Národní seminář informačního vzdělávání V.
nabídka workshopů
Jak si nastavit vlastní sociální sítě
Adam Zbiejczuk
Jak si budovat osobní brand - tak, aby to mělo
smysl i pro širší cele...
Zeptej se svého knihovníka na zdraví!
Tomáš Průša
Kniha očima předškoláka
Iva Tomášková
Učíme se s tabletem aneb
tablet v ...
Informační dovednosti a osobní
informační management
Dušan Vystrčil
35 metod pro lepší služby
Laďka Zbiejczuk Suchá
Nejen ...
Strategie vzdělávající (se) knihovny,
aneb Time Out
Alžběta Strnadová
STAČÍ ZAČÍT: prezentační workshop
Kateřina H. Chalup...
of 5

Nabidka workshopu Naser V

Nabídka vzdělávacích workshopů na akci Národní seminář informačního vzdělávání V.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nabidka workshopu Naser V

  • 1. Národní seminář informačního vzdělávání V. nabídka workshopů
  • 2. Jak si nastavit vlastní sociální sítě Adam Zbiejczuk Jak si budovat osobní brand - tak, aby to mělo smysl i pro širší celek. Co o nás vidí ostatní, co o vás řekne váš Facebook, jak nejlépe využívat LinkedIn, jaké další sociální sítě používat a proč. Je konzultantem v oblasti sociálních médií a pomáhá firmám i institucím lépe využívat možnosti, které nová média nabízí. Stará se o sociální sítě pro BMW Česká republika a rád školí. Pracoval v agenturách Ataxo a H1.cz a založil anglicky psaný web o sociálních médiích ve střední Evropě BabelGuide.com. PR manažer pokročilé reklamní Facebook platformy ROI Hunter. Mezigeneračně (ne)jen v knihovně Lenka Kamanová Zdali rádi poznáváte nové věci, zdali rádi přemýšlíte o nových věcech, zdali rádi plánujete a realizujete nové věci - máte předpoklady pro realizaci konceptu mezigeneračního učení ve vašem životě i na pracovišti, který bude představen teoreticky i prakticky na tomto workshopu. Přijďte se tedy na workshop mezigeneračně učit o mezigeneračním učení. Co je to mezigenerční učení? Proč mezigenerační učení? Proč mezigenerační učení v knihovně? Proč mezigenerační učení ne(jen) v knihovně? Jak na mezigenerační učení, mezigenerační programy a aktivity? Vysokoškolská pedagožka na Mendelově univerzitě a Masarykově univerzitě, kde zároveň spolupracuje na výzkumu mezigeneračního učení. Mezigeneračně žije v práci - díky kolegům a studentům, ve výzkumu - díky zkoumanému tématu, v komunitě - díky vlastní realizaci, i v rodině - díky rodičům a prarodičům. Jak na čtenářskou dílnu Ladislava Whitcroft V rámci tohoto workshopu se dozvíte, jakým způsobem může být koncept čtenářských dílen využit při práci na všech typech škol i v knihovnách. Účastníkům budou představeny různé metody práce a pracovní listy, které pro práci ve čtenářských dílnách využívají čeští i zahraniční učitelé a knihovníci. Dotkneme se i tématu čtenářských strategií. V druhé části workshopu si budou moci čtenářskou dílnu účastníci sami vyzkoušet. Prosím účastníky, aby si na workshop přinesli rozečtenou nebo oblíbenou knihu. Seznámení s konceptem čtenářské dílny, představení metod, diskuze a zhodnocení způsobů využití. Čteme, píšeme, přemýšlíme - v této části si vyzkoušíme, jakým způsobem čtenářská dílna funguje. Pokud zbude čas, nabídnu účastníkům několik inspirací ze své výzkumné cesty do kanadské provincie Ontario (způsoby práce ve zdejších školních knihovnách). Doktorandka na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze, šéfredaktorka webu pro žáky Šotkoviny (www.sotkoviny.cz) v roli školitelky a odborná konzultantka, která spolupracuje na projektu integrace ICT do výuky. V rámci projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování (www.ctenarska-gramotnost.cz) se mimo jiné podílela na tvorbě elektronické učebnice pro učitele (Čtenářství a čtenářská gramotnost).
