POLITIEZONE RIHOPolitieraad 25 maart 2013
Inhoud Voorstelling Zonaal Veiligheidsplan Lokale Integrale Veiligheid Nood- en Interventieplanning
PZ RIHO – Korte voorstelling
PZ RIHO – Korte voorstelling 7 basisfunctionaliteiten  Wijkwerking  Onthaal  Interventiepolitie  Politi...
PZ RIHO – Korte voorstelling Operationele equivalenten (01 maart 2013) Aantal HCP CP Rode Loper ...
PZ RIHO – Korte voorstelling Administratieve equivalenten (01 maart 2013) Niv A Niv A Niv ...
PZ RIHO – Korte voorstelling Ex-militairen equivalenten (01 maart 2013) Aantal Aantal Niveau B Niveau C...
PZ RIHO – Korte voorstelling Ingebedde diensten  Nood- en Interventieambtenaar (1 Niv A Kl 3)  Coördinator Inte...
PZ RIHO – Korte voorstelling Opdrachten en taken preventiedienst  Spijbelpolitie = aanspreekpunt ...
PZ RIHO – Korte voorstelling Huisvesting ‘niet-eigen diensten’  Huisvesting diensten die specifiek vo...
PZ RIHO – Korte voorstelling Dagelijkse werking PZ RIHO  Snelheidscontrole’s  ANPR-controles  Min 4 interve...
PZ RIHO – Korte voorstelling Dagelijkse werking PZ RIHO  24/24 onthaal  Eigen dispatching gekoppeld aan 24/...
PZ RIHO – Korte voorstelling  Beperkte aanrijtijden patrouilles ...
POLITIEZONE RIHOZONAALVEILIGHEIDSPLANPolitieraad 25 maart 2013
Overzicht ZVP 2014-2017 Fasering en timing Geïntegreerd politieplan Zonale veiligheidsraad
ZVP 2014 – 2017 Wettelijk kader  Voorgeschiedenis  verlenging 2009 – 2012 naar 2013  voorlopig nog geen omz...
Fasering en timing Scanning en analyse door dienst beleid  Objectieve bronnen  Subjectieve bronnen  Samenha...
Geïntegreerd Politieplan ZVP = strategisch niveau: omzetten naar operationeel niveau actieplannen/projecten GI...
Zonale veiligheidsraad Samenstelling  burgemeesters, KC, PdK, Dirco en Dirjud, zonemagistraat en politieverteg...
POLITIEZONE RIHOLOKALE INTEGRALEVEILIGHEIDPolitieraad 25 maart 2013
Overzicht Integrale veiligheid: situering Kerngroep integrale veiligheid lokaal integraal veiligheidsplan  Si...
Integrale veiligheid - situering Risico maatschappij  Preventie  Actoren  Ketenbenadering  Veiligheidsp...
Aspecten integrale veiligheid Politionele/ Sociale fysieke Civiele ...
Ketenbenadering • wegnemen van structurele oorzaken via het algemeen gemeentelijk beleid Proacti • taak van het CB...
Preventiepiramide • politie Curatieve • justitie maatregelen ...
Kerngroep Integrale veiligheid Mandaat  Strategische doelstellingen obv diagnostiek  Operationeel veiligheidspr...
Lokaal integraal veiligheidsplan Integraal en geïntegreerd  Op basis van gedragen visie  Op basis van partnersc...
Integraal veiligheidsbeleid PZRIHO Roeselare: lokaal integraal veiligheidsplan 2012-2013  Integraaldenken en geï...
Integraal veiligheidsbeleid PZRIHO Deelname overlegstructuren Grensoverschrijdend gedrag in en rond schoolomgevin...
POLITIEZONE RIHONOOD- ENINTERVENTIEPLANNINGPolitieraad 25 maart 2013
Definitie noodsituatie Elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het leven veroorzaakt of kan veroorzaken, ...
Niveaus en fasering Gemeentelijk niveau Provinciaal niveau Nationaal niveau
Samenstelling veiligheidscel Minimaal Burgemeester Ambtenaar nood- en interventieplanning Een vertegenwoordige...
Taken van de veiligheidscel Opstellen en actualiseren van nood- en interventieplannen en bestemmelingen op de hoo...
Disciplines Discipline 1: de hulpverleningsoperaties Discipline 2: de medische, sanitaire en psychosociale hulpve...
Soorten noodplaning Multidisciplinair Nood- en Interventieplan NIP ...
Soorten noodplaning Monodisciplinair Interventieplan Hulpverleningso...
Coördinatie De operationele coördinatie De beleidscoördinatie
Totaal aantal evenementen PZ RIHO2012250 202200150 Roeselare ...
Aantal evenementen 2008 – 2012250 202200150 ...
