Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integr...
Nodarbības mērķis/aim of the
workshop
Uzzināt (find out):
1) kā problēmu transformēt mērķī (how to
define aim (or goal) of...
Problēmas koks/Problem tree
Consequences
Main
problem
Causes
Projekta mērķu izstrāde/Aim of the
project
• Projekta mērķis ir POZITĪVS rezultāts, kuru
vēlamies sasniegt/What we would l...
Projekta mērķis/aim of the project
• Nosaka KO vēlamies sasniegt/panākt/mainīt
(What we want to change/reach/influence)
• ...
Kā noteikt projekta mērķus? Aim of
the project should be..
SMART likums
• Specific – mērķis ir konkrēts
• Measurable - izm...
Problēma transformējās mērķī!!!!
•Mērķis/aimProblēma
Problem
• Skolā ir sistēma kā, kam, kur ziņot
(developed system how t...
Uzdevums/Task
• Transformējam problēmu mērķī! (Transform
problem into aim)
• No negatīvā uz pozitīvo (from «negative» to
«...
Plānojot projektu, jāapzina:
Ieinteresētās puses/stakeholders
• interese par konkrēto projektu/interest in
project
• proje...
Piemērs/example
• Problēma –vardarbība skolā (Problem –
violence in scholl)
• Ieinteresētie? (stakeholders?) – skolotāji
(...
Ieinteresēto pušu
klasifikācija/clasification of stakeholders
1) Galvenie ieinteresētie – paši ietekmīgākie un
nozīmīgākie...
Uzdevums
1. Sagatavojam sarakstu ar ieinteresētām
personām (prepare a list of stakeholders)
2. Klasificējam pa grupām (cla...
Uzdevumu noteikšana/tasks or
activities
• Uzdevumi = pienākumi/veicamās darbības
• Tieši vērsti uz mērķu sasniegšanu (aime...
Uzdevumiem jābūt/Activities should
be:
• Reāliem (realistic)
• Atbilstoši spējām/iespējām (achievable)
• Ar precīzi formul...
Lielā plānošanas matrica
Problēma
Problem
Mērķis
Aim
Uzdevums
Activity
Uzdevums
Activity
Mērķis
Aim
Uzdevums
Activity
Piemērs
Vardarbība
skolā
Skolā ir
sistēma
Apzināt esošās
sistēmas
Izstrādāt
metodoloģiju
Skolā ir
mediators
Apzināt datus
Uzdevumu «skaldīšana»
• Uzdevumi jāsaskalda darbos (activities should be
split into tasks/actions)
Jo smalkāk, jo vieglāk ...
Uzdevumu saskaldīšana
•Darbi/tasks
•Darbi/tasks
Uzdevums
Activity
•Darbi/tasks
•Darbi/tasks
Uzdevums
Activity
Piemērs
• Sazināties ar 3 Rīgas skolām un 3
Liepājas skolām par esošo situāciju
• Satikties ar bērnu tiesību
speciālistiem...
Tātad/so..
Mums ir (we have):
• projekta mērķis (aim of the project)
• Uzdevumu saraksts (List of activities)
• Darbu sara...
Nākošie soļi plānošanā/next steps
1) Laika grafika izstrāde (time line)
2) Budžeta izstrāde (budget)
3) Riska izvērtējumi ...
PALDIES PAR UZMANĪBU!
@providuslv
@agneselesinska
facebook.com/providuslv
agnese.lesinska@providus.lv
providus@providus.lv...
of 22

Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa

Agnese Lešinska, juriste Prezentācija nodarbību cikla "Līdzdalības iespējas un interneta līdzdalības rīki" ietvaros projektā projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa

 • 1. Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros (līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Prezentācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par mentoru programmas saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Mentoringa programma. Projektu vadība. 2.daļa Agnese Lešinska, juriste
 • 2. Nodarbības mērķis/aim of the workshop Uzzināt (find out): 1) kā problēmu transformēt mērķī (how to define aim (or goal) of the project) 2) kā apzināt ieinteresētās puses (who are stakeholders?)
 • 3. Problēmas koks/Problem tree Consequences Main problem Causes
 • 4. Projekta mērķu izstrāde/Aim of the project • Projekta mērķis ir POZITĪVS rezultāts, kuru vēlamies sasniegt/What we would like to achieve? • Atrisinot problēmu Problēma Problem MĒRĶIS Aim
 • 5. Projekta mērķis/aim of the project • Nosaka KO vēlamies sasniegt/panākt/mainīt (What we want to change/reach/influence) • Ne visi mērķi ir izpildāmi, izvēlieties tādus, kas IR izpildāmi (Not all goals are easy to reach, find those you can) • Mērķus realizējam ar uzdevumiem (Aims can be reached by performing real actions)
 • 6. Kā noteikt projekta mērķus? Aim of the project should be.. SMART likums • Specific – mērķis ir konkrēts • Measurable - izmērāms • Achievable – sasniedzams $ ietvaros • Realistic /relevant – iespējams • Timed – sasniedzamam noteiktā laikā
 • 7. Problēma transformējās mērķī!!!! •Mērķis/aimProblēma Problem • Skolā ir sistēma kā, kam, kur ziņot (developed system how to react) • Skolā ir apmācīts mediators (Mediator in school) Vardarbība skolā Violence in school
 • 8. Uzdevums/Task • Transformējam problēmu mērķī! (Transform problem into aim) • No negatīvā uz pozitīvo (from «negative» to «positive» 10 min • Pārrunājam 
 • 9. Plānojot projektu, jāapzina: Ieinteresētās puses/stakeholders • interese par konkrēto projektu/interest in project • projekts var tās ietekmēt/ they can be influenced by project activities • tās var radīt noteiktu iespaidu uz projekta realizācijas gaitu/they can influence project activities
 • 10. Piemērs/example • Problēma –vardarbība skolā (Problem – violence in scholl) • Ieinteresētie? (stakeholders?) – skolotāji (teachers), skolēni (students), vecāki (parents)...kas vēl (who else)????
 • 11. Ieinteresēto pušu klasifikācija/clasification of stakeholders 1) Galvenie ieinteresētie – paši ietekmīgākie un nozīmīgākie (Main stakeholders) 2) Mērķgrupa – tie, kuru skar problēma (Target groups) 3) Citi ieinteresētie – skar, bet netieši (Others)
 • 12. Uzdevums 1. Sagatavojam sarakstu ar ieinteresētām personām (prepare a list of stakeholders) 2. Klasificējam pa grupām (classify) 2. Pārrunājam
 • 13. Uzdevumu noteikšana/tasks or activities • Uzdevumi = pienākumi/veicamās darbības • Tieši vērsti uz mērķu sasniegšanu (aimed to reach the goal of the project) • Saistīti ar problēmu (aimed to solve the problem)
 • 14. Uzdevumiem jābūt/Activities should be: • Reāliem (realistic) • Atbilstoši spējām/iespējām (achievable) • Ar precīzi formulētu paredzamo galarezultātu (measurable) • Virzās uz projekta mērķi (targeted to reach the goal) • Lai risinātu problēmu (targeted to solve the problem)
 • 15. Lielā plānošanas matrica Problēma Problem Mērķis Aim Uzdevums Activity Uzdevums Activity Mērķis Aim Uzdevums Activity
 • 16. Piemērs Vardarbība skolā Skolā ir sistēma Apzināt esošās sistēmas Izstrādāt metodoloģiju Skolā ir mediators Apzināt datus
 • 17. Uzdevumu «skaldīšana» • Uzdevumi jāsaskalda darbos (activities should be split into tasks/actions) Jo smalkāk, jo vieglāk (it will help you): 1) aprēķināt budžetu (to design budget) 2) noteikt cilvēkresursus (to estimate human resources) 3) noteikt laika grafikus (to prepare time schedule) 4) plānot darbus (to plan actions) • Taču nevajag iekrist galējībās 
 • 18. Uzdevumu saskaldīšana •Darbi/tasks •Darbi/tasks Uzdevums Activity •Darbi/tasks •Darbi/tasks Uzdevums Activity
 • 19. Piemērs • Sazināties ar 3 Rīgas skolām un 3 Liepājas skolām par esošo situāciju • Satikties ar bērnu tiesību speciālistiem Apzināt esošās sistēmas • Apzināt labākās prakses LV • Noorganizēt diskusiju skolotājiem/vecākiem, ekspertiem Izstrādāt metodoloģiju
 • 20. Tātad/so.. Mums ir (we have): • projekta mērķis (aim of the project) • Uzdevumu saraksts (List of activities) • Darbu sarakts (list of tasks) Mums ir apzinātas iesaistītās personas (we have stakeholders) Kas tālāk? (Whats next?)
 • 21. Nākošie soļi plānošanā/next steps 1) Laika grafika izstrāde (time line) 2) Budžeta izstrāde (budget) 3) Riska izvērtējumi (risk analysis)
 • 22. PALDIES PAR UZMANĪBU! @providuslv @agneselesinska facebook.com/providuslv agnese.lesinska@providus.lv providus@providus.lv +37167039251 PROVIDUS.LV cietusajiem.lv socialauznemejdarbiba.lv democracyoneday.com dzivotlatvija.lv korupcijas-c.wikidot.com

Related Documents