Prezentácia,prezentačné zručnosti nosti Branislav Frk
Obsah• Všeobecne o prezentovaní a prezentáciach• 4 kroky pre úspešnú prezentáciu• Krok 1. Ciele a cieľové skupiny• ...
Semináre• vystúpenie rečnícke; vystúpenie s prezentáciou• výber andragogickej témy (napr. téma Bc. práce)• typ vystú...
Literatúra
Internetové zdroje: TED.com tedxbratislava.sk google :)
?
• Kto to pred nami stojí?• Čo je to asi za človeka?• O čo tu vôbec ide?• Oplatí sa vôbec dávať pozor?• Ako dlho tu budeme?
Obsah• Všeobecne o prezentovaní a prezentáciach• 4 kroky pre úspešnú prezentáciu• Krok 1. Ciele a cieľové skupiny• Krok 2....
Prezentácia• veľa informácií - málo času• vizualizácia ako nástroj• štýlovosť• pomôcka nie podstata
Podiel zmyslových receptorov na vnímaní
Podiel zmyslových receptorov na bežnej prezentácii
Druhy prezentácie• Pracovné rokovanie• Predstavenie projektu• Prezentácia pred vedením• Odborná prednáška• Obchodná prezen...
Prezentačná technika The medium IS the message
Prezentačná technika• Projekcia• Flipchart• Pinboard• Interaktívne tabule• Dátová projekcia
Dátová projekcia+ efektnosť, možnosť úprav, aktualizácie, multimédiá- funkčnosť techniky, estetika, problémy pri mobilite
Krok 1.Orientácia na cieľovéskupiny a ciele prezentácie
Požiadavky NesúhlasSúhlas Motivácia Podmienky Podpora Námietky
Poslucháči (cieľová skupina) Ocenia: Odmietnu:orientáciu neužitočnosťna ich potreby, ...
Čo má byť cieľom mojej prezentácie?Svojou prezentáciou chcem dosiahnuť, aby...Ambiciózne, ale realistické ciele.Aký dojem ...
Krok 2. Štruktúra informáciía argumentov
Chceme informovať, alebo niekoho presvedčiť? • Informácie - fakty, údaje o skutočnosti • Argumenty - stanovisko k fa...
Výťahový test Štart Obsah Finále
Presvedčovacia prezentácia• “Presviedčať” znamená predložiť na významný problém použiteľné riešenie.• Nikdy nezač...
Argumentačná štruktúra ARGUSTRUKT ARGUSTRUKT Situácia negatíva zhrnutie Návrh pozi...
Informačná prezentácia• Prečo je toto pre vás dôležité?• Čo to všetko pre vás znamená?
Informačná štruktúra INFOSTRUKT INFOSTRUKTTÉMA TÉMA PREČO? OBSAH INFOBLOK 1 ...
Krok 3. Vizuál, multimédia, estetika
Prezentácia
Prezentácia•ZAMERANOSŤČím skôr sa dokážeme prestať zameriavať na seba azačneme byť zameraný na poslucháča, tým lepšie súVa...
Prezentácia• ZROZUMITEĽNOSŤJe nemožné vyjadriť sa úplne jasne, výstižne a zrozumiteľne, ale musíme sa však k tomu čo najv...
Prezentácia• AKTIVITAAktívna účasť publika zvýši zapamätanie si prezentácie až na 80 - 90 %, za predpokladu použitia dobre...
Prezentácia ZAMERANOSŤ Text
Prezentácia OBSAH
Prezentácia ZROZUMITEĽNOSŤ
Prezentácia NUDA
Prezentácia AKTIVITA
Prezentácia OČNÝ KONTAKT
Krok 4. Vystupovanie
• “Ľudia ma proste musia brať takého, aký som...”• “Nervozita je znakom slabosti. Dobrí prezentátori nie sú nerózni.” ...
Problémy prezentátorovNeverbálne prejavy :•Žiadny zrakový kontakt•Nervózne prechádzanie sem a tam•Monotónnosť•Čítanie z po...
Problémy prezentátorovVerbálne prejavy :•Bankrotárske frázy•Zmäkčovadlá•Vata•Málo hlasný prejav
Zrakový kontakt WM
Správanie sa počas prezentácie• Kontrolované zmeny miesta• Primeraná gestikulácia• Hovorte primerane nahlas
Verbálny prejav
Verbálny prejav• Vy namiesto JA• Namiesto abstrakcie príklad• Krátke vety• Používajte prosté, aktívne, pozitívne vety!• Op...