Tijdsbesteding PZ RIHO – MIDWEST2012 Barbara SabineARRO PZ Tielt Tot. PSH ...
of 41

Politieraad 25 maart 2013 zvr iv nip

Op de politieraad van 25 maart 2013 stelden de PZ RIHO en een aantal diensten zich kort voor aan de nieuwe leden van de raad.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politieraad 25 maart 2013 zvr iv nip

 • 1. POLITIEZONE RIHOPolitieraad 25 maart 2013
 • 2. Inhoud Voorstelling Zonaal Veiligheidsplan Lokale Integrale Veiligheid Nood- en Interventieplanning
 • 3. PZ RIHO – Korte voorstelling
 • 4. PZ RIHO – Korte voorstelling 7 basisfunctionaliteiten  Wijkwerking  Onthaal  Interventiepolitie  Politionele slachtofferbejegening  Lokale Recherche  Handhaving openbare orde  Verkeer
 • 5. PZ RIHO – Korte voorstelling Operationele equivalenten (01 maart 2013) Aantal HCP CP Rode Loper HINP INP Agent Gedet. Totaal Plan 2 7 - 36 140 10 - 195 Equivalenten 1 7 5 25 145 9 3 195 Korpschef 1 2 - - 1 - 1 5 Dispatching - - 1 1 8 1 - 11 Patrouille - 1 - 13 68 - 2 84 Lokale Recherche - 1 - 3 17 - - 21 Verkeer - 1 - - 6 3 - 10 Politiepost Roeselare - 1 - 3 27 3 - 34 Politiepost Izegem - - - 1 11 2 - 14 Politiepost Hooglede - - 1 - 3 - - 4 Informatiebeheer - 1 1 2 4 - - 8 Operationeel beheer - - 1 2 - - - 3 Preventie - - 1 - - - - 1
 • 6. PZ RIHO – Korte voorstelling Administratieve equivalenten (01 maart 2013) Niv A Niv A Niv A Niv A Niv A Aantal Niv B Niv C Niv D Gedet. Totaal kl1 kl2 Kl3 Kl4 Kl5 Plan 2 1 1 - - 6 16 6 - 32 Equivalenten 3 1 1 - - 10 25 26 5 71 Korpschef 2 1 1 - - - 1 2 1 8 Dispatching - - - - - - - 8 - 8 Patrouille - - - - - - 1 - - 1 Lokale Recherche - - - - - - 1 - - 1 Politiepost Roeselare - - - - - - - 3 - 3 Politiepost Izegem - - - - - - 1 1 - 2 Politiepost Hooglede - - - - - - 1 - - 1 HRM - - - - - 1 3 - - 4 Informatiebeheer 1 - - - - 3 11 4 - 19 Middelen - - - - - 3 4 8 - 15 Operationeel beheer - - - - - - 1 - - 1 Preventie - - - - - 3 1 - 4 8
 • 7. PZ RIHO – Korte voorstelling Ex-militairen equivalenten (01 maart 2013) Aantal Aantal Niveau B Niveau C Niveau D Plan 4 - 1 3 Aanwezig 3 - 1 2
 • 8. PZ RIHO – Korte voorstelling Ingebedde diensten  Nood- en Interventieambtenaar (1 Niv A Kl 3)  Coördinator Integrale Veiligheid (1 Niv A Kl 1)  Preventie (1 CP, 3 Niv B, 1 Niv C en 4 Niv D)
 • 9. PZ RIHO – Korte voorstelling Opdrachten en taken preventiedienst  Spijbelpolitie = aanspreekpunt scholen;  Verkeerseducatie: verkeersveiligheidsfonds en startbaners verkeersveiligheid;  Technopreventie: in 2011 werden 672 technopreventieve adviezen geleverd.
