wodnym. Od południa dolina okalana jest dorzeczem Narwi łączącym się z nurtami Bugu, od strony wschodniej zaś lasami rozległej Puszczy Białej. Bogata historia, liczne cenne zabytki, dogodne położenie, dobrze zachowane walory przyrodnicze czynią nasze miasto atrakcyjnym miejscem życia i wypoczynku. ]ego historia i zabytki tworzą wspaniałą atmosferę. Pułtusk słynie z oryginalnego, niepowtarzalnego zespołu urbanistycznego w centrum miasta - Rynku, określanego jako najdłuższy w Europie, XVI-wiecznego Zamku Biskupów Płockich, obecnie Domu Polonii oraz licznych obiektów architektury sakralnej. 46 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 47. Pułtusk jest jednym z najstarszych miast Mazowsza. Pierwsze ślady osadnictwa na wyspie pochodzą z XII wieku. Od XII do XVIII w. miasto pozostawało pod jurysdykcją biskupów płockich. Na terenie miasta Pułtusk istnieje baza noclegowa składająca się z hoteli o różnym standardzie, akademik oraz kwatery prywatne – łącznie około 550 miejsc hotelowych. Obok bazy noclegowej istnieje baza gastronomiczna, na którą składają się bary, puby i restauracje. Pułtusk posiada także obiekty sportowe: stadion miejski, korty tenisowe, krytą pływalnię, 3 hale sportowe; obiekty kultury: Miejskie Centrum Kultury i Sztuki, Kino „Narew”, Muzeum Regionalne, Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy oddział w Pułtusku, Galeria Sztuki „4 strony świata” i inne. Ważnym elementem infrastruktury turystycznej miasta są istniejące szlaki - piesze i rowerowe: Narwiański, Puszczański, Zielony, Bobra i Pełty. 47 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 48. Gmina Nowogród Nowogród ma znakomite warunki przyrodnicze i krajobrazowe do rozwoju różnych form turystyki. Położenie nad Narwią sprzyja rozwojowi turystyki wodnej zwłaszcza kajakarstwa. Warte polecenia są spływy kajakowe Pisą do Narwi, Biebrza – Narew, Narwią z Łomży do Nowogrodu i z Nowogrodu do Laskowca. Wspaniałych wrażeń dostarcza wodna wyprawa gondolami z Łomży do Nowogrodu i z Nowogrodu do Łomży. Miłośnicy militariów mają okazję przejść szlakiem schronów bojowych SGO „Narew” od Nowogrodu przez Szablak do Łomży. Od Nadleśnictwa Nowogród do wiaty nad Pisą wiedzie ścieżka edukacyjna, na której można zapoznać się z przyrodą Puszczy Kurpiowskiej. Narew, Pisa i starorzecza stanowią raj dla wędkarzy; leszcze, liny, klenie, sandacze, szczupaki biorą prawie na co dzień, zdarza się nierzadko 30-40 kilogramowy sum, a także rzadka brzana, węgorz, jaź. Schyłek lata i jesień, to czas grzybobrania. Po wędkowaniu i grzybobraniu można pójść na psiwo kozicowe, parzaki i rejbak, które usuną zmęczenie i wzmogą siły witalne. 48 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 49. Największą atrakcją jest niewątpliwie Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie. Skansen położony jest na wysokiej skarpie nadnarwiańskiej na wprost ujścia Pisy do Narwi. Utworzono go w 1927 roku jako Muzeum Kurpiowskie. Około 3 tys. znajdujących się w nim zbiorów pochodziło ze zbiorów prywatnych twórcy skansenu Adama Chętnika. Muzeum zostało zniszczone podobnie jak cały Nowogród w 1939 roku. Ponownie otwarto je w latach 60. Obecnie na powierzchni około 3,5 ha znajdują się 23 budynki mieszkalne i gospodarcze z odpowiednim wyposażeniem oraz kilkadziesiąt obiektów tzw. małej architektury: barcie, kapliczki, studnie, bróg