Začiatok prezentácie• Nervozita• Chyby : násilný vtip, pochlebovanie, ospravedlnenia• Záchytný bod• Osnova• Dohoda o čase...
Problémy• Vyrušovanie• Otázky, diskusia• Spochybnenie údajov
Záver, ukončenie prezentácie• Oznámenie• Zhrnutie• Žiadosť, prosba, výzva• Mostík k diskusii• Stimulácia• Súhrn dis...
Tipy & triky• Kritické situácie• problémy, neistota, stres, chyby, omyly, nezdar
Pozornosť
Pozornosť• udržanie pozornosti - mobilizátory• po 5 minútach pozornosť klesá• triky:• zmena hlasitosti, dramatické pauzy• ...
Pozornosť• Vizuálne prostriedky:• nový obrázok, striedanie médií, pohyb lektora, náčrt, demonštrácia, prerušenie/prestávka
Pozornosť• chyby:• dlho alebo krátko viditeľný obrázok• asynchronizácia• písomné podklady pre študentov• kolovanie vzoriek...
+ tipy proti nude• akustický signál (poklopanie, tliesknutie..)• osobné oslovenie a otázky• obmedziť sa na najnutnejšie• n...
Problém, porucha• prerušenie prezentácie, náhradné médium• prestávka, diskusia• prvá pomoc: fixy, papier, lepiaca páska
Problém, porucha• Improvizácia:• “iste vas zaujíma, čo je na tom obrázku”• otvorenosť: ok stala sa chyba, pokračujeme
• § 1. Prednášajúci si za všetko môže sám• § 2. Ak za to môže niekto iný, platí §1.
Diskusia• nemusí byť na konci• vnímanie publika, rečnícke otázky• disciplína a stred diania• riadenie diskusie
Riadenie diskusie• oslovenie menom• dialog alebo multilog• vedomý a cielený zrakový kontakt• zapojenie prezentácie (pamätá...
Diskusia• tipy & triky• nechváľte: to je skvelá otázka.• poznamenajte si otázku• ostaňte v svojej kompetencii• zopakujte d...
Problematické publikum• Ignorovať• Kvitovať• Odpovedať a vrátiť sa k téme• Potlačiť
negatívne neutralizácia otočeniestanovisko Ako nezodpovedáVáš produkt je ...
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
of 98

Prezentacne zrucnosti

pre 3. ročník Andragogika
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacne zrucnosti

 • 1. Prezentácia,prezentačné zručnosti nosti Branislav Frk
 • 2. Obsah• Všeobecne o prezentovaní a prezentáciach• 4 kroky pre úspešnú prezentáciu• Krok 1. Ciele a cieľové skupiny• Krok 2. Štruktúra prezentácie• Krok 3. Vizuál• Krok 4. Vystupovanie• Praktické ukážky, analýza prezentácií
 • 3. Semináre• vystúpenie rečnícke; vystúpenie s prezentáciou• výber andragogickej témy (napr. téma Bc. práce)• typ vystúpenia: odborné, lektorské, obhajoba, diskusný príspevok,• analýza, vyhodnotenie
 • 4. Literatúra
 • 5. Internetové zdroje: TED.com tedxbratislava.sk google :)
 • 6. ?
 • 7. • Kto to pred nami stojí?• Čo je to asi za človeka?• O čo tu vôbec ide?• Oplatí sa vôbec dávať pozor?• Ako dlho tu budeme?
