CONFEDERATIA
CARITAS
ROMANIA
Standarde comune
de management financiar
în rețeaua Caritas
-Seminar, 20 -21 Noiembrie 2012-
CONFEDERATIA
CARITAS
ROMANIA
Obiective:
Identificarea principalelor provocari ale managementului
financiar în organizații...
CONFEDERATIA
CARITAS
ROMANIA
Ce este managementul financiar?
una dintre cele mai importante funcții strategice ale organi...
CONFEDERATIA
CARITAS
ROMANIA
Planificarea strategică =
răspunsul la 3 întrebări:
Unde ne aflăm acum? De ce fonduri dispun...
CONFEDERATIA
CARITAS
ROMANIA
Piramida planificarii
CONFEDERATIA
CARITAS
ROMANIA
MFO MFS
• Implicare în situațiile operaționale
cotidene
• Urmărește atingerea obiectivelor pe...
CONFEDERATIA
CARITAS
ROMANIA
Ce este sustenabilitatea financiară?
Stabilitate și continuitate financiară... (A.Fowler)
Org...
CONFEDERATIA
CARITAS
ROMANIA
Sustenabilitatea (S) financiară, nu e o chestiune legată doar de bani !!!
S = influențată de ...
CONFEDERATIA
CARITAS
ROMANIA
Management Fin. Operațional (MFO)
vs.
Management Fin. Strategic (MFS)
CONFEDERATIA
CARITAS
ROMANIA
De ce e importantă transparența financiară și
un management financiar eficent?
Buna gestiune...
CONFEDERATIA
CARITAS
ROMANIA
Standardele Comune de Management
Scopul stabilirii standardelor minime de management se regăs...
CONFEDERATIA
CARITAS
ROMANIA
Standardele Comune de Management
1. Codul Etic și Legea Canonică
1.1 Legea Canonică;
1.2 Drep...
CONFEDERATIA
CARITAS
ROMANIA
Standardele Financiare
3. Finanțe și Responsabilitate
3.1 Management financiar;
3.2 Managemen...
CONFEDERATIA
CARITAS
ROMANIA
Multumesc!
of 14

Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare standarde management financiar in reteaua Caritas Romania

