Prezentacja FirmyOświęcim 2012
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CHEMOSERVIS-DWORY S.A.:Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. jest dynamicznie rozwijającąsię firmą, realizuj...
W ramach poszczególnych segmentów działalności firmaCHEMOSERVIS-DWORY S.A. oferuje następujące usługi: ...
W ramach poszczególnych segmentów działalności firmaCHEMOSERVIS-DWORY S.A. oferuje następujące usługi c.d.: ...
HISTORIA CHEMOSERVIS-DWORY S.A.:Początki firmy sięgają 1946 roku, kiedy to w strukturzeorganizacyjnej prawnego poprzedniki...
HISTORIA CHEMOSERVIS-DWORY S.A. c.d.:Kluczowym momentem w historii firmy był także debiut akcjispółki na rynku równoległym...
WŁADZE SPÓŁKI ORAZ STRUKTA AKCJONARIATUCHEMOSERVIS-DWORY S.A. :Zarząd Spółki działa w następującym składzie:Pan Wojciech M...
GŁÓWNI AKCJONARIUSZE CHEMOSERVIS-DWORY S.A.:Głównymi akcjonariuszami spółki jest grupa firm wywodzącychsię kapitałowo z PK...
GRUPA KAPITAŁOWA CHEMOSERVIS-DWORY: Na potencjał Grupy Kapitałowej CHEMSERVIS-DWORY składa się blisko 1500 wysoko wykwal...
GRUPA KAPITAŁOWA CHEMOSERVIS-DWORY:
CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA CHEMOSERVIS-DWORY S.A. :
CERTYFIKAT SYSTEMUZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄWEDŁUG NORMYISO 9001:2008CHEMOSERVIS-DWORY S.A.posiada dwa certyfikatywdrożenia i st...
UPRAWNIENIA NADANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOCHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiadauprawnienia do wytwarzania w zakresiemonta...
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiadarównież uprawnienia do wytwarzaniaelementów urządzeo ciśnieniowych;posiada uprawnienia do wy...
REFERENCJE CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiada bogate doświadczenie oraz ugruntowanąpozycję na rynku, czego potwierdzeniem są liczne...
Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiada bogate doświadczenie oraz ugruntowanąpozycję na rynku, czego potwierdzeniem są liczne...
Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiada bogate doświadczenie oraz ugruntowanąpozycję na rynku, czego potwierdzeniem są liczne...
Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiada bogate doświadczenie oraz ugruntowanąpozycję na rynku, czego potwierdzeniem są liczne...
Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiada bogate doświadczenie oraz ugruntowanąpozycję na rynku, czego potwierdzeniem są liczne...
Do niewątpliwych sukcesów firmy CHEMOSERVIS-DWORY S.A.należy budowa dla firmy Bioagra-Oli S.A. w Tychach fabrykiestrów met...
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA CHEMOSERVIS-DWORY S.A.:Spółka CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zamierza brad udział w opracowywanymna tereni...
Firma OSCHATZ GmbH w trakcie swojej 160 letnie j historii, zyskała uznaniewśród swoich klientów, nie tylko w Europie ale i...
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim tel. 33 480 20 00 fax 33 444 60 59 www.chemoservis.pl sekretariat@che...
of 24

Prezentacja firmy CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

Informacje wg stanu na dzień 10.08.2012
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja firmy CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

 • 1. Prezentacja FirmyOświęcim 2012
 • 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CHEMOSERVIS-DWORY S.A.:Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. jest dynamicznie rozwijającąsię firmą, realizującą swoje usługi głównie w branży chemicznejoraz energetycznej.Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest utrzymanieruchu na instalacjach przemysłowych, jak również remontmaszyn i urządzeo, usługi budowlano-montażowe oraz generalnarealizacja inwestycji.Szeroką paletę usług przedsiębiorstwa dopełnia obróbkaskrawaniem elementów metalowych oraz diagnostyka maszyni urządzeo przemysłowych.
 • 3. W ramach poszczególnych segmentów działalności firmaCHEMOSERVIS-DWORY S.A. oferuje następujące usługi: • Nadzór i utrzymanie w sprawności Całodobowe maszyn, urządzeo oraz instalacji,techniczne utrzymanie • Monitorowanie warunków pracy maszyn ruchu na instalacjach i urządzeo, przemysłowych • Wykrywanie i usuwanie usterek maszyn. • Przywrócenie sprawności użytkowej Remonty instalacji, obiektu przemysłowego, urządzeo oraz • Remonty instalacji w trakcie postojów armatury technologicznych, przemysłowej • Wyważanie statyczne i dynamiczne elementów rotacyjnych.
 • 4. W ramach poszczególnych segmentów działalności firmaCHEMOSERVIS-DWORY S.A. oferuje następujące usługi c.d.: • Produkcja jednostkowa i średnoseryjna Obróbka skrawaniem na podstawie dostarczonej przez klientów dokumentacji lub wzorca, elementów • Toczenie, frezowanie, dłutowanie, strugani metalowych e oraz szlifowanie. • Realizacja zadao związanych z budową i modernizacją obiektów przemysłowych Roboty budowlano- na zasadzie generalnego wykonawstwa, montażowe • Wykonywanie oraz montaż aparatury przemysłowej oraz zbiorników ciśnieniowych.
