E-DIDACTICA – UNUL
DIN PILONII
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
POSTMODERN
Valeriu Cabac, dr. conf. univ.
Universitatea de Stat ”Alecu
Russo...
Intenții
• De la modelul gnoseologic la modelul socialantropologic de proiectare a procesului de învățământ
• Învățământ c...
La răscruce
Sistemul mondial de învățământ
Educație și
formare
clasică
Dezvoltarea
potențialului
uman
Baza
Modelul
gnos...
Învățământul centrat pe
student
• Învățământul centrat pe student reprezintă atât o
mentalitate, cât și o cultură în inter...
Învățământul centrat pe
student
•
Schimbări:
– Echilibrul între autoritatea profesorului
și gradul de autonomie al studen...
Învățământul centrat pe
student
• Învățământul centrat pe profesor este bazat pe
principiul determinismului.
• În învățămâ...
Învățământul centrat pe
student
• Numai în procesul de dialog subiecții
procesului de formare pot determina
soluțiile apro...
Învățământul centrat pe
student
• Tehnologiile informaționale și de
comunicație reprezintă o componentă
principală a proce...
E-learning
• De la instruirea programată la elearning.
• E-learning: utilizarea noilor tehnologii
multimedia și a Internet...
E-didactica
• E-didactica poate fi definită drept un
compartiment al didacticii postmoderne,
care se ocupă cu problematica...
E-didactica
• Câteva probleme care pot constitui
obiectul unor cercetări în e-didactică:
– Interacțiunile afective profeso...
of 11

E-didactica

Introducere in problematica e-didacticii
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - E-didactica

 • 1. E-DIDACTICA – UNUL DIN PILONII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI POSTMODERN Valeriu Cabac, dr. conf. univ. Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți
 • 2. Intenții • De la modelul gnoseologic la modelul socialantropologic de proiectare a procesului de învățământ • Învățământ centrat pe cel ce învață • E-didactica
 • 3. La răscruce Sistemul mondial de învățământ Educație și formare clasică Dezvoltarea potențialului uman Baza Modelul gnoseologic Modelul socialantropologic Scopul Formarea unui sistem de cunoștințe Formarea competențelor Abordare tehnică Curriculum (R. Tyler) Abordarea învățării Învățământ centrat pe profesor Abordarea culturală (D. Lawton) Învățământ centrat pe elev/student
 • 4. Învățământul centrat pe student • Învățământul centrat pe student reprezintă atât o mentalitate, cât și o cultură în interiorul unei instituții de învățământ superior și este o abordare a învățării amplu înrudită și susținută de teoriile constructiviste ale învățării. Învățământul centrat pe student este caracterizat prin metode de învățare și de predare care au drept scop promovarea învățării prin comunicare cu profesorii și cu alți studenți implicați în procesul de învățământ, metode ce consideră studenții participanți activi la propria învățare, dezvoltându-le abilități transferabile, cum ar fi: soluționarea problemelor, gândirea critică și gândirea reflexivă.
 • 5. Învățământul centrat pe student • Schimbări: – Echilibrul între autoritatea profesorului și gradul de autonomie al studentului; – Rolul conținuturilor; – Rolul profesorului; – Asumarea responsabilității pentru învățare; – Funcțiile evaluării (co-evaluare).
 • 6. Învățământul centrat pe student • Învățământul centrat pe profesor este bazat pe principiul determinismului. • În învățământul centrat pe student interacțiunile dintre actorii procesului de formare se sprijină pe principiul nedeterminării. Conform acestui principiu, cadrul didactic nu poate determina univoc care din acțiunile sale au fost utile pentru învățarea studentului și care – nu; studentul, la rândul său, nu poate ști exact de ce el are nevoie în momentul dat; prin urmare, este imposibil de a prognoza în cunoștință de cauză direcția și ritmul de dezvoltare al studentului.
 • 7. Învățământul centrat pe student • Numai în procesul de dialog subiecții procesului de formare pot determina soluțiile aproximative ale problemelor curente, care permit mișcarea înainte. • În învățământul centrat pe student sunt necesare eforturi speciale pentru a lega experiența străină, elaborată/trăită în alt timp, de alte persoane și în altă cultură, cu experiența studentului.
 • 8. Învățământul centrat pe student • Tehnologiile informaționale și de comunicație reprezintă o componentă principală a procesului de învățare, în special, în cazul învățământului centrat pe student. • Ne referim la o practică complexă de utilizare a tehnologiilor informaționale, cunoscută sub numele de e-learning.
 • 9. E-learning • De la instruirea programată la elearning. • E-learning: utilizarea noilor tehnologii multimedia și a Internetului pentru ameliorarea calității învățării și facilitarea accesului la resurse și servicii, schimbul de informații și colaborarea la distanță. • Apariția e-learningului a conturat conținutul unei noi didrecții de cercetare – didactica e-learningului sau edidactica.
 • 10. E-didactica • E-didactica poate fi definită drept un compartiment al didacticii postmoderne, care se ocupă cu problematica optimizării învățării prin utilizarea posibilităților e-learningului.
 • 11. E-didactica • Câteva probleme care pot constitui obiectul unor cercetări în e-didactică: – Interacțiunile afective profesor-student sunt sărăcite prin natura instrumentelor utilizate în e-learning. În ce măsură chat-ul, forum-ul, e-mail-ul pot înlocui comunicarea reală? – Cum funcționează contractul didactic în cazul e-learningului? – Deoarece în e-learning informația este prezentată, drept regulă, sub formă de hypertext, apare problema transpoziției didactice a unui asemenea conțunut.