itp. Wszystkie budynki są konstrukcji zrębowej, z okresu od końca XVIII w. do I połowy XX w. Pochodzą z terenu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Na terenie skansenu znajdują się pozostałości średniowiecznego grodu Piastów mazowieckich. Na terenie gminy i Nowogrodu znajdują się trzy linie umocnień z czasów II wojny światowej – linia schronów bojowych SGO „Narew” (1939 r.), sowiecka linia Mołotowa (1941 r.) i bunkry niemieckiej linii obrony z 1944 r. 49 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 50. 50 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Łomża Atrakcyjne turystycznie okolice Łomży, przełom rzeki Narew, bliskość Narwiańskiego i Biebrzańskiego parków narodowych, stare carskie forty w sąsiedniej Piątnicy, kurpiowski skansen w Nowogrodzie i zabytki w samej Łomży sięgające rodowodem czasów średniowiecza sprawiają, że Łomżę warto odwiedzić. Położenie miasta jest niezwykłe. Leży nad Narwią i stanowi wraz z całą ziemią łomżyńską część Zielonych Płuc Polski, które są regionem wyjątkowym w skali europejskiej, ze względu na nieskazitelną przyrodę i wyjątkowe walory krajobrazowe. Łomżę okalają dwa regiony geograficzne - Międzyrzecze Łomżyńskie i Dolina Narwi wchodzące w skład Niziny Północnomazowieckiej. Miasto osadzone jest na wzgórzach morenowych obejmujących wysoką skarpę pradoliny Narwi - około 30 - 40 metrów – oraz wykształcone doliny rzek Łomżyczki i Strugi Lepackiej.
 • 51. 51 Kompleksowa budowla Terenów Sportowo-Rekreacyjnych nad Narwią, odwieczne marzenie Łomżyniaków, podzielona została na trzy etapy. Wybudowany w ramach I etapu Port Łomża położony jest przy międzynarodowej trasie Warszawa-Augustów- Litwa-Łotwa-Estonia (E-61) w północno-wschodniej Polsce w woj. podlaskim. Wybudowany port rzeczny i basen jachtowy na rzece Narwi, jest próbą władz lokalnych i regionalnych do pokazania tych wszystkich atrakcji od środka, koncepcją turystycznej reaktywacji historycznego Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego. Powstały port z przystanią jachtową znajduje się na 220 kilometrze Narwi. Jest on niespełna 20 kilometrów od miejscowości Nowogród, gdzie do „królowej rzek” północno - wschodniego Mazowsza – Narwi wpada Pisa, która stanowi swym 80 kilometrowym odcinkiem połączenie z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi i 48 kilometrów od ujścia Biebrzy do Narwi w okolicach miejscowości Wizna. To wspaniałe położenie może stać się (jak dotychczas jedyną) bazą wypadową do planowania i realizacji wypraw na ponownie odkrywane szlaki wodne Polski. Łomża, jej atrakcyjność historyczna, urokliwe położenie nad doliną Narwi, spełnia wszelkie walory do realizacji turystyki wodnej kajakarskiej i motorowodniackiej. Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 52. Biebrzański Park Narodowy Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego w województwie podlaskim przebiega na długości ok. 84 km przez Biebrzański Park Narodowy (BPN): od ujścia Biebrzy do Narwi w okolicach wsi Ruś k/Wizny, do pierwszej śluzy Kanału Augustowskiego – Dębowo. Odcinek ten przebiega przez dwa tzw. baseny doliny Biebrzy: Dolny (Ruś – Osowiec) i Środkowy (Osowiec – Sztabin). Basen Dolny jest najbardziej naturalny. Większość tego obszaru zajmują unikalne przyrodniczo torfowiska. Koryto rzeki na tym odcinku ma kręty przebieg, tworzy liczne meandry, boczne odnogi i