Nad Niemnem ELIZY
ORZESZKOWEJ
PRAWDA I FIKCJA LITERACKA
ELIZA ORZESZKOWA
ELIZA ORZESZKOWA
KIM BYŁA
ELIZA ORZESZKOWA?
Słuchacze odpowiadają na pytania:
Co wiemy o młodości pisarki „NAD
NIEMNEM” ?
Jakie było życie ...
Dom E. Orzeszkowej w Grodnie
-rekonstrukcja -obecnie muzeum
Miejsce pracy E. Orzeszkowej
Grób E. Orzeszkowej w Grodnie
Te miejsca istnieją!!!!! Mogiła
powstańcza.
GRÓB JANA I CECYLII!
Nad Niemnem…
Zaścianek BOHATEROWICZE
obecnie
NAD NIEMNEM - FILM
reż. Zbigniew Kuźnicki i Karol
Chodure; premiera 1987 rok
ZADANIE MATURALNE
I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać
maksymalnie 25 punktów) Punktacja:
1. Fragment I: 0-12 np.:
a. Jan ...
ZADANIE MATURALNE
c. poszanowanie tradycji, pamięci przodków,
d. związek Polski i Litwy (uciekinierzy z Polski
znaleźli az...
ZADANIE MATURALNE
i. tradycja pozytywistyczna jako źródło
tych wartości. Uczucia przeżywane przez
bohaterów:
k. Jan: pragn...
ZADANIE MATURALNE
2. Fragment II 0-9 np.: a. Jan pokazuje Justynie
mogiłę 40 powstańców styczniowych, w której
leży też je...
ZADANIE MATURALNE
f. gotowość poświęcenia życia w imię wyższych
celów,
g. tradycja romantyczna jak źródło tych wartości.
U...
ZADANIE MATURALNE
3.Podsumowanie
Pełny wniosek: np. uczeń rozumie
znaczenie mogił dla kreacji obojga
bohaterów (np. prezen...
W prezentacji wykorzystano
następujące strony internetowe:
http://matura-polski.blogspot.com
http://www.edulandia.pl/lektu...
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
opracowała: EWA CHOCIEJ
Nad Niemnem
Nad Niemnem
Nad Niemnem
Nad Niemnem
Nad Niemnem
of 26

Nad Niemnem

Nad Niemnem
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nad Niemnem

 • 1. Nad Niemnem ELIZY ORZESZKOWEJ PRAWDA I FIKCJA LITERACKA
 • 2. ELIZA ORZESZKOWA
 • 3. ELIZA ORZESZKOWA
 • 4. KIM BYŁA ELIZA ORZESZKOWA? Słuchacze odpowiadają na pytania: Co wiemy o młodości pisarki „NAD NIEMNEM” ? Jakie było życie prywatne E. Orzeszkowej? Czy E. Orzeszkowa była kobietą wyzwoloną? Co wiemy o E. Orzeszkowej jako patriotce?
 • 5. Dom E. Orzeszkowej w Grodnie -rekonstrukcja -obecnie muzeum
 • 6. Miejsce pracy E. Orzeszkowej
 • 7. Grób E. Orzeszkowej w Grodnie
 • 8. Te miejsca istnieją!!!!! Mogiła powstańcza.
 • 9. GRÓB JANA I CECYLII!
 • 10. Nad Niemnem…
 • 11. Zaścianek BOHATEROWICZE obecnie
 • 12. NAD NIEMNEM - FILM
 • 13. reż. Zbigniew Kuźnicki i Karol Chodure; premiera 1987 rok
 • 14. ZADANIE MATURALNE I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 25 punktów) Punktacja: 1. Fragment I: 0-12 np.: a. Jan pokazuje Justynie grób Jana i Cecylii, założycieli rodu Bohatyrowiczów, z którego się wywodzi. Wartości, które Jan przekazuje Justynie, pokazując jej grób Jana i Cecylii: b. skromność, prostota (grobowiec jest bardzo ubogi),
 • 15. ZADANIE MATURALNE c. poszanowanie tradycji, pamięci przodków, d. związek Polski i Litwy (uciekinierzy z Polski znaleźli azyl na Litwie), e. szacunek dla osobistych zalet człowieka, a nie jego pochodzenia, f .wytrwałość, konsekwencja w dążeniu do celu, g. miłość, przekraczająca bariery społeczne, h. rodzina (Jan i Cecylia byli założycielami wielkiego rodu), praca -jako czynnik nadający sens ludzkiemu życiu i źródło szczęścia,
 • 16. ZADANIE MATURALNE i. tradycja pozytywistyczna jako źródło tych wartości. Uczucia przeżywane przez bohaterów: k. Jan: pragnie wprowadzić Justynę w swój świat wartości, bo jest w niej zakochany, l. Justyna: dzięki historii opowiedzianej przez Anzelma odkrywa w sobie pragnienie znalezienia celu w życiu.
 • 17. ZADANIE MATURALNE 2. Fragment II 0-9 np.: a. Jan pokazuje Justynie mogiłę 40 powstańców styczniowych, w której leży też jego ojciec. Wartości, które Jan przekazuje Justynie, pokazując jej mogiłę powstańczą: np.: b. szacunek dla poległych powstańców (kurhan usypany rękami ludu), c. solidarność różnych stanów wobec sprawy narodowej, d. patriotyzm, e. walka zbrojna o wolność ojczyzny,
 • 18. ZADANIE MATURALNE f. gotowość poświęcenia życia w imię wyższych celów, g. tradycja romantyczna jak źródło tych wartości. Uczucia przeżywane przez bohaterów: np.: h. Jan: Mogiła jest dla niego czymś świętym, i. Justyna: przy Mogile odkrywa nieznane sobie do tej pory wyższe wartości, j. oboje: w tym miejscu czują i stają się lepsi, k. odkrycie wspólnych wartości budzi miłość.
 • 19. ZADANIE MATURALNE 3.Podsumowanie Pełny wniosek: np. uczeń rozumie znaczenie mogił dla kreacji obojga bohaterów (np. prezentują system wartości Jana i powodują przemianę wewnętrzną Justyny) i interpretuje je we właściwym kontekście (np. historycznym lub historycznoliterackim).
 • 20. W prezentacji wykorzystano następujące strony internetowe: http://matura-polski.blogspot.com http://www.edulandia.pl/lektury http://literat.ug.edu.pl/autors/orzeszk.htm http://nad-niemnem.klp.pl/a-5905.html http://www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tres
 • 21. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! opracowała: EWA CHOCIEJ