LIFE07 NAT/RO/000500
APM Vrancea
Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, ACDB
 Zona de implementare: Judetele Vrancea, Covasna, Harghita
 Data de debut: 15.01.2010
 Data de finalizare: 20.12.2013
...
Conservarea unui eşantion reprezentativ al
populaţiei de Ursus arctos din România, prin
implementarea celor mai bune pract...
 Menţinerea actualului statut de conservare al populatiei
carpatice de urs brun
 Prevenirea declinului populaţiei de u...
Realizarea unei baze de date GIS ca suport pentru
acţiunile din proiect
 Crearea a doua module in cadrul bazei de date GI...
Elaborarea unei strategii pentru implementarea actiunilor de
constientizare bazata
pe evaluarea modului in care localnicii...
Analiza pagubelor produse de urs la nivelul intregului areal al proiectului
in vederea stabilirii zonelor de implementare ...
APM Vrancea
Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV,
ACDB
Aplicarea demonstrativă a unui set de metode pentru evaluarea cantitativă şi
calitativă a populaţiei de urs brun din areal...
Crearea şi funcţionarea la nivelul întregii suprafeţe acoperite de proiect a unei
entităţi care va stabilii riscurile şi m...
Mentinerea functionarii Animal Rescue Mobile Unit (ARMU) la nivelul
întregului areal al proiectului şi asigurarea interven...
• Eliberarea pana in prezent a peste 40 exemplare de urs prinse in laturi de gat
sau de membre;
• Confiscarea a 25 pui de ...
Reducerea mortalitatii juvenile cauzate de deranjului antropic prin
protecţia bârloagelor de urs în perioada de fătare şi ...
Implementarea la nivelul întregului proiect a unor sisteme demonstrative de protecţie a
stanelor, fermelor apicole, cultur...
Montarea anuala a circa 40 sisteme
mixte pentru protectia
fermelor/gospodariilor si culturilor
agricole in zone in care se...
APM Vrancea
Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV,
ACDB
APM Vrancea
Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV,
ACDB
Analiza gradului de degradare şi fragmentare a habitatelor ursului brun
Prin această acţiune s-a analizat degradarea habi...





Pagina web www.carnivoremari.ro
Conceperea si diseminarea materialelor
educaţionale şi promoţionale
Campanie d...
APM Vrancea
Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, ACDB
APM Vrancea
Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, ACDB
APM Vrancea
Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, ACDB
www.carnivoremari.ro
APM Vrancea
Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, ACDB
Prezentare life+000500 intalnire tusnad 2013
Prezentare life+000500 intalnire tusnad 2013
Prezentare life+000500 intalnire tusnad 2013
Prezentare life+000500 intalnire tusnad 2013
Prezentare life+000500 intalnire tusnad 2013
Prezentare life+000500 intalnire tusnad 2013
Prezentare life+000500 intalnire tusnad 2013
of 30

Prezentare life+000500 intalnire tusnad 2013

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare life+000500 intalnire tusnad 2013

