Presenteren is een oefening in leiderschap
Een van de grootste leiders die Groot Brittannië ooit gehad heeft, is onget...
Een goede leider heeft veel aandacht voor zijn mensen en is begripvol voor de inspanningen die hij /
zij vraagt. Op een...
of 2

Presenteren Is Een Oefening In Leiderschap

Om een goede presentatie te houden moet je hetzelfde doen als wat nodig is om goed te leiden.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presenteren Is Een Oefening In Leiderschap

  • 1. Presenteren is een oefening in leiderschap Een van de grootste leiders die Groot Brittannië ooit gehad heeft, is ongetwijfeld Admiraal Lord Horatio Nelson. Het zal je dan ook niet verbazen dat zijn leiderschap uitvoerig bestudeerd is geweest en dat men uit zijn gedrag de nodige lessen heeft kunnen trekken. Op de vraag wat van Nelson zo’n goede leider maakte, heeft men een zestal voorwaarden kunnen onderscheiden die essentieel zijn voor goed leiderschap. Niet toevallig zijn dit ook voorwaarden waaraan je zou kunnen voldoen om een inspirerende presentatie of speech te houden. Het allerbelangrijkste is dat je een welbepaalde visie hebt over het onderwerp. Het moet voor jou helder zijn wat je wil zeggen, wat je wil bereiken, welk doel je hebt. Een visie ontwikkelen, weten waarover het gaat en dit aanschouwelijk maken, dat is de uitdaging waar elke leider en presentator voor staat. Zonder visie over het onderwerp weet je niet welke kant je op moet en kun je dus ook niet leiden en vooropgaan. Het zal dan niet lang duren of je bent eerder aan het lijden! Om het in presentatietermen te vatten: je moet weten waarover je presentatie gaat en hoe je het gaat aanpakken om deze kennis over te dragen. Een echte leider, zoals Nelson er een was, moet zijn mensen kunnen inspireren en motiveren. Dit is natuurlijk niet anders bij de presentator. Om een succesvolle presentatie te kunnen houden, zal je, net zoals Lord Nelson, je toehoorders moeten kunnen overtuigen. Het is daarom nuttig om het publiek op een of andere manier te betrekken bij je toespraak. Betrokkenheid is een eerste stap naar inspiratie, waaruit op zijn beurt weer motivatie kan groeien. De toehoorder die betrokken geraakt bij het onderwerp, nieuwe en duidelijke inzichten verwerft waar hij achter kan staan, zal haast automatisch gemotiveerd geraken. Het is maar wanneer de luisteraars zich persoonlijk aangesproken voelen, dat inspiratie en motivatie kunnen opbloeien. Het spreekt vanzelf dat dit alleen maar mogelijk is als je op de juiste manier communiceert. Helder verstaanbaar en goed articulerend spreken is een eerste zaak. Maar net zo belangrijk is de dynamiek van je stemgeluid, de variatie in je timbre en de timing waarmee je de woorden uitspreekt. Om maar niet te zwijgen over het non-verbale. Dat is minstens even belangrijk, misschien zelfs belangrijker dan al de rest. Heel je houding moet een rustige zelfzekerheid uitstralen, waarmee je non-verbaal aangeeft dat men je mag vertrouwen. Jij wordt immers verondersteld te weten waar het over gaat. Is dit niet voor alle leiders zo? Het onderlijnen van bepaalde zinnen met duidelijke gebaren en de juiste mimiek zullen eveneens bijdragen tot het gevoel van betrokkenheid, vermijd daarom je emoties niet. Ze dragen bij aan de geloofwaardigheid van je communicatie. Monotoon, stokstijf en zonder een spier in je gezicht te vertrekken presenteren, zal net iets minder snel inspireren en motiveren. De betrokkenheid met het publiek moet ook aangevoeld worden. Een kenmerk van echte leiders is hun engagement en compassie voor hun volgelingen, het meevoelen en meeleven met de mensen die ze leiden. Voor de presentator uit deze aandacht voor elk individu zich in de mate waarmee hij /zij zich in de plaats kan stellen van de toehoorder. Niet op een logische, maar op een psychologische manier. Spreek daarom de taal van je toehoorders en gebruik voorbeelden en anekdotes die hen kunnen aanspreken. Je vangt alleen maar de aandacht als je persoonlijk wordt. Het toont je engagement en betrokkenheid. Beweeg tussen de mensen, visualiseer wat je hen wilt zeggen en spreek toehoorders individueel aan. BYAZ bvba – Nieuwsbrief 10/09 – Presenteren is een oefening in leiderschap www.byaz.be Pagina 1/2
  • 2. Een goede leider heeft veel aandacht voor zijn mensen en is begripvol voor de inspanningen die hij / zij vraagt. Op eenzelfde manier dient een spreker attent te zijn voor het publiek en er over te waken dat de omstandigheden goed blijven, de zaal niet te warm is, de belichting correct is en dat iedereen de toespraak goed kan verstaan. De goede spreker last een pauze in indien dit nodig is, niet alleen wanneer dit gepland is. Als aan het bovenstaande voldaan is, is de kans groot dat je als leider of als spreker geaccepteerd en geapprecieerd wordt. Tot slot houdt de spreker zijn opzet in het vizier. Net zoals de leider is hij toegewijd aan zijn doel (onderwerp) en zijn publiek en brengt deze twee zo harmonieus mogelijk samen. Ter inspiratie voeg ik hierbij een vergelijking die ik gelezen heb in het boek: “Overtuigen – Een kunst die je kunt leren!” van Hans Christian Altmann. Het verschil tussen de enthousiaste, gemotiveerde spreker en de monotone, saaie redenaar. (Tussen de regels door kun je de informatie ook vertalen naar leiderschap toe) SAAIE REDENAAR ENTHOUSIASTE SPREKER Spreekt over een thema Spreekt met de toehoorders Blijft achter de lessenaar Beweegt, loopt naar het publiek Staat doorgaans kaarsrecht Levendige lichaamstaal Saaie opsommingen Doet dat interessant Veel cijfers Overtuigt met behulp van verhalen Gegevens, feiten, statistieken Anekdotes, voorbeelden Ernstig Humoristisch, ontspannend Indirecte rede Directe rede Praat op serieuze toon Laat zien dat hij plezier heeft in de toespraak, het thema en het contact met de toehoorders Abstract en algemeen Uitspraken en voorbeelden zijn afgestemd op de toehoorders Beschrijft gedrag Doet het voor Gesloten houding Open lichaamstaal Nauwelijks gebaren Doelbewuste inzet van gebaren Respecteert het publiek Houdt van het publiek Geïnteresseerd (in het thema) Bezield (door het thema) Leest vaak voor Zegt het in zijn eigen woorden Geen oogcontact Kijkt bewust enkele toehoorders aan Veel sheets (schema’s) Relatief weinig sheets (schema’s) Praat afgemeten Spreekt spontaan Peter Blokland Zaakvoerder BYAZ bvba BYAZ bvba – Nieuwsbrief 10/09 – Presenteren is een oefening in leiderschap www.byaz.be Pagina 2/2