Cum pot sa invat in alt mod decat cel clasic? Prezent ă ri electronice cu PowerPoint
<ul><li>Cum aş putea prezenta locuri din ţară sau străinătate colegilor mei? </li></ul><ul><li>Cum aş putea prezenta infor...
Prezent ă ri electronice cu PowerPoint <ul><li>Ve ţ i crea: </li></ul><ul><li>1. O publicatie (MS Publisher) pentru pri...
Evaluarea final ă : <ul><li>1. Un site wiki cu cele 3 produse ş i un jurnal de c ă l ă torie pentru fiecare grup ă de e...
I nterevaluare <ul><li>Ve ţi urm ă ri şi anali z a , pe ba z a liste lor de verificare primite, trei produse ale uno...
<ul><li>l ist ă verificare prezentare; </li></ul><ul><li>l ist ă verificare publica ţ ie ; </li></ul><ul><li>listă verif...
Portofoliul personal al fiecăruia dintre voi va cuprinde: <ul><li>O publicaţie, o prezentare şi un site wiki; </li></ul><u...
<ul><li>Obiective: </li></ul><ul><li>Ve ţ i alege tema prezent ă rii PowerPoint </li></ul><ul><li>Ve ţ i crea o publica ţ ...
Cum aş putea prezenta informaţii, imagini, melodii, despre acele locuri? Lectia 4+5 Ve ţ i introduce texte ş i element...
Lectia 6 Ve ţ i aplica efecte de anima ţ ie ş i tranzi ţ ie elementelor prezent ă rii PowerPoint Cum aş putea prezenta i...
Cum aş putea prezenta informatii, imagini, melodii, despre acele locuri? Lectia 7 Ve ţ i edita fi ş ierele la care ve ţ...
Cum aş putea prezenta informatii, imagini, melodii, despre acele locuri? Lectia 8 Ve ţ i realiza leg ă turile î ntre sli...
Cum aş putea realiza o prezentare simultan cu colegii mei pentru prezentarea clasei mele? Lectia 9 Ve ţ i completa fi ş i...
Cum aş putea prezenta locuri din tară sau strainatate colegilor mei? Cum aş putea prezenta informatii, imagini, melodii, d...
Lectia 11 Ve ţ i prezenta proiectele voastre clasei, conducerii colegiului, p ă rin ţ ilor ş i altor invita ţ i Cum pot ...
of 15

Prezentare+Plan+Proiect

exemple de buna practica
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare+Plan+Proiect

