Prestatie gericht
Beheer & Onderhoud
Samen met Imtech
Samen Succesvol
Wat betekent prestatie gericht Beheer & Onderhoud
(volgens Imtech):
 Het ontzorgen van de opdrachtgever.
 ...
Wat betekent prestatie gericht Beheer & Onderhoud
(volgens Imtech):
Samengevat:
Resultaat gericht onderhoud
Continue Verbeterproces Service
Specialist KPI-
Detail ...
Invulling prestatie gericht Beheer & Onderhoud:
 Invulling van Imtech dit traject.
 Hoe wordt de storingsdienst ...
Invulling prestatie gericht Beheer & Onderhoud:
 Invulling van Imtech dit traject.
 Hoe wordt de storingsdienst ...
Invulling van Imtech aan prestatie gericht Beheer & Onderhoud
C o m m e rc ie e l M a n a g e r ...
Invulling prestatie gericht Beheer & Onderhoud:
 Invulling van Imtech dit traject.
 Hoe wordt de storingsdienst ...
Customer Care Center
 1 landelijk centraal punt voor storingregistratie, -afhandeling
 24 uur per dag operationeel, 365 ...
Customer Care Center (2)
 Behandeling van technisch facilitaire meldingen:
 elektrotechniek
 werktuig...
Client Area
 Beveiligde klantsite voor ontsluiting van meldingengegevens
 Real-time gegevens gekoppeld aan het informati...
Storingsregistratie
Correctief onderhoud per maand
...
Invulling prestatie gericht Beheer & Onderhoud:
 Invulling van Imtech dit traject.
 Hoe wordt de storingsdienst ...
Onderhoudsproces
instructie
...
Processchema Preventief OH en Conditiebepaling
Jaarlijks
Onderhou...
De Imtech aanpak volgens NEN2767
 Inventarisatie van gebouw- en installatiedelen
 Beoordeling a.d.h.v. gebrekenlijsten ...
MJOP
Meerjarenplan
...
MJOP
MJOP
1.400
1.200
1.000
x 1000€
...
Conditiebeheer t.b.v. onderhoudsconcepten (NEN2767 )
Kwaliteit
Onderhoud
taakstelling
...
Invulling prestatie gericht Beheer & Onderhoud:
 Invulling van Imtech dit traject.
 Hoe wordt de storingsdienst ...
Implementatieplan
...
Service Process Management SPM®
Contract Service Catalogue
...
Continue Verbeterproces Service
Specialist KPI-
Detail ...
Invulling prestatie gericht Beheer Onderhoud:
 Invulling van Imtech in dit traject.
 Hoe wordt de storingsdiens...
Referenties van Imtech met prestatie contracten
 NXP Nijmegen
 Politie Limburg Zuid
 Essent Energie
 Shell G...
Samen met Imtech
Samen Succesvol
Prestatie Gericht Beheer
Prestatie Gericht Beheer
Prestatie Gericht Beheer
of 29

Prestatie Gericht Beheer

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prestatie Gericht Beheer

 • 1. Prestatie gericht Beheer & Onderhoud Samen met Imtech Samen Succesvol
 • 2. Wat betekent prestatie gericht Beheer & Onderhoud (volgens Imtech):  Het ontzorgen van de opdrachtgever.  Het garanderen van de gewenste betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installaties.  Het garanderen en behouden van de gewenste conditie.  Juiste verhouding tussen kosten en prestaties.  Optimale communicatie met opdrachtgever.
 • 3. Wat betekent prestatie gericht Beheer & Onderhoud (volgens Imtech): Samengevat: Resultaat gericht onderhoud
 • 4. Continue Verbeterproces Service Specialist KPI- Detail Rapp. Planning Plan Do Maintenance Werkvoorbereider Engineer Act Check Onderh. Concept. Concept- verbeter. Contract Manager
 • 5. Invulling prestatie gericht Beheer & Onderhoud:  Invulling van Imtech dit traject.  Hoe wordt de storingsdienst georganiseerd.  Hoe voldoet Imtech aan de afgesproken KPI’s.  Hoe worden kwaliteit en continuïteit geborgd in de bedrijfsvoering.  Referenties van Imtech met prestatie contracten.
