Hvordan skal Nasjonalbiblioteket tjene landets biblioteker? Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Bibliotek i eller utenfor bibliotek Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein http://nb.no/pressebilder/Ve...
MÅL OG VISJONER Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 ...
Bevaring Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein 100 m inne i fjellet 90 m langt Fire etasjer 42 hyllekm...
Bevaring Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Digitalt sikringsmagasin Lagringssystemer og programvar...
Digitalt Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein 220 000 av 4 700 000 aviser 480 000 av 1 800 000 bi...
Strategier for digitalisering Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein <ul><li>Systematisk digitalisere A...
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein <ul><li>NBdigital </li></ul><ul><ul><li>digitalt innhold </li>...
Stortingsmelding 23 og 24 <ul><li>å utnytta det potensialet ny teknologi representerer for systematisk samanstilling og f...
Avklaring av operativt sektoransvar Nasjonalbiblioteket er hovedaktør i digitaliseringsarbeid på bibliotekfeltet. I till...
Biblioteksøk og fellessøk <ul><ul><ul><ul><ul><li>. </li></ul></ul></ul></ul></ul>Melding, side 104 Melding, side 16 <ul>...
Tiltak for langtidslagring <ul><li>Departementet legger til grunn at Nasjonalbiblioteket og Arkivverket skal samarbeide om...
<ul><li>Nasjonalbiblioteket vil forenkle arbeidet med </li></ul><ul><li>Nasjonalbibliografien. Målet bør vere at kvart </l...
Bibliotektenester til alle <ul><li>Nasjonalbiblioteket vil arbeide vidare med å utvikle ein felles samisk bibliografi i sa...
Bibliotekoppgaver fra ABMu -> NB Kultur- og kyrkjedepartementet vil i samråd med relevante departement og styret for ABM-u...
Rammebetingelser <ul><li>Biblioteksmeldingas og Digitaliseringsmeldingas forutsetninger </li></ul><ul><li>19 stillinger ne...
Bevaringspolitikk <ul><li>Nasjonalt senter for bevaring </li></ul><ul><li>FORMÅL </li></ul><ul><li>- å sikre den nasjonale...
Politikk for fagutvikling og forskning <ul><li>FORMÅL </li></ul><ul><li>Forskningsinfrastruktur </li></ul><ul><li>Basis i ...
Samlingspolitikk <ul><li>FORMÅL </li></ul><ul><li>Pliktavleveringsloven </li></ul><ul><li>Den norske kultur- og samfunnshi...
Formidlingspolitikk <ul><li>FORMÅL </li></ul><ul><li>Tilgjengeliggjøring for forskning og allmennhet </li></ul><ul><li>Tra...
Bibliografi Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein <ul><li>Undset </li></ul><ul><li>Hamsun </li></ul><u...
” Multigrafier” Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
<ul><li>Nasjonalbiblioteket vil forenkle arbeidet med </li></ul><ul><li>Nasjonalbibliografien. Målet bør vere at kvart </l...
Metadata Samarbeid med Biblioteksentralen Samarbeid med NRK om musikk Nasjonalbibliografien i Bibsys Web-Dewey Nasjonalt a...
Juss Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Teknologi Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Materialkunnskap og bevaring Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Depot Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Fjernlån/Innlån Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
ISBN etc Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Lesesaler / Forskerplasser Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Referansetjenester Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Publikasjoner Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Biblioteksøk <ul><li>Utvikler først en erstatning for samkatalogen -> samme metadata som i dag -> ny tjeneste integrert me...
Biblioteksøk <ul><li>Utvikler først en erstatning for samkatalogen -> samme metadata som i dag -> ny tjeneste integrert me...
Mål <ul><li>Gjøre de samlede bibliotekressursene synlig og tilgjengelig for brukeren, uavhengig av tid og sted </li></ul><...
Tidsplan <ul><li>Første fase bør være operativ i løpet av 2010 </li></ul><ul><ul><li>Begrenset antall bibliotek pga mangle...
Biblioteksøk Enda mange ubesvarte spørsmål -> realisere regionale biblioteksøk som delmengde av det nasjonale? -> forholde...
Bibliotek og leverandører <ul><li>Biblioteksøk i utviklingsversjon er tilgjengelig på nett </li></ul><ul><ul><li>Viser hvo...