 • 10. PZ RIHO – Korte voorstelling Huisvesting ‘niet-eigen diensten’  Huisvesting diensten die specifiek voor de steden en gemeenten werken:  Ambtenaar Nood- en Interventieplanning;  Coördinator Integrale Veiligheid;  Startbaners verkeersveiligheid;  Binnenkort:  Schoolspotters;  Sanctionerende ambtenaar GAS;  Gemeenschapswachten.  Reden:inhoudelijke en functionele meerwaarde inbedding
 • 11. PZ RIHO – Korte voorstelling Dagelijkse werking PZ RIHO  Snelheidscontrole’s  ANPR-controles  Min 4 interventieploegen beschikbaar  13% recherchecapaciteit (min = 7%)  Flexteam interventie en politieposten  Daarnaast uitbouw milieucel
 • 12. PZ RIHO – Korte voorstelling Dagelijkse werking PZ RIHO  24/24 onthaal  Eigen dispatching gekoppeld aan 24/24 live camerabewaking  Beperkte aanrijtijden patrouilles  Flexteams: aanpak overlast  Openbare orde: inzet bij manifestaties, evenementen en fuiven  Ophelderingsgraad ligt boven nationaal gemiddelde  Verkeersveiligheid: ongevallencijfer  Blauw maximaal zichtbaar op straat: CaLog ingezet voor adm. taken  Technologische innovatie met oog op efficiënter werken (ANPR, MDT, …)  Inhoudelijke innovatie: coördinator integrale veiligheid, uitgebouwde spijbelpolitie (aanspreekpunt scholen)
 • 13. PZ RIHO – Korte voorstelling  Beperkte aanrijtijden patrouilles ProcentueelPrioriteit <0-5 min< <5-10 min< <10-15 min< <15-20 min< <20-30 min< <30-60 min< <60-120 min< >120 min Totaal 0 53% 27% 10% 4% 3% 2% 0% 100% 1 49% 15% 13% 8% 9% 3% 4% 100% 2 43% 21% 16% 9% 7% 4% 1% 0% 100% 3 25% 18% 20% 16% 14% 7% 1% 0% 100% 4 32% 16% 15% 12% 14% 9% 2% 1% 100% Totaal 33% 19% 17% 12% 11% 6% 1% 0% 100%
 • 14. POLITIEZONE RIHOZONAALVEILIGHEIDSPLANPolitieraad 25 maart 2013
 • 15. Overzicht ZVP 2014-2017 Fasering en timing Geïntegreerd politieplan Zonale veiligheidsraad
 • 16. ZVP 2014 – 2017 Wettelijk kader  Voorgeschiedenis  verlenging 2009 – 2012 naar 2013  voorlopig nog geen omzendbrief Wat is het?  vierjaarlijks strategisch plan: doelstellingen  inhoud:  prioritaire opdrachten en doelstellingen  capaciteitsinzet zeven basisfuncties  bijdrage lokale politie in de uitvoering van de federale opdrachten  gemeentelijke opdrachten en doelstellingen
 • 17. Fasering en timing Scanning en analyse door dienst beleid  Objectieve bronnen  Subjectieve bronnen  Samenhang met andere plannen Lokale bespreking en goedkeuring op ZVR  juni - september 2013 rol PR (wetsvoorstel) Goedkeuring ministers en CGL tegen eind van het jaar
 • 18. Geïntegreerd Politieplan ZVP = strategisch niveau: omzetten naar operationeel niveau actieplannen/projecten GIP  ook financieel
 • 19. Zonale veiligheidsraad Samenstelling  burgemeesters, KC, PdK, Dirco en Dirjud, zonemagistraat en politievertegenwoordigers Opdrachten:  opmaak en opvolging ZVP  bevorderen optimale coördinatie uitvoering opdrachten bestuurlijke & gerechtelijke politie  evaluatie ZVP Werking in de PZ RIHO  2 tot 4 maal per jaar
 • 20. POLITIEZONE RIHOLOKALE INTEGRALEVEILIGHEIDPolitieraad 25 maart 2013
 • 21. Overzicht Integrale veiligheid: situering Kerngroep integrale veiligheid lokaal integraal veiligheidsplan  Situering  Concreet
 • 22. Integrale veiligheid - situering Risico maatschappij  Preventie  Actoren  Ketenbenadering  Veiligheidsparadox Coördinator Integrale veiligheid  Onder gezag van de burgemeesters  Schakel tussen steden en gemeentes enerzijds en politie anderzijds
 • 23. Aspecten integrale veiligheid Politionele/ Sociale fysieke Civiele openbareveiligheid veiligheid veiligheid veiligheid Rampenplannin Openbare g/ orde/ Infrastructuur brandbestrijding Welzijn , criminaliteit/ / dringende leefbaarheid medische overlast interventie Lokaal sociaal Preventie en ruimtelijke Brandweer, NIP, beleid/ ontrading, ordening, medische jeugdbeleid/ handhavingsb netheid, hulpverlening, cris sportbeleid eleid verkeer iscommunicatie
 • 24. Ketenbenadering • wegnemen van structurele oorzaken via het algemeen gemeentelijk beleid Proacti • taak van het CBS en de gemeentelijke diensten e • binnen het kader geschapen door bovenlokale wetgeving • rol voor externe partners, reguliere hulpverlening • Maatregelen tegen duidelijke risicos en eventueel beperken van de schadelijke gevolgen. • taak van het CBS, gemeentelijke diensten, preventiediensten, politiediensten, externe partners,… Prevent • slachtoffergericht/ dadergericht/ situatiegericht ie • verschillende niveaus: • Primair: er is nog geen probleem, wel een risico • Secundair: verhoogd risico • Tertiair: er doen zich feiten voor Prepara • voorbereiding op de bestrijding van inbreuken (vb politiereglement) tie • veiligheidsdiensten onder het gezag van de burgemeester. • reactie op het veiligheidsprobleem Repressie • taak van specifieke bevoegde gemeentelijke ambtenaren, politie, justitie • Sanctionerende reactie ofwel door bestuur ofwel justitie • dit omhelst alle maatregelen om tot de normale situatie terug te keren. Nazorg • Taak van de gemeentelijke diensten, politie, reguliere hulpverlening, • Remediërende reactie
