<ul><ul><li>PAKIET DLA NGO </li></ul></ul>PAKIET DLA NGO
<ul><ul><li>Dla kogo? </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizacje pozarządowe, w tym ekologiczne organizacje pozarządowe: </li...
<ul><li>Pakiet dla NGO </li></ul>PAKIET DLA NGO
<ul><li>Za 10 PLN miesięcznej opłaty </li></ul>PAKIET DLA NGO
<ul><li>otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN, </li></ul><ul><li>otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych ...
<ul><li>korzystanie z systemu bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 – Twoje e-Konto lub BOŚBank24 i-BOSS), </li><...
<ul><li>wydanie pierwszej karty Maestro Business (max. dla 2 przedstawicieli NGO), </li></ul><ul><li>bezpłatne dokonywan...
<ul><ul><li>Dodatkowo, w ramach Pakietu dla NGO: </li></ul></ul>PAKIET DLA NGO
<ul><ul><li>obniżona opłata za otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN i/lub rachunków w walutach wymienialnyc...
<ul><ul><li>obniżona opłata za dokonywanie przelewów z rachunków za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej </li>...
<ul><ul><li>obniżona minimalna kwota wpłaty na rachunek lokat terminowych (2.000 PLN), </li></ul></ul><ul><ul><li>obniżon...
<ul><ul><li>obniżona opłata za wydanie kolejnych kart Maestro Business (roczna 20 PLN), </li></ul></ul><ul><ul><li>obniżo...
<ul><li>Kredytowanie organizacji pozarządowych: </li></ul><ul><li>kredyty inwestycyjne, </li></ul><ul><li>kredyty obrotowe...
<ul><ul><li>Oferta Europejska dla Klientów ubiegających się o dotacje z UE: </li></ul></ul><ul><li>bezpłatna ocena możliw...
<ul><li>Kontakt: </li></ul><ul><li>Elżbieta Dalkiewicz </li></ul><ul><li>Tel. 022-850-86-83 </li></ul><ul><li>mail: [emai...
of 15

Prezentacja oferty dla NGO - Bank Ochrony Środowiska

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja oferty dla NGO - Bank Ochrony Środowiska

 • 1. <ul><ul><li>PAKIET DLA NGO </li></ul></ul>PAKIET DLA NGO
 • 2. <ul><ul><li>Dla kogo? </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizacje pozarządowe, w tym ekologiczne organizacje pozarządowe: </li></ul></ul><ul><ul><li>stowarzyszenia, </li></ul></ul><ul><ul><li>fundacje, </li></ul></ul><ul><ul><li>ochotnicze straże pożarne, </li></ul></ul><ul><ul><li>organizacje społeczne (komitety rodzicielskie, koła łowieckie oraz komitety społeczne), </li></ul></ul><ul><ul><li>związki zawodowe, </li></ul></ul><ul><ul><li>jednostki kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, </li></ul></ul><ul><ul><li>organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, </li></ul></ul><ul><ul><li>grupy związków pracodawców i partii politycznych, </li></ul></ul><ul><ul><li>spółdzielnie socjalne. </li></ul></ul>PAKIET DLA NGO
 • 3. <ul><li>Pakiet dla NGO </li></ul>PAKIET DLA NGO
 • 4. <ul><li>Za 10 PLN miesięcznej opłaty </li></ul>PAKIET DLA NGO
 • 5. <ul><li>otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w PLN, </li></ul><ul><li>otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN lub w innej walucie wymienialnej (do obsługi kredytu pomostowego), </li></ul>PAKIET DLA NGO
 • 6. <ul><li>korzystanie z systemu bankowości elektronicznej (TeleBOŚ, BOŚBank24 – Twoje e-Konto lub BOŚBank24 i-BOSS), </li></ul><ul><li>wydanie pierwszego tokena (max. dla 2 przedstawicieli NGO), </li></ul>PAKIET DLA NGO
 • 7. <ul><li>wydanie pierwszej karty Maestro Business (max. dla 2 przedstawicieli NGO), </li></ul><ul><li>bezpłatne dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunki NGO, </li></ul>PAKIET DLA NGO
 • 8. <ul><ul><li>Dodatkowo, w ramach Pakietu dla NGO: </li></ul></ul>PAKIET DLA NGO
 • 9. <ul><ul><li>obniżona opłata za otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w PLN i/lub rachunków w walutach wymienialnych </li></ul></ul><ul><ul><li>(otwarcie - bez opłat, prowadzenie -15 PLN miesięcznie), </li></ul></ul>PAKIET DLA NGO
 • 10. <ul><ul><li>obniżona opłata za dokonywanie przelewów z rachunków za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej </li></ul></ul><ul><ul><li>(w BOŚ S.A. - bez opłat, do innego banku – 0,50 PLN), </li></ul></ul>PAKIET DLA NGO
 • 11. <ul><ul><li>obniżona minimalna kwota wpłaty na rachunek lokat terminowych (2.000 PLN), </li></ul></ul><ul><ul><li>obniżona minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty O/N (25.000 PLN) oraz podwyższone oprocentowanie w stosunku do oferty standardowej, </li></ul></ul>PAKIET DLA NGO
 • 12. <ul><ul><li>obniżona opłata za wydanie kolejnych kart Maestro Business (roczna 20 PLN), </li></ul></ul><ul><ul><li>obniżona opłata za wydanie kolejnych tokenów (25 PLN). </li></ul></ul>PAKIET DLA NGO
 • 13. <ul><li>Kredytowanie organizacji pozarządowych: </li></ul><ul><li>kredyty inwestycyjne, </li></ul><ul><li>kredyty obrotowe, </li></ul><ul><li>pożyczka lombardowa, </li></ul><ul><li>Europejska Oferta (kredyt pomostowy, kredyt uzupełniający). </li></ul><ul><li>Bank stosuje indywidualne podejście do każdego Klienta ubiegającego się o kredyt. </li></ul>PAKIET DLA NGO
 • 14. <ul><ul><li>Oferta Europejska dla Klientów ubiegających się o dotacje z UE: </li></ul></ul><ul><li>bezpłatna ocena możliwości dofinansowania ze środków europejskich (świadczona przez Doradców Klienta Korporacyjnego i Finansów Publicznych), </li></ul><ul><li>specjalistyczne doradztwo współpracujących z bankiem firm doradczych (odpłatne, zgodnie z cenami ustalonymi przez firmy doradcze), </li></ul><ul><li>kredyt pomostowy udzielany na pokrycie kwalifikowanych kosztów inwestycji refundowanych ze środków europejskich, </li></ul><ul><li>kredyt uzupełniający udzielany na pokrycie części kosztów, które nie zostaną zakwalifikowane ze środków europejskich. </li></ul>PAKIET DLA NGO
 • 15. <ul><li>Kontakt: </li></ul><ul><li>Elżbieta Dalkiewicz </li></ul><ul><li>Tel. 022-850-86-83 </li></ul><ul><li>mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Pytania do eksperta w zakresie Europejskiej Oferty: </li></ul><ul><li>mail: [email_address] </li></ul>PAKIET DLA NGO