  • 3. Zeptej se svého knihovníka na zdraví! Tomáš Průša Kniha očima předškoláka Iva Tomášková Učíme se s tabletem aneb tablet v praxi Lucie Rohlíková Mezi nejpopulárnější témata dnešní doby lze zařadit ta o zdraví. Jsou to však témata spletitá, informace si často odporují a odborníkem se zdá být každý, jelikož se nás všech tato témata týkají ve zdraví i v nemoci. Má do této oblasti vstupovat knihovna? A jakou úlohu má a může plnit? Workshop seznámí účastníky s teoretickým pojmem zdravotní gramotnost v kontextu českého zdravotnictví a českých knihoven, ukáže roli knihoven v oblasti zdraví, inspiruje ukázkami ze zahraničí v konfrontaci se stavem v České republice, ukáže možnosti praktické aplikace s konkrétními doporučeními pro knihovny. A pokud náhodou nejste z knihovny, které by se téma zdraví přímo týkalo, určitě si odnesete pár tipů do vlastního života. Zdraví máme jen jedno, tak si ho neničme nekvalitními informacemi. Tomáš je vystudovaný farmaceut a nutriční terapeut. V Centru pro výzkum toxických látek v prostředí na PřF MU se zabývá sociální a nutriční epidemiologií, na Ústavu podpory a ochrany zdraví na LF MU se věnuje aplikované farmakologii a sociálnímu lékařství a v Kabinetu informačních studií a knihovnictví na FF MU se zaobírá kvalitou informací ve zdravotnictví. Předškolní období je nesporně důležité pro rozvoj dovedností, schopností vnímání, myšlení, paměti, fantazie, představivosti a řeči z hlediska čtenářské gramotnosti. Dítě předškolního věku již „čte“. Informace zatím získává díky obrázkům a ilustracím v knihách a časopisech, pomocí předčítání a hlavně nasloucháním se zapojením řeči, představivosti, myšlení a fantazie. Dítě si velmi brzy uvědomí, že kniha je pro něj zdrojem mnoha různých a zajímavých informací. Pokud dítě vyrůstá v prostředí podporující knihy a čtení, získává tak celoživotní vztah ke knize, ke čtení a k seberealizaci a touze po vyšším vzdělání a vyšších cílech. Iva Tomášková pracuje jako ředitelka Základní školy a Mateřské školy Slatinice, je lektorkou pro předškolní vzdělávání. K Knihovníček – skřítek, který nás bude provázet celým workshopem a sami si ho vyrobíme N naslouchání – práce s dětským textem a příběhem I inspirace - rozvoj fantazie, představivosti a řeči H hra – rozvoj pohybového a smyslového vnímání, kreslení, malování – grafomotorika A autor – vymýšlení příběhů a vlastních pohádek a snad i vznik nové knihy V rámci workshopu pomocí praktických ukázek a činností nahlédneme práci s tabletem z různých úhlů. Diskutovány budou příklady dobré praxe a zkušenosti, které jsme od roku 2011 načerpali v základních školách a základních školách speciálních, v kurzech dalšího vzdělávání a v kurzech pro seniory. Témata workshopu: Tablet v mediální přestřelce (pro a proti tabletu) Tablet jako multisenzorické zařízení Tablet jako okno do internetu Tablet jako brána k aplikacím Praktické tipy pro různé cílové skupiny Lucie Rohlíková je v současné době proděkankou pro celoživotní vzdělávání a rozvoj fakulty na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, kde zárověň působí na katedře výpočetní a didaktické techniky. Dlouhodobě se věnuje problematice využití technologií ve vzdělávání. Vedle řady odborných publikací a on-line kurzů, je autorkou interaktivní učebnice Hudební výchovy pro 6. a 7. ročník základních škol a víceletých gymnázií.