starorzecza. Basen Środkowy rozciąga się od Kępy Sztabińskiej do przewężenia doliny Biebrzy w Osowcu. Do prawobrzeżnych dopływów Biebrzy w tym basenie należy Netta wraz z Kanałem Augustowskim. Na Biebrzy wyznaczono szlak kajakowy. Zezwala się także na spływ tratwami turystycznymi na wyznaczonych odcinkach: od Lipska do Osowca-Twierdzy oraz od Brzostowa do Rusi. Biebrzański Park Narodowy z uwagi na swoją unikalność przyrodniczą, krajobrazową, kulturową i turystyczną stanowi niezwykle atrakcyjny fragment Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego. 52 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 53. Augustów i Kanał Augustowski Cały odcinek Kanału Augustowskiego wraz z zabudową stanowi wizytówkę Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego. Kanał Augustowski był największą inwestycją Królestwa Polskiego XIX wieku. Na skutek wojny celnej pomiędzy Królestwem Polskim i Rosją a Prusami, Królestwo Polskie miało utrudniony dostęp do Bałtyku i tym samym został uniemożliwiony import i eksport towarów. Sytuacja ta skierowała uwagę rządów polskiego i rosyjskiego na możliwość wykorzystania wodnego transportu śródlądowego w szerszym zakresie. Cała droga miała składać się z dwóch części: Kanału Augustowskiego – po stronie polskiej i Kanału Windawskiego – po stronie zaboru rosyjskiego. Całkowita długość Kanału wynosi około 103 km. Na odcinku tym wybudowano 18 śluz, z czego czternaście obecnie znajduje się po polskiej stronie, jedna w pasie granicznym i trzy po stronie białoruskiej. 53 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 54. 54 Kanał Augustowski, administrowany jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, jest drogą wodną przekraczającą główny europejski dział wodny między dorzeczami Wisły i Niemna. Budowa Kanału wg projektu Ignacego Prądzyńskiego, rozpoczęta w 1824 i zakończona w 1838 roku, była największą inwestycją gospodarczą Królestwa Polskiego. Była też pionierskim przedsięwzięciem budowlanym i inżynierskim w skali XIX-wiecznej Europy. Kanał Augustowski przebiega przez krainę nazwaną „Zielonymi płucami Polski”, gdzie na każdym kroku spotyka się wiele cennych okazów przyrody. Przylegające do Kanału tereny, wraz z Augustowem, zaliczane są do najciekawszych i najatrakcyjniejszych przyrodniczo terenów w Polsce. Rejon Kanału Augustowskiego zasłynął także z pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1999 roku. Przepłynął On wówczas statkiem po Kanale Augustowskim do śluzy Gorczyca. Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 55. Różnice poziomów wód pomiędzy poszczególnymi zbiornikami wynoszą od 0,8 do 9,80 m. Im większa różnica, tym bardziej „skomplikowaną” śluzę trzeba było wybudować. W ten sposób powstała dwukomorowa śluza Paniewo (różnica poziomów 6,29 m) i pierwotnie trzykomorowa, a obecnie po przebudowie czterokomorowa - Niemnowo (różnica poziomów 9,80 m). Pozostałe 16 to śluzy jednokomorowe. Do dzisiaj wygląd zbliżony do pierwotnego zachowało 9 śluz. Tak jak przed 150 laty, aby komora napełniła się wodą, śluzowi otwierają luki wrót, podnosząc zastawki ręcznymi lewarkami. Następnie otwierają masywne wrota, pchając długie dyszle, które stanowią przeciwwagę dla skrzydeł wrót. 55 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 56. Decyzją Ministra Kultury i Sztuki dnia 21 grudnia 1968 r. Kanał został wpisany do rejestru