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Bokhylla.no – et digitalt arkivprodukt
<ul><li>Search: </li></ul><ul><li>Author / title </li></ul><ul><li>Text / words </li></ul><ul><li>Quotations </li></ul><u...
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Vil du låne denne boka? Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Blir bøkene sett? Tall pr utgangen april 2010 Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Mnd # verk # sider...
Utvikling i antall besøkende <ul><li>I tabellen under viser tall for bokhylla.no og i parantes for alle bøker i NBdigital....
Brukerne <ul><li>69 725 (83 250) unike besøkende (IP-adresser) for bokhylla.no (alle bøker) mai 09 – dd (01/05/10) </l...
Bruk av bokhylla.no <ul><li>84 % (23 585) av verkene i bokhylla.no er besøkt i løpet av mai09-dd ( 01/05/10 ) </li></ul><u...
bokhylla.no og verden forøvrig <ul><li>1 618 lenker til NBdigital fra Wikipedia pr 01/05/2010 </li></ul><ul><ul><li>Ikke b...
Hvor finner brukerne innhold i NBdigital? Tall pr utgangen april 2010 Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skar...
Tall pr medio april 2010 Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Jul 2009 Olympiske vinterleker 2010 Pås...
Tall pr medio april 2010 Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 - Vigdis Moe Ska...
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 - Vigdis Moe Ska...
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Digitalt radioarkiv
Jazzbasen Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Foto: A.Kjersheim / Norsk Jazzarkiv
Vinterkonferansen 8. 2. 2010
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Samarbeid med utgivere og andre <ul><li>Bibliotek </li></ul><ul><li>NRK </li></ul><ul><li>Forlag </li></ul><ul><li>Aviser ...
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
Snart bare blankt hav Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Hvordan bevare dette kulturminnet for ette...
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 - Vigdis Moe Ska...
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 - Vigdis Moe Ska...
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 - Vigdis Moe Ska...
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 - Vigdis Moe Ska...
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 - Vigdis Moe Ska...
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Andre kan lage tjenester med våre data
Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Del av Europeiske bibliotek
Framtida Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein <ul><ul><li>Det flyktige – det varige </li></ul></ul><u...
Hvem får rollen som det stabile element? Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein <ul><ul><li>” Trusted r...
of 72

Nasjonalbibliotekarens innlegg på bibliotekdagene i Buskerud

Vigdis Moe Skarstein holdt innlegg på Bibliotekdagene i Buskerud 9. juni
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Entertainment & Humor      Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasjonalbibliotekarens innlegg på bibliotekdagene i Buskerud

 • 1. Hvordan skal Nasjonalbiblioteket tjene landets biblioteker? Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 2. Bibliotek i eller utenfor bibliotek Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein http://nb.no/pressebilder/Verden_i_Biblioteket.pdf
 • 3. MÅL OG VISJONER Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 - Vigdis Moe Skarstein <ul><li>Nasjonalbiblioteket skal…. </li></ul><ul><li>være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek </li></ul><ul><li>være kjernen i norsk digitalt bibliotek </li></ul><ul><li>tilby kunnskap og opplevelse </li></ul><ul><li>gi både kulturforståelse og teknologi- kunnskap </li></ul><ul><li>være en omstillingsdyktig organisasjon </li></ul>Et nasjonalbibliotek ved inngangen til det 21. århundre
 • 4. Bevaring Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein 100 m inne i fjellet 90 m langt Fire etasjer 42 hyllekm Kjøle- lagring, Mange tonn med film Automatlager Plass til 1.500.000 dokumenter
 • 5. Bevaring Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Digitalt sikringsmagasin Lagringssystemer og programvare Kompetanse og rutiner Bevaringskvalitet + bevaringsmetadata P.t. 3 Petabyte digitalt innhold Alt lagret i tre kopier Estimert tilvekst ca 750 TBytes per år