 • 25. Preventiepiramide • politie Curatieve • justitie maatregelen • welzijnsactoren: bemiddeling, • slachtofferbejegening Specifieke preventie • gerichte preventie maatregelen Algemene • Preventie met positieve insteek, preventie als preventiemaatregelen neveneffect • niet ingegeven door een probleem Algemeen levenskwaliteit- • Stedelijke diensten: bevorderend klimaat lokaal sociaal beleid, ruimtelijke ordening, • Welzijnsactoren
 • 26. Kerngroep Integrale veiligheid Mandaat  Strategische doelstellingen obv diagnostiek  Operationeel veiligheidsprogramma Samenstelling  Politiek verantwoordelijke  Gemeentelijke actoren  OCMW  Lokale politie  Federale politie  Parket
 • 27. Lokaal integraal veiligheidsplan Integraal en geïntegreerd  Op basis van gedragen visie  Op basis van partnerschap en vertrouwen  Op basis van analyse  Op basis van gezamenlijke strategische doelstellingen Positie van het plan  complementair aan zonaal veiligheidplan  transversaal tov sectorale beleidsplannen Specifiek voor elke stad/gemeente  Typologie van de gemeenten  Verschillen in gemeentelijke organisatie  Veiligheidscontext
 • 28. Integraal veiligheidsbeleid PZRIHO Roeselare: lokaal integraal veiligheidsplan 2012-2013  Integraaldenken en geïntegreerd werken vertalen binnen de stedelijke werking  Burger betrekken als partner in het leefbaarheidbeleid  Creatie van aangename en veilige woon- en leefomgevingen  Uitbouw van een stedelijke preventiepijler Izegem en Hooglede: pragmatische benadering
 • 29. Integraal veiligheidsbeleid PZRIHO Deelname overlegstructuren Grensoverschrijdend gedrag in en rond schoolomgevingen Transparante communicatiestroom Overlastaanpak: GAS Straatbeeld Gebiedsgerichte werking: integrale werking op wijkniveau Uitgaansleven Camerabewaking
 • 30. POLITIEZONE RIHONOOD- ENINTERVENTIEPLANNINGPolitieraad 25 maart 2013
 • 31. Definitie noodsituatie Elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het leven veroorzaakt of kan veroorzaken,  een ernstige verstoring van de openbare veiligheid,  een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen  en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen, EN  waarbij de coördinatie van de verschillende disciplines vereist is om de dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen te beperken.
 • 32. Niveaus en fasering Gemeentelijk niveau Provinciaal niveau Nationaal niveau
 • 33. Samenstelling veiligheidscel Minimaal Burgemeester Ambtenaar nood- en interventieplanning Een vertegenwoordiger per discipline Uitbreiding Vertegenwoordiger OCMW Vertegenwoordiger/veiligheidschef van bedrijf of instelling
 • 34. Taken van de veiligheidscel Opstellen en actualiseren van nood- en interventieplannen en bestemmelingen op de hoogte brengen Organiseren van oefeningen Evalueren van noodsituaties en oefeningen Analyseren en inventariseren van risico’s Informatie aan de bevolking over noodplanning
 • 35. Disciplines Discipline 1: de hulpverleningsoperaties Discipline 2: de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening Discipline 3: de politie Discipline 4: logistieke steun Discipline 5: informatie
 • 36. Soorten noodplaning Multidisciplinair Nood- en Interventieplan NIP Algemeen Nood- en Interventieplan ANIP Bijzonder Nood- en Interventieplan BNIP
 • 37. Soorten noodplaning Monodisciplinair Interventieplan Hulpverleningsorganisaties Medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening Politie Logistieke steun Informatie
 • 38. Coördinatie De operationele coördinatie De beleidscoördinatie
 • 39. Totaal aantal evenementen PZ RIHO2012250 202200150 Roeselare Izegem Hooglede100 43 41 50 0 Roeselare Izegem Hooglede
 • 40. Aantal evenementen 2008 – 2012250 202200150 127 Roeselare Izegem 96100 Hooglede 62 67 43 43 41 50 30 35 21 20 25 10 15 0 2008 2009 2010 2011 2012
 • 41. Tijdsbesteding PZ RIHO – MIDWEST2012 Barbara SabineARRO PZ Tielt Tot. PSH ARROIEPER 6% 1% IEPER 3% 8% PZ TIELT Tot. PSH MIDOW 8% 11% 7% Algemee Tot. MIDOW n SLOBA 8% 27% 13% RIHO 26% Algemeen 32% RIHO 50%

Related Documents