zabytków najlepiej zachowany odcinek Kanału – od Augustowa do granicy państwa. Ochroną objęto nie tylko same budowle piętrzące i śluzy wraz z budynkami obsługi, ale również całą strefę krajobrazu wzdłuż kanału, ustaloną na 300 metrów od jego brzegów. W roku 1979 wojewódzki konserwator zabytków w Suwałkach wpisał do rejestru zabytków Kanał Augustowski od śluzy Dębowo do granicy państwa. Rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 25 kwietnia 2007 r. Kanał Augustowski został wpisany na Listę Pomników Historii w Polsce jako – Kanał Augustowski – droga wodna. Od wielu lat prowadzona jest żegluga turystyczna i sportowa po Kanale Augustowskim na całej długości, po stronie Polskiej i Białoruskiej. 28 kwietnia 1995 r. w Grodnie podpisano Porozumienie między władzami Województwa Suwalskiego Rzeczypospolitej Polskiej a władzami Województwa Grodzieńskiego Republiki Białorusi o rozwoju transgranicznych kontaktów gospodarczych i kulturalnych. 56 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 57. 57 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Kanał Augustowski to:  Droga wodna klasy Ia o dł. 101,2 km z czego : - 80,0 km na terytorium Polski, - 3,4 km odcinek graniczny, - 17,8 km na terytorium Białorusi.  18 śluz, z czego: - 14 na terytorium Polski, - 1 graniczna, - 3 na terytorium Białorusi. Pomiędzy miejscowościami Swoboda i Gorczyca kanał przekracza wododział Niemna i Wisły. Kanał zasilany jest wodą z jeziora Serwy, wyposażony jest w 18 śluz z tego na terytorium Polski znajduje się 14. Szerokość kanału wynosi od 12 do 20 m, głębokość od 0,80 do 1,60m. Parametry śluz: długość komory od 43,23 do 47,05 m, szerokość od 5,90 do 6,20 m.
 • 58. 58 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 59. 59 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 60. Śluza Kudrynki 60 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Śluza Dębowo W latach 1997 – 2012 na zlecenie RZGW Warszawa, m. in. wg projektów wykonanych przez DHV Hydroprojekt sp. z o.o. wykonano remonty następujących obiektów Kanału Augustowskiego: - Śluza Dębowo, - Śluza Przewięź, - Śluza Gorczyca, - Śluza Paniewo, - Śluza i jaz z mostami w Perkuciu, - Śluza Mikaszówka, - Śluza Sosnówek, - Śluza i jaz z mostami w Tartaku, - Śluza Kudrynki, - Śluza Kurzyniec, - Jaz Wołkuszek. Po stronie Białorusi w latach 2004 – 2006 wyremontowane zostały wszystkie trzy śluzy - Wołkuszek, Dąbrówka i Niemnowo.
 • 61. Graniczny odcinek Kanału Augustowskiego 61 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 62. Graniczna Śluza Kurzyniec 62 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 63. Jaz Wołkuszek 63 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Śluza Augustów Śluza Perkuć Śluza Gorczyca Śluza Paniewo
 • 64. 64 Zakroczym Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Zakroczym leży na wysokiej skarpie wiślanej poprzecinanej licznymi wąwozami w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej i Puszczy Kampinoskiej. Nazwa miasta pojawiła się już w 1065 roku. Środowisko przyrodnicze, tereny leśne, sąsiedztwo szlaków wodnych, liczne zabytki historyczne, stwarzają tu wspaniałe warunki do uprawiania czynnego wypoczynku. Dolina Wisły oraz wąwozy porośnięte są roślinnością łęgową. Wszystko to stanowi piękny krajobraz, gdzie można spotkać liczne, ale i bardzo rzadkie, gatunki zwierząt i roślin.