 • 6. Digitalt Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein 220 000 av 4 700 000 aviser 480 000 av 1 800 000 bilder 140 000 av 410 000 bøker 1000 av 400 000 timer film 75 000 av 4 000 000 håndskrifter 0 av 55 000 kart 8 500 av 75 000 timer musikk 2 000 av 60 000 plakater 450 000 av 1 200 000 timer radio 300 av 2 000 000 tidsskrift 0 av 1 800 000 småtrykk
 • 7. Strategier for digitalisering Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein <ul><li>Systematisk digitalisere ALT </li></ul><ul><li>On-demand </li></ul><ul><li>Digital avlevering </li></ul><ul><li>Digitalt arkiv for andre </li></ul><ul><li>Strategiske samarbeidspartnere </li></ul><ul><li>Sikker oppbevaring av digitalt materiale </li></ul><ul><li>Gi tilgang til så mye som mulig der brukeren er </li></ul><ul><li>Forhandle med rettighetshaverne </li></ul><ul><li>9. Utvikle formidlingspedagogikk </li></ul>
 • 8. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein <ul><li>NBdigital </li></ul><ul><ul><li>digitalt innhold </li></ul></ul><ul><ul><li>nettsider </li></ul></ul><ul><ul><li>kataloger </li></ul></ul>Formidling
 • 9. Stortingsmelding 23 og 24 <ul><li>å utnytta det potensialet ny teknologi representerer for systematisk samanstilling og formidling av informasjon </li></ul><ul><li>å handtera dei bevaringsproblema som digitalt lagra informasjon fører med seg </li></ul><ul><li>å sjå oppgåver og arbeidsmål på tvers av tradisjonelle sektorgrenser </li></ul><ul><li>å samordna tiltak og oppgåveløysing nasjonalt, regionalt og lokalt </li></ul><ul><li>å dokumentera eit samfunn som endrar seg i eit stendig raskare tempo </li></ul><ul><li>å formidla det historiske forløp til flest mogleg på ein pedagogisk god måte. </li></ul>St. melding 24, side 12 Mål Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 10. Avklaring av operativt sektoransvar Nasjonalbiblioteket er hovedaktør i digitaliseringsarbeid på bibliotekfeltet. I tillegg til de oppgavene som følger av pliktavleveringsloven, skal Nasjonalbiblioteket også ha eneansvar for nasjonale bibliografiske standarder og digital løsning for å søke på tvers av alle bibliotek. St. meld 24, side 103 Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 11. Biblioteksøk og fellessøk <ul><ul><ul><ul><ul><li>. </li></ul></ul></ul></ul></ul>Melding, side 104 Melding, side 16 <ul><ul><ul><ul><ul><li>Med utgangspunkt i Nasjonalbibliotekets </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>fellessøk for bibliotekområdet skal det utvikles en felles søketjeneste som også omfatter arkiv og museer. Denne tjenesten forutsettes utviklet i et nært samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og relevante instanser på museumsfeltet. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Det vil bli lagt vekt på å utvikle både sektorspesifikke søketjenester og fellessøk på tvers av institusjonsgrenser og samlinger. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Samlingseiere skal sørge for at eget materiale kan nås og indekseres av søkemotorene </li></ul></ul></ul></ul></ul>Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 12. Tiltak for langtidslagring <ul><li>Departementet legger til grunn at Nasjonalbiblioteket og Arkivverket skal samarbeide om etablering av en løsning for langtidslagring for digital kulturarv. </li></ul><ul><li>Et system for langtidslagring av digital kulturarv skal også omfatte museumssektoren. Det utarbeides en plan for dette arbeidet. </li></ul><ul><li>først foto </li></ul><ul><li>senere generelt </li></ul><ul><li>nasjonal samordning </li></ul>Melding, side 93 Inngangen til fjellhallen i Rana Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 13. <ul><li>Nasjonalbiblioteket vil forenkle arbeidet med </li></ul><ul><li>Nasjonalbibliografien. Målet bør vere at kvart </li></ul><ul><li>dokument vert katalogisert ein gong, og at det </li></ul><ul><li>vert lagt til rette for enkel gjenbruk av metadata </li></ul><ul><li>ved andre institusjonar. </li></ul><ul><li>Nasjonalbiblioteket vil avklare opphavsrett og </li></ul><ul><li>personvernspørsmål slik at mest mogeleg av </li></ul><ul><li>det digitaliserte materialet kan gjerast tilgjengeleg. </li></ul><ul><li>Prosjektet Bokhylla.no kan på sikt </li></ul><ul><li>danne modell for ein avtalelisens for digitalt </li></ul><ul><li>materiale. </li></ul><ul><li>Kompetanse på opphavsrett og personvern skal </li></ul><ul><li>samlast i Nasjonalbiblioteket og i Arkivverket. </li></ul><ul><li>Desse kompetanseeiningane skal yte </li></ul><ul><li>tenester til andre abm-institusjonar ved behov. </li></ul>Ansvar for metadata og avtalelisenser for digitalt materiale Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 14. Bibliotektenester til alle <ul><li>Nasjonalbiblioteket vil arbeide vidare med å utvikle ein felles samisk bibliografi i samarbeid med dei andre nordiske nasjonalbiblioteka og eventuelt det russiske nasjonalbiblioteket. </li></ul>Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 15. Bibliotekoppgaver fra ABMu -> NB Kultur- og kyrkjedepartementet vil i samråd med relevante departement og styret for ABM-utvikling vurdere om det kan vere tenleg med ei nærare samordning eller samanslåing av bibliotekoppgåver i Nasjonalbiblioteket og ABM-utvikling – eventuelt om det kan vere ei løysing å overføre bibliotekoppgåver frå ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 16. Rammebetingelser <ul><li>Biblioteksmeldingas og Digitaliseringsmeldingas forutsetninger </li></ul><ul><li>19 stillinger netto </li></ul><ul><li>NVI – konsortier </li></ul>Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 17. Bevaringspolitikk <ul><li>Nasjonalt senter for bevaring </li></ul><ul><li>FORMÅL </li></ul><ul><li>- å sikre den nasjonale hukommelsen </li></ul><ul><li>- for ettertida </li></ul><ul><li>- for nåtida </li></ul><ul><li>- for forskere og allmennhet </li></ul><ul><li>- sikre maksimal levetid </li></ul>Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 18. Politikk for fagutvikling og forskning <ul><li>FORMÅL </li></ul><ul><li>Forskningsinfrastruktur </li></ul><ul><li>Basis i NBs samlinger </li></ul><ul><li>Alle disipliner og medietyper </li></ul><ul><li>Faglig utvikling på egne fagområder </li></ul>Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 19. Samlingspolitikk <ul><li>FORMÅL </li></ul><ul><li>Pliktavleveringsloven </li></ul><ul><li>Den norske kultur- og samfunnshistorien </li></ul><ul><li>Multimedial samling </li></ul><ul><li>Tilnærmet komplett </li></ul><ul><li>Upublisert materiale </li></ul>Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 20. Formidlingspolitikk <ul><li>FORMÅL </li></ul><ul><li>Tilgjengeliggjøring for forskning og allmennhet </li></ul><ul><li>Tradisjonelt og digitalt </li></ul><ul><li>Lesesaler </li></ul><ul><li>Utlån </li></ul><ul><li>Utstillinger </li></ul><ul><li>Publiseringer </li></ul><ul><li>Seminarer </li></ul><ul><li>Søkemotorer </li></ul>Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 21. Bibliografi Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein <ul><li>Undset </li></ul><ul><li>Hamsun </li></ul><ul><li>Bjørnson </li></ul><ul><li>Samisk </li></ul>
 • 22. ” Multigrafier” Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 23. <ul><li>Nasjonalbiblioteket vil forenkle arbeidet med </li></ul><ul><li>Nasjonalbibliografien. Målet bør vere at kvart </li></ul><ul><li>dokument vert katalogisert ein gong, og at det </li></ul><ul><li>vert lagt til rette for enkel gjenbruk av metadata </li></ul><ul><li>ved andre institusjonar. </li></ul><ul><li>Bibliografisk plan </li></ul>Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Nasjonalbibliografien (Bibliotekmeldinga)
 • 24. Metadata Samarbeid med Biblioteksentralen Samarbeid med NRK om musikk Nasjonalbibliografien i Bibsys Web-Dewey Nasjonalt autoritetsregister
 • 25. Juss Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 26. Teknologi Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 27. Materialkunnskap og bevaring Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 28. Depot Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 29. Fjernlån/Innlån Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 30. ISBN etc Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 31. Lesesaler / Forskerplasser Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 32. Referansetjenester Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 33. Publikasjoner Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 34. Biblioteksøk <ul><li>Utvikler først en erstatning for samkatalogen -> samme metadata som i dag -> ny tjeneste integrert med bokvisning i NBdigital </li></ul>
