Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 12 жилийн 1-р сургуулийн бага ангийн багш Б.Нарангэрэлийн 2011 ажлын тайлан• ...
Б.Сувданцэцэг 5-р байр Аймгийн хурд стандарт олимпиадад С.Дөлгөөн 2-р байр мөнгөн медаль Б.Сувданцэцэг 2-р ...
Б.Цолмончимэг мөнгөн медальЧ.Бат-Эрдэнэ хүрэл медаль Сургуулийн тэргүүний шилдэг сурагчаар Б.Сувданцэцэг,Б.Хонгорзу...
Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 12 жилийн 1-р сургуулийнбага ангийн багш Б.Нарангэрэлийн 2011 оны үр дүнгийн гэрээний ...
Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 12 жилийн 1-р сургуулийнбага ангийн багш Б.Нарангэрэлийн 2011 оны ажлын тайлан
of 5

Narangerel tailan

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narangerel tailan

  • 1. Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 12 жилийн 1-р сургуулийн бага ангийн багш Б.Нарангэрэлийн 2011 ажлын тайлан• Заадаг хичээл тус бүрийн нэгж, ээлжит хичээлийн хөтөлбөрүүдийг жил, улирал, өдөр бүрээр бичиж сургалтын менежерээр баталгаажуулан ажиллав.• Хөндлөнгийн шалгалтыг хуваарийн дагуу авч сурагчдын стандарт мэдлэгийг хангаж ажиллахын тулд анализ дүгнэлт хийж анализын дагуу нэмэлт материал, давтлага өгч ажиллав.• Заадаг хичээл Даасан анги Хөндлөнгийн шалгалт• A-B - 76 A-B-75 A-B-72• A-C -89 A-C-89 A-C-82• A-D 100% A-D-100% A-D-92• Сургалтыг чанар үр өгөөжтэй явуулахын тулд кабинетаас үзүүлэн тараах материал авч ашиглав.• Багш нарын нээлттэй хичээлийн өдөрлөгт амжилттай оролцсон ба багш нарын хичээлд сууж харилцан туршлага солилцон ажиллаа.Заах аргын нэгдлээс явуулж буй ажилд байнга идэвхтэй оролцож ирлээ.• Сургуулийн сэтгэх чадварын олимпиадад Б.Сувданцэцэг 1-р байр алтан медаль П.Оюу-Эрдэнэ 2-р байр мөнгөн медаль Э.Солонгоо 3-р байр хүрэл медаль Сургуулийн математикийн олимпиадад Б.Сувданцэцэг 5-р байр Сургуулийн англи хэлний олимпиадад Б.Сувданцэцэг 1-р байр Л.Номинзул 2-р байр Аймгийн математик сонины олимпиадад С.Дөлгөөн 3-р байр хүрэл медаль Э.Солонгоо 4-р байр
  • 2. Б.Сувданцэцэг 5-р байр Аймгийн хурд стандарт олимпиадад С.Дөлгөөн 2-р байр мөнгөн медаль Б.Сувданцэцэг 2-р байр мөнгөн медаль П. Оюу-Эрдэнэ 3-р байр Аймгийн Англи хэлний олимпиадад Б.Сувданцэцэг 4-р байрСтратегийн зорилтын хүрээнд: • Сургалтыг стандартын дагуу сурагчдад бодит мэдлэг олгох жишиг даалгавар үзүүлэн тарааж өгөх материалуудыг бэлтгэн хэрэглэлээ. Мөн хичээл тус бүрээр нэгж хичээл хийж сургалтандаа ашиглалаа. • Хичээлийн явц болон гэрийн даалгаврын үр дүнг 7 хоног бүрээр судалж шалгалт аван түүнд анализ хийж үр дүнг тооцож ажиллалаа. • Сурлагаар хоцрогдож болзошгүй сурагчид болон олимпиад уралдаанд оролцсон сурагчдад тусгай төлөвлөгөөний дагуу давтлаг зөвлөгөөг өгч ажиллав. • Улирал бүр эцэг эхийн хурал хийж сурагчдын эзэмшвэл зохих стандартын талаар заавар, арга зүйн зөвлөгөөг тогтмол өгч байв. Мөн IQ гэж юу вэ? Сургалтыг нийт эцэг эхчүүддээ явууллаа. • Хичээлээс гадуурх сургалт хүмүүжлийн ажлыг төлөвлөгөө гарган боловсруулж нийгмийн ажилтнаар баталгаажуулан хуваарийн дагуу амжилттай зохион байгуулж явууллаа. Аймгийн өсвөрийн аварга шалгаруулах Шатрын тэмцээнд С.Дөлгөөн мөнгөн медаль Б.Сувданцэцэг хүрэл медаль Хүүхдийн спортын 4-Р наадмын тэшүүрийн тэмцээнд Б.Цолмончимэг 2-р байр мөнгөн медаль Ч.Бат-Эрдэнэ 4-р байр ААШ мини волеиболын тэмцээнд П. Оюу-Эрдэнэ мөнгөн медаль
  • 3. Б.Цолмончимэг мөнгөн медальЧ.Бат-Эрдэнэ хүрэл медаль Сургуулийн тэргүүний шилдэг сурагчаар Б.Сувданцэцэг,Б.Хонгорзул нар шалгарч хүндэт самбарт зургаа тавиулсан. Б.Цолмончимэг МХО-ы Авьяас алтан медаль Л.Номинзул,Б.Дэжидмаа нар МХО-ы Эрдэм хүрэл медалаар шагнуулав. 1-5 ангиудын дунд СЧО-ыг ивээн тэтгэж зохион байгуулж явуулсан. Эцэг эхчүүдийн дунд явагддаг волеиболын тэмцээнд 1-р байр эзэлсэн. Хамгийн олон ажилд манлайлан оролцогч ангиар шалгарсан. Ангийн нийт сурагчдыг завсардуулалгүй төгсгөж, багшийн ёс зүй хэм хэмжээг сахин ажиллав..• Сургалтын бичиг баримт болон журнал хувийн хэрэг бусад бичиг баримтыг зааврын дагуу зөв цэвэр нямбай хөтөлж мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд нь гаргаж байлаа.Дотоод ажил үйлчилгээ: • Хөдөлмөрийн болон үр дүнгийн гэрээг хийж баталгаажуулан ажиллав. • ЗАН-ийн ажилд тогтмол оролцон бусдаас суралцан өөрийгөө хөгжүүлж ажиллав. • Интернэтээс мэдээлэл аван сургалтад хэрэглэж бусдадаа мэдээлэл дамжуулан ажиллав. • Ubuntu сургалтуудад хамрагдаж заарын дагуу хийж сурлаа. Тайлан бичсэн багш Б.Нарангэрэл
  • 4. Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 12 жилийн 1-р сургуулийнбага ангийн багш Б.Нарангэрэлийн 2011 оны үр дүнгийн гэрээний тайлан
  • 5. Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 12 жилийн 1-р сургуулийнбага ангийн багш Б.Нарангэрэлийн 2011 оны ажлын тайлан

Related Documents