Nang Maging Mendiola Ko Ang Internet Dahil kay Mama Binigyan tayo ng Diyos ng bibig para makapagsalita at utak para makapa...
Hindi dapat magkaroon ng diskriminasyon sa pagsasalita, isa na naman iyan sa mga pahayag niMama. Ang pahayag na iyon ni ...
Nang maging mendiola ko ang internet dahil kay mama
of 3

Nang maging mendiola ko ang internet dahil kay mama

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nang maging mendiola ko ang internet dahil kay mama

  • 1. Nang Maging Mendiola Ko Ang Internet Dahil kay Mama Binigyan tayo ng Diyos ng bibig para makapagsalita at utak para makapag-isip. Iyan ang paulit-ulit na dayalogo sa akin ni Mama sa tuwing nalalaman niyang hindi na naman akonagsalita upang ipagtanggol ang aking sarili. Ako kasi yaong tipo ng taong hindi nagsasabi ng tunay nanararamdaman at hinaing. Napag-isip-isip kong may punto naman siya doon. Tama naman talaga siya.Ginagamit natin ang ating mga bibig para maisalita kung ano ang ating mga saloobin kaagapay ang utakupang iproseso ang mga napapansin at kapansin-pansing mga bagay-bagay na nangyari sa ating paligid. Ngunit, naisip ko, habang sinasabi na naman niya sa akin ang paborito niyang linya, paano namankaya ang mga piping hindi naisasalita ang kanilang mga saloobin? O kaya, ang mga taong katulad ko nanahihiya o kung minsan ay natatakot isalita ang mga saloobin? Paano kaya nila sasabihin sa mga tao sapaligid nila ang kanilang mga hinaing? Paano kaya nila maipararating ang kanilang mga nasasaisip.Paano kaya nila maipagtatanggol ang kanilang mga sarili laban sa iba? Hindi naman sa lahat ng oras aynariyan ang mga taong nakauunawa sa bawat pagkumpas ng kanilang mga kamay at pagbabago ngekspresyon ng kanilang mga mukha o ang mga simpleng pananahimik nila sa sulok ng bahay. Nagtatakaako. Paano kaya nila sasabihin ang mga gusto nilang sabihin kung ipinagkait sa kanila ang kakayahan atkarapatang makapagsalita? Ang lahat naman ay magagawan ng paraan, ang motto nga ni Mama. Salamat sa internet! Ito ang nagsilbing tulay ko upang maipahayag sa aking mga kausap ang ilang mgabagay na hindi ko kayang maiparating nang tuwiran. Hindi ko man maisatinig palagi ang mga nais kongsabihin, maaari ko namang maisulat ang mga ito. Gamit ito, naipaparating ko sa aking mga kaibigan angaking kasalukuyang kalagayan, opinyon, pananaw at mungkahi ukol sa ilang mga isyung personal atpanlipunan. Minsan nga ay nabasa ko ang ipinost ng isa kong kaibigan sa facebook. Nanghihingi siya ng mgamungkahi sa kung anong magandang gawin ngayong bakasyon. Marami ang nagbigay ng kanilang mgaopinyon. May mga nagsabing magbabad na lamang sa pagfe-facebook. May mga nagsabing maglaro nalamang daw sila ng mga computer games. Alam ko na mag-aaksaya lang sila ng panahon, pati na rin ngkuryente na nagbabadyang tumaas na naman ang halaga. Hindi ako sumang-ayon sa mga mungkahi nila.Sa unay nag-aalinlangan akong magbigay ng opinyon pero nag-aalala ako na baka hindi nilamagugustuhan ang sasabihin ko o baka hindi maganda ang magiging reaksyon ng mga makakapansin saaking isusulat. Ngunit, maya-maya ay nagpasyahan ko na magbigay na rin ng aking opinyon. Naisip ko,wala namang masama kung susubukan kong magtipa ng mga nais kong sabihin. Iyon ang unangpagkakataong nagbigay ako ng opinyon maliban sa mga madalas kong iminumungkahi na "hahaha" ,"tama" , at kung anu-anong mga pangkaraniwang ekspresyon. "Sulitin mo ang summer, kumain ka ng sorbetes o di kayay mag-swimming ka para ma-enjoy mo anginit ng panahon. Kung gusto moy pwede ka ring mag-exercise, magiging fit ka pa niyan. Sumulatng blogs tungkol sa iyong sarili o ilang mga tula tungkol sa iyong mga nararamdaman ngayong tag-init." Iba-iba ang naging reaksyon ng mga nakapansin sa sinulat ko. Marami ang nag-like ngunit may ilan-ilang ding umalma. Gayunpaman, natuwa pa rin ako dahil marami ang nagsabing maganda ang mungkahikong iyon. Kahit papaanoy naibahagi ko ang mga ideyang maaaring makatulong sa iba, hindi ba? Kayasimula noon ay ganap ng natanggal ang mga pag-aalinlangan kong magkomento o magpahayag ng akingmga opinyon, pati ang mga nais kong sabihin ay madalas ko na ring ipinopost sa facebookat twitter.
