Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łodzi<br />Następny slajd: wciśnij spację<br />
Misja naszej placówki<br />
Misja naszej placówki<br />
Zakres prowadzonej działalności<br />
Nasza kadra<br />
Nasza oferta na rok szk. 2011/2012<br />PROPOZYCJE<br />
Oferta dla przedszkoli<br />
Oferta dla przedszkoli<br />
Oferta dla przedszkoli<br />
Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla dzieci przedszkolnych realizowanych w poradni<br />
Propozycje programów dla dzieci przedszkolnychrealizowanych w przedszkolach<br />
Oferta dla szkół podstawowych i gimnazjów<br />
Oferta dla szkół podstawowych i gimnazjów<br />
Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowychrealizowanych w poradni<b...
Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowychrealizowanych w szkołach<...
Zajęcia w ramach Innowacji pedagogicznej „7 ścieżek do szkolnego sukcesu<br />
Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów GIMNAZJÓWrealizowanych w poradni<br />
Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów GIMNAZJÓWrealizowanych w Szkołach<br />
Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów GIMNAZJÓWdo realizacji w szkołach<br />
PROPOZYCJE DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH<br />
Ponadto proponujemy<br />
Nasze osiągnięcia w ostatnim czasie<br />Konferencja UMSC „Trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscypl...
Nasze osiągnięcia w ostatnim czasie<br />Autorstwo i realizacja projektu „7 ścieżek do szkolnego sukcesu” <br />w latach s...
Ogólny cel projektu<br />
„7 ścieżek do szkolnego sukcesu” Najważniejsze działania w projekcie<br /><ul><li>Akcja promocyjno-informacyjna – spotkani...
Nabór realizatorów zajęć – zajęcia prowadzone były przez parę: nauczyciela z danej szkoły i pracownika poradni psychologi...
Szkolenia realizatorów – 48 godz.
Zakup i przekazanie szkołom bogatego pakietu pomocy dydaktycznych</li></li></ul><li>Najważniejsze działania w projekcie –...
Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne<br />Nie wymagamy skierowań<br />Na wniosek rodziców/opiekunów p...
of 34

Prezentacja oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi

 • 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łodzi<br />Następny slajd: wciśnij spację<br />
 • 2. Misja naszej placówki<br />
 • 3. Misja naszej placówki<br />
 • 4. Zakres prowadzonej działalności<br />
 • 5. Nasza kadra<br />
 • 6. Nasza oferta na rok szk. 2011/2012<br />PROPOZYCJE<br />
 • 7. Oferta dla przedszkoli<br />
 • 8. Oferta dla przedszkoli<br />
 • 9. Oferta dla przedszkoli<br />
 • 10. Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla dzieci przedszkolnych realizowanych w poradni<br />
 • 11. Propozycje programów dla dzieci przedszkolnychrealizowanych w przedszkolach<br />
 • 12. Oferta dla szkół podstawowych i gimnazjów<br />
 • 13. Oferta dla szkół podstawowych i gimnazjów<br />
 • 14. Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowychrealizowanych w poradni<br />
 • 15. Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowychrealizowanych w szkołach<br />
 • 16. Zajęcia w ramach Innowacji pedagogicznej „7 ścieżek do szkolnego sukcesu<br />
 • 17. Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów GIMNAZJÓWrealizowanych w poradni<br />
 • 18. Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów GIMNAZJÓWrealizowanych w Szkołach<br />
 • 19. Propozycje programów terapeutyczno-rozwojowych i profilaktycznych dla uczniów GIMNAZJÓWdo realizacji w szkołach<br />
 • 20. PROPOZYCJE DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH<br />
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26. Ponadto proponujemy<br />
 • 27. Nasze osiągnięcia w ostatnim czasie<br />Konferencja UMSC „Trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna” Lublin 2011 –D. Gmosińska, V. Woźniak <br />Konferencja ORE „Szkoła i poradnia – razem na rzecz ucznia” – 2011 – D. Gmosińska i J. Wójcicka<br />Czynny udział pracowników poradni w ogólnopolskich konferencjach<br />
 • 28. Nasze osiągnięcia w ostatnim czasie<br />Autorstwo i realizacja projektu „7 ścieżek do szkolnego sukcesu” <br />w latach szk. 2009/10 i 2010/11<br />Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego<br />
 • 29. Ogólny cel projektu<br />
 • 30. „7 ścieżek do szkolnego sukcesu” Najważniejsze działania w projekcie<br /><ul><li>Akcja promocyjno-informacyjna – spotkanie z dyrektorami szkół, plakaty, ulotki, strona www, spotkania z rodzicami w szkołach
 • 31. Nabór realizatorów zajęć – zajęcia prowadzone były przez parę: nauczyciela z danej szkoły i pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • 32. Szkolenia realizatorów – 48 godz.
 • 33. Zakup i przekazanie szkołom bogatego pakietu pomocy dydaktycznych</li></li></ul><li>Najważniejsze działania w projekcie – ciąg dalszy<br /><ul><li>Przeprowadzenie w każdym roku szkolnym po 1600 godz. zajęć terapeutyczno-rozwojowych w 15 szkołach i w Poradni – łącznie 3200 godz. zajęć dla 256 dzieci z klas I i II </li></li></ul><li>Najważniejsze działania w projekcie – ciąg dalszy<br />
 • 34. Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne<br />Nie wymagamy skierowań<br />Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych wydajemy opinie, orzeczenia oraz informacje po badaniach<br />
 • 35. Więcej informacji i szczegółówna stronie www.ppp1lodz.ploraz tel: 42 651-36-52, fax: 42 651-49-72e-mail: ppp1lodz@gmail.comZapraszamy do skorzystania z naszej oferty<br />Zaproszenie do oferty naszej Poradni<br />