Narkotikatillgängligheten<br />i Sverige 1988–2010<br />Ulf Guttormsson<br />Presentation vid CAN-seminarium,Almedalen 7 j...
Vad menar vi med tillgänglighet?<br />Två dimensioner:<br />• Ekonomisk tillgänglighet – jmfr alkoholskatter<br />• Fysisk...
Varför följa tillgängligheten?<br /><ul><li> Ger information om olika preparats förekomst
 Ger information om förändringar av förekomst
 Mindre belyst än efterfrågesidan, ny typ av info
 Kompletterar förståelsen av konsumtionsförändringar
 Torde (indirekt) säga något om förändringar av konsumtionens omfattning</li></ul>www.can.se<br />
Hur följer vi tillgängligheten?<br />Två källor:<br /><ul><li>CANs prisdatainsamling (10 narkotikasorter)</li></ul> a) An...
Prisutveckling för amfetamin, kronor per gram.Gatupriser rapporterade av polisen. 1988-2010.<br />Kr. per gram<br />www.ca...
of 9

Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2010. En analys av priser och beslag

Sedan 1988 har CAN samlat in information om gatupriser på narkotika från poliser runt om i landet. Tillsammans med statistik gällande tullens och polisens narkotikabeslag, liksom ytterligare uppgifter, analyseras prisinformationen i syfte att ge en bild av hur tillgängligheten av olika narkotikasorter utvecklats i Sverige. Rapporten är endast publicerad på CANs hemsida. URN:NBN:se:can-2011-2 (pdf)
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2010. En analys av priser och beslag

 • 1. Narkotikatillgängligheten<br />i Sverige 1988–2010<br />Ulf Guttormsson<br />Presentation vid CAN-seminarium,Almedalen 7 juli 2011<br />www.can.se<br />
 • 2. Vad menar vi med tillgänglighet?<br />Två dimensioner:<br />• Ekonomisk tillgänglighet – jmfr alkoholskatter<br />• Fysisk tillgänglighet – jmfrdetaljhandelsmonoplet<br />www.can.se<br />
 • 3. Varför följa tillgängligheten?<br /><ul><li> Ger information om olika preparats förekomst
 • 4. Ger information om förändringar av förekomst
 • 5. Mindre belyst än efterfrågesidan, ny typ av info
 • 6. Kompletterar förståelsen av konsumtionsförändringar
 • 7. Torde (indirekt) säga något om förändringar av konsumtionens omfattning</li></ul>www.can.se<br />
 • 8. Hur följer vi tillgängligheten?<br />Två källor:<br /><ul><li>CANs prisdatainsamling (10 narkotikasorter)</li></ul> a) Antal rapporter per drog<br /> b) Prisuppgifterna (KPI-justerade)<br /><ul><li>Polisens & tullens narkotikabeslag a) Antal beslag</li></ul> b) Beslagsvolymer<br />www.can.se<br />
 • 9. Prisutveckling för amfetamin, kronor per gram.Gatupriser rapporterade av polisen. 1988-2010.<br />Kr. per gram<br />www.can.se<br />
 • 10. Amfetamin: priser & beslag. 1988–2010.<br />Index: 1988 = 100<br />www.can.se<br />
 • 11. Prisutvecklingen för amfetamin, kokain, hasch, marijuana och (brunt) heroin. 1988–2010.<br />Index: 1988 = 100<br />www.can.se<br />
 • 12. Tänkbara orsaker för sjunkande priser/ökad tillgänglighet<br />• Minskade insatser från rättsväsendet? – Nej<br />• Minskad efterfrågan? – Nej<br />• Sämre kvalitet? – Nej?<br />• Del av internationell trend, sjunkande världsmarknadspriser<br />• Flera aktörer, ökad konkurrens<br />• Billigare penningtvätt, bättre logistik etc?<br />www.can.se<br />
 • 13. Sammanfattning<br />• Hög tillgänglighet på flera narkotikasorter idag jämfört med slutet av 1980-talet<br />• Mindre prisförändringar under 2000-talet, fortsatta beslagsökningar dock<br />• Marijuana och kokain allt vanligare under 2000-talet<br />• Minskning för heroin (och ecstasy) samma period<br />• De allra senaste åren syns vissa prisökningar, även viss tendens till beslagsminskningar: - Start på ny trend med minskande tillgång?<br />www.can.se<br />