Jak zbudować komfortowe drogi w
Polsce do roku 2012?
Projekt ROZWIĄZANIA PROBLEMU dróg w Polsce
Warszawa, 2 kwietnia 2009
Streszczenie
• Polacy chcą jeździć czteropasmowymi, bezkolizyjnymi drogami o
prędkości ponad 90 km/h. NIE MUSZĄ TO BYĆ AUT...
Co zrobić z autostradami?
Autostrady
Co zrobić z autostradami?
• W rekomendowanym przez nas wariancie proponujemy zrealizować
wyłącznie zobowiązania międzynaro...
Narodowy Program Budowy Dróg
Sieć dróg krajowych - 18 521 km, 94 drogi
Korzyści z przebudowy zamiast budowy
• Główna korzyść dotyczy prostoty realizacji projektu. Pobocza oraz
rowy, na których ...
Ograniczenia prawne
• Wariant 50% (skrócenie procesu o 50%)
– Nie wymaga zmian prawnych poza zmianą rządowego projektu
bud...
Likwidacja przeszkód prawnych – wariant 100%
• Radykalne zmiany prawne.
Zastąpienie wielu aktów
prawnych trzema:
– Jedna u...
Realizacja projektu
• Realizacja projektu zależy od decyzji politycznej dotyczącej
autostrad.
• W proponowanym przez nas w...
Problemy komunikacyjne
Problemy komunikacyjne
• Należy wynająć agencję PR, która przygotuje tzw.
„Message House” oraz cały plan komunikacyjny
zwi...
Plan działania
Plan działania
1. Decyzja polityczna ws budowy autostrad
2. Wybrać wariant rozwiązania prawnego do realizacji
projektu (50...
Oferta Centrum
Oferta Centrum
• Opracowanie szczegółowego projektu przebudowy dróg
krajowych w drogi ekspresowe
• Wynajęcie agencji PR i ...
Kontakt
Cezary Kaźmierczak
Członek Zarządu
504-212-564
cezary.kazmierczak@smith.pl
of 18

Narodowy projekt budowy drog

projj
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narodowy projekt budowy drog

