PONUDA
N/r Direktora
Poštovani,
Koristim ovu priliku da vam ponudim unos tekstova na svim evropskim
jezicima i štampu po c...
Prevodi sa i na nemački 9,5€/strana
Prevod sa i na ruski 9,5€/strana
Prevod sa japanskog na engleski 11€/strana
Prevodi na...
of 2

Ponuda 30.01.2008

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponuda 30.01.2008

  • 1. PONUDA N/r Direktora Poštovani, Koristim ovu priliku da vam ponudim unos tekstova na svim evropskim jezicima i štampu po ceni od: Za srpski, hrvatski i engleski jezik 35din/strana Za ostale evropske jezike 50din/strana Štampa: 10din/strana Cena se bazira na A4 stranici koja sadrži 1600 slovnih mesta, računajući interpunkcijske znake i neophodne razmake. NOVO: Korektura i lektura dokumenata u elektronskoj verziji, na srpskom i engleskom jeziku 85 din/strana HITNI prevodi: poslati ujutro da budu gotovi do kraja dana – ne duži od 20 strana NAPLAĆUJU SE PO DUPLOJ TARIFI Info-posredovanje: nalaženje potrebnih kontakata u inostranstvu preko veb sajta, po vašoj narudžbi 150 din/20 min. Takodje nudim prevode sa sledećih jezika: Prevodi sa i na engleski jezik 7€/strana Prevodi sa italijanskog i češkog jezika 8€/strana Prevodi sa i na francuski jezik 8€/strana Prevodi na italijanski 9€/strana Prevodi na češki 9,5€/strana Prevod sa japanskog na srpski 9,5€/strana
  • 2. Prevodi sa i na nemački 9,5€/strana Prevod sa i na ruski 9,5€/strana Prevod sa japanskog na engleski 11€/strana Prevodi na engleski jezik sa overom 12€/strana Prevod sa engleskog na francuski 13€/strana Prevod sa i na grčki jezik 15€/strana Prevod sa engleskog na japanski 15€/strana Prevod sa i na danski jezik 17€/strana Prevodi sa grčkog na engleski jezik 18€/strana Prevod sa i na turski 15€/strana Ukoliko se dogovorimo za dužu saradnju, važi popust na količinu: Tekst preko 100 prevodnih strana 10% popusta na ukupnu cenu Tekst preko 500 prevodnih strana 12% popusta na ukupnu cenu Tekst preko 1000 prevodnih strana 15%popustanaukupnucenu Usmeno prevođenje: srpski-engleski-srpski 25€/sat za prevođenje do 2 sata Preko 2 sata trajanja: po dogovoru, uz obavezno angažovanje 2 prevodioca. Dnevni angažman (od 6 sati i duže u nizu) 200€ po prevodiocu Višednevni angažman (vezano 3 i više dana): 150€/po prevodiocu S poštovanjem Milica Kaburu-Jovanović Član Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije za japanski i engleski jezik 063/7002375 2

Related Documents