Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 48...
Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor ...
OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiec...
COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru comp...
VASILAȚI44°1736.55" N 26°2646.90" E
PRIMELE CONTACTE CU PRIMĂRIA VASILAȚI
VIZITAREA TERENULUI PROPUS PENTRUCONSTRUCȚIA PLATFORMEI COMUNALE VASILAȚI
RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR LA PLATFORMA COMUNALĂ VASILAȚI
RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR LA PLATFORMA COMUNALĂ VASILAȚI
S-AU LIVRAT COMUNEI 1 TRACTOR, 2 REMORCI, 1 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL, 1 CISTERNĂ VIDANJĂ, 1 MAȘINĂ DE ÎMPĂȘTIAT GUNOIUL
S-AU LIVRAT COMUNEI 1 TRACTOR, 2 REMORCI, 1 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL, 1 CISTERNĂ VIDANJĂ, 1 MAȘINĂ DE ÎMPĂȘTIAT GUNOIUL
 Elaborarea Studiului de Prefezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Păduril...
 Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de ...
S-A FINALIZAT... COMUNA URMEAZĂ...  să obţină autorizaţia de medi...
VĂ MULȚUMIM!Pentru mai multe informații accesați: www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
Prezentare INPCP Vasilati
of 16

Prezentare INPCP Vasilati

Prezentare INPCP Vasilati
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare INPCP Vasilati

 • 1. Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 4873 – RO WBTF 050327-RO www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
 • 2. Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor de suprafață și subterane cu nitrați dinsurse agricole și prin promovarea aplicării bunelor practici agricole.Directiva Nitrați face parte integrantă din Directiva Cadru pentru Apă și este unuldin instrumentele cheie de protejare a apelor de presiunile din agricultură.Pașii în implementarea Directivei sunt: 1. Identificarea apelor poluate sau în pericol de a fi poluate cu nitrați (N) 2. Desemnarea “zonelor vulnerabile" (ZVN), ca suprafețe de teren care drenează în ape poluate sau periclitate și care contribuie la poluarea cu N 3. Întocmirea Codurilor Bunelor Practici Agricole, care să fie aplicate de fermieri opțional. 4. Întocmirea Programelor de Acțiune, care să fie puse în aplicare obligatoriu de fermierii din ZVN 5. Monitoring la nivel național și raportarea din 4 in 4 ani, cu privire la: · concentrația nitraților · eutrofizarea · evaluarea impactului Progamelor de Acțiune · reexaminarea ZVN și a Programelor de Acțiune
 • 3. OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiectului pilot „Controlul Poluării Agricole” (www.apcp.ro) finanțatde Banca Mondială din fonduri ale Facilității Globale de Mediu (GEF), GuvernulRomaniei şi Consiliul Județean Călăraşi, implementat de Ministerul Mediului, înperioada 2002-2007, într-un număr de şapte comune din județul Călăraşi.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin GuvernuluiRomâniei în vederea alinierii la cerințele Directivei Nitraților a UE prin:(a)reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă,(b)promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional, şi(c)sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi a capacității instituționale.Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a deversărilor denutrienți în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un managementintegrat al solului şi apelor.
 • 4. COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru componente care sunt implementate pe parcursula cinci ani (2008-2013):(i)Investiții la nivel de comună în aproximativ 69 zone vulnerabile la poluarea cunitrați (ZVN);(ii)Sprijin pentru consolidarea instituțională şi dezvoltarea capacității deimplementare a Directivei Nitrați;(iii)Strategie de informare publica şi replicare a intervențiilor proiectului;(iv)Managementul proiectului.
 • 5. VASILAȚI44°1736.55" N 26°2646.90" E
 • 6. PRIMELE CONTACTE CU PRIMĂRIA VASILAȚI
 • 7. VIZITAREA TERENULUI PROPUS PENTRUCONSTRUCȚIA PLATFORMEI COMUNALE VASILAȚI
 • 8. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR LA PLATFORMA COMUNALĂ VASILAȚI
 • 9. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR LA PLATFORMA COMUNALĂ VASILAȚI
 • 10. S-AU LIVRAT COMUNEI 1 TRACTOR, 2 REMORCI, 1 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL, 1 CISTERNĂ VIDANJĂ, 1 MAȘINĂ DE ÎMPĂȘTIAT GUNOIUL
 • 11. S-AU LIVRAT COMUNEI 1 TRACTOR, 2 REMORCI, 1 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL, 1 CISTERNĂ VIDANJĂ, 1 MAȘINĂ DE ÎMPĂȘTIAT GUNOIUL
 • 12.  Elaborarea Studiului de Prefezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor; Elaborarea Studiului de Fezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor; Avizarea Studiului de Fezabilitate în Comitetul Interministerial pentru Lucrări Publice de Interes Naţional; Emiterea Hotărârii guvernului prin care se aprobă realizarea investiţiei şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei; Realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie, a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire a platformelor; Desfăşurarea licitaţiei naţionale pentru construcţia platformelor şi a licitaţiei internaţionale pentru achiziţia echipamentelor. PAŞII PARCURŞI ÎN REALIZAREA INVESTIȚIEI
 • 13.  Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de gunoi de grajd. Bazinul de stocare semiîngropat din beton armat, Vbazin = 83 mc 3 boxe din beton armat, cu capacitate de stocare a 6 mc fiecare boxă, (sticlă, metal şi plastic/carton) împrejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel. drum de acces în incinta platformei de la poarta de intrare până la radierul din faţa platformei şi de la aceasta până la poarta de ieşire. perdea vegetală de protecţie în jurul împrjmuirii; două piezometre pentru monitorizarea periodică a calităţii apei subterane o cabină pentru administratorul şi paznicul platformei. container cu capac de cca 1mc pentru colectarea eventualelor deseuri periculoase DESCRIEREA PLATFORMEI COMUNALE
 • 14. S-A FINALIZAT... COMUNA URMEAZĂ...  să obţină autorizaţia de mediu şi livrarea către comună a unui să notifice Secţia de Gospodărire tractor, un încărcător frontal, 2 a Apelor cu privire la punerea în remorci, o maşină împrăştiat funcţiune a platformei; gunoi, o cisterna vidanjă;  să asigure exploatarea platformei livrarea către comună a 75 şi a echipamentelor în europubele pentru separarea conformitate cu cele mai bune altor tipuri de deşeuri din practici agricole; gunoiul de grajd;  să asigure paza şi fondurile construcția și recepția la necesare pentru costurile terminarea lucrărilor pentru aferente de exploatare, reparaţii, platforma comunală întreţinere, utilităţi, care să asigure îndeplinirea scopului final al investiţiilor; STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
 • 15. VĂ MULȚUMIM!Pentru mai multe informații accesați: www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/

Related Documents