 • 6. Invulling prestatie gericht Beheer & Onderhoud:  Invulling van Imtech dit traject.  Hoe wordt de storingsdienst georganiseerd.  Hoe voldoet Imtech aan de afgesproken KPI’s.  Hoe worden kwaliteit en continuïteit geborgd in de bedrijfsvoering.  Referenties van Imtech met prestatie contracten.
 • 7. Invulling van Imtech aan prestatie gericht Beheer & Onderhoud C o m m e rc ie e l M a n a g e r V e s tig in g s m a n a g e r M a in te n a n c e C o n s u lta n t C o n tra c tm a n a g e r M a in te n a n c e E n g in e e r C u s to m e r C a re C e n tre QHSE P ro je c t A d m in is tra tie W e rk v o o rb e re id in g C o n tra c tb e h e e rd e r U itv o e rin g E le k tro te c h n is c h , W e rk tu ig b o u w k u n d ig , K o e lte c h n is c h
 • 8. Invulling prestatie gericht Beheer & Onderhoud:  Invulling van Imtech dit traject.  Hoe wordt de storingsdienst georganiseerd.  Hoe voldoet Imtech aan de afgesproken KPI’s.  Hoe worden kwaliteit en continuïteit geborgd in de bedrijfsvoering.  Referenties van Imtech met prestatie contracten.
 • 9. Customer Care Center  1 landelijk centraal punt voor storingregistratie, -afhandeling  24 uur per dag operationeel, 365 dagen per jaar  Bereikbaar via telefoon, fax, e-mail en internet (Client Area).  Behandeling van meldingen volgens met de opdrachtgever afgesproken procedures en protocollen  Meldingenregistratie met status-log  Coördinatie van servicetechnici in beschikbaarheids diensten  Coördinatie en aansturing van onderaannemers 24/7 bereikbaar en operationeel
 • 10. Customer Care Center (2)  Behandeling van technisch facilitaire meldingen:  elektrotechniek  werktuigbouwkundig  bouwkundig  civiel (weg, water en rail)  beveiliging  regeltechniek  Verwerking van storingen, klachten, aanvragen en opdrachten.  Bewaking en verwerking van automatische meldingen (M2M)  Voor geheel Nederland (scope: Benelux)  Mogelijkheden voor meldingen analyse/trend analyse en rapportages.  Ondersteunend bij inrichting van informatiehuishouding. 24/7 bereikbaar en operationeel
 • 11. Client Area  Beveiligde klantsite voor ontsluiting van meldingengegevens  Real-time gegevens gekoppeld aan het informatiesysteem van Imtech  Mogelijkheden voor melden van storingen via de site  Ruime sorteer en filter instellingen  Download mogelijkheden van diverse rapporten
 • 12. Storingsregistratie Correctief onderhoud per maand in 2009 16.000 14.000 12.000 10.000 Euro storing 8.000 reparatie 6.000 4.000 2.000 - november december september augustus oktober mrt mei juli juni jan apr feb
 • 13. Invulling prestatie gericht Beheer & Onderhoud:  Invulling van Imtech dit traject.  Hoe wordt de storingsdienst georganiseerd.  Hoe voldoet Imtech aan de afgesproken KPI’s.  Hoe worden kwaliteit en continuïteit geborgd in de bedrijfsvoering.  Referenties van Imtech met prestatie contracten.
