RETENTION
Använd Preva för att behålla medlemmar på
din anläggning.
Source: HealthGlo Fitness Club, Australia
95% ökning av förnyelser på ”månad-till-månad”
medlemskap, två månader efter att...
Source: Wellington Health and Fitness, UK
Uppsägningen av medlemskap har minskat 32%
de senaste elva månaderna sen Preva i...
Source: JCC Shimon, US
20%ökning av
medlemsretention
sen vi installerade Preva
Source: Hilton Hotel, Sydney, Australia
” Vi har förlorat ungefär 80 medlemmar mindre
jämfört med förra året, så Preva har...
Source: Great Shape, Israel
Den årliga förnyelsen av medlemskap ökar med ca 20%
på våra anläggningar med Preva, jämfört me...
Source: University of Edinburgh, UK
25% ökning
i förnyelse av årsmedlemsskap
tack vare Preva
Source: Fivestar Fitness, Kosovo
Medlemmar med Preva-mål tränar mer än tre
gånger så ofta jämfört med genomsnittet
Source: Member Survey, Abiko, Japan
90% av våra
medlemmar
känner att
Preva ger dem
mer för pengarna
Source: Member Survey, Wellington Health and Fitness, UK
72 % av våra medlemmar säger att Preva
motiverar dem att fullfölj...
ATTRACTION
Använd Preva för att öka värdet av
medlemsskapet och tillfredsställelsen hos
medlemmarna.
Source: Chalon Court Hotel, UK
Genom att följa Preva’s introduktion så
ökade våra medlemskap med 40%
Source: Leisure@Cheltenham, UK
9 % ökning i medlemskap sen vi skaffade Preva,
vilket slog vårt medlemskaps rekord
Source: HealthGlo Fitness Club, Australia
70 % ökning av nya medlemskap den första
månaden efter att vi installerade Preva
Source: Wellington Health and Fitness, UK
4 % medlemsskaps ökning
sen vi installerade Preva
MEDLEMS SUCCÈ
Preva hjälper medlemmar att nå sina mål.
Source: Africa Engo, Preva User, Facebook
Jag gick ner
över 45 kilo
Source: Rohan Kallicharan, Preva User, Facebook
Jag älskar
att använda
Preva appen
SEKUNDÄR
INTÄKTSGENERERING
Använd Preva för att generera extra intäkter till din
anläggning.
Source: Fitness Incentive, US
Preva’s meddelande funktion ledde till 25%
ökning av deltagandet i en fitness utmaning
Source: Ntense, US
150% ökning av deltagande i gruppklasser,
tack vare Preva’s meddelande funktion
PREVA
Den mest beprövade nätverksuppkopplade träningen
på marknaden.
20,000NÄTVERKSUPPKOPPLADE
ENHETER*
*Data as from 1st January 2014
56NÄTVERKSUPP-
KOPPLADE
LÄNDER*
*Data as from 1st January 2014
5 MILJONER
MEDIA MINUTER KONSUMERADE
PER DAG*
*Data as from 1st January 2014
*Data as from 1st January 2014
60 MILJONER
REGISTRERADE TRÄNINGSPASS*
of 26

Preva case study 2014

Preva case study presenterar fakta av undersökningar på installerade Preva på olika anläggningar.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preva case study 2014

 • 1. RETENTION Använd Preva för att behålla medlemmar på din anläggning.
 • 2. Source: HealthGlo Fitness Club, Australia 95% ökning av förnyelser på ”månad-till-månad” medlemskap, två månader efter att Preva installerats.
 • 3. Source: Wellington Health and Fitness, UK Uppsägningen av medlemskap har minskat 32% de senaste elva månaderna sen Preva installerades.
 • 4. Source: JCC Shimon, US 20%ökning av medlemsretention sen vi installerade Preva
 • 5. Source: Hilton Hotel, Sydney, Australia ” Vi har förlorat ungefär 80 medlemmar mindre jämfört med förra året, så Preva har en stor betydelse för oss”
 • 6. Source: Great Shape, Israel Den årliga förnyelsen av medlemskap ökar med ca 20% på våra anläggningar med Preva, jämfört med de utan
 • 7. Source: University of Edinburgh, UK 25% ökning i förnyelse av årsmedlemsskap tack vare Preva
 • 8. Source: Fivestar Fitness, Kosovo Medlemmar med Preva-mål tränar mer än tre gånger så ofta jämfört med genomsnittet
 • 9. Source: Member Survey, Abiko, Japan 90% av våra medlemmar känner att Preva ger dem mer för pengarna
 • 10. Source: Member Survey, Wellington Health and Fitness, UK 72 % av våra medlemmar säger att Preva motiverar dem att fullfölja deras träningspass
 • 11. ATTRACTION Använd Preva för att öka värdet av medlemsskapet och tillfredsställelsen hos medlemmarna.
 • 12. Source: Chalon Court Hotel, UK Genom att följa Preva’s introduktion så ökade våra medlemskap med 40%
 • 13. Source: Leisure@Cheltenham, UK 9 % ökning i medlemskap sen vi skaffade Preva, vilket slog vårt medlemskaps rekord
 • 14. Source: HealthGlo Fitness Club, Australia 70 % ökning av nya medlemskap den första månaden efter att vi installerade Preva
 • 15. Source: Wellington Health and Fitness, UK 4 % medlemsskaps ökning sen vi installerade Preva
 • 16. MEDLEMS SUCCÈ Preva hjälper medlemmar att nå sina mål.
 • 17. Source: Africa Engo, Preva User, Facebook Jag gick ner över 45 kilo
 • 18. Source: Rohan Kallicharan, Preva User, Facebook Jag älskar att använda Preva appen
 • 19. SEKUNDÄR INTÄKTSGENERERING Använd Preva för att generera extra intäkter till din anläggning.
 • 20. Source: Fitness Incentive, US Preva’s meddelande funktion ledde till 25% ökning av deltagandet i en fitness utmaning
 • 21. Source: Ntense, US 150% ökning av deltagande i gruppklasser, tack vare Preva’s meddelande funktion
 • 22. PREVA Den mest beprövade nätverksuppkopplade träningen på marknaden.
 • 23. 20,000NÄTVERKSUPPKOPPLADE ENHETER* *Data as from 1st January 2014
 • 24. 56NÄTVERKSUPP- KOPPLADE LÄNDER* *Data as from 1st January 2014
 • 25. 5 MILJONER MEDIA MINUTER KONSUMERADE PER DAG* *Data as from 1st January 2014
 • 26. *Data as from 1st January 2014 60 MILJONER REGISTRERADE TRÄNINGSPASS*

Related Documents