VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ STUDIU EFECTUAT ÎN CADRULCOLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA NEAMŢ
ARGUMENT Omniprezenţa absenteismului şi a violenţei în şcoală Impactul complex şi negativ al acestor fenomene asupra i...
PARTICIPANŢI 424 elevi din clasele IX-XII (curs de zi şi sam) 65 cadre didactice 71 părinţi
METODE UTILIZATE Anchetă pe bază de chestionar, interviu Analiza statistică a răspunsurilor
OBIECTIVE Identificarea cauzelor, precum şi a posibilelor soluţii pentru diminuarea fenomenului investigat Structurarea...
INTERPRETAREA REZULTATELORPRIVIND VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ Întrebările utilizate în studiu, au vizat identificarea nivelului ş...
Întrebare violenţă elevi Disciplina în clasa ta este..
Întrebare violenţă profesori Cum este starea de disciplină în şcoala dvs.?
Întrebare violenţă părinţi Apreciaţi nivelul violenţei prezent în colectivul din care face parte copilul dvs.
Întrebare violenţă elevi Identificaţi din lista de mai jos situaţiile de violenţă cel mai des întâlnite în clasa ...
Întrebare violenţă profesori În ce situaţii de mai jos se regăsesc elevii din şcoala dvs.? Între...
Întrebare violenţă părinţi Ce formă de violenţă are ponderea cea mai mare în rândul tinerilor?
INTERPRETAREA REZULTATELOR În opinia elevilor cauzele violenţei ţin de utilizarea unor modalităţi de comunicare defectu...
Întrebare violenţă elevi Care sunt cauzele care duc la apariţia situaţiilor de violenţă identificate de voi?
Întrebare violenţă părinţi Identificaţi câteva din cauzele violenţei.
INTERPRETAREA REZULTATELOR Soluţiile aplicate de profesori şi părinţi pentru reducerea violenţei (mustrarea verbală, mus...
Întrebare violenţă profesori În general, ce măsuri se iau pentru sancţionarea comportamentelor violente?
Întrebare violenţă profesori Care este reacţia elevilor la măsurile care se iau?
Întrebare violenţă elevi Ce fac părinţii tăi (sau tutorii legali) atunci când eşti violent?
Întrebare violenţă părinţi Care sunt măsurile educative cu cel mai mare impact în disciplinarea copilului dumneav...
CONCLUZII Violenţa se manifestă cu precădere în relaţiile dintre elevi şi cel mai adesea îmbracă forma violenţei verbal...
COLEGIUL TEHNIC “GH. CARTIANU” PIATRA NEAMŢCABINET DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂCHESTIONAR PENTRU ELEVIÎn vederea realizări...
COLEGIUL TEHNIC „GH. CARTIANU” PIATRA NEAMŢCABINET DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂCHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI1. Din informaţiil...
COLEGIUL TEHNIC „GH. CARTIANU” PIATRA NEAMŢCABINET DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂCHESTIONAR PENTRU PROFESORI În...
of 24

Prezentare studiu violenta

the study was realized in Technical College Gheorghe Cartianu from Piatra Neamt- Romania in the frame of the Grundtvig partnership for learning project SCHOOL MED financed by CE DG EC . European Comission can not be made responsible forthe content of this presentattion.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare studiu violenta