 • 1. LIFE07 NAT/RO/000500 APM Vrancea Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, ACDB
 • 2.  Zona de implementare: Judetele Vrancea, Covasna, Harghita  Data de debut: 15.01.2010  Data de finalizare: 20.12.2013  Beneficiar: Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea  Parteneri: Agentia pentru Protectia Mediului Covasna Agentia pentru Protectia Mediului Harghita Asociatia Pentru Conservarea Diversitatii Biologice – Vrancea Asociatia pentru Conservarea Valorilor Naturii – Harghita
 • 3. Conservarea unui eşantion reprezentativ al populaţiei de Ursus arctos din România, prin implementarea celor mai bune practici şi acţiuni demonstrative în zona central-estică a Carpaţilor Orientali APM Vrancea Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, ACDB
 • 4.  Menţinerea actualului statut de conservare al populatiei carpatice de urs brun  Prevenirea declinului populaţiei de urs brun, datorat braconajului, habituării şi mortalitatii juvenile  Prevenirea şi reducerea conflictelor dintre urs şi localnici  Menţinerea actualului statut de conservare în cele 15 situri Natura 2000 suprapuse arealului proiectului APM Vrancea Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, ACDB
 • 5. Realizarea unei baze de date GIS ca suport pentru acţiunile din proiect  Crearea a doua module in cadrul bazei de date GIS unul pentru echipa de implamantare a proiectului si unul pentru publicul interesat  Integrarea tuturor informatiilor colectate prin actiunile din proiect in baza de date  Stabilirea unui sistem de lucru comun pentru toti partenerii http://www.lifeursus.carnivoremari .ro/baza-de-date-gis.php
 • 6. Elaborarea unei strategii pentru implementarea actiunilor de constientizare bazata pe evaluarea modului in care localnicii percep specia tinta si reteaua ecologica Natura 2000 Realizarea unui studiu sociologic privind perceptia factorilor interesati fata de specia urs si fata de Natura 2000 Completare si analiza chestionare pe tot arealul proiectului Realizare strategie pentru activitatile de constientizare
 • 7. Analiza pagubelor produse de urs la nivelul intregului areal al proiectului in vederea stabilirii zonelor de implementare a sistemelor de protectie  Realizarea unei baze de date cu pagubele identificate in tot arealul proiectului  Analiza documentatilor existente privind pagubele  Realizarea unie metodologii pentru implementarea masurilor de protectie a culturilor, fermelor, gospodariilor.
 • 8. APM Vrancea Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, ACDB
 • 9. Aplicarea demonstrativă a unui set de metode pentru evaluarea cantitativă şi calitativă a populaţiei de urs brun din areale strict delimitate si administrate din punct de vedere cinegetic. Prin această acţiune se urmareste aplicarea demonstrativă, la scara redusa, a unui set de metode, cu scopul de a selecta si prezenta administratorilor fondurilor cinegetice si managerilor siturilor Natura 2000, metodele cu rezultatele cele mai precise în condiţiile naturale ale României.
 • 10. Crearea şi funcţionarea la nivelul întregii suprafeţe acoperite de proiect a unei entităţi care va stabilii riscurile şi măsurile necesare în situaţiile create de urşii problemă- Risk Assesment Team –RAT Formarea cu caracter demonstrativ al unei echipe care să evalueze riscurile potenţiale în cazul urşilor habituaţi sau a urşilor problemă. Echipa are rolul de a propune autorităţilor responsabile şi gestionarilor de fonduri de management cinegetic soluţia optimă pentru reducerea riscului. Actiunea este oportună pentru a minimiza conflictele om carnivor şi percepţia populaţiei privind ursul brun.
 • 11. Mentinerea functionarii Animal Rescue Mobile Unit (ARMU) la nivelul întregului areal al proiectului şi asigurarea intervenţilor rapide pentru capturarea, relocarea şi monitorizarea exemplarelor de urs problemă Extinderea echipei ARMU prin instruirea unor persoane delegate de parteneri, pentru participarea la activitatile de salvare, capturare, tranchilizare si relocarea a ursilor braconati sau a exemplarelor problema. Asigurarea interventiilor rapide pentru salvarea, capturarea si relocarea unor exemplare de urs sau alte specii de fauna salbatica.
 • 12. • Eliberarea pana in prezent a peste 40 exemplare de urs prinse in laturi de gat sau de membre; • Confiscarea a 25 pui de ursi si ingrijirea acestora la Centrul de Reabilitare pana la trimiterea acestora la Centrul de Ingrijire a Puilor de Urs Orfani de la Harghita; • Preluarea, reabilitarea si relocarea unor exemplare de cerb si caprior; • Punerea la dispozitia organelor de politie a materialelor si informatiilor in vederea demararii unor anchete; • Asigurarea permanentei in vederea efectuarii unor actiuni de salvare; • Asigurarea capturarii/relocarii si monitorizarii exemplarelor de urs ca urmare a deciziilor si derogarilor obtinute conform procedurii RAT
 • 13. Reducerea mortalitatii juvenile cauzate de deranjului antropic prin protecţia bârloagelor de urs în perioada de fătare şi creştere a puilor   - Identificarea si localizarea barloagelor de urs - Monitorizarea barloagelor active În baza rezultatelor, măsurile de protectie a bârloagelor trebuiesc incluse în autorizatiile/ avizele/acordurile de mediu pentru activităţi silvice/ amenajamente sau in procedura de reglementare pentru planuri si programe .
 • 14. Implementarea la nivelul întregului proiect a unor sisteme demonstrative de protecţie a stanelor, fermelor apicole, culturilor şi livezilor prin utilizarea unor echipamente şi substanţe repelente  Implementarea sistemelor mixte de protectie  Garduri electrice  Substante olfactive repelente  Snururi cu stegulete  Echipamente repelente optice si vizuale  Conditionare adversiva  Supravegherea funcţionării sistemelor de protecţie  Analize cost-beneficiu.  Diseminarea informaţiilor despre eficienţa sistemului. Utilizarea celor mai bune practici de protectie a culturilor si a septelului s-a extins de la nivelul judetului Vrancea la toate zonele conflictuale majore identificate pe raza judetelor Covasna si Harghita. Prin implementarea cu caracter demonstrativ al sistemelor mixte de protectie la nivelul intregului areal al proiectului, crescatorii de animale si proprietarii culturilor agricole au fost incurajati sa utilizeze tehnici moderne de reducere a pagubelor produse de ursi.
 • 15. Montarea anuala a circa 40 sisteme mixte pentru protectia fermelor/gospodariilor si culturilor agricole in zone in care se inregistreaza pagube Monitorizarea si intretinerea Permanenta a sistemelor de protectie Analiza eficientei sistemelor de protectie si promovarea acestora
 • 16. APM Vrancea Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, ACDB
 • 17. APM Vrancea Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, ACDB
 • 18. Analiza gradului de degradare şi fragmentare a habitatelor ursului brun Prin această acţiune s-a analizat degradarea habitatelor sub impactul activităţilor antropice din siturile Natura 2000 şi din vecinătatea acestora pe tot arealul proiectului, evidenţiindu-se arealele puternic afectate, care şi-au diminuat favorabilitatea pentru existenţa speciei ţintă. S-a elaborat un raport care cuprinde pe lângă prezentarea rezultatelor acţiunii şi un set de măsuri necesare reducerii degradării şi fragmentării habitatelor şi asigurării conectivităţii între cele 15 situri Natura 2000 din arealul proiectului.
 • 19.      Pagina web www.carnivoremari.ro Conceperea si diseminarea materialelor educaţionale şi promoţionale Campanie de creştere a conştientizării asupra vulnerabilităţii speciei (întâlniri cu localnici, şcolari, organizarea unui concurs de desene, excursii în ariile protejate) Articole publicate în ziarele locale şi naţionale Participarea la conferinţe despre conservarea carnivorelor mari
 • 20. APM Vrancea Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, ACDB
 • 21. APM Vrancea Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, ACDB
 • 22. APM Vrancea Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, ACDB
 • 23. www.carnivoremari.ro APM Vrancea Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, ACDB

Related Documents