Fiul lui Dumnezeu a devenit ompentru ca oamenii sa devină fii ai lui Dumnezeu PREȚUL ÎNTRUPĂRII
El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,ci S-a dezb...
Chip de rob• Terapon [ πων] - conducător al robilor -Iosif;• Oiketes [ της] – cu vază, prestaţie - Corneliu;• Hu...
Ascultător până la moarte Suferința• Fizică - moarte de cruce• Sufletească – dispreţuit și părăsit de oameni...
Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prinsuferinţă…Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentrupăcat, va vedea o sămânţ...
of 5

Pretul intruparii advent szeged ro

Advent - Jesus come in our world to save us
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pretul intruparii advent szeged ro

  • 1. Fiul lui Dumnezeu a devenit ompentru ca oamenii sa devină fii ai lui Dumnezeu PREȚUL ÎNTRUPĂRII
  • 2. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. Filipeni 2:6-8
  • 3. Chip de rob• Terapon [ πων] - conducător al robilor -Iosif;• Oiketes [ της] – cu vază, prestaţie - Corneliu;• Huperetes [ της] - cu funcţii importante-ucenicii;• Diakonos [διακονους] - la mese;• Dulos [δουλος]- cel mai de jos,– fără drept asupra propriei vieţi,– fără voinţă proprie,– fără proprietate, fără haine– singura virtute = ascultarea desăvârşită
  • 4. Ascultător până la moarte Suferința• Fizică - moarte de cruce• Sufletească – dispreţuit și părăsit de oameni• Spirituală - Eli, Eli, Lama Sabactani
  • 5. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prinsuferinţă…Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentrupăcat, va vedea o sămânţă de urmaşi…Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se vaînviora.Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănitva pune pe mulţi oameni într-o stare dupăvoia lui Dumnezeu şi va lua asupra Luipovara nelegiuirilor lor. (Isaia 53:10-11)

Related Documents