2n B
PRESENTACIÓ0· Hem dic CarlaMartínez, tinc 13 anys ivisc a Cervelló.0Aquí us presento el meuportafoli!
0En aquest trimestre hem fet diferentesactivitats noves que no havíem fet, aquí unspresento alguna d’elles:0KAMISHIBAI0LEC...
KAMISHIBAI0 Aquesta activitattractava de escollirun conte infantil deHans CristianAndersen i fer uneslàmines perrepresenta...
0 · Per què has seleccionat aquesta prova? He selecionataquesta prova perquè crec que és molt interesant.0 · Què vas apren...
LECTURA AMBPARELLES0 Aquesta activitat m’ha anat molt bé per a poderpracticar la lectura, i a més a més amb la Marina. Hem...
0 · Per què has seleccionat aquesta prova? He selecionataquesta prova perquè hem va agradar treballar ambella.0 · Què vas ...
MAPA MENTAL0 És una nova activitat per fer esquemes o mapesvisualment. Es una manera de estudiar mésdivertida, mireu el meu!
0 · Per què has seleccionat aquesta prova? He selecionataquesta prova perquè es la primera vegada que lefet.0 · Què vas ap...
LECTURA0 Aquest trimestre m’he llegit el llibre deCONTE DE NADAL.0 Hem va agradar molt i a més ja habia vistavans la pelíc...
0 · Per què has seleccionat aquesta prova? He selecionataquesta prova perquè no m’ha anat molt be.0 · Què vas aprendre qua...
PITJOR TASCA0 Per què consideres que és la pitjor tasca que hasrealitzat? Crec que es la pitjor perquè no hem vadonar bons...
FÓRUM LECTURES
0 · Per què has seleccionat aquesta prova? Perquè crecque així puc ensenyar las entrades.0 · Què vas aprendre quan feies a...
0 Aquest trimestre hem començat a practicar els verbsregulars i irregulars. I el examen hem va anar moltmalament, vaig tre...
0 · Per què has seleccionat aquesta prova?Perquè crec que era important ficar-la.0 · Què vas aprendre quan feies aquestata...
ACTIVITATMONTSERRAT0 Vam fer unaactivitat queanava sobre elplanning de quepoder fer aMontserrat!
0 · Per què has seleccionat aquesta prova? Perquè esuna activitat que hem va agradar al fer-la.0 · Què vas aprendre quan f...
DICTATS TEMA 6Aquest trimestre hem fet només un dictat, ivaig treure un 7.5
0 · Per què has seleccionat aquesta prova? Perquè esuna activitat que influeix en la nota.0 · Què vas aprendre quan feies ...
ANORÈXIA0 Mireu aquí lesmeva entrada albloc sobrel’anorèxia. Ésuna greumalaltia que lipassa a moltesnenes..
0 · Per què has seleccionat aquesta prova? He seleccionataquesta prova perquè hem sembla molt interesant .0 · Què vas apre...
LECTURES EN CATALÀ0En aquests dos últims trimestres m’he llegit el5é llibre de el diari de grec LA CRUAREALITAT.0Aquests l...
0 · Per què has seleccionat aquesta prova? Perquè creiaque podia ser interesant ficar-la.0 · Què vas aprendre quan feies a...
TEATRE0 Porto 3 anys en un grup del meu poble que és diuLA PETITA CALEIXERA. Quant faig teatre milloro lalectura i sobreto...
EL PETIT MUSICAL
0 · Per què has seleccionat aquesta prova? Heseleccionat aquesta prova perquè mai la haviaposat i es molt interesant.0 · Q...
AUTOVALUACIÓ0 Jo per millorar l’any que bé hemficaré les piles amb la lectura acasa. Crec que si m’esforço mésmilloraré le...
Portafoli3
of 29

Portafoli3

Aquí os presento el meu portafoli del 3r trimestre.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portafoli3