  • 4. Informační dovednosti a osobní informační management Dušan Vystrčil 35 metod pro lepší služby Laďka Zbiejczuk Suchá Nejen čtení, ale i psaní tříbí naše myšlení Kateřina Šafránková Bolí vás neustále hlava z té záplavy informací, které denně konzumujete? Cítite se zahlceni úkoly, e-maily a notifikacemi na mobilu? Nedokážete se vyznat ve všech vašich poznámkách z článků, knih a dalších zdrojů? Společně se podíváme na to, jak předcházet informačnímu přesycení. Ukážeme si, jak se z reaktivního konzumenta stát konzumentem proaktivním a naordinujeme si tvrdou informační dietu. Podíváme se na to, jak si nastavit sociální sítě a e-mail tak, aby se k nám dostávaly jen věci důležité a relevantní. Naučíme se správně vyhledávat a vyhodnocovat informace a taky si uděláme pořádek v poznámkách. Workshop bude bohatý na řadu užitečných služeb, nástrojů, tipů a postupů předvedených na konkrétních a praktických příkladech ze života i praxe. Působím jako lektor, konzultant a mentor ve vzdělávací organizaci Mimoškolu.cz, kde se specializuji na téma informačních dovedností a osobní produktivity. Konkrétně se zabývám problémem informačního přesycení, kritickým myšlením, filtrováním nedůležitých informací a osobním znalostním managementem. Dříve v knihovnách lidé hledali informace, vzácné dokumenty, klid. Co v nich ale hledají dnes? A jak to zjistit? Pár metod si na workshopu společně ukážeme. Sebelepší uživatelský výzkum ale ještě neznamená, že máme vyhráno. Takže si na workshopu také řekneme, proč by knihovníci měli myslet jako designéři a jaké další metody jim k tomu pomohou. Zapisovat si nic nemusíte, z workshopu si totiž odnesete kartičky designových metod šité na míru právě knihovnám. Na KISKu se Laďka věnuje především výuce předmětů Metodologie pro informační studia a knihovnictví, Výzkumný seminář a Výzkumy pro inovace a participativní design. Podílela se na realizaci projektů PARTSIP a ERNIE, v roce 2014 obhájila disertační práci a získala titul Ph.D. Workshop zaměřený na využití metod zaměřených na psaní z programu Čtením apsaním ke kritickému myšlení (RWCT) při akcích v knihovně. Vyzkoušíte si několik postupů, které využívají psaní jako nástroje pro porozumění textu a pro větší prožitek ze čtení. V analýze se podíváte „pod povrch“ metod a postupů a dozvíte se, co o významu psaní říkají odborníci. A jaký bude harmonogram? Prožitková modelová lekce s využitím čtení a psaní. Analýza modelové lekce, rozbor použitých metod. Diskuse o souvislostech mezi čtením a psaním a vlivu psaní na porozumění textu. Vedla jsem několik let s Květou K. program pro předškolní děti a naučila jsem se, jak rozvíjet kritické myšlení u malých dětí. Tři roky jsem učila děti v domácí škole. Byl to nejlepší projekt mého života. Založila jsem nakladatelství Šafrán, které vydává publikace pro učitele a žáky. Vedu semináře Čtením a psaním ke kritickému myšlení a Čteme s nečtenáři a vnímám to jako poslání.
  • 5. Strategie vzdělávající (se) knihovny, aneb Time Out Alžběta Strnadová STAČÍ ZAČÍT: prezentační workshop Kateřina H. Chalupníková Seminář Time Out vychází ze zkušenosti, že se prakticky všechny knihovny potýkají s nedostatkem času a hraničním počtem zaměstnanců. Z chodu knihovny se tak často stává „boj o přežití“ a zajištění hladkého fungování služeb zcela naplňuje akční kapacitu celého týmu. Proto je někdy potřeba si vzít oddechový čas na rozmyšlení, nádech a znovuobjevení toho, kam směřujeme, čeho chceme dosáhnout, jaké prostředky máme k dispozici a jaké máme v okolí potenciální partnery, kteří nám k tomu mohou pomoci. Jako modelovou strategii nabídne seminář budování vzdělávající a vzdělávající se knihovny. Vystudovaná psycholožka, která se dlouhodobě věnuje vzdělávání dospělých. V posledních několika letech vedla projekt rozvoje vzdělávací role knihoven v Jihomoravském kraji BiblioEduca. V něm se kromě vzdělávání knihovníků věnovala také terénním konzultacím pro konkrétní knihovny ohledně jejich rozvoje a strategického plánování. V současné době působí na KISKu v Brně. WORKSHOP TRVÁ 3 HODINY Stát se působivým prezentátorem a přesvědčivým řečníkem je běh na dlouhou trať. Proto vám neslíbím, že se za tři hodiny stanete prezentačním superhrdinou. Co nás skutečně čeká? • Společně odhalíme, na co všechno musí myslet dobrý prezentátor a kde hledat inspiraci. • Projdeme si technické kroky, které předchází samotnému prezentování (rozcvička, rozmluvení, koncentrace a naladění). • Vyzkoušíme si, jak začít mluvit před lidmi a jak přizpůsobit sdělení cílové skupině. Zavažte si tkaničky, váš prezentační běh začíná. V Court of Moravia lektoruje kurzy prezentačních a komunikačních dovedností od roku 2011. Věnuje se přípravě a vedení vzdělávacích projektů a metodice neformálního vzdělávání dospělých pro veřejný a korporátní sektor. Pravidelně připravuje klienty k nejrůznějším prezentačním úkonům – od firemních prezentací, přes soutěže a start-upy, až po moderování.