 • 65. 65 Wyszogród Tysiącletni Wyszogród należy obok Płocka, Czerwińska i Czerska do najstarszych grodów Mazowsza. Miasto leży na prawym brzegu Wisły na wysokiej 30- metrowej skarpie, przy granicy z Kotliną Warszawską na skrzyżowaniu dróg tranzytowych Warszawa - Płock i Sochaczew - Płońsk z przeprawą mostową przez Wisłę. Ze skarpy wiślanej roztacza się piękny widok na dolinę rzeki i znajdujące się na jej środku kępy porośnięte zaroślami. Nazwę swoją Miasto przyjęło od grodu i podgrodzia zlokalizowanych na tzw. górze zamkowej i u jej podnóża. Tereny te położone wzdłuż krawędzi wysoczyzny, pocięte są malowniczymi jarami z miejscami widokowymi na Wisłę i rozciągającą się na przeciwległym brzegu Puszczę Kampinoską. Walory krajobrazowe i klimatyczne oraz niewielka odległość od Płocka (40km) i Warszawy (70km) to atuty sprzyjające rozwojowi turystyki i rekreacji. Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 66. Solec Kujawski to prężnie rozwijająca się gmina, której władze stawiają na harmonijny rozwój gospodarki. Na terenie gminy znajduje się sieć szlaków turystycznych. Większość z nich przebiega przez tereny Puszczy Bydgoskiej. Ponad 60 proc. obszaru gminy znajduje się w obrębie części zachodniej obszaru chronionego krajobrazu wydm Kotliny Toruńsko – Bydgoskiej. Na terenie miasta i okolicznych wsi znajduje się 19 prawnie chronionych pomników przyrody. W większości są to pojedyncze drzewa lub grupy drzew. Ochronie podlegają także użytki ekologiczne obejmujące śródleśne bagna i mokradła. Solec Kujawski 66 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 67. 67 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Bydgoszcz Historia Bydgoskiego Węzła Wodnego rozpoczęła się wraz z budową, w latach 1773-1774, Kanału Bydgoskiego. Nowo powstały śródlądowy szlak komunikacyjny z roku na rok zyskiwał na znaczeniu. Był on elementem drogi wodnej z Polski do Europy Zachodniej i stanowił alternatywę dla drogi morskiej przez Gdańsk. Bydgoszcz jest szczególnym miastem nie tylko na mapie Polski, ale także na mapie Europy. Swoją pozycję zawdzięcza ona położeniu na skrzyżowaniu międzynarodowych dróg wodnych: E70, która łączy Europę Wschodnią i Europę Zachodnią oraz E40, łączącej Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Ten specyficzny układ hydrograficzny Brdy, Wisły, Kanału Bydgoskiego i Kanału Górnonoteckiego oraz pomniejszych okolicznych strug wraz z, towarzyszącymi mu urządzeniami wodnymi i rozwiązaniami urbanistycznymi (zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych), stanowi skarb i dumę Bydgoszczy – Bydgoski Węzeł Wodny (BWW). Kładka łącząca budynek Opery Nova z Wyspą Młyńską
 • 68. 68 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Przystań Bydgoszcz to połączone ze sobą dwa budynki: - dwukondygnacyjny, w którym zlokalizowano część sportowo-treningową z zapleczem magazynowym, - czterokondygnacyjny z częścią hotelową, gastronomiczną i biurową. Budynek jest przystosowany do obsługi ruchu turystycznego i sportowego związanego z wodą. Pełni zarówno funkcje hotelowe, jak i przystani sportowej i turystycznej. Następnym elementem wodnej układanki było oddanie do użytku nowej przystani na osiedlu Czyżkówko, przystań „Gwiazda” jest pierwszą zbudowaną od podstaw przystanią wodną o europejskim standardzie, w ramach programu rewitalizacji Bydgoskiego Węzła Wodnego i drogi wodnej Wisła-Odra. Sąsiedztwo klubu sportowego umożliwia skorzystanie przez wodniaków z jego infrastruktury, zaś fragment starego kanału zaadaptowano na cumowisko dla jednostek pływających. Przystań jest także końcowym etapem Tramwaju Wodnego (linia "Szlakiem Śluz").