  • 2. Hindi dapat magkaroon ng diskriminasyon sa pagsasalita, isa na naman iyan sa mga pahayag niMama. Ang pahayag na iyon ni Mama ang nagpapaalala sa akin kung bakit hindi ako nag-aalangangmaghayag ng aking saloobin sainternet sapagkat ito ay hindi namimili ng tao. Sa madaling salita walangdiskriminasyong nagaganap sa mundong ito. Lahat ay pwedeng gumamit nito. Bukas kasi sa publiko.Walang pinipiling taong gagamit. Mapabata, estudyante, mangangalakal, guro, doktor, mga kawani nggobyerno, mga tagapag-ulat, manunulat, mga lolot lola, maging ang mga may kapansanan – sinuman aymamamangha sa dami ng pakinabang nito. Syempre, hindi magpapatalo ang mga kabataang tulad ko. Ito ngayon ang paraan ko at ng iba pangkabataan para ipaalam sa lahat ang reaksyon, opinyon, at saloobin namin tungkol sa mga nangyayari saaming paligid – pamilya, pamayanan, lipunan at mundo. Ang bawat titik na itinitipa namin sa kompyuteray may mahalagang mensahe. Umaasa kami na mapapansin ang mga ipinopost naming mga blogs sainternet, na kahit sa mundo ng cyberspace ay pwede naming baguhin ang realidad, na maaari naminggawing tama ang ilang mga maling napapansin namin sa paligid, at hindi lang kami basta-bastanagpapalipas ng oras gamit ito. Alam kong mapatutunayan namin ito. Napag-isip-isip ko na kahit sa lipunan ay makatutulong kaming mga kabataan sa pamamagitan nginternet, hindi bat kami rin naman ang sinasabing kinabukasan ng ating bayan? Ang mga raliyista saMendiola ay nahihirapan na iparating ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Nakapagsasalita mansila, hindi naman sila pinakikinggan ng gobyerno. Nakatitiyak ako na gumagamit din ng internet angpamahalaan at siguradong mababasa rin nila ang mga blogs na nakapost doon. Isa ako sa mgasumusuporta sa kanila kung alam kong tama ang ipinaglalaban nila. Lahat tayoy umaasa na sa oras namabasa ng may kapangyarihan ang mga reaksyon at opinyon na inilalagay natin sa internet ay malalamannila at baguhin ang kanilang mga pagkakamali. Ang internet ang nagsisilbing Mendiola ko at naming mga kabataan ngayon. Ito na ang malayangkalsada na kung saan kami ay nagpapalitan ng ibat iba naming reaksyon at kuro-kuro sa mga maiinit naisyu at pangkasalukuyang kaganapan ng ating lipunan. Dito na namin ipino¬-post ang mga naglalakihannaming mga plakards ng reaksyon at hinaing. Dito na namin ipinapakalat ang mga nalilikha naming mgatula, sanaysay at artikulong magbubukas ng isip sa kapwa-kabataan namin. Hindi naman kasi totoong puro kompyuter at pagfe-facebook na lang ang inaatupag ng lahat ng mgakabataan ngayon. Siguro ngay napapansin na halos di kami matinag sa harap ng kompyuter pero hindinaman sa lahat ng oras ay naglilibang lang kami. Dala na rin siguro ng modernisasyon kaya nakasanayanna naming gumamit ng internet para maipahayag namin ang aming mga sarili – ang aming mga saloobin,mga pananaw, reaksyon, at mga opinyon. Alam kong may pagkakatong hindi na rin namin makontrol angaming mga sarili sa paggamit ng internet, at inaamin ko na nagkakamali kami, pero sanay maunawaanninyo na sa mga edad naming ito ay masyado kaming sensitibo, mausisa, at mapaglakbay sa totoongmundo at sa mundo ng cyberspace. Nais naming ilabas ang aming mga saloobin sa pamamagitanng internet. Tuwing kinakausap ako ni Mama noon ay nakikinig lamang ako sa kanya. Para akongpiping hindi nagsasalita kapag tinatanong niya ako kung ano ang opinyon at pananaw ko sa isang bagay.Hindi ko alam kung nag-aalala ako na baka mali ang masasabi ko o natatakot ako sa magiging reaksyonniya. Pero ngayon, panatag ko nang nailalahad ang aking mga opinyon, pananaw, at mga nararamdamankay Mama, at pati na rin sa mga taong malalapit sa aking buhay. Para akong piping natutong magsalita.Salamat kay Mama sapagkat natuklasan kong maging Mendiola ang internet na naging dahilan sapagsasatinig at pagsasatitik ng aking mga saloobin. Malaking bagay na natuto akong ibahagi ang akingnararamdaman, ideya, at karanasan dahil alam kong makatutulong din ang mga ito sa ibang tao. Ewan koba! Gumagaan ang pakiramdam ko sa tuwing naipahahayag ko ang aking nararamdaman dito.

Related Documents