“Stories make and break us”
Narracyjne
koncepcje
osobowości
Katarzyna Biegus
Elementy narracji:
Bohater i jego scena
Schemat interpretacji
Punkt zwrotny
Mity
Bilans
Punkt zwrotny
Mity i tajemnice
Bilans
Niebezpieczeństwo
jednej historii
Lider jako reinterpretator „jedynej słusznej historii”
Ja wielogłosowe
Autonarrracje
Dan
McAdams
Miłość
&
władza
Style
wyjaśniania:
Wewnętrzny
i
zewnętrzny
“The Boyhood of
Raleigh”
John Everett Millais
Poszerzanie
kręgu wpływu
Szukamy dobrych
opowieści o sobie
“Dla Ciebie to 5 minut,
dla kogoś całe życie”
Jak opowiadasz swoją
historię?
Dziękuję
Kasia Biegus
www.wdrodzedosiebie.pl
zblyskiemwoku.blogspot.com
"Stories Break and Make Us". Narracyjne koncepcje osobowości.
of 16

"Stories Break and Make Us". Narracyjne koncepcje osobowości.

Prezentacja wygłoszona przez Katarzynę Biegus podczas spotkania krakowskiej społeczności User Experience - CHI Południe. Spotkanie poświęcone było tematowi Storytellingu i odbyło się 20.02.2014. Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1393047324293771/ Informacje o autorce: www.wdrodzedosiebie.pl
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - "Stories Break and Make Us". Narracyjne koncepcje osobowości.

 • 1. “Stories make and break us” Narracyjne koncepcje osobowości Katarzyna Biegus
 • 2. Elementy narracji: Bohater i jego scena Schemat interpretacji Punkt zwrotny Mity Bilans
 • 3. Punkt zwrotny
 • 4. Mity i tajemnice
 • 5. Bilans
 • 6. Niebezpieczeństwo jednej historii
 • 7. Lider jako reinterpretator „jedynej słusznej historii”
 • 8. Ja wielogłosowe
 • 9. Autonarrracje Dan McAdams Miłość & władza
 • 10. Style wyjaśniania: Wewnętrzny i zewnętrzny “The Boyhood of Raleigh” John Everett Millais
 • 11. Poszerzanie kręgu wpływu
 • 12. Szukamy dobrych opowieści o sobie
 • 13. “Dla Ciebie to 5 minut, dla kogoś całe życie”
 • 14. Jak opowiadasz swoją historię?
 • 15. Dziękuję Kasia Biegus www.wdrodzedosiebie.pl zblyskiemwoku.blogspot.com