 • 5. HISTORIA CHEMOSERVIS-DWORY S.A.:Początki firmy sięgają 1946 roku, kiedy to w strukturzeorganizacyjnej prawnego poprzednikiem spółki funkcjonowałZakład Wykonawstwa Remontów Aparatury Chemicznej.W 1998 roku w konsekwencji procesu prywatyzacyjnego nabazie wyżej wspomnianych zakładów powstał odrębny podmiotgospodarczy, przybierając formę prawną spółki z ograniczonąodpowiedzialnością.Po zmianach właścicielskich w 2007 roku firma przekształciła sięw spółkę akcyjną. Od tego momentu spółka zaczęła realizowadstrategie rozwoju nakreśloną przez zarząd, która zakładała m.in.pozyskiwanie nowych rynków zbytu dla świadczonych usług.
 • 6. HISTORIA CHEMOSERVIS-DWORY S.A. c.d.:Kluczowym momentem w historii firmy był także debiut akcjispółki na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowychw Warszawie w 2008 roku.
 • 7. WŁADZE SPÓŁKI ORAZ STRUKTA AKCJONARIATUCHEMOSERVIS-DWORY S.A. :Zarząd Spółki działa w następującym składzie:Pan Wojciech Mazur – Prezes Zarządu - Dyrektor NaczelnyPan Mariusz Wandor – Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji Struktura akcjonariatu PETRO Mechnika S.A. 20.00% 48.08% PETROELTECH S.A. 24.68% PETRO Remont Sp. z o.o. 7.24% Free Float
 • 8. GŁÓWNI AKCJONARIUSZE CHEMOSERVIS-DWORY S.A.:Głównymi akcjonariuszami spółki jest grupa firm wywodzącychsię kapitałowo z PKN Orlen S.A. a mianowicie: - PETRO Mechanika S.A., - PETROELTECH S.A., - PETRO Remont Sp. z o.o.Główni akcjonariusze funkcjonują w grupie przemysłowej liczącejponad 15 podmiotów w kraju i za granicą w tym m.in. ZakładBudowy Aparatury ZBA z Płocka, Zakład Budowy AparaturyChemicznej ZBACH z Tarnowa czy PetroEnergorem z Płocka.
 • 9. GRUPA KAPITAŁOWA CHEMOSERVIS-DWORY: Na potencjał Grupy Kapitałowej CHEMSERVIS-DWORY składa się blisko 1500 wysoko wykwalifikowanych pracowników, zatrudnionych zarówno w jednostce dominującej spółce CHEMOSERVIS-DWORY S.A. z siedzibą w Oświęcimiu jak również w jednostkach zależnych. W 2009 roku Chemoservis-Chemoservis S.A. przejął 100% pakiet udziałów spółki Zakład Energetyczny Zen Sp. z o.o., prowadzący swoją działalnośd m.in. na terenie Huty ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej. Z kolei w 2010 roku doszło do zakupu również 100% pakietu akcji czeskiej spółki K-Protos z Kralup nad Wełtawą. W kwietniu 2012 roku zadecydowano o przejęciu 13% udziałów firmy PETRO Kor Sp. z o.o., natomiast w lipcu tego samego roku sfinalizowano zakup większościowego pakietu udziałów bydgoskiej spółce MD-Proeco Sp. z o.o..
 • 10. GRUPA KAPITAŁOWA CHEMOSERVIS-DWORY:
 • 11. CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA CHEMOSERVIS-DWORY S.A. :
 • 12. CERTYFIKAT SYSTEMUZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄWEDŁUG NORMYISO 9001:2008CHEMOSERVIS-DWORY S.A.posiada dwa certyfikatywdrożenia i stosowaniaSystemu Zarządzania Jakościąwedług normy ISO9001:2008, nadane przezjednostkę certyfikujące TÜVRheinland w zakresie:utrzymania ruchu nainstalacjachprzemysłowych, remontumaszyn i urządzeo, obróbkiskrawaniem jak równieżdiagnostyki maszyni urządzeo oraz modernizacjizbiorników ciśnieniowych.
 • 13. UPRAWNIENIA NADANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOCHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiadauprawnienia do wytwarzania w zakresiemontażu stałych zbiornikówciśnieniowych, rurociągówtechnologicznych i rurociągówtechnologicznych do cieczy; uprawnieniado wykonywania napraw: kotłówparowych, kotłów wodnych, stałychzbiorników ciśnieniowych, zbiornikówbezciśnieniowych i zbiornikówciśnieniowych do materiałów trującychlub żrących, zbiornikówbezciśnieniowych i zbiornikówciśnieniowych do materiałów ciekłychzapalnych, rurociągówparowych, rurociągówtechnologicznych, rurociągówtechnologicznych do cieczy.