 • 1. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA Standarde comune de management financiar în rețeaua Caritas -Seminar, 20 -21 Noiembrie 2012-
 • 2. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA Obiective: Identificarea principalelor provocari ale managementului financiar în organizațiile Caritas Căutarea de abordari/soluții care să contribuie la creșterea calității managemntului financiar Formularea tematicilor de interes comun în acest domeniu și înaintarea de propuneri
 • 3. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA Ce este managementul financiar? una dintre cele mai importante funcții strategice ale organiației strategic = acea directie/ funcție/ decizie/ proces care influențează organizația în ansamblu, în toate demersurile pe care le întreprinde pentru a-și atinge scopurile, prezente și viitoare a gîndi strategic = a privi în viitor și a anticipa, pe baza datelor oferite de contextul intern și de cel extern, cum se va poziționa organizația noastră A planifica strategic
 • 4. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA Planificarea strategică = răspunsul la 3 întrebări: Unde ne aflăm acum? De ce fonduri dispunem și cît timp ne ajung? Încotro dorim să ne îndreptăm? Ce bugete și fonduri de rezervă dorim sp obținem și în ce orizont de timp? Cum vom ajunge acolo? Ce metode vom utiliza și către ce surse ne orientăm?
 • 5. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA Piramida planificarii
 • 6. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA MFO MFS • Implicare în situațiile operaționale cotidene • Urmărește atingerea obiectivelor pe termen scurt • Atenție acordată detaliilor • Prelucreaza date, documente, informații, rapoarte care constituie baza pentru decizii strategice • Asigură buna implementare a procedurilor legale și interne • Viziune pe termen mediu și lung • Integrează toate dimensiunile organizației într-un sistem: viziune, strategii, proiecte/activități, resurse financiare și materiale, oameni, parteneriate, impact • Maximizeaza punctele tari ale organizației și preîntâmpină riscurile • Asigură sustenabilitatea financiară a organizației Management Fin. Operațional (MFO) vs. Management Fin. Strategic (MFS)
 • 7. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA Ce este sustenabilitatea financiară? Stabilitate și continuitate financiară... (A.Fowler) Organizația nu va falimenta în cazul în care finanțările externe se vor retrage. (Norton) În termeni practici, sustenabilitatea financiară se traduce prin: Bază de finanțare diversificată Acces la fonduri nerestricționate (flexibile) Capacitatea de a crea rezerve Relații puternice cu finanțatorii/donatorii/sponsorii
 • 8. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA Sustenabilitatea (S) financiară, nu e o chestiune legată doar de bani !!! S = influențată de sistemul de relații dintre resurse, capacitatea de regenerare/reinventare a organizației după perioade de criză și de impactul pe care îl crează în comunitate.
 • 9. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA Management Fin. Operațional (MFO) vs. Management Fin. Strategic (MFS)
 • 10. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA De ce e importantă transparența financiară și un management financiar eficent? Buna gestiune și responsabilitatea financiară sunt o cerință și au rolul de a sprijini procese primare în organizație; Îmbunătățirea managementului financiar crează beneficii pentru organizație în ansamblu; Managementul financiar este o condiție fundamentală pentru capacitatea organizației de a accesa și a menține structuri durabile de sprijin cu alți donatori instituționali; Transparența construiește încrederea în organizațiile noastre în rândul părților interesate; Biserica are nevoie și trebuie să stabilească standarde înalte pentru transparență asupra activităților de dezvoltare în ceea ce privește guvernarea și responsabilitatea; Din păcate, gestiunea financiară și transparența sunt prea adesea elemente organizaționale subdezvoltate din cadrul unui mare număr de membrii Caritas; Consolidarea capacității membrilor Confederației Caritas în transparență, prin urmare, este urgent necesară pentru a garanta fiabilitatea și reputația sa față de guverne, ONG-uri, grupuri țintă și alte părți interesate.
 • 11. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA Standardele Comune de Management Scopul stabilirii standardelor minime de management se regăsește în Regulamentul Intern (art. 1.3) al CI (retea internațională la care Confed. Caritas Romînia și memebrii săi e afiliată prin Caritas Europa): “Organizațiile memebre (OM) trebuie să îndeplinească un standard minim de: ① guvernare / conducere, ② infrastructură organizațională, ③sustenabilitate financiară și responsabilitate, ④ conformitate cu codul de conduit etică, Așa cum a fost stabilit de Consiliul Reprezentativ. OM rămîn entități autonome din punct de vedere juridic, financiar și statutar.”.
 • 12. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA Standardele Comune de Management 1. Codul Etic și Legea Canonică 1.1 Legea Canonică; 1.2 Dreptul civil; 1.3 Codul de conduită; 1.4 Etica umanitară; 1.5 Etica de mediu; 1.6 Principii de parteneriat; 1.7 Procedura reclamațiilor; 1.8 Punerea în aplicare a deciziilor 2. Guvernare și Organizare 2.1 Constituția, legile și normele; 2.2 Structura de guvernare; 2.3 Conducere și Management General; 2.4 Managementul Resurselor Umane; 2.5 Planul strategic; 2.6 Planul de strîngere de fonduri; 2.7 Managementul riscului și sustenabilitate; 2.8 Învățarea organizațională. 3. Finanțe și Responsabilitate 3.1 Management financiar; 3.2 Management de proiect; 3.3 Planificare Financiară; 3.4 Manualul financiar; 3.5 Politica de achiziții; 3.6 Managementul Activelor; 3.7 Managementul Fondurilor; 3.8 Auditul. 4. Implicarea părților interesate (Stakeholders) 4.1 Transparența și responsabilitatea; 4.2 Comunicarea cu părțile interesate; 4.3 Advocacy; 4.4 Evaluarea inițială a nevoilor; 4.5 Implementarea Programelor; 4.6 Monitorizare și Evaluare; 4.7 Evaluare organizațională; 4.8 Cadrul responsabilității
 • 13. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA Standardele Financiare 3. Finanțe și Responsabilitate 3.1 Management financiar; 3.2 Management de proiect; 3.3 Planificare Financiară; 3.4 Manualul financiar; 3.5 Politica de achiziții; 3.6 Managementul Activelor; 3.7 Managementul Fondurilor; 3.8 Auditul.
 • 14. CONFEDERATIA CARITAS ROMANIA Multumesc!

Related Documents