 • 1. Cum pot sa invat in alt mod decat cel clasic? Prezent ă ri electronice cu PowerPoint
 • 2. <ul><li>Cum aş putea prezenta locuri din ţară sau străinătate colegilor mei? </li></ul><ul><li>Cum aş putea prezenta informaţii, imagini, melodii, despre acele locuri? </li></ul><ul><li>Cum aş putea realiza o prezentare simultan cu colegii mei pentru prezentarea clasei mele? </li></ul>
 • 3. Prezent ă ri electronice cu PowerPoint <ul><li>Ve ţ i crea: </li></ul><ul><li>1. O publicatie (MS Publisher) pentru prima î ntrebare: </li></ul><ul><li>Cum a ş putea prezenta locuri din ţ ar ă sau str ă in ă tate colegilor mei? </li></ul><ul><li> Termen: s ă pt ă m â na 3 </li></ul><ul><li>2. O prezentare PowerPoint pentru a doua î ntrebare: </li></ul><ul><li>Cum a ş putea prezenta informa ţ ii, imagini, melodii despre acele locuri? </li></ul><ul><li> Termen: s ă pt ă m â na 8 </li></ul><ul><li>3. Completarea simultan ă a unui fi ş ier PowerPoint din Google Docs pentru a treia î ntrebare </li></ul><ul><li>Cum a ş putea realiza o prezentare simultan cu colegii mei pentru prezentarea clasei mele? </li></ul><ul><li> Termen: s ă pt ă m â na 9 </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 • 4. Evaluarea final ă : <ul><li>1. Un site wiki cu cele 3 produse ş i un jurnal de c ă l ă torie pentru fiecare grup ă de elevi </li></ul><ul><li>Termen: s ă pt ă m â na 10 </li></ul><ul><li>2. Un test de evaluare final ă î n laboratorul AEL </li></ul><ul><li>Termen : s ă pt ă m â na 10 </li></ul><ul><li>3. Prezentarea proiectelor </li></ul><ul><li>Invita ţ i: profesori, p ă rinti, directori </li></ul><ul><li>Termen: s ă pt ă m â na 11 </li></ul>
 • 5. I nterevaluare <ul><li>Ve ţi urm ă ri şi anali z a , pe ba z a liste lor de verificare primite, trei produse ale unor colegi de-ai voştri: </li></ul><ul><li>o broşură care aduce un răspuns la prima întrebare a unităţii; </li></ul><ul><li>o prezentare care aduce un răspuns la a doua întrebare a unităţii; </li></ul><ul><li>un site wiki: organizare.wik.is care aduce un răspuns la ce-a de-a treia întrebare a unităţii. </li></ul>
 • 6. <ul><li>l ist ă verificare prezentare; </li></ul><ul><li>l ist ă verificare publica ţ ie ; </li></ul><ul><li>listă verificare site; </li></ul><ul><li>jurnal de reflecţie; </li></ul><ul><li>grilă de scorare investigaţie şi prezentare. </li></ul><ul><li>Folosiţi pentru alcătuirea prezentării finale: </li></ul><ul><li>fisa cu descriptori de evaluare ai prezentar ii . </li></ul><ul><li>La sf â r ş itul fiec ă rei ore ve ţi completa jurnalul de reflec ţ ie . </li></ul><ul><li> Timp de lucru: 5 minute </li></ul>Folosiţi toate instrumentele de control furnizate pe parcursul derulării proiectului:
 • 7. Portofoliul personal al fiecăruia dintre voi va cuprinde: <ul><li>O publicaţie, o prezentare şi un site wiki; </li></ul><ul><li>Listele de verificare completate pentru fiecare produs prezentat de profesor şi pentru fiecare produs elaborat; </li></ul><ul><li>Grilele de scorare _investigaţie şi prezentare, completate pentru fiecare produs prezentat de profesor, pentru propriile produse şi pentru prezentările finale ale celorlate grupe; </li></ul><ul><li>Descriptori_prezentare, completată în cadrul grupului, pentru propriul produs final elaborat; </li></ul><ul><li>Jurnalul de reflecţie, completat pentru fiecare lecţie. </li></ul>
 • 8. <ul><li>Obiective: </li></ul><ul><li>Ve ţ i alege tema prezent ă rii PowerPoint </li></ul><ul><li>Ve ţ i crea o publica ţ ie pentru destina ţ ia aleas ă </li></ul><ul><li>Sarcini de lucru: </li></ul><ul><li>V ă documenta ţ i pe Internet despre destina ţ ia aleas ă </li></ul><ul><li>Ve ţ i salva informa ţ ii </li></ul><ul><li>Ve ţ i completa jurnalul de c ă l ă torie </li></ul><ul><li>Ve ţ i realiza publica ţ ia </li></ul>Cum aş putea prezenta locuri din tară sau strainatate colegilor mei? Lectia 3 Alegem tema proiectului
 • 9. Cum aş putea prezenta informaţii, imagini, melodii, despre acele locuri? Lectia 4+5 Ve ţ i introduce texte ş i elemente grafice î n prezentarea PowerPoint ş i ve ţ i personaliza designului prezent ă rii prin utilizarea MasterSlide
 • 10. Lectia 6 Ve ţ i aplica efecte de anima ţ ie ş i tranzi ţ ie elementelor prezent ă rii PowerPoint Cum aş putea prezenta informatii, imagini, melodii, despre acele locuri?
 • 11. Cum aş putea prezenta informatii, imagini, melodii, despre acele locuri? Lectia 7 Ve ţ i edita fi ş ierele la care ve ţ i face leg ă turi din prezentare
 • 12. Cum aş putea prezenta informatii, imagini, melodii, despre acele locuri? Lectia 8 Ve ţ i realiza leg ă turile î ntre slide-uri, spre alte fi ş iere sau spre site-uri web Ve ţ i printa prezentarea
 • 13. Cum aş putea realiza o prezentare simultan cu colegii mei pentru prezentarea clasei mele? Lectia 9 Ve ţ i completa fi ş ierul PowerPoint partajat prin Google Docs pentru prezentarea clasei Ve ţ i printa prezentarea clasei
 • 14. Cum aş putea prezenta locuri din tară sau strainatate colegilor mei? Cum aş putea prezenta informatii, imagini, melodii, despre acele locuri? Lectia 10 Ve ţ i posta prezent ă rile P owerpoint ş i jurnalele de c ă l ă torie pe wiki Veţi rezolva un test de evaluare sumativă (testare AEL)
 • 15. Lectia 11 Ve ţ i prezenta proiectele voastre clasei, conducerii colegiului, p ă rin ţ ilor ş i altor invita ţ i Cum pot cunoa ş te lumea?