 • 1. VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ STUDIU EFECTUAT ÎN CADRULCOLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU” PIATRA NEAMŢ
 • 2. ARGUMENT Omniprezenţa absenteismului şi a violenţei în şcoală Impactul complex şi negativ al acestor fenomene asupra individului, dar şi asupra societăţii în ansamblu Numărul din ce în ce mai mare de elevi aflaţi în aceste situaţii
 • 3. PARTICIPANŢI 424 elevi din clasele IX-XII (curs de zi şi sam) 65 cadre didactice 71 părinţi
 • 4. METODE UTILIZATE Anchetă pe bază de chestionar, interviu Analiza statistică a răspunsurilor
 • 5. OBIECTIVE Identificarea cauzelor, precum şi a posibilelor soluţii pentru diminuarea fenomenului investigat Structurarea unui plan de intervenţie la nivelul şcolii
 • 6. INTERPRETAREA REZULTATELORPRIVIND VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ Întrebările utilizate în studiu, au vizat identificarea nivelului şi formelor de manifestare a violenţei în şcoala noastră, a cauzelor şi soluţiilor pentru diminuarea acesteia Din evaluarea răspunsurilor rezultă că nivelul violenţei este relativ scăzut, iar violenţa verbală este cea preponderentă
 • 7. Întrebare violenţă elevi Disciplina în clasa ta este..
 • 8. Întrebare violenţă profesori Cum este starea de disciplină în şcoala dvs.?
 • 9. Întrebare violenţă părinţi Apreciaţi nivelul violenţei prezent în colectivul din care face parte copilul dvs.
 • 10. Întrebare violenţă elevi Identificaţi din lista de mai jos situaţiile de violenţă cel mai des întâlnite în clasa voastră.
 • 11. Întrebare violenţă profesori În ce situaţii de mai jos se regăsesc elevii din şcoala dvs.? Întrebarea 2 violenţă- profes ori S eries 1 61 27 19 9 4 0 0 0 i ol ur co og al dr de de um um ns ns co co
 • 12. Întrebare violenţă părinţi Ce formă de violenţă are ponderea cea mai mare în rândul tinerilor?
 • 13. INTERPRETAREA REZULTATELOR În opinia elevilor cauzele violenţei ţin de utilizarea unor modalităţi de comunicare defectuoase sau de trăsăturile de personalitate ale comunicatorilor Profesorii şi părinţii indică drept cauze principale ale violenţei, mediul familial şi carenţele educaţionale
 • 14. Întrebare violenţă elevi Care sunt cauzele care duc la apariţia situaţiilor de violenţă identificate de voi?
 • 15. Întrebare violenţă părinţi Identificaţi câteva din cauzele violenţei.
 • 16. INTERPRETAREA REZULTATELOR Soluţiile aplicate de profesori şi părinţi pentru reducerea violenţei (mustrarea verbală, mustrare scrisă, nota scăzută la purtare sau cearta, pedeapsa) nu au dus la modificări semnificative ale comportamentelor problematice De asemenea aceste măsuri reflectă, pe de o parte, credinţa că nivelul violenţei nu este alarmant, precum şi o atitudine de toleranţă, în special faţă de violenţa verbală Sugestiv pentru înţelegerea reprezentărilor elevilor asupra violenţei este procentul mare al celor care declară că nu adoptă comportamente violente
 • 17. Întrebare violenţă profesori În general, ce măsuri se iau pentru sancţionarea comportamentelor violente?
 • 18. Întrebare violenţă profesori Care este reacţia elevilor la măsurile care se iau?
 • 19. Întrebare violenţă elevi Ce fac părinţii tăi (sau tutorii legali) atunci când eşti violent?
 • 20. Întrebare violenţă părinţi Care sunt măsurile educative cu cel mai mare impact în disciplinarea copilului dumneavoastră?
 • 21. CONCLUZII Violenţa se manifestă cu precădere în relaţiile dintre elevi şi cel mai adesea îmbracă forma violenţei verbale şi doar ocazional apare violenţa fizică Violenţa verbală exprimă deprinderile defectuoase de rezolvare a conflictelor, nivelul scăzut al asertivităţii, dar şi influenţa unor carenţe educaţionale Măsurile eficiente de reducere a violenţei implică intervenţii centrate pe dezvoltarea unor abilităţi de comunicare şi cooperare, pe creşterea gradului de responsabilitate şi autocontrol
 • 22. COLEGIUL TEHNIC “GH. CARTIANU” PIATRA NEAMŢCABINET DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂCHESTIONAR PENTRU ELEVIÎn vederea realizării unui studiu psihosociologic privind fenomenul violenţei din cadrul unităţii noastre şcolare, vă rugăm să ne răspundeţi cu sinceritatela următoarele întrebări:1. Disciplina în clasa ta este………………………….a) foarte bunăb) bunăc) medied) scăzutăe) foarte scăzută2. Identificaţi din lista de mai jos situaţiile de violenţă cel mai des întâlnite în clasa voastră.a) violenţă verbală între elevib) violenţă verbală între elevi-cadre didacticec) violenţă fizică între elevid) violenţă fizică între elevi –cadre didacticee) violenţă sexuală3. Care sunt cauzele ce duc la apariţia situaţiilor de violenţă identificate de voi?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Ce măsuri se iau în clasa voastră pentru sancţionarea acestor comportamente violente?a) pedepse corporaleb) mustrare verbalăc) mustrare scrisă/avertismentd) aducerea vinovatului în faţa Consiliului Elevilor/Profesorale)alte măsuri Daţi exemple……………………………………………………………………………….5. Ce fac părinţii tăi (sau tutorii legali) atunci când tu esti violent?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6.Faceţi un clasament al măsurilor considerate de voi eficiente în diminuarea violenţei.IIIIII MULŢUMIM!
 • 23. COLEGIUL TEHNIC „GH. CARTIANU” PIATRA NEAMŢCABINET DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂCHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI1. Din informaţiile pe care le aveţi, în clasa copiluluidumneavoastră este folosită violenţa ? a. DA b. NU2. Care din formele violenţei este folosită mai des în clasacopilului dumneavoastră?a. Violenţa fizică (bruscare, lovire, împingere, rănire)b.Violenţa verbală (tachinare, expresii jignitoare, ironizare,denigrare, ameninţare)c. Violenţa economică (distrugere, deteriorare de bunuri).
 • 24. COLEGIUL TEHNIC „GH. CARTIANU” PIATRA NEAMŢCABINET DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂCHESTIONAR PENTRU PROFESORI În vederea realizării unei investigaţii psihosociologice privind starea disciplinară din unitatea noastră de învăţământ,vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări:Cum este starea de disciplină în şcoala dvs?foarte bunăbunămediesatisfăcătoarenesatisfăcătoareÎn care situaţii de mai jos se regăsesc elevii din şcoala dvs? (Alegeţi toate variantele pe care le consideraţi potrivite)violenţă verbală între eleviviolenţă verbală între elevi – cadre didacticeviolenţă fizică între eleviviolenţă fizică între elevi – cadre didacticeviolenţă sexualăconsum de alcoolconsum de droguriabuz emoţional din partea elevilor şi a unor cadre didacticeCare credeţi că sunt cauzele problemelor de comportament? (Enumeraţicauze)................................................................................................................... În general, ce măsuri se iau?pedepse corporalemustrare verbalămustrare scrisă / avertismentscăderea mediei la purtareaducerea elevului în faţa Consiliului Profesoriloralte măsuri .................................................................................................................Care este reacţia elevilor la măsurile care se iau? (Enumeraţi reacţii)............................................................................................................................. Apreciaţi pe o scală de la 1 la 5 eficienţa măsurilordisciplinare aplicate elevilor în stoparea violenţei şcolareFoarte puţin 1 2 3 4 5 Foarte mult

Related Documents