 • 35. Biblioteksøk <ul><li>Utvikler først en erstatning for samkatalogen -> samme metadata som i dag -> ny tjeneste integrert med bokvisning i NBdigital </li></ul><ul><li>Deretter gradvis videreutvikling -> gradvis gå over til å høste inn metadata direkte -> inkludere lånestatus -> åpne for at andre kan utnytte metadata i sine tjenester -> mulighet for brukerinitiert fjernlån -> personlig tilpassing </li></ul>
 • 36. Mål <ul><li>Gjøre de samlede bibliotekressursene synlig og tilgjengelig for brukeren, uavhengig av tid og sted </li></ul><ul><li>Tilby søk i metadata og innhold for et mangfold av informasjonstyper </li></ul><ul><li>Tilby brukerinitierte fjernlån </li></ul><ul><li>Gi tilgang til digitalt innhold over nett </li></ul>
 • 37. Tidsplan <ul><li>Første fase bør være operativ i løpet av 2010 </li></ul><ul><ul><li>Begrenset antall bibliotek pga manglende teknisk funksjonalitet i biblioteksystemer og/eller økonomi </li></ul></ul><ul><ul><li>Noen bibliotek inviteres med på brukersiden i år </li></ul></ul><ul><ul><li>Leverandørene er invitert til å bidra </li></ul></ul><ul><li>Videre arbeid vil prioriteres høyt </li></ul><ul><ul><li>Vanskelig å lage presise ressursestimater </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontinuerlig utviklingsoppgave </li></ul></ul>
 • 38. Biblioteksøk Enda mange ubesvarte spørsmål -> realisere regionale biblioteksøk som delmengde av det nasjonale? -> forholdet mellom biblioteksøk og ABM-søk? -> transportordninger – hvem betaler for frakten? -> grad av samspill mellom biblioteksøk og det enkelte biblioteksystem?
 • 39. Bibliotek og leverandører <ul><li>Biblioteksøk i utviklingsversjon er tilgjengelig på nett </li></ul><ul><ul><li>Viser hvor langt vi har kommet </li></ul></ul><ul><ul><li>Dere vil finne den på http://www.nb.no/bibsok </li></ul></ul><ul><ul><li>Arena for å komme med innspill – biblioteksøkblogg? </li></ul></ul><ul><li>Vi vil velge noen bibliotek for å vinne erfaring med løsningene </li></ul><ul><ul><li>Innhøsting av metadata i første omgang </li></ul></ul><ul><ul><li>Krever tekniske komponenter </li></ul></ul>
 • 40. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Bokhylla.no – et digitalt arkivprodukt
 • 41. <ul><li>Search: </li></ul><ul><li>Author / title </li></ul><ul><li>Text / words </li></ul><ul><li>Quotations </li></ul><ul><li>PFD-downloads (free material) </li></ul>“ Flertallet har aldri retten på sin side.” <ul><li>Søke på </li></ul><ul><li>Tittel </li></ul><ul><li>Forfatter </li></ul><ul><li>Ord / tekst </li></ul><ul><li>Sitater </li></ul>Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 42. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 43. Vil du låne denne boka? Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 44. Blir bøkene sett? Tall pr utgangen april 2010 Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Mnd # verk # sider # viste verk %-andel Jul 13 575 2 718 624 3 035 22,35 Aug 13 595 2 723 160 4 065 29,90 Sep 13 774 2 761 296 4 153 30,01 Okt 15 072 2 984 828 5 015 33,27 Nov 16 406 3 236 544 4 713 28,73 Des 18 590 3 718 146 3 872 20,82 Jan 20 173 4 110 180 6 445 32,92 Feb 22 023 4 519 081 8 302 37,80 Mar 25 011 5 103 131 11 423 45,67 Apr 28 035 5 670 781 10 781 38,46
 • 45. Utvikling i antall besøkende <ul><li>I tabellen under viser tall for bokhylla.no og i parantes for alle bøker i NBdigital. En sikker og interessant trend er at antall besøk pr IP-adresse øker. I 2010 fra 1.7 besøk pr IP-adresse i januar til ca 1.9 i april. Går vi tilbake til september 2009 var det tilsvarende tallet 1.5. </li></ul>Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Måned Unike IP-adresser Antall besøk Antall sidevisninger Jan 9 555 (11 240) 16 367 (19 440) 1 025 936 (1 277 714) Feb 12 304 (14 290) 21 969 (25 451) 1 423 108 (1 707 543) Mar 15 788 (17 836) 28 660 (32 546) 1 882 821 (2 224 592) Apr 16 008 (17 604) 30 091 (34 003) 1 910 333 (2 270 236)
