TRWAŁOŚĆ
Na długie lata
System Orynnowania
Struga, to nowatorskie
podejście do sztuki
projektowania
systemów odwodnieo.
SYSTEMY STRUGA
Idea systemu
Ideą Systemu Struga jest
szybkie i skuteczne
odprowadzania tysięcy
litrów wody oraz stylowa
integracja z pokr...
Cały proces produkcji
realizowany jest w
oparciu o normę
Systemu Zarządzania
Jakością ISO 9001:2008.
Stawiamy na jakośd
Pracujemy dla Ciebie
Jesteśmy jednym z liderów
polskiego rynku produkcji
pokryd dachowych. Lwia
częśd naszej oferty, to bl...
Wypróbuj nas
of 6

Struga - rynny

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Struga - rynny

  • 1. TRWAŁOŚĆ Na długie lata
  • 2. System Orynnowania Struga, to nowatorskie podejście do sztuki projektowania systemów odwodnieo. SYSTEMY STRUGA
  • 3. Idea systemu Ideą Systemu Struga jest szybkie i skuteczne odprowadzania tysięcy litrów wody oraz stylowa integracja z pokryciem dachowym.
  • 4. Cały proces produkcji realizowany jest w oparciu o normę Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Stawiamy na jakośd
  • 5. Pracujemy dla Ciebie Jesteśmy jednym z liderów polskiego rynku produkcji pokryd dachowych. Lwia częśd naszej oferty, to blachy szwedzkie Prelaq wytwarzane przez SSAB.
  • 6. Wypróbuj nas

Related Documents