 • 69. 69 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Odbudowa Bydgoskiego Centrum Sportów Wodnych Bydgoszcz posiada najstarszy tor regatowy w Polsce. W 2006 r. władze Miasta opracowały kompleksowy Program Rewitalizacji Bydgoskiego Węzła Wodnego, który ma służyć wyeksponowaniu nadrzecznego położenia miasta na skrzyżowaniu szlaków wodnych. W opracowaniu tym uwzględniona jest potrzeba wydłużenia i unowocześnienia toru regatowego zgodnie z wymogami międzynarodowymi, jak również budowa największej w mieście mariny w otoczeniu starej śluzy „Brdyujście” oraz udostępnienie otoczenia toru dla spacerów, rekreacji, sportu. Park nad Starym Kanałem Bydgoskim
 • 70. 70 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Grudziądz Port Schultza w Grudziądzu Marina: - 16 miejsc postojowych dla jednostek o długości do 10 m, - Y-boom, - - zaplecze sanitarne w hangarze, - bezpośrednie podłączenie do wodociągu i energii elektrycznej 230V, Centrum Szkoleniowo-Noclegowe: - 3 sale konferencyjne, - 28 miejsc noclegowych, - zaplecze odnowy biologicznej, - nowoczesna architektura, Kort tenisowy i pole dla camperów; Kładka pieszo-rowerowa: - prototypowe rozwiązanie, - obrót o 90°, - solidna stalowa konstrukcja, - dwie niezależne konstrukcje, tj. przęsło dojazdowe i kładka, - iluminacja świetlna.
 • 71. Elbląg, jedno z najstarszych polskich miast, zawdzięcza swój unikalny wygląd niełatwej historii, przede wszystkim przeplatającym się wpływom polskim i niemieckim. Mimo niemal całkowitych zniszczeń dokonanych po II wojnie światowej elbląskie Stare Miasto od kilkunastu lat prężnie odradza się, a na jego obszarze budowane są obiekty nawiązujące do starych budynków z gustowną domieszką architektury XXI wieku. Elbląg 71 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Opisując Elbląg nie można pominąć Kanału Elbląskiego z systemem unikalnych na skalę światową pochylni. Dzięki temu wynalazkowi statki na lądzie pokonują około 100 metrową różnicę poziomów wody na odcinku 10 km. Pochylnia Buczyniec po remoncie (RZGW Gdańsk)
 • 72. 72 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)  nabrzeże rzeki Elbląg przy Bulwarze Zygmunta Augusta,  Most Dolny – przebudowa kładki pieszej na most zwodzony,  Most Górny – przebudowa kładki pieszej na most zwodzony pieszy. Celem inwestycji była poprawa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu z zakresie obsługi żeglugi pasażerskiej i turystycznej.
 • 73. 73 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Partnerzy projektu:  Województwo Pomorskie  Województwo Warmińsko-Mazurskie  RZGW w Gdańsku  Miasto Gdańska  Miasto Elbląg  Miasto Tczew  Miasto Malbork  Miasto Braniewo  Gmina Braniewo  Miasto Tolkmicko,  Miasto Krynica Morska,  Gmina Nowy Dwór Gdański,  Gmina Stegna,  Gmina Cedry Wielkie,  Powiat Sztumski. Projekt Pętla Żuławska
 • 74. 74 Okres realizacji inwestycji: 2010 – 2012 Wartość projektu: 82 676 918 PLN Udział UE: 49 071 615 PLN W ramach projektu zrealizowano:  3 porty żeglarskie  Elbląg, Krynica Morska, Tolkmicko  6 przystani żeglarskich  Biała Góra, Braniewo, Nowa Pasłęka, Błotnik, Osłonka, Malbork  4 pomosty cumownicze  Tczew, Drewnica  2 mosty zwodzone  Gdańsk – Przegalina, Drewnica  elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa  System Informacji i Promocji Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Krynica Morska – port żeglarski Elbląg – port żeglarski
 • 75. 75 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Błotnik– przystań żeglarska Braniewo – przystań żeglarska
