Tinde Kovač Cerović Državni sekretar Ministarstvo prosvete i nauke
Zašto se obrazovanje menja? Kako se obrazovanje menja?Posebni izazovi u Srbiji? Obrazovanje za novo vreme
Source: Cheng, Kai-ming, Education versus Learning: the Post-Industrial Challenge, presentation at the World Bank Human ...
www.stat.gov.rs [email_address] <ul><li>Izvor: Anketa o radnoj snazi – potrebne veštine zaposlenih, Republički zavod za s...
<ul><li>Starenje populacije </li></ul><ul><li>Globalizacija, ICT i WWW </li></ul><ul><li>Etnička I kulturna kompleksno...
<ul><li>BBC Knowledge Economy </li></ul><ul><ul><li>http://www.bbc.co.uk/news/business-12686570 </li></ul></ul><ul><ul><ul...
<ul><li>Fokus na glavnom faktoru postignuća dece (Hattie): </li></ul>Students Teachers Home Peers Schools Principal
U Č ENJE U Č ENIKA U Č ENJE NASTAVNIKA U Č ENJE Š KOLE U Č ENJE SISTEMA
Da li nastavnici umeju da stvore bogat ambijent za učenje? Da li kreatori politike mogu da stvore strukture koje pružaju p...
Kako obnoviti-inovirati nastavni kadar bez socijalnog programa za one koji treba da izađu iz sistema? Kako stvoriti nove r...
Social benefits Personal benefits teachers ef f i cient e quitable accountable r egul ated participatory textbooks...
of 12

Prezentacija Tinde Kovac Cerovic

Državna sekretarka Ministarstva prosvete i nauke Tinde Kovač Cerović, održala je prezentaciju na temu obrazovanja na konferenciji Građanskih inicijativa "Obrazovanje za novo vreme" koja je održana 14. novembra 2011. gdoine.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija Tinde Kovac Cerovic

 • 1. Tinde Kovač Cerović Državni sekretar Ministarstvo prosvete i nauke
 • 2. Zašto se obrazovanje menja? Kako se obrazovanje menja?Posebni izazovi u Srbiji? Obrazovanje za novo vreme
 • 3. Source: Cheng, Kai-ming, Education versus Learning: the Post-Industrial Challenge, presentation at the World Bank Human Development Forum, 2006 Т eaching 21 st Century skills, Harvard Education Letter, September/October 2008, Vol 24, Number 5
 • 4. www.stat.gov.rs [email_address] <ul><li>Izvor: Anketa o radnoj snazi – potrebne veštine zaposlenih, Republički zavod za statistiku, 09.04.2010. godine </li></ul><ul><li>Istraživanje obuhvatilo 2500 preduzeća </li></ul>
 • 5. <ul><li>Starenje populacije </li></ul><ul><li>Globalizacija, ICT i WWW </li></ul><ul><li>Etnička I kulturna kompleksnost </li></ul><ul><li>Promena vrednosti i socijalnih struktura </li></ul><ul><li>Promena životnih stilova </li></ul>
 • 6. <ul><li>BBC Knowledge Economy </li></ul><ul><ul><li>http://www.bbc.co.uk/news/business-12686570 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>New York schools enter the Izone </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>South Korea – Digital Text Books </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Building Design for school excellence </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>…… </li></ul></ul></ul>
 • 7. <ul><li>Fokus na glavnom faktoru postignuća dece (Hattie): </li></ul>Students Teachers Home Peers Schools Principal
 • 8. U Č ENJE U Č ENIKA U Č ENJE NASTAVNIKA U Č ENJE Š KOLE U Č ENJE SISTEMA
 • 9.
 • 10. Da li nastavnici umeju da stvore bogat ambijent za učenje? Da li kreatori politike mogu da stvore strukture koje pružaju programe podrške nastavnicima ? Da li direktori škola mogu da grade profesionalne kulture koje favorizuju inovacije ? Da li sistem može da osigura prostor za umrežavanje nastavnika i izgradnju znanja ? Da li društvo može jasnije da učestvuje u podršci obrazovanju?
 • 11. Kako obnoviti-inovirati nastavni kadar bez socijalnog programa za one koji treba da izađu iz sistema? Kako stvoriti nove razvojne strukture u situaciji racionalizacije? Kako favorizovati inovacije u školi bez školskih grantova? Kako omogućiti umrežavanje i horizontalno učenje bez novog finansijskog mehanizma? Kako promovisati inovaciju I uspeh bez medijskog udela?
 • 12. Social benefits Personal benefits teachers ef f i cient e quitable accountable r egul ated participatory textbooks curriculum finan c i ng management assessment evaluation SCHOOL Research Development Policies 2025 Hvala na pažnji

Related Documents