 • 14. Onderhoudsproces instructie gebruik/ afstelling Storings 1 Storingen registratie Storingsanalyse Modificatie Aanpassing OH concept 2 OH voorschriften Preventief OH concept Geconstateerde afwijkingen Reparaties Doelstelling Klant Lange termijn Installatie vervangingen 3 verv./ revisieplan inspecties revisie's
 • 15. Processchema Preventief OH en Conditiebepaling Jaarlijks Onderhoud en inspectieplan Inspectie rapport Jaarlijks Meerjaren Conditie Conditie statusbeoordeling Onderhoud en vervangings/ Gewenst rapportage inspectie revisie plan Gebreken Offerte Correctieve actie
 • 16. De Imtech aanpak volgens NEN2767  Inventarisatie van gebouw- en installatiedelen  Beoordeling a.d.h.v. gebrekenlijsten (score 1 t/m 6)  Correctie hierop o.b.v de ernst van het gebrek voor de bedrijfsvoering  Resultaten zijn aanleiding voor acties  Begroten van de wenselijke acties  Acties uitsmeren over meerdere jaren ivm beschikbaarheid budget.  Resultaat: MeerJarenOnderhoudsPlanning
 • 17. MJOP Meerjarenplan Onderdeel Meerjarenplan Informatiebron Opmerkingenblad constateringen in de conditiemeting Inspectie-type Conditiemeting op basis van NEN2767 Stabu codering omschrijving Hoofdcode Ruimte nr. Nlfsb - code Gebouw Locatie Regelnr 2639 51.32.10A0 BM A 888 algemeen 52 afvoeren: gecombineerd: algemeen 2640 52.31.10A0 BM A 888 algemeen 53 water: drinkwater: algemeen 2641 62.31.10A0 BM A 888 algemeen 55 koudeopwekking: centraal: algemeen 2642 61.51.11A0 BM A 888 algemeen 57 luchtbehandeling: luchtbehandelingsinstallatie 2643 61.32.11C0 BM A 888 algemeen 57 luchtbehandeling: luchtbehandelingsinstallatie 2648 61.43.10A0 BM A DK dak 57 luchtbehandeling: mechanische afzuiging 2649 61.43.10A0 BM A DK dak 57 luchtbehandeling: mechanische afzuiging 2650 61.43.10A0 BM A DK dak 57 luchtbehandeling: mechanische afzuiging 2651 61.43.10A0 BM A DK dak 57 luchtbehandeling: mechanische afzuiging 2652 61.43.10A0 BM A DK dak 57 luchtbehandeling: mechanische afzuiging 2653 84.50.11A0 BM A DK dak 75 vaste onderhoudsvoorzieningen: standaard: gevelonderhoudsvoorzieningen 2655 62.42.21D0 BM A 1 A 104 55 koudeopwekking: lokaal: compactsystemen 2656 62.42.21D0 BM A 1 A 104 55 koudeopwekking: lokaal: compactsystemen 2657 62.42.21D0 BM A 1 A 104 55 koudeopwekking: lokaal: compactsystemen 2658 62.42.21D0 BM A 1 A 104 55 koudeopwekking: lokaal: compactsystemen 2659 62.42.21D0 BM A 1 A 104 55 koudeopwekking: lokaal: compactsystemen 2660 62.42.21D0 BM A 1 A 104 55 koudeopwekking: lokaal: compactsystemen 2661 62.42.21D0 BM A 1 A 104 55 koudeopwekking: lokaal: compactsystemen 2662 62.42.21D0 BM A 1 A 104 55 koudeopwekking: lokaal: compactsystemen 2663 62.42.21D0 BM A 1 A 104 55 koudeopwekking: lokaal: compactsystemen 2664 62.42.21D0 BM A 1 A 104 55 koudeopwekking: lokaal: compactsystemen 2665 62.42.21D0 BM A 1 A 104 55 koudeopwekking: lokaal: compactsystemen
 • 18. MJOP MJOP 1.400 1.200 1.000 x 1000€ 800 Revisie Ramplace 600 Vervanging 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jaar
 • 19. Conditiebeheer t.b.v. onderhoudsconcepten (NEN2767 ) Kwaliteit Onderhoud taakstelling Zekerheid
 • 20. Invulling prestatie gericht Beheer & Onderhoud:  Invulling van Imtech dit traject.  Hoe wordt de storingsdienst georganiseerd.  Hoe voldoet Imtech aan de afgesproken KPI’s.  Hoe worden kwaliteit en continuïteit geborgd in de bedrijfsvoering.  Referenties van Imtech met prestatie contracten.
