Wat komt er op U af de
komende tijd....
`
Job Lammers
André Kwakernaat
Data komt van verschillende devices
‘Het dilemma’
Werkzaamheden voor de klant
Gefactureerd Gratis
...
Integratie met
Bank
Inkoopfacturen
Scan, zelflerend, boek...
Integratie met
Rabobank
...
De BTW aangifte
- Grootboekkaart Genereren BTW Genereren BTW
- Kolommenbalans
Rappo...
>J'&D'$7*
...
!"#$%
XBRL-ready programma
Pilot programma deelnemers:
• Ten Kate & Huizinga
• Van Oers
• Acera
• Deloitte
XBRL-ready programma
Wat kunt u allemaal zelf doen ter voorbereiding van het XBRL-ready
programma?
• Sjabloon admin...
Oh, ja...bijna vergeten..
Certificering door BDO IT & Auditors
- Uitgebreid normenkader
- Ieder kwartaal op:
+ Product
+ Systemen
+ Datacenter
Nadak 12862056736584 Phpapp01
Nadak 12862056736584 Phpapp01
Nadak 12862056736584 Phpapp01
Nadak 12862056736584 Phpapp01
of 17

Nadak 12862056736584 Phpapp01

Presentatie van Andre Kwakernaat op de Nationale Accountancydag 2010 op 29 september
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadak 12862056736584 Phpapp01

 • 1. Wat komt er op U af de komende tijd.... ` Job Lammers André Kwakernaat
 • 2. Data komt van verschillende devices
 • 3. ‘Het dilemma’ Werkzaamheden voor de klant Gefactureerd Gratis Gefactureerd Gratis - Klant zelf laten boeken - Zelflerend - 1 Bronsysteem - Setup/onderhoud administraties - Standaarden - XBRL/SBR - Doorbreken werkwijze
 • 4. Integratie met Bank Inkoopfacturen Scan, zelflerend, boeken E-Bankafschriften Zelflerend, boeken Webservices Bron Verkoopfacturen E-Billing
 • 5. Integratie met Rabobank ABNAMRO Bank Inkoopfacturen Scan, zelflerend, boeken E-Bankafschriften Zelflerend, boeken Export Webservices Bron XLS CSV XML Jaarrekening Programma Interactieve Verkoopfacturen E-Billing Kolommenbalans Drilldown XBRL Voorafgaande Jnp Periodieke verdelingen Viewer/Editor Audittrail Document management Workflow Audittrail Poorten koppeling andere systemen
 • 6. De BTW aangifte
 • 7. - Grootboekkaart Genereren BTW Genereren BTW - Kolommenbalans Rapportagestructuur Rapportagestructuur BTW spreadsheet BTW Rapport BTW Rapport Documentbeheer Aangifte pakket XBRL BTW Bewijslast BAPI BAPI DigiPoort www.belastingdienst.nl www.belastingdienst.nl www.belastingdienst.nl
 • 8. >J'&D'$7* E"+",6#.&&$& /+"5($($3$&0 U'&"&1'?7$,*"+" G&*$#$,6#.&&$& LFM=,*.1A5$&+$& T"&*5"+'($,'&3.$# )8BB;=4X@ C$#+'D'1"+$&6$2$$# Q !""##$%$&'&( )#$*'$+#"--.#+"($ !""##$%$&'&( 4&%.50+$&6$7"0+'&( #$12+$& F$J'O07"0+ )#$*'+,#"--.#+"($ !""##$%$&'&( R V."70,E8C,W,BEU 859$+6$7"0+'&( /+"+'012$,($($3$&0 )#$*'+,#"--.#+"($ =..&6$7"0+'&( 4&%.50+$&6$7"0+'&( /+"+'012$,($($3$&0 E'('-..#+ :$&&..+012"-06$7"0+'&( ):)H,F$7"0+'&(*'$&0+H,CF/H,;+1I 859$+6$7"0+'&( 4&%.50+$&6$7"0+'&( )8BB;=4X@ P$#%-#.(#"55" :$#%.#+$,J'&0+""&('D+$ S 0+#A1+AA# =..&6$7"0+'&( 45-.#+$$#, LFM=,3'$J$#N$*'+.# 859$+6$7"0+'&( ,>J'&D'$7*,P.#%D7.J, ;'($&,+"<"&.5'$ :$&&..+012"-06$7"0+'&( =..&6$7"0+'&( F>B ;'($&,+"<"&.5'$ :$&&..+012"-06$7"0+'&( X ;'($&,+"<"&.5'$ B"#+&$#0 G11.A&+"&+ K,;+1I K,8F,""&('D+$ @.$*($%$A#*$,*.1A5$&+$& K,)#$*'$+#"--.#+"($
 • 9. !"#$%
 • 10. XBRL-ready programma Pilot programma deelnemers: • Ten Kate & Huizinga • Van Oers • Acera • Deloitte
 • 11. XBRL-ready programma Wat kunt u allemaal zelf doen ter voorbereiding van het XBRL-ready programma? • Sjabloon administraties opzetten • Standaard rekeningschema(‘s) hanteren • Rapportagestructuren koppelen • Uw organisatiegegevens volledig invullen in de standaard sjablonen • De stamgegevens van de administraties completeren • Workflow binnen uw organisatie in beeld brengen
 • 12. Oh, ja...bijna vergeten..
 • 13. Certificering door BDO IT & Auditors - Uitgebreid normenkader - Ieder kwartaal op: + Product + Systemen + Datacenter

Related Documents