prezentuje: Zamiast Prefabrykatów Możliwości i Zalety Metody Ciągłego Rozkładnia Betonu
Czym jest i skąd się wzięła metoda CRB? <ul><li>Formowanie elementów betonowych na miejscu inwestycji. </li></ul><ul><li>...
Zasada działania <ul><li>Półmokra mieszanka betonowa, zawibrowana i sprasowana przez maszynę uzyskuje ostateczny kształt ...
Monolityczna bryła <ul><li>Elementy z półmokrego betonu tworzą monolityczną bryłę krawężnika i ławy </li></ul><ul><li>Brak...
Dowolność profilu <ul><li>Krawężniki </li></ul><ul><li>Ścieki </li></ul>
Dowolność kształtów <ul><li>Możliwość formowania łuków o promieniu nawet 40cm. </li></ul><ul><li>Idealne przy budowie </l...
Wydajność i obsługa <ul><li>W odróżnieniu od metody tradycyjnej </li></ul><ul><li>Wydajność CT-3000: zależnie od powierzch...
Ścieki betonowe <ul><li>Blok prefabrykowany </li></ul><ul><li>- stały kształt </li></ul><ul><li>- 50x40 cm, 85kg </li></...
Konstrukcje zbrojone <ul><li>Bariery ochronne wymagają zbrojenia </li></ul><ul><li>Formy do zbrojenie / krawężnik na zbroj...
Krawężniki zbrojone <ul><li>Metoda CRB umożliwia rozmieszczenie zbrojeń zarówno dolnej jak i górnej części bryły krawężni...
Zabezpieczanie przed erozją <ul><li>Erozja nasypów i poboczy </li></ul><ul><li>Koszty i szkody </li></ul><ul><li>Zapobieg...
Atestowanie produktów <ul><li>PN-EN 1340:2004 </li></ul><ul><li>Określa parametry bloków prefab. dla krawężników i oporów ...
Jak uzyskać dostęp do metody CRB? <ul><li>Dobrze </li></ul><ul><li>Źle </li></ul>
<ul><ul><ul><ul><ul><li>Dziękujemy </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Pytania i Odpowiedzi </li></ul></...
of 14

Pour-in-Place Curb Machine Presentation for General Directorate for Polish National Roads and Highways

This was part of a presentation we did for General Directorate for Polish National Roads and Highways (GDDKiA) to promote the pour-in-place curbing method using both extrusion and slip form machines of different sizes. We did this presentation along with Dynapac Poland, who we have a very close working relationship with.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pour-in-Place Curb Machine Presentation for General Directorate for Polish National Roads and Highways

 • 1. prezentuje: Zamiast Prefabrykatów Możliwości i Zalety Metody Ciągłego Rozkładnia Betonu
 • 2. Czym jest i skąd się wzięła metoda CRB? <ul><li>Formowanie elementów betonowych na miejscu inwestycji. </li></ul><ul><li>Opatentowano </li></ul><ul><li>1955 w USA </li></ul><ul><li>Dominuje na rynku od połowy lat ‘70 </li></ul>
 • 3. Zasada działania <ul><li>Półmokra mieszanka betonowa, zawibrowana i sprasowana przez maszynę uzyskuje ostateczny kształt dzięki formie </li></ul>
 • 4. Monolityczna bryła <ul><li>Elementy z półmokrego betonu tworzą monolityczną bryłę krawężnika i ławy </li></ul><ul><li>Brak spojeń </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>= </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Większa wytrzymałość </li></ul>
 • 5. Dowolność profilu <ul><li>Krawężniki </li></ul><ul><li>Ścieki </li></ul>
 • 6. Dowolność kształtów <ul><li>Możliwość formowania łuków o promieniu nawet 40cm. </li></ul><ul><li>Idealne przy budowie </li></ul><ul><li>- Zakrętów </li></ul><ul><li>- Parkingów </li></ul><ul><li>- Zatoczek </li></ul><ul><li>- Wysepek </li></ul>
 • 7. Wydajność i obsługa <ul><li>W odróżnieniu od metody tradycyjnej </li></ul><ul><li>Wydajność CT-3000: zależnie od powierzchni profilu, do 14 m/min, przy sprawnej logistyce 2000 metrów dziennie </li></ul><ul><li>Załoga CT-3000: </li></ul><ul><li>3 osoby + betoniarka </li></ul><ul><li>Zdjęcie lakeland ekipa przy betoniarce </li></ul>
 • 8. Ścieki betonowe <ul><li>Blok prefabrykowany </li></ul><ul><li>- stały kształt </li></ul><ul><li>- 50x40 cm, 85kg </li></ul><ul><li>3 robotników </li></ul><ul><li>(Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313) </li></ul><ul><li>Ściek wykonany metodą CRB </li></ul><ul><li>Dowolny kształt </li></ul><ul><li>3 osoby obsługi </li></ul>
 • 9. Konstrukcje zbrojone <ul><li>Bariery ochronne wymagają zbrojenia </li></ul><ul><li>Formy do zbrojenie / krawężnik na zbrojeniu </li></ul>
 • 10. Krawężniki zbrojone <ul><li>Metoda CRB umożliwia rozmieszczenie zbrojeń zarówno dolnej jak i górnej części bryły krawężnika </li></ul>
 • 11. Zabezpieczanie przed erozją <ul><li>Erozja nasypów i poboczy </li></ul><ul><li>Koszty i szkody </li></ul><ul><li>Zapobieganie </li></ul>
 • 12. Atestowanie produktów <ul><li>PN-EN 1340:2004 </li></ul><ul><li>Określa parametry bloków prefab. dla krawężników i oporów </li></ul><ul><li>Nie obejmuje bloków ściekowych </li></ul><ul><li>NIE DOTYCZY KONSTRUKCJI BETONOWYCH </li></ul>
 • 13. Jak uzyskać dostęp do metody CRB? <ul><li>Dobrze </li></ul><ul><li>Źle </li></ul>
 • 14. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Dziękujemy </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Pytania i Odpowiedzi </li></ul></ul></ul></ul></ul>

Related Documents