 • 46. Brukerne <ul><li>69 725 (83 250) unike besøkende (IP-adresser) for bokhylla.no (alle bøker) mai 09 – dd (01/05/10) </li></ul><ul><li>64,3 boksidevisninger pr besøk i 2010 </li></ul><ul><li>Kun norske IP-adresser </li></ul>5670781 Tall pr utgangen april 2010 Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 47. Bruk av bokhylla.no <ul><li>84 % (23 585) av verkene i bokhylla.no er besøkt i løpet av mai09-dd ( 01/05/10 ) </li></ul><ul><li>Ca 1 boksidevisning pr sekund gjennom hele døgnet nå ( 1,3 sider pr sekund hele døgnet 15/3 2010 ) </li></ul><ul><li>18 456 nedlastinger av PDF (bøker i det fri) </li></ul><ul><ul><li>7 713 til nå i år </li></ul></ul><ul><ul><li>48 nedlastinger pr dag i 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>75 nedlastinger pr dag i mars 2010 </li></ul></ul>Tall pr utgangen april 2010 Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 48. bokhylla.no og verden forøvrig <ul><li>1 618 lenker til NBdigital fra Wikipedia pr 01/05/2010 </li></ul><ul><ul><li>Ikke bare bokhylla </li></ul></ul><ul><li>Lenker til visning fra Aleph, Bibliofil og BIBSYS </li></ul><ul><li>Viktig komponent i biblioteksøk </li></ul><ul><ul><li>Også mulig for andre biblioteksystem å lenke inn til visning </li></ul></ul><ul><li>Alle KAN lenke! </li></ul>Tall pr utgangen april 2010 Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 49. Hvor finner brukerne innhold i NBdigital? Tall pr utgangen april 2010 Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Måned Ulike referende domener Totalt antall referanser Fra *bibliotek* Fra BIBSYS Fra Wikipedia Fra Europeana nov 09 104 5 141 1 3 670 788 41 des 09 82 3 536 1 2 351 609 49 jan 10 312 11 584 740 8 134 995 39 feb 10 437 14 367 1 739 9 252 774 34 Mar 10 468 15 736 1 966 10 040 804 60 Apr 10 313 6 751 813 4 474 355 11
 • 50. Tall pr medio april 2010 Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Jul 2009 Olympiske vinterleker 2010 Påske 2010
 • 51. Tall pr medio april 2010 Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 52. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 - Vigdis Moe Skarstein
 • 53. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 - Vigdis Moe Skarstein
 • 54. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Digitalt radioarkiv
 • 55. Jazzbasen Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Foto: A.Kjersheim / Norsk Jazzarkiv
 • 56. Vinterkonferansen 8. 2. 2010
 • 57. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 58. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 59. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 60. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 61. Samarbeid med utgivere og andre <ul><li>Bibliotek </li></ul><ul><li>NRK </li></ul><ul><li>Forlag </li></ul><ul><li>Aviser </li></ul><ul><li>Forskningsinstitusjoner </li></ul>Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 62. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein
 • 63. Snart bare blankt hav Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Hvordan bevare dette kulturminnet for ettertiden? Fra Norsk Oljemuseums samling
 • 64. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 - Vigdis Moe Skarstein
 • 65. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 - Vigdis Moe Skarstein
 • 66. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 - Vigdis Moe Skarstein
 • 67. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 - Vigdis Moe Skarstein Søkemotorene som inngang
 • 68. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2008 - 8.oktober 2008 - Vigdis Moe Skarstein
 • 69. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Andre kan lage tjenester med våre data
 • 70. Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein Del av Europeiske bibliotek
 • 71. Framtida Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein <ul><ul><li>Det flyktige – det varige </li></ul></ul><ul><ul><li>Nettets dynamikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Fra ulike roller til kryssende </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvem/hvor skapes verdiøkning i fht kunnskap </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva blir sluttproduktet/tjenesten? Nettet? Disken? </li></ul></ul>
 • 72. Hvem får rollen som det stabile element? Bibliotekdager i Buskerud 9.6.2010 - Vigdis Moe Skarstein <ul><ul><li>” Trusted repositories” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>dataintegritet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>organisering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>konvertering </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Samspillet mellom kommersielle og ikke-kommersielle aktører </li></ul></ul>