Dvojí Brno:
Brněnské subkultury
a jejich různý vztah k Praze
podle dat o používání Facebooku
Petr Kučera
Katedra sociální ...
Subkultura, událost, síť
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
“Visualize a web in which each node
represents an event.”...
Prostorová síť událostí
Ann se zúčastnila: A, B
Bob se zúčastnil: B, C, D
Události: A, B, C, D
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. z...
Události často jsou často
umístěny v prostoru:
A: New York
B: Los Angeles
C: Hong Kong
D: Shanghai
Prostorová síť událostí...
Zdroj modelových dat: Facebook
- Facebook events, za:
- vytvořené v Česku
- listopad 2010 – březen 2011
-> data zachycují ...
Network
analysis
- velmi hustá síť
- koncentrace
Prostorová síť událostí
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference G...
Prostorová síť událostí
shluky událostí
síť shluků událostí
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Br...
Síť shluků
událostí
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
Soubor událostí ve shluku událostí
má
1) Společné subkulturní znaky
(etnologie)
2) Specifickou prostorovost (geografie)
Pe...
Dvojí Brno
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
Síť shluků
událostí
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
102
148
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
120 233
305
36
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
102
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
148
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
305
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
120
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
233
Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
36
Petr Kučera
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK
twitter: @bzzzwa
email: petr.kucera@natur.cuni.cz
Ma...
of 21

Dvojí Brno: Brněnské subkultury a jejich různý vztah k Praze podle dat o používání Facebooku

Zkoumáme-li vztahy mezi "facebookovými událostmi" na základě účasti uživatelů na dvou a více facebookových událostech, objevíme v síti těchto událostí shluky. Tyto shluky facebookových událostí jsou interpretovány jako sociálněprostorové reprezentace aktivity různých subkultur, účast na těchto událostech má význam pro reprodukci vnitřní soudržnosti v subkulturách. Všechny tyto shluky facebookových událostí mají svou specifickou prostorovost. Zvláštní pozornost je věnována shlukům lokalizovaným v Brně a vztahům mezi nimi. Výsledky zkoumání ukazují, že pro dělení do subkulturálních shluků je významnou charakteristikou vztah těchto shluků k jiným shlukům lokalizovaným v Praze. Tyto výsledky přináší zajímavé otázky k dynamice městské společnosti, co se týče umístění města v prostorové hierarchii národního státu. EN: Double Brno: Subcultures of Brno and differences in their relations to Prague as seen in data on Facebook usage Evaluating relations between "Facebook Events" on basis how users co-attend it clusters are identified in this network of Facebook Events. These clusters of Facebook Events are interpreted as socio-spatial representation of activity of different subcultures where attendance to such events is relevant for reproduction of inner cohesion of subcultures. All such clusters of Facebook Events have specific spatiality. Clusters localized in Brno and their mutual relations are examined. Results of this examination point to tendency of division among subcultural clusters of Facebook Events in Brno regarding character of their relation to other clusters localized in Prague. This results deliver interesting questions on dynamics of urban society regarding position of cities in nation state spatial hierarchy.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Data & Analytics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Dvojí Brno: Brněnské subkultury a jejich různý vztah k Praze podle dat o používání Facebooku

 • 1. Dvojí Brno: Brněnské subkultury a jejich různý vztah k Praze podle dat o používání Facebooku Petr Kučera Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK @bzzzwa Konference Geoinovace 2013 13. září 2013
 • 2. Subkultura, událost, síť Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
 • 3. Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno “Visualize a web in which each node represents an event.” Ramesh Jain http://ngs.ics.uci.edu/blog/?p=486
 • 4. Prostorová síť událostí Ann se zúčastnila: A, B Bob se zúčastnil: B, C, D Události: A, B, C, D Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
 • 5. Události často jsou často umístěny v prostoru: A: New York B: Los Angeles C: Hong Kong D: Shanghai Prostorová síť událostí Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
 • 6. Zdroj modelových dat: Facebook - Facebook events, za: - vytvořené v Česku - listopad 2010 – březen 2011 -> data zachycují aktivity určitého segmentu populace Česka Prostorová síť událostí 6 526 Facebook events 1 198 810 uživatelů Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
 • 7. Network analysis - velmi hustá síť - koncentrace Prostorová síť událostí Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
 • 8. Prostorová síť událostí shluky událostí síť shluků událostí Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
 • 9. Síť shluků událostí Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
 • 10. Soubor událostí ve shluku událostí má 1) Společné subkulturní znaky (etnologie) 2) Specifickou prostorovost (geografie) Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
 • 11. Dvojí Brno Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
 • 12. Síť shluků událostí Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
 • 13. 102 148 Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
 • 14. 120 233 305 36 Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno
 • 15. Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno 102
 • 16. Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno 148
 • 17. Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno 305
 • 18. Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno 120
 • 19. Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno 233
 • 20. Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno 36
 • 21. Petr Kučera Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK twitter: @bzzzwa email: petr.kucera@natur.cuni.cz Margaret Thatcher was wrong, society is alive and well. Děkuji >> Data ke stažení << http://bit.ly/FBeventsCZ Petr Kučera, @bzzzwa, 13. září 2013, Konference Geoinovace, Brno

Related Documents