 • 14. CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiadarównież uprawnienia do wytwarzaniaelementów urządzeo ciśnieniowych;posiada uprawnienia do wytwarzaniazbiorników bezciśnieniowychi zbiorników niskociśnieniowych domateriałów ciekłychzapalnych, zbiornikówbezciśnieniowych i zbiornikówniskociśnieniowych do materiałówtrujących lub żrących, ciekłychzapalnych.Ponadto CHEMOSERVIS-DWORY S.A.posiada wykwalifikowanychpracowników legitymujących sięCertyfikatem Europejskiego InżynieraSpawalnika.
 • 15. REFERENCJE CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
 • 16. Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiada bogate doświadczenie oraz ugruntowanąpozycję na rynku, czego potwierdzeniem są liczne listy referencyjne otrzymane odnastępujących klientów spółki: Synthos Dwory Sp. z o.o.• Pomiary grubości zbiorników na Wydziale Styrenu,• Pomiary grubości zbiorników na Wydziale Polimeryzacji,• Przeglądy urządzeo oświetleniowych,• Wykonanie ustawieo sterujących oświetleniem,• Całodobowe utrzymanie ruchu na instalacjach w zakresie mechanicznym oraz elektrycznym,
 • 17. Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiada bogate doświadczenie oraz ugruntowanąpozycję na rynku, czego potwierdzeniem są liczne listy referencyjne otrzymane odnastępujących klientów spółki: PKN Orlen S.A.• Wymiana nalewaka oleju napędowego na terminalu kolejowym w Ostrowie Wielkopolskim,
 • 18. Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiada bogate doświadczenie oraz ugruntowanąpozycję na rynku, czego potwierdzeniem są liczne listy referencyjne otrzymane odnastępujących klientów spółki: ArcelorMittal Poland S.A.• Wykonanie elementów konstrukcyjnych kotłów zabudowanych w Zakładzie Stali i Półwyrobów w oddziale ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej,
 • 19. Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiada bogate doświadczenie oraz ugruntowanąpozycję na rynku, czego potwierdzeniem są liczne listy referencyjne otrzymane odnastępujących klientów spółki: Grupa Kęty S.A.• Pomiary zbiorników powietrza na stacji akumulatorów do pras hydraulicznych,• Pomiary zbiornika stężonego kwasu siarkowego,
 • 20. Firma CHEMOSERVIS-DWORY S.A. posiada bogate doświadczenie oraz ugruntowanąpozycję na rynku, czego potwierdzeniem są liczne listy referencyjne otrzymane odnastępujących klientów: ZAK S.A.• Zaprojektowanie, wykonanie dostaw i montaż aparatów wraz z orurowaniem na instalacji Wytwórni Gazu Syntezowego,
 • 21. Do niewątpliwych sukcesów firmy CHEMOSERVIS-DWORY S.A.należy budowa dla firmy Bioagra-Oli S.A. w Tychach fabrykiestrów metylowych o planowanej produkcji do 200.000 tonw skali roku.Przedmiotowy zakres prowadzonych robót i dostawmateriałowych obejmował m.in. przeprowadzenie robótziemnych, przygotowanie betonowych tac awaryjnych podzbiorniki magazynowe, budowę zbiornikówmagazynowych, wykonanie i montaż aparatury chemicznej orazorurowania jak również wykonanie robót polegających nazabudowie instalacji dezodoryzacji o planowanej zdolnościprodukcyjnej oleju deodoryzowanego do 36.600 ton w skali rokuwraz z instalacjami towarzyszącymi.
 • 22. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA CHEMOSERVIS-DWORY S.A.:Spółka CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zamierza brad udział w opracowywanymna terenie Polski projekcie dotyczącym termicznej utylizacji odpadównieprzydatnych jako surowiec wtórny.W tym celu Spółka zawarła porozumienie z niemiecką firmą OSCHATZGmbH, która dysponuje odpowiednią wiedzą techniczną w zakresie instalacjitermicznej utylizacji odpadów nieprzydatnych jako surowiec wtórny(spalarnie śmieci).OSCHATZ GmbH wybudował już tego rodzaju instalacje- po części jako"kompleksowe instalacje na paliwa zastępcze" tym samym może wykazad sięodpowiednimi referencjami, które zapewnią niezbędne wsparcie technicznew planowanych przez CHEMOSERVIS-DWORY S.A. usługach i inwestycjach.
 • 23. Firma OSCHATZ GmbH w trakcie swojej 160 letnie j historii, zyskała uznaniewśród swoich klientów, nie tylko w Europie ale i na całym Świecie. GrupaOSCHATZ posiada swoje oddziały w Niemczech, Danii, Czechach, Chinachoraz Turcji.
 • 24. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim tel. 33 480 20 00 fax 33 444 60 59 www.chemoservis.pl sekretariat@chemoservis.pl

Related Documents