 • 1. Jak zbudować komfortowe drogi w Polsce do roku 2012? Projekt ROZWIĄZANIA PROBLEMU dróg w Polsce Warszawa, 2 kwietnia 2009
 • 2. Streszczenie • Polacy chcą jeździć czteropasmowymi, bezkolizyjnymi drogami o prędkości ponad 90 km/h. NIE MUSZĄ TO BYĆ AUTOSTRADY. • Proponujemy rezygnację z budowy autostrad w Polsce (poza zobowiązaniami międzynarodowymi) • Zamiast tego proponujemy przekształcenie większości dróg krajowych w drogi eskpresowe, poprzez wykorzystanie poboczy lub/i zasypanie rowów i dobudowanie po jednym pasie ruchu z każdej strony. • Nawet bez zmian prawa przyspiesza to proces budowy dróg o co najmniej 50%, a z niewielkimi zmianami o 70%. • Radykalnie też obniża koszt budowy. Koszt 1 km autostrady wynosi 24-26 mln PLN, koszt przekształcenia drogi krajowej w ekspresową 3,7 mln za 1 km (konieczne obwodnice – koszt 6-8 mln PLN za 1 km) • Realizacja tego projektu jest możliwa w krótkim czasie (24-36 miesięcy w zależności od wybranego wariantu), jego realizatorom zapewnia wejście do historii oraz ogromną sympatię i popularność społeczną.
 • 3. Co zrobić z autostradami?
 • 4. Autostrady
 • 5. Co zrobić z autostradami? • W rekomendowanym przez nas wariancie proponujemy zrealizować wyłącznie zobowiązania międzynarodowe w tym zakresie. Wg naszej wiedzy w transeuropejskiej sieci TEN-T, tylko droga A-1 musi być autostradą. Autostrada A-2 też znajduje się w sieci TEN-T, ale nie jest ujęta wśród centralnie współfinansowanych przez Brukselę projektów priorytetowych TEN-T. O ile nie ma dodatkowych umów w tej sprawie A-2 częściowo może być autostradą, a częściowo drogą ekspresową, co z punktu widzenia użytkownika nie ma znaczenia, a z punktu widzenia szybkości budowy i kosztów ma znaczenie kolosalne. • Jeżeli uważamy, że jesteśmy bardzo bogaci, budować wg załączonego planu, ze świadomością, że jest to bardzo drogie i z punktu widzenia użytkownika bez znaczenia (tj. czy jest to autostrada czy droga ekspresowa) • Jest to DECYZJA POLITYCZNA, mająca wpływ na projekt przebudowy dróg krajowych w ekspresowe.
 • 6. Narodowy Program Budowy Dróg
 • 7. Sieć dróg krajowych - 18 521 km, 94 drogi
 • 8. Korzyści z przebudowy zamiast budowy • Główna korzyść dotyczy prostoty realizacji projektu. Pobocza oraz rowy, na których proponujemy dobudowania pasów z obu stron są własnością Państwa, co skraca proces inwestycyjny o co najmniej 50% BEZ ZMIANY JAKIEGOKOLWIEK PRAWA (poza rządowym projektem budowy dróg, który może zmienić rząd) • Projekt można zrealizować w 24-36 miesięcy w zależności od wyboru wariantu jego realizacji. • Kolejna korzyść to koszty: koszt budowy 1 km autostrady to przeciętnie 24-26 mln za 1 km, koszt przebudowy to zaledwie 3,7 mln (obwodnice 6-8 mln) za 1 km. • Liczne korzyści polityczne: Pokazanie rządu jako szukającego tanich praktycznych rozwiązań w dobie kryzysu (To samo za dużo taniej), nakręcanie koniunktury gospodarczej (prace w naszych projektach mogą realizować polskie małe firmy, które są za małe, żeby realizować wielkie projekty autostradowe). Liderzy polityczni tego projektu z całą pewnością staną się kluczowymi postaciami polskiej sceny politycznej o olbrzymim autorytecie i popularności.
 • 9. Ograniczenia prawne • Wariant 50% (skrócenie procesu o 50%) – Nie wymaga zmian prawnych poza zmianą rządowego projektu budowy dróg. Kluczową sprawą jest brak pozyskiwania gruntów pod budowę, poza marginalnymi przypadkami – wystarczy dodać po ok. 3,5 metra z każdej strony drogi. • Wariant 70% (skrócenie procesu o 70%) – Wystarczy drobna zmiana w rozporządzeniu dotyczącym sporządzaniu raportów o oddziaływaniu na środowisku (rozporządzenie obowiązuje do 19.08.2009, rząd aktualnie pracuje nad nowym). Wystarczy zmienić absurdalny wymóg dwukrotnego uzyskiwania TEJ SAMEJ OPINII (co wydłuża proces w Polsce średnio 6 m-cy, a w Warszawie ok. 9 m-cy).
 • 10. Likwidacja przeszkód prawnych – wariant 100% • Radykalne zmiany prawne. Zastąpienie wielu aktów prawnych trzema: – Jedna ustawa o planowaniu przestrzennym – Jedna ustawa o ochronie środowiska – Jedna baza danych gruntów • Wymaga uchwalenia przez parlament Skutkiem wprowadzenia nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2003 roku było zlikwidowanie MPZP uchwalonych przed 1994 rokiem. Poniżej % istniejących planów zagospodarowania. Należy ujednolicić i skodyfikować dotychczasowe ustawy z 6 w 2. Procedury kontroli przez urzędy centralne, oraz konsultacje społeczne mogą być zredukowane do 4-5 kroków Pozostawienie spraw spornych w gestii sądów, a nie decyzji administracyjnych. Wariant 100% w większym stopniu dotyczy budowy dróg niż ich przebudowy.
 • 11. Realizacja projektu • Realizacja projektu zależy od decyzji politycznej dotyczącej autostrad. • W proponowanym przez nas wariancie maksymalnym, powodującym, że Polska miałaby jedną z najlepszych sieci dróg w Europie. Do przebudowania byłoby około 15 tyś kilometrów dróg, co daje kwotę 55 500 000 000 PLN. Do tej kwoty należy doliczyć około 15-20% na budowę obwodnic, mostów, przejść dla pieszych. • Projekt może być realizowany w kilku wariantach, w zależności od skali determinacji rządu, możliwości budżetowych i oczekiwanych efektów. W naszym przekonaniu poszczególnym przebudowom należy nadać dwa priorytety: A (realizacja w pierwszej kolejności, drogi o największym natężeniu ruchu) oraz B (pozostałe). W kilku przypadkach – z uwagi na natężenie ruchu – wskazana byłaby przebudowa drogi w 6 pasmową (np. Toruń – Bydgoszcz).
 • 12. Problemy komunikacyjne
 • 13. Problemy komunikacyjne • Należy wynająć agencję PR, która przygotuje tzw. „Message House” oraz cały plan komunikacyjny związany z projektem • Dotyczy to zwłaszcza: – Utrudnienia w ruchu podczas budowy (metoda zapewnia utrzymanie ruch dwupasmowego) – Wycinka drzew (zagrożenie dla życia kierowców, pozostałość historyczna) – Odczarowanie mitu „AUTOSTRADA” (spowodowanie, żeby ludzie przestali traktować te słowa, jakby było wyryte na kamiennych tablicach). – Ekolodzy (są mało aktywni w sprawach dróg plus opinia społeczna jest przeciw ich radykalizmowi) – Agresywny program komunikacyjny promocji projektu
 • 14. Plan działania
 • 15. Plan działania 1. Decyzja polityczna ws budowy autostrad 2. Wybrać wariant rozwiązania prawnego do realizacji projektu (50%, 70%, 100%) 3. W przypadku wyboru wariantów 70% lub 100% przygotować odpowiednie akty prawne i przeprowadzić legislację 4. Przygotować szczegółowy plan przebudowy dróg 5. Przygotować plan komunikacji ze społeczeństwem i działań PR 6. Rozpisać przetargi na realizację 7. Wylewać asfalt
 • 16. Oferta Centrum
 • 17. Oferta Centrum • Opracowanie szczegółowego projektu przebudowy dróg krajowych w drogi ekspresowe • Wynajęcie agencji PR i zarządanie komunikacją • Przygotowanie aktów prawnych w wariancie 70% lub 100% • Wspieranie komunikacyjne i merytoryczne rządu w tym zakresie (konferencje, wystąpienia w mediach, raporty)
 • 18. Kontakt Cezary Kaźmierczak Członek Zarządu 504-212-564 cezary.kazmierczak@smith.pl

Related Documents