IGNACY KRASICKI
Urodził się w 1735 roku w Dubiecku nad Sanem, w rodzinie posiadającej tytuł hrabiów. Zmarł w 1801 roku w Berlinie.Na...
Starannie wykształcony. Wraz z dwomaswoimi braćmi obrał na dalsze życie stan duchowny. Jako młody ksiądz spęd...
Od panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego rozpoczęła się kariera duchowna Krasickiego. Otrzymał b...
Krasicki był uczestnikiem obiadów czwartkowych - spotkań intelektualistów polskich, organizowanychprzez króla Stanisława A...
W Pokoju Żółtym, od 1771r. odbywały się Obiady Czwartkowe. Wystrój nawiązuje do jego dawnej funkcji, czyli jadalni. Na śc...
TWÓRCZOŚĆ IGNACEGO KRASICKIEGO Niezwykle bogata i rozmaita twórczość Krasickiego odznaczała się głęboką, mądrą treścią i ...
of 7

Prezentacja krasicki

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja krasicki

  • 1. IGNACY KRASICKI
  • 2. Urodził się w 1735 roku w Dubiecku nad Sanem, w rodzinie posiadającej tytuł hrabiów. Zmarł w 1801 roku w Berlinie.Nazywany przez współczesnych Księciem Poetów. Najwybitniejszy z pisarzy polskiego oświecenia używał pseudonimu X.B.W. (Książę Biskup Warmiński).
  • 3. Starannie wykształcony. Wraz z dwomaswoimi braćmi obrał na dalsze życie stan duchowny. Jako młody ksiądz spędził dwa lata na studiach w Rzymie.Po powrocie został sekretarzem prymasa i zaprzyjaźnił się z młodymStanisławem Augustem Poniatowskim – przyszłym królem.
  • 4. Od panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego rozpoczęła się kariera duchowna Krasickiego. Otrzymał biskupstwo warmińskie, tytułksiążęcy, godność senatora Rzeczypospolitej. Pod koniec życia został arcybiskupem gnieźnieńskim.
  • 5. Krasicki był uczestnikiem obiadów czwartkowych - spotkań intelektualistów polskich, organizowanychprzez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Organizowane były regularnie co tydzień i trwały od trzech do czterech godzin. Przeważnie odbywały się na Zamku Królewskim, latem w Łazienkach. Celem spotkań były rozmowy na tematy związane ze sztuką, nauką, omawianie dzieł literackich. Uczestniczyli w nich artyści, czyli malarze, rzeźbiarze, poeci, literaci itp.
  • 6. W Pokoju Żółtym, od 1771r. odbywały się Obiady Czwartkowe. Wystrój nawiązuje do jego dawnej funkcji, czyli jadalni. Na ścianach zobaczyć można portrety uczestnikówtamtych spotkań, a z przeciwległej ściany spogląda na wszystkich sam Stanisław August.
  • 7. TWÓRCZOŚĆ IGNACEGO KRASICKIEGO Niezwykle bogata i rozmaita twórczość Krasickiego odznaczała się głęboką, mądrą treścią i piękną formą . Nie było niemal rodzaju literackiego, którego by nie uprawiał. Pisał artykułydziennikarskie, felietony, rozprawki moralizatorskie, małe powiastki i duże powieści, komedie, bajki, satyry, poematy, listy poetyckie i drobne wiersze.

Related Documents