 • 1. 2n B
 • 2. PRESENTACIÓ0· Hem dic CarlaMartínez, tinc 13 anys ivisc a Cervelló.0Aquí us presento el meuportafoli!
 • 3. 0En aquest trimestre hem fet diferentesactivitats noves que no havíem fet, aquí unspresento alguna d’elles:0KAMISHIBAI0LECTURA AMB PARELLES0MAPA MENTAL
 • 4. KAMISHIBAI0 Aquesta activitattractava de escollirun conte infantil deHans CristianAndersen i fer uneslàmines perrepresentar-les anens petits!0 El meu grup era elJavi i la Clara.
 • 5. 0 · Per què has seleccionat aquesta prova? He selecionataquesta prova perquè crec que és molt interesant.0 · Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Vaig apendrea traballar amb grup i representar conjuntament.0 · Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual o canviariesalguna cosa? Per què? No, canviaria la manera detreballar amb el meu grup i millorar les làmines.
 • 6. LECTURA AMBPARELLES0 Aquesta activitat m’ha anat molt bé per a poderpracticar la lectura, i a més a més amb la Marina. Hemfuncionat molt bé perquè ens ajudàvem quant honecessitàvem. Vaig treure un NOT de dossier!
 • 7. 0 · Per què has seleccionat aquesta prova? He selecionataquesta prova perquè hem va agradar treballar ambella.0 · Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Vaig apendrea traballar per parellas.0 · Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual o canviariesalguna cosa? Per què? No, canviaria la manera detreballar amb el meu grup i millorar les làmines.
 • 8. MAPA MENTAL0 És una nova activitat per fer esquemes o mapesvisualment. Es una manera de estudiar mésdivertida, mireu el meu!
 • 9. 0 · Per què has seleccionat aquesta prova? He selecionataquesta prova perquè es la primera vegada que lefet.0 · Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Atreballar un mapa conceptual d’una altre forma.0 · Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual ocanviaries alguna cosa? Per què? Crec que m’hiesforçaria molt més i afegiria alguns temes nous.
 • 10. LECTURA0 Aquest trimestre m’he llegit el llibre deCONTE DE NADAL.0 Hem va agradar molt i a més ja habia vistavans la película.0 Però vaig treure mala nota..
 • 11. 0 · Per què has seleccionat aquesta prova? He selecionataquesta prova perquè no m’ha anat molt be.0 · Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Vaigaprendre una nova història.0 · Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual ocanviaries alguna cosa? Per què? Milloraria la lecturaa casa i mi fixaria mes en el examen.
 • 12. PITJOR TASCA0 Per què consideres que és la pitjor tasca que hasrealitzat? Crec que es la pitjor perquè no hem vadonar bons resultats i vaig suspendre.0 Què hauries d’haver fet diferent? Hauria demillorar la lectura a casa.
 • 13. FÓRUM LECTURES
 • 14. 0 · Per què has seleccionat aquesta prova? Perquè crecque així puc ensenyar las entrades.0 · Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Vaigsaber histories sobre llibres.0 · Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual ocanviaries alguna cosa? Per què? Crec que lesdeixaria igual, estan força bé.
 • 15. 0 Aquest trimestre hem començat a practicar els verbsregulars i irregulars. I el examen hem va anar moltmalament, vaig treure un 3,75
 • 16. 0 · Per què has seleccionat aquesta prova?Perquè crec que era important ficar-la.0 · Què vas aprendre quan feies aquestatasca? Vaig aprendre i repassar elsverbs regulars i irregulars.0 · Si l’haguessis de tornar a fer, la fariesigual o canviaries alguna cosa? Per què?Crec que estudiaria molt més perquè lanota del examen es baixa.
 • 17. ACTIVITATMONTSERRAT0 Vam fer unaactivitat queanava sobre elplanning de quepoder fer aMontserrat!
 • 18. 0 · Per què has seleccionat aquesta prova? Perquè esuna activitat que hem va agradar al fer-la.0 · Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Mesinformació sobre Montserrat.0 · Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual ocanviaries alguna cosa? Per què? La faria igualperquè ja mestà bé.
 • 19. DICTATS TEMA 6Aquest trimestre hem fet només un dictat, ivaig treure un 7.5
 • 20. 0 · Per què has seleccionat aquesta prova? Perquè esuna activitat que influeix en la nota.0 · Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Apendrea escriure millor paraules noves.0 · Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual ocanviaries alguna cosa? Per què? Practicaria mésl’ortografia a casa.
 • 21. ANORÈXIA0 Mireu aquí lesmeva entrada albloc sobrel’anorèxia. Ésuna greumalaltia que lipassa a moltesnenes..
 • 22. 0 · Per què has seleccionat aquesta prova? He seleccionataquesta prova perquè hem sembla molt interesant .0 · Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Els problemesque tenen la gent que pateix aquesta malaltia.0 · Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual o canviariesalguna cosa? Per què? Crec que ficaria un comentari aalgun company més.
 • 23. LECTURES EN CATALÀ0En aquests dos últims trimestres m’he llegit el5é llibre de el diari de grec LA CRUAREALITAT.0Aquests llibres són curts i moltentretinguts, m’agraden molt!
 • 24. 0 · Per què has seleccionat aquesta prova? Perquè creiaque podia ser interesant ficar-la.0 · Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Vaigaprendre noves paraules i històries.0 · Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual ocanviaries alguna cosa? Per què? La fariaigual, perquè no crec que la vaig fer malament.
 • 25. TEATRE0 Porto 3 anys en un grup del meu poble que és diuLA PETITA CALEIXERA. Quant faig teatre milloro lalectura i sobretot hem trec la vergonya.
 • 26. EL PETIT MUSICAL
 • 27. 0 · Per què has seleccionat aquesta prova? Heseleccionat aquesta prova perquè mai la haviaposat i es molt interesant.0 · Què vas aprendre quan feies aquesta tasca? Vaig iaprenc cada dia a millorar la meva lectura.0 · Si l’haguessis de tornar a fer, la faries igual ocanviaries alguna cosa? Per què? No la canviariaperquè ja m’agrada com la faig.
 • 28. AUTOVALUACIÓ0 Jo per millorar l’any que bé hemficaré les piles amb la lectura acasa. Crec que si m’esforço mésmilloraré les notes!

Related Documents