Česká škola Adelaide
Alžběta Tichoňová – ředitelka školy / Jana Žilinková - výpomocž
Česká škola
Adelaide před
r. 2014
Československý klub v Adelaide
má momentálně 254 aktivních členů
Založen 18. listopadu 1...
Česká škola
Adelaide před
r. 2014
Probíhal čtenářský kroužek
s aktivitami a zpíváním,
týdenní setkání maminek
předškoláků ...
Konceptem České školy je umožnění učit se česky, poslouchat češtinu,
osvojit si strategie učení, motivovat pro celoživotní...
V roce 2014 probíhá škola každý druhý pátek pod vedením
Alžběty Tichoňové. Máme mimo jiné připraveny hry, říkadla, písničk...
www.ceskaskolaadelaide.blogspot.com
www.ceskaskolaadelaide.blogspot.com
www.ceskaskolaadelaide.blogspot.com
Prezentace České školy Adelaide - 2. Konference Českých a Slovenských škol, Melbourne 2014
Prezentace České školy Adelaide - 2. Konference Českých a Slovenských škol, Melbourne 2014
Prezentace České školy Adelaide - 2. Konference Českých a Slovenských škol, Melbourne 2014
Prezentace České školy Adelaide - 2. Konference Českých a Slovenských škol, Melbourne 2014
of 12

Prezentace České školy Adelaide - 2. Konference Českých a Slovenských škol, Melbourne 2014

http://ceskaskolaadelaide.blogspot.com.au/
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace České školy Adelaide - 2. Konference Českých a Slovenských škol, Melbourne 2014

  • 1. Česká škola Adelaide Alžběta Tichoňová – ředitelka školy / Jana Žilinková - výpomocž
  • 2. Česká škola Adelaide před r. 2014 Československý klub v Adelaide má momentálně 254 aktivních členů Založen 18. listopadu 1949 Sdružuje všechny české a slovenské krajany v Jižní Austrálii. Buduje silnou komunitu a podporuje myšlenku společného přátelství a vzájemných upřímných vztahů. Členové a přátelé klubu jsou zváni do „Národního domu“ v Adelaide a mají příležitost k účasti na různorodých kulturních, sociálních, sportovních a dalších aktivitách. www.csclubsa.com
  • 3. Česká škola Adelaide před r. 2014 Probíhal čtenářský kroužek s aktivitami a zpíváním, týdenní setkání maminek předškoláků v parku, plus děti vystupovaly na akcích
  • 4. Konceptem České školy je umožnění učit se česky, poslouchat češtinu, osvojit si strategie učení, motivovat pro celoživotní učení, vést děti k všestranné, účinné a otevřené komunikaci v českém jazyce. Děti se učí vyjadřit své pocity z běžného života i z přečteného textu, porozumět písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti a přednášet zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty a písničky přiměřené věku. Dětem pomáhají české učebnice a zejména kreativní vyučování Alžběty. Škola je určena pro děti předškolního a školního věku, probíhá jednou za čtrnáct dní. Nesmíme opomenout, že Česká škola je provozována díky Československému klubu Adelaide a Ministerstva zahraničí, bez kterých by nemohla fungovat. Česká škola Adelaide od r. 2014
  • 5. V roce 2014 probíhá škola každý druhý pátek pod vedením Alžběty Tichoňové. Máme mimo jiné připraveny hry, říkadla, písničky, knížky a výukové karty k danému tématu. Všichni obdrží vlastní čtenářský průkaz (pro toho, kdo absolvuje všechna setkání, je připravena odměna) a složku, do které si může ukládat své poznatky a objevy z lekcí. 31.1.2014 - jména, barvy, věci kolem nás 14.2.2014 - zelenina, ovoce, jídlo, pití 28.2.2014 - já mám, já chci, já mám rád /nemám / slovesa, profese 14.3.2014 -přídavná jména / protiklady / příslovce 28.3.2014 - oblečení, roční období - přineste si tričko na nažehlení obrázku 11.4.2014 - popis oblíbené hračky - přineste si svoji oblíbenou hračku nebo aktivitu Česká škola AdelaideČeská škola Adelaide od r. 2014
  • 6. www.ceskaskolaadelaide.blogspot.com
  • 7. www.ceskaskolaadelaide.blogspot.com
  • 8. www.ceskaskolaadelaide.blogspot.com