 • 8. Obsah• Všeobecne o prezentovaní a prezentáciach• 4 kroky pre úspešnú prezentáciu• Krok 1. Ciele a cieľové skupiny• Krok 2. Štruktúra prezentácie• Krok 3.Vizuál• Krok 4.Vystupovanie• Praktická ukážka
 • 9. Prezentácia• veľa informácií - málo času• vizualizácia ako nástroj• štýlovosť• pomôcka nie podstata
 • 10. Podiel zmyslových receptorov na vnímaní
 • 11. Podiel zmyslových receptorov na bežnej prezentácii
 • 12. Druhy prezentácie• Pracovné rokovanie• Predstavenie projektu• Prezentácia pred vedením• Odborná prednáška• Obchodná prezentácia• Informačná akcia• Školenie
 • 13. Prezentačná technika The medium IS the message
 • 14. Prezentačná technika• Projekcia• Flipchart• Pinboard• Interaktívne tabule• Dátová projekcia
 • 15. Dátová projekcia+ efektnosť, možnosť úprav, aktualizácie, multimédiá- funkčnosť techniky, estetika, problémy pri mobilite
 • 16. Krok 1.Orientácia na cieľovéskupiny a ciele prezentácie
 • 17. Požiadavky NesúhlasSúhlas Motivácia Podmienky Podpora Námietky
 • 18. Poslucháči (cieľová skupina) Ocenia: Odmietnu:orientáciu neužitočnosťna ich potreby, nečitatenosťjednoduchosť nezrozumiteľnosťzrozumiteľnosť zastarané informáciefakty odborný slangzhrnutie rozvláčnosťpríklady nudadialóg
 • 19. Čo má byť cieľom mojej prezentácie?Svojou prezentáciou chcem dosiahnuť, aby...Ambiciózne, ale realistické ciele.Aký dojem chcem zanechať?
 • 20. Krok 2. Štruktúra informáciía argumentov
 • 21. Chceme informovať, alebo niekoho presvedčiť? • Informácie - fakty, údaje o skutočnosti • Argumenty - stanovisko k faktom, prostredníctvom ktorého chceme niečo dosiahnuť
 • 22. Výťahový test Štart Obsah Finále
 • 23. Presvedčovacia prezentácia• “Presviedčať” znamená predložiť na významný problém použiteľné riešenie.• Nikdy nezačínajte svojim návrhom - začnite problémom cieľovej skupiny.• Každá prezentácia musí vyústiť do konkrétneho návrhu.
 • 24. Argumentačná štruktúra ARGUSTRUKT ARGUSTRUKT Situácia negatíva zhrnutie Návrh pozitíva Ako?
 • 25. Informačná prezentácia• Prečo je toto pre vás dôležité?• Čo to všetko pre vás znamená?
 • 26. Informačná štruktúra INFOSTRUKT INFOSTRUKTTÉMA TÉMA PREČO? OBSAH INFOBLOK 1 INFOBLOK 2 INFOBLOK 3 ZÁVER
 • 27. Krok 3. Vizuál, multimédia, estetika
 • 28. Prezentácia
 • 29. Prezentácia•ZAMERANOSŤČím skôr sa dokážeme prestať zameriavať na seba azačneme byť zameraný na poslucháča, tým lepšie súVaše šance získať priaznivý vzdelávací efekt.•OBSAH HNa prvom mieste každej prezentácie stojí obsah, akneobstojíme v obsahu, všetky prejavy sú zbyto čné. Jepotrebné mať asi sedemkrát viac informácií, akobudete potrebovať pre Vašu prezentáciu.
 • 30. Prezentácia• ZROZUMITEĽNOSŤJe nemožné vyjadriť sa úplne jasne, výstižne a zrozumiteľne, ale musíme sa však k tomu čo najviac priblížiť.• NUDA ?Ak prednášajúci iba stojí, monotónne číta , publikum si bude pamätať jednu desatinu jeho správy. Ak použije vizuálne prostriedky (priesvitky, video) publikum si zapamätá 25% z prezentácie.
 • 31. Prezentácia• AKTIVITAAktívna účasť publika zvýši zapamätanie si prezentácie až na 80 - 90 %, za predpokladu použitia dobrej vizuálnej techniky. Najživšie si pamätáme to, na čom sa aktívne zúčastníme.•OČNÝ KONTAKTje silnou zbraňou počas živej prezentácie.
 • 32. Prezentácia ZAMERANOSŤ Text
 • 33. Prezentácia OBSAH
 • 34. Prezentácia ZROZUMITEĽNOSŤ
 • 35. Prezentácia NUDA
 • 36. Prezentácia AKTIVITA
 • 37. Prezentácia OČNÝ KONTAKT
 • 38. Krok 4. Vystupovanie
 • 39. • “Ľudia ma proste musia brať takého, aký som...”• “Nervozita je znakom slabosti. Dobrí prezentátori nie sú nerózni.” ?