 • 76. 76 Miejsce budowy: Nowy Świat Długość: 1.260 metrów Głębokość: 5 metrów Szerokość: 60 – 100 metrów Śluza: 200 x 25 x 5 m Tor wodny: 9,7 km Koszt: ok. 850 mln zł Kanał zajmie: • 0,4% powierzchni Mierzei • 0,8% długości Mierzei • 0,3% powierzchni Zalewu • 0,6% obszaru Natura 2000 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Kanał przez Mierzeję Projekt przygotowywany od 2007 r. Planowana realizacja 2018-22
 • 77. Zalew Wiślany to morskie wody wewnętrzne. Zalew Wiślany to zatoka Morza Bałtyckiego odcięta od Zatoki Gdańskiej pasem Mierzei Wiślanej, przedzielona w poprzek granicą polsko-rosyjską. Zalew Wiślany w liczbach: • powierzchnia: 838 km², z tego część polska 328 km², • całkowita długość: 90,7 km, z tego część polska 35,1 km, • największa szerokość: 13 km, • najmniejsza szerokość: 6,7 km, • głębokość: od 3,5 m do 2,3 m. Zalew Wiślany to część Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 biegnącej z Antwerpii do Kłajpedy. Zalew Wiślany – zalew wielkich możliwości 77 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 78. Porty i przystanie na Zalewie Wiślanym: Elbląg – Port Morski, • Kąty Rybackie, • Krynica Morska, • Piaski, • Nowa Pasłęka, • Frombork, • Tolkmicko, • Kadyny, • Suchacz, • Nadbrzeże, • Kamienica Elbląska, • Jagodna Turystyka na Zalewie Wiślanym: Program „Pętla Żuławska”, Międzynarodowe Regaty i Zloty Żeglarskie, Grand Prix Zalewu Wiślanego, Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim FR, Studium rozwoju turystyki w strefie Zalewu Wiślanego. 78 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Piaski – przystań Nowa Pasłęka – port Kąty Rybackie
 • 79. Atrakcje turystyczne obszaru Zalewu Wiślanego: Mierzeja Wiślana – piaszczysty wał o szerokości 1 – 2 km, oddzielający Zalew Wiślany od Zatoki Gdańskiej, przedzielona granicą polsko-rosyjską. Unikatowe w skali kraju walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne i krajobrazowe zdecydowały o utworzeniu Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej, z największą w Europie kolonią lęgową kormorana czarnego. Żuławy Wiślane – rozległa równina deltowa Wisły, teren urodzajny, z gęstą siecią rzeczną, tysiącem kanałów i rowów melioracyjnych, obszarem depresyjnym wokół jeziora Drużno i najniższym punktem w Polsce – 1,8 m p.p.m. w Raczkach Elbląskich. Tereny związane z osadnictwem Menonitów w XVI wieku i z bogatym dziedzictwem, które tu po sobie zostawili. 79 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Wysoczyzna Elbląska – rozległa, falista morena, pocięta wąwozami, opadająca stromymi krawędziami ku Żuławom Wiślanym, Zalewowi Wiślanemu i Równinie Warmińskiej. Jej najwyższym wzniesieniem jest Srebrna Góra k/Milejewa – 198,5 m n.p.m. Ponad połowę powierzchni zajmują tu lasy, głównie liściaste, z przewagą buków. Najciekawsze przyrodniczo fragmenty obejmuje Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Kanał Elbląski – najdłuższy kanał żeglowny w Polsce, z systemem pięciu pochylni, dzięki którym można pokonać różnicę 99,5 m poziomu wód pomiędzy jeziorem Drużno i jeziorem Piniewo na odcinku 10 km. Rejsy statkami wycieczkowymi, przetaczanymi na specjalnych platformach po trawiastych zboczach, czyli „statkiem po trawie”, stanowią atrakcję na skalę światową. Kanał Elbląski – śluza Ostróda