 • 21. Implementatieplan Imp Functiona ris ** Sta tus Maand 11 12 1 2 Freque ntie W eek nr. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 1.0.0 Voortraject 1.0.1 Ontva ngstda tum a a nvra a gstukken gereed 1.0.2 Vra genronde gereed 1.0.3 Inle verda tum a a nbie ding gereed 1.0.4 Inte ntie verkla ring gereed 1.0.5 Afste mming concept raa move re e nkomst gereed 1.0.6 Contra ct onde rte ke ning gereed 2.0.0 Voorbereidende fase 2.1.0 Initie e l Ove rle g 2.1.1 - Eerste afstemmingsoverleg / voorstelronde presentatie Imtech DKM, CM, HGB, GB, VM, IM, CB gereed 2.1.2 - Opnemen gegev ens in het Imtech Custumer Care Center CB gereed 2.1.3 - Kennis en documentenov erdracht tussen u en Imtech HGB, GB, CB, BS wekelijks 2.2.0 Se lectie be trokke n Imte ch-orga nisatie 2.21 - afstemming met betrekking tot taakv erdeling IM, CB, ME,BS gereed 2.22 - Vestiging uitvoeringscapaciteit IM, CB gereed 2.23 - Eerste overleg over vestiging uitvoeringscapaciteit IM, CB, ME, BS gereed 2.30 Se lectie Sub-contra ctors 2.3.1 - Voordracht eventueel nieuwe subcontractors aan opdrachtgev er CB gereed 2.3.1 - Acceptatie sub-contractors door opdrachtgever middels een verklaring vanuit klant 2.3.2 - Contractering door Imtech Building Services aan Sub-contractors CB In uitvoering 2.4.0 Ana lyse voorhande n insta lla tiege ge ve ns 2.4.1 - Steeksproefgewijze controle van de conditie ME, BS wekelijks 2.4.2 - Steeksproefgewijze controle van de inventarisatie (compleetheid van gegevens) CB, BS wekelijks 2.4.3 - Bespreking RN <-> Imtech v an bevindingen uit steekproefgewijze controle CB, ME maandelijks 2.5.0 Opste lle n voorlopig onde rhoudsprogramma 2.5.1 - Opstellen procedure prev entief onderhoud CB gereed 2.5.2 - Opstellen procedure correctief onderhoud CB gereed 2.5.3 - Overleg over acceptatie concept en procedures CB, ME gereed 2.6.0 Ja a rplanning 2.6.1 - Opstellen jaarplanning CB, ME gereed 2.7.0 De tailplanning 2.7.1 - Opstellen detailplanning CB, ME, BS In uitvoering 2.8.0 Inte rn ove rle g 2.8.1 - Opstellen overlegprogramma (management review, operationeel overleg) IM, CB gereed 2.8.2 - Overleg over acceptatie programma's en procedures IM, CB, BS gereed 2.8.3 - Overleg met betrekking tot praktische uitvoering contract CB, BS wekelijks 2.8.4 - Overdracht contractinformatie aan interne organisatie BS,ST wekelijks 3.0.0 Operationele fase 3.1.0 Ve rifica tie status insta lla tie s op loca tie s 3.1.1 - Verificatie op eventuele achterstand in wettelijk verplichte activiteiten ME, BS doorlopend 3.1.2 - Rapportage op steekproefgewijze verificatie ME, BS doorlopend 3.2.0 Uitvoe ring pre ve ntie f onde rhoud 3.2.1 - Rapportering correctief onderhoud BS, ST wekelijks 3.3.0 Uitvoe ring corre ctie f onde rhoud 3.3.1 - Rapportering correctief onderhoud BS, ST wekelijks 3.4.0 Ove rdra cht w e rkza amhede n 3.4.1 - Wekelijkse controleronden BS wekelijks 3.4.2 - Sprinkler testen BS 2 wekelijks 3.4.3 - Legionella opname BS wekelijks
 • 22. Service Process Management SPM® Contract Service Catalogue managementrapportage Projectoverleg Tandem verslagen management® Overlegstructuur Onderhoudsplanning Service Proces Management overleg manager opdrachtgever/Imtech Overlegstructuur Verbetertrajecten + investeringsplanning Contract Projectoverleg Project zorgsysteem manager opdrachtgever/Imtech Contract Uitvoering
 • 23. Continue Verbeterproces Service Specialist KPI- Detail Rapp. Planning Plan Do Maintenance Werkvoorbereider Engineer Act Check Onderh. Concept. Concept- verbeter. Contract Manager
 • 24. Invulling prestatie gericht Beheer Onderhoud:  Invulling van Imtech in dit traject.  Hoe wordt de storingsdienst georganiseerd.  Hoe voldoet Imtech aan de afgesproken KPI’s.  Hoe worden kwaliteit en continuïteit geborgd in de bedrijfsvoering.  Referenties van Imtech met prestatie contracten.
 • 25. Referenties van Imtech met prestatie contracten  NXP Nijmegen  Politie Limburg Zuid  Essent Energie  Shell Gasunie Nederland  Van Lanschot Bankiers  ETNL Urenco Hengelo  Gemeente Voorst  Gemeente Nijmegen  Chorus Beverwijk  BT Nederland datacenters  TNT Nederland  UPS Nederland
 • 26. Samen met Imtech Samen Succesvol

Related Documents