TARDOR TIC BCN
CANELA JÁUREGUI ECHALECÚ
CURS 2012-2013
ÍNDEX
I.
Resum conferència Juan Miguel Múnoz
II. Opinió personal de la conferència
III. Resum d’una bona pràctica “Desen...
CONFERÈNCIA
Segons la neurociència cognitiva
Els nens neixen sabent moltes coses que els permeten
conèixer cares, predir ...
CONFERÈNCIA
Com són els aprenents d’avui dia?
• Aplicats a les noves tecnologies
• Consumistes
• Pessimistes
Molt
• Imp...
CONFERÈNCIA
Tenint en compte la realitat social que es viu avui dia i es
veu reflectida anteriorment, els mestres, per fer...
CONFERÈNCIA
Aportacions
de
la
neurociència
al
procés
d’ensenyament/aprenentatge amb Tendències TIC:
I.
Educació per...
CONFERÈNCIA
Per aconseguir un aprenentatge es requereix
d’espais
constant,
de
debat,
crítica,
pràctica
reflexió,
const...
COMENTARI PERSONAL
Després de la conferència he arribat a la conclusió
que com a futura docent hauré de tenir en
compte:
•...
RESUM DE LA BONA PRÀCTICA
Desenvolupament TIC-TAC de música a l’aula
D’aquesta bona pràctica he après eines que em seran
...
RESUM DE LA BONA PRÀCTICA
Per falta de temps no es van poder presentar totes
les eines que s’empraven en aquesta bona
pràc...
of 10

Tardor TIC BCN

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Tardor TIC BCN

  • 1. TARDOR TIC BCN CANELA JÁUREGUI ECHALECÚ CURS 2012-2013
  • 2. ÍNDEX I. Resum conferència Juan Miguel Múnoz II. Opinió personal de la conferència III. Resum d’una bona pràctica “Desenvolupament TAC-TIC de la Música a l’aula”
  • 3. CONFERÈNCIA Segons la neurociència cognitiva Els nens neixen sabent moltes coses que els permeten conèixer cares, predir relacions causals i calcular. El seu aprenentatge té lloc al sistema nerviós –cervell- i es genera a partir de noves experiències; formant-se noves connexions i noves xarxes conceptuals.
  • 4. CONFERÈNCIA Com són els aprenents d’avui dia? • Aplicats a les noves tecnologies • Consumistes • Pessimistes Molt • Impulsius tecnologies • Desconfiats del govern petits connectats des a de les ben NADIUS DIGITALS
  • 5. CONFERÈNCIA Tenint en compte la realitat social que es viu avui dia i es veu reflectida anteriorment, els mestres, per fer un bon ensenyament/aprenentatge, han de partir d’una base considerant: • Les noves experiències • Les tendències TIC
  • 6. CONFERÈNCIA Aportacions de la neurociència al procés d’ensenyament/aprenentatge amb Tendències TIC: I. Educació personalitzada (competències) II. Aprenentatge en context III. Aprendre fent IV. Ambients enriquirits; renunciar a les aules, però més laboratoris i tallers V. Estimulació multisensorial VI. Valorar sempre els coneixements previs dels estudiants
  • 7. CONFERÈNCIA Per aconseguir un aprenentatge es requereix d’espais constant, de debat, crítica, pràctica reflexió, construcció personal... APRENDRE FENT és la millor manera per aprendre; només amb experiències
  • 8. COMENTARI PERSONAL Després de la conferència he arribat a la conclusió que com a futura docent hauré de tenir en compte: • Experimentació • Les tendències TIC Per tal d’aconseguir un bon ensenyament i aprenentatge per els meus alumnes.
  • 9. RESUM DE LA BONA PRÀCTICA Desenvolupament TIC-TAC de música a l’aula D’aquesta bona pràctica he après eines que em seran útil per quan sigui docent. Les eines són les següents:  Bloc. A partir del qual, els alumnes poden continuar gaudint del que fan a classe TREBALL A CASA  EDMODO. És una xarxa social privada on es pot penjar deures, proves, controls...  Kindbloc. Permet introduir l’alumne en el món del bloc.
  • 10. RESUM DE LA BONA PRÀCTICA Per falta de temps no es van poder presentar totes les eines que s’empraven en aquesta bona pràctica educativa. Però, en conclusió, anar a la Tardor TIC BCN, va ser una bona experiència, on vaig aprendre moltes coses i eines que podré utilitzar quan sigui docent.