 • 80. Tolkmicko – miasteczko portowe, największy port na Zalewie Wiślanym, stanowiący nie tylko schronienie dla kutrów rybackich, ale też dla statków żeglugi pasażerskiej. Obiekty godne uwagi: kościół z XIV wieku pw. św. Jakuba Apostoła, domy mieszczańskie z drugiej połowy XVIII wieku. W odległości ok. 4 km od Tolkmicka w wodach Zalewu zanurzony jest wielki głaz narzutowy tzw. Święty Kamień (dawny ołtarz ofiarny Prusów) o obwodzie 13,8 m. Frombork – to niewielkie miasteczko, założone w XII wieku, zawdzięczające swoją sławę Mikołajowi Kopernikowi wielkiemu astronomowi, lekarzowi i doktorowi prawa. Główną atrakcją miasteczka jest kompleks Wzgórza Katedralnego z XIV wieku (katedra, pałac biskupi, kanonie, wieża Radziejowskiego, wieża Kopernika, mury obronne z basztami). 80 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Braniewo – położone nad rzeką Pasłęką, jedno z najstarszych miast w Polsce, pierwsza stolica Warmii z siedzibą biskupów warmińskich. Obiekty godne uwagi: kościół i klasztor pw. św. Katarzyny z bogatymi pamiątkami z minionych okresów, kościół św. Krzyża i mini ogród zoologiczny. Tolkmicko – falochron
 • 81. Sztutowo – niewielka miejscowość wypoczynkowa. To tutaj w okresie II wojny światowej znajdował się hitlerowski obóz koncentracyjny „KL Stutthof”. Dzisiaj na terenie byłego obozu znajduje się Muzeum Martyrologii Stutthof. Kąty Rybackie - niewielka miejscowość wypoczynkowa, na terenie której znajduje się znana w całej Polsce ostoja kormorana czarnego i czapli siwej – miejsce uznane w 1957 r. za rezerwat faunistyczny. Atrakcją jest też Muzeum Zalewu Wiślanego, w którym można prześledzić historię rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. Krynica Morska – miejscowość turystyczna, znane kąpielisko na Mierzei Wiślanej ze wspaniałymi plażami i warunkami klimatycznymi. Atrakcją jest również jedyna na Mierzei Wiślanej latarnia morska (26,5 m wysokości, światło widoczne z 18,5 mil morskich).W odległości kilku kilometrów od miasteczka znajduje się tzw. Wielbłądzi Garb, największa w Europie stała wydma piaskowa (49,5 m n.p.m.), z której można jednocześnie obserwować Zalew Wiślany i Zatokę Gdańską. Kadyny – malownicza i urokliwa miejscowość, zbudowana według projektu berlińskich architektów, letnia rezydencja cesarza Wilhelma II. Do dzisiaj zachowały się zabudowania pałacowe wraz z parkiem. Miejscowość sąsiaduje z rezerwatem przyrody „Kadyński Las” z ponad dwustoletnim drzewostanem dębowo-bukowym. 81 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 82. 82 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Puck Harcerski Ośrodek Morski
 • 83. Dzielnica Targówek m.st. Warszawy Atrakcje turystyczno – rekreacyjne 83
 • 84. Tablica informacyjny przy ulicy Kondratowicza 84 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 85. Kanał Bródnowski przy osiedlu mieszkaniowym Zielone Zacisze 85 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 86. Mostek pieszy nad Kanałem Bródnowskim przy Osiedlu Zielone Zacisze 86 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 87. Skwerek przy ulicy Kondratowicza przy Kanale Bródnowskiego 87 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 88. Skwer nad Kanałem Bródnowskim 88 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 89. Skwer nad Kanałem Bródnowskim 89 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 90. Skwer nad Kanałem Bródnowskim 90 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego Skwer nad Kanałem Drewnowskiego
 • 91. 91 Zbiornik retencyjno-rekreacyjny na Kanale Bródnowskim Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego
 • 92. Dziękujemy za uwagę Podziękowania: RZGW Warszawa RZGW Gdańsk Urząd Morski Gdynia Hydroprojekt sp. z o.o. 92 Rada Programowa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego

Related Documents