Nationellt studieintyg
Sveriges högskolor och universitet
Studieintyg för
CHRISTINA KROGH
( Personnummer 680611-7187 )
Upp...
LUNDS UNIVERSITET
____________________________________________________________________________________
Avslutade kurser
--...
Högskolan i Skövde
____________________________________________________________________________________
Antagen till:
Kogn...
KB316G Interaktion, design och användbarhet III G1F 7.5_
Utbildningsnivå: Grundnivå
Inlämningsuppgift 1 ( 2.5) G 2013-09-0...
of 4

Nationellt_studieintyg

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nationellt_studieintyg

  • 1. Nationellt studieintyg Sveriges högskolor och universitet Studieintyg för CHRISTINA KROGH ( Personnummer 680611-7187 ) Uppsala universitet ____________________________________________________________________________________ Avslutade kurser ---------------- Hp___ -----_ Betyg ----- Datum ---------- Not --- 2SC550 Socialpsykologi B 30.0_ G 1992-09-18 1 Konsensus ( 6.0) G 1991-10-22 Konflikt ( 6.0) G 1991-11-25 Nyare strömningar ( 6.0) VG 1992-01-13 Tillämpad socialpsykologi ( 6.0) VG 1992-01-17 Symbolisk interaktionism ( 6.0) G 1992-09-18 2SC480 Socialpsykologi A 30.0_ G 1993-10-28 1 Socialpsykologins grunder ( 7.5) G 1991-02-20 Socialpsykologisk metod ( 7.5) G 1991-05-24 Tillämpad socialpsykologi ( 7.5) G 1991-06-07 Socialpsykologisk teori ( 7.5) G 1993-10-28 Prov/moment i ej slutrapporterade kurser ---------------------------------------- Hp___ -----_ Betyg ----- Datum ---------- Not --- 2SC560 Socialpsykologi C 30.0_ Teori och metod, tema i ( 7.5) VG 1993-01-12 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Summa totalt: 67.5_ högskolepoäng Ovanstående är ett utdrag ur registret för studiedokumentation. ------------------------------------------------------------------------------------ Noter: Betygsskalor: 1) För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd, TG Tillgodoräknat I intyget ingår kurser/prov som har konverterats till högskolepoäng 1 juli 2007. 60 högskolepoäng motsvarar ett års heltidsstudier. Kontrollera intyget på: http://intyg.his.se Personnummer: 6806117187 Kontrollnr: 656378852 Verifierbart tom 2014-06-29 2014-04-30 1 ( )4
  • 2. LUNDS UNIVERSITET ____________________________________________________________________________________ Avslutade kurser ---------------- Hp___ -----_ Betyg ----- Datum ---------- Not --- RHIB07 Religionsvetenskap: Astrologins historia - från antiken till New Age 7.5_ G 2012-07-23 1 Utbildningsnivå: Grundnivå Astrologins historia ( 7.5) G 2012-07-23 ------------------------------------------------------------------------------------ Summa totalt: 7.5_ högskolepoäng Ovanstående är ett utdrag ur registret för studiedokumentation. ------------------------------------------------------------------------------------ Noter: Betygsskalor: 1) För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd, TG Tillgodoräknad 60 högskolepoäng motsvarar ett års heltidsstudier. Studieintyg för CHRISTINA KROGH 680611-7187 Kontrollera intyget på: http://intyg.his.se Personnummer: 6806117187 Kontrollnr: 656378852 Verifierbart tom 2014-06-29 2014-04-30 2 ( )4
  • 3. Högskolan i Skövde ____________________________________________________________________________________ Antagen till: Kognitionsvetenskapligt program 180 högskolepoäng Avslutade kurser ---------------- Hp___ -----_ Betyg ----- Datum ---------- Not --- SD140G Studieteknik G1N 1.5_ G 2012-10-01 1 Utbildningsnivå: Grundnivå Rapport ( 1.5) G 2012-10-01 KB115G Social interaktion och kognition G1N 7.5_ G 2012-11-25 2 Utbildningsnivå: Grundnivå Enskild uppgift ( 1.5) VG 2012-09-24 Seminarium ( 1.5) G 2012-11-25 Inlämningsuppgifter ( 4.5) G 2012-11-25 KB116G Kognitionsvetenskap - introduktion G1N 7.5_ G 2013-01-11 2 Utbildningsnivå: Grundnivå Inlämningsuppgift 2 ( 2.0) G 2012-09-22 1 Tentamen ( 2.5) G 2012-12-20 Inlämningsuppgift 1 ( 3.0) G 2013-01-11 1 KB118G Kognitionsvetenskap - kognitiva förmågor G1N 7.5_ G 2013-02-08 2 Utbildningsnivå: Grundnivå Inlämningsuppgift 2 ( 2.5) G 2013-01-29 Tentamen ( 3.0) G 2013-01-30 Inlämningsuppgift 1 ( 2.0) VG 2013-02-08 KB111G Interaktion, design och användbarhet I G1N 7.5_ VG 2013-03-09 2 Utbildningsnivå: Grundnivå Inlämningsuppgift 1 ( 2.0) VG 2013-01-28 Inlämningsuppgift 2 ( 2.5) G 2013-02-08 Tentamen ( 3.0) VG 2013-03-09 KB312G Interaktion, design och användbarhet II G1F 7.5_ G 2013-05-26 2 Utbildningsnivå: Grundnivå Analys av gränssnitt ( 1.0) G 2013-04-27 Tentamen ( 1.5) VG 2013-05-05 Designarbete ( 5.0) G 2013-05-26 DA147G Grundläggande programmering med C++ G1N 7.5_ G 2013-12-14 2 Utbildningsnivå: Grundnivå Inlämningsuppgift 1 ( 2.5) G 2013-10-10 Inlämningsuppgift 2 ( 2.5) G 2013-10-27 Individuell hemtentamen ( 2.5) VG 2013-12-14 Prov/moment i ej slutrapporterade kurser ---------------------------------------- Hp___ -----_ Betyg ----- Datum ---------- Not --- DV123G Webbutveckling - webbplatsdesign G1N 7.5_ Utbildningsnivå: Grundnivå Analys av webbgränssnitt ( 2.5) VG 2013-03-07 2 KB322G Situerad kognition G1F 7.5_ Utbildningsnivå: Grundnivå Inlämningsuppgift 1 ( 1.5) VG 2013-06-24 2 Inlämningsuppgift 2 ( 4.0) VG 2013-08-18 2 Studieintyg för CHRISTINA KROGH 680611-7187 Kontrollera intyget på: http://intyg.his.se Personnummer: 6806117187 Kontrollnr: 656378852 Verifierbart tom 2014-06-29 2014-04-30 3 ( )4
  • 4. KB316G Interaktion, design och användbarhet III G1F 7.5_ Utbildningsnivå: Grundnivå Inlämningsuppgift 1 ( 2.5) G 2013-09-04 2 ------------------------------------------------------------------------------------ Summa totalt: 57.0_ högskolepoäng Ovanstående är ett utdrag ur registret för studiedokumentation. ------------------------------------------------------------------------------------ Noter: Betygsskalor: 1) För denna kurs ges betygen G Godkänd, U Underkänd 2) För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd 60 högskolepoäng motsvarar ett års heltidsstudier. Studieintyg för CHRISTINA KROGH 680611-7187 Kontrollera intyget på: http://intyg.his.se Personnummer: 6806117187 Kontrollnr: 656378852 Verifierbart tom 2014-06-29 2014-04-30 4 ( )4

Related Documents