 • 40. Problémy prezentátorovNeverbálne prejavy :•Žiadny zrakový kontakt•Nervózne prechádzanie sem a tam•Monotónnosť•Čítanie z poznámok•Pohrávanie sa s perom, odevom a pod.•Nezáujem
 • 41. Problémy prezentátorovVerbálne prejavy :•Bankrotárske frázy•Zmäkčovadlá•Vata•Málo hlasný prejav
 • 42. Zrakový kontakt WM
 • 43. Správanie sa počas prezentácie• Kontrolované zmeny miesta• Primeraná gestikulácia• Hovorte primerane nahlas
 • 44. Verbálny prejav
 • 45. Verbálny prejav• Vy namiesto JA• Namiesto abstrakcie príklad• Krátke vety• Používajte prosté, aktívne, pozitívne vety!• Opakovanie, sumarizácia
 • 46. Začiatok prezentácie• Nervozita• Chyby : násilný vtip, pochlebovanie, ospravedlnenia• Záchytný bod• Osnova• Dohoda o čase, prestávkach a pod.
 • 47. Problémy• Vyrušovanie• Otázky, diskusia• Spochybnenie údajov
 • 48. Záver, ukončenie prezentácie• Oznámenie• Zhrnutie• Žiadosť, prosba, výzva• Mostík k diskusii• Stimulácia• Súhrn diskusie• Finále (poďakovanie, kontakt)
 • 49. Tipy & triky• Kritické situácie• problémy, neistota, stres, chyby, omyly, nezdar
 • 50. Pozornosť
 • 51. Pozornosť• udržanie pozornosti - mobilizátory• po 5 minútach pozornosť klesá• triky:• zmena hlasitosti, dramatické pauzy• rečové prostriedky: silné slová (pozor, a teraz..)• aktivačné frázy: oslovenie, predstavte si, pre vás, poprvé, podruhé)• emócie: stálo ma to veľa, bol som ohromený
 • 52. Pozornosť• Vizuálne prostriedky:• nový obrázok, striedanie médií, pohyb lektora, náčrt, demonštrácia, prerušenie/prestávka
 • 53. Pozornosť• chyby:• dlho alebo krátko viditeľný obrázok• asynchronizácia• písomné podklady pre študentov• kolovanie vzoriek a pod.• neprehľadný vizuál
 • 54. + tipy proti nude• akustický signál (poklopanie, tliesknutie..)• osobné oslovenie a otázky• obmedziť sa na najnutnejšie• nechať prehovoriť publikum• “je mi ľúto, že vás nudím”
 • 55. Problém, porucha• prerušenie prezentácie, náhradné médium• prestávka, diskusia• prvá pomoc: fixy, papier, lepiaca páska
 • 56. Problém, porucha• Improvizácia:• “iste vas zaujíma, čo je na tom obrázku”• otvorenosť: ok stala sa chyba, pokračujeme
 • 57. • § 1. Prednášajúci si za všetko môže sám• § 2. Ak za to môže niekto iný, platí §1.
 • 58. Diskusia• nemusí byť na konci• vnímanie publika, rečnícke otázky• disciplína a stred diania• riadenie diskusie
 • 59. Riadenie diskusie• oslovenie menom• dialog alebo multilog• vedomý a cielený zrakový kontakt• zapojenie prezentácie (pamätáte si?)• opakovanie otázky (porozumenie, čas)• námietky, spor
 • 60. Diskusia• tipy & triky• nechváľte: to je skvelá otázka.• poznamenajte si otázku• ostaňte v svojej kompetencii• zopakujte dôležité• resumé (pozitívne)
 • 61. Problematické publikum• Ignorovať• Kvitovať• Odpovedať a vrátiť sa k téme• Potlačiť
 • 62. negatívne neutralizácia otočeniestanovisko Ako nezodpovedáVáš produkt je Prečo verím, že náš náš produkt nevhodný produkt je vhodný? požiadavkám? Aké výkonyToto riešenie je Ako odôvodnime ospravedlňujú našu drahé náklady? cenu? Aké skúsenosti a Ste vôbec Čo ma kvalifikuje? informácie vám kvalifikovaný? prinášam?Nie ste schopný Čo bolo cieľom Čo je úspechomvyjednať lepšie našej stratégie? našej stratégie? podmienky?