PomocBudowanie relacji wsparciaWarszawa, 26 czerwca 2012
Co chcę powiedzieć!  Kto  to  jest  Edgar  Schein?    !    Dlaczego  właśnie  „Pomoc.  Jak  ją  oferować, ...
Edgar Schein !  psycholog,  antropolog,  socjolog     !    konsultant   ...
Dlaczego właśnie ta książka była dla mnietaka ciekawa i inspirująca? !  Jest  dla  każdego:  coacha,  m...
Kluczowe zasady kulturowe rządzącerelacjamiRelacja (komunikacja) jest wzajemna (przesłankaantropologiczna)!  ustanowieni...
Twarz – najważniejsza wartość każdego znasDefinicja zaproponowana przez Scheina: ...
Co wyróżnia relację pomocy?Pomagający stara się pomóc osiągnąć osobiste cele klienta
O jeden niżej i o jeden wyżej na początkurelacji wsparcia
Pięć pułapek czyhających na klienta!  Początkowa  nieufność    !  Ulga  Klienta    !     Szukanie   uwagi, ...
Sześć pułapek czyhających napomagającego!  Pokusa  przekazania  mądrości    !  Większa  presja  na  reakcje  o...
Trzy możliwe role dla pomagającegoRola eksperta - udziel informacji lub zapewnij usługę
Trzy możliwe role dla pomagającego Rola eksperta - udziel informacji lub zapewnij usługę Ukryte założenia, aby pom...
Trzy możliwe role dla pomagającegoRola lekarza – zdiagnozuj i przepisz receptę
Trzy możliwe role dla pomagającegoRola lekarza – zdiagnozuj i przepisz receptę
Trzy możliwe role dla pomagającego Rola lekarza – zdiagnozuj i przepisz receptę Ukryte założenia, aby pomoc była skute...
Trzy możliwe role dla pomagającego Rola konsultanta procesu: zaangażuj klienta w rozwiązanie problemu10 zł...
Trzy możliwe role dla pomagającego Rola konsultanta procesu: zaangażuj klienta w rozwiązanie problemu Rola kon...
Uważny wgląd!  Klucz  do  budowy  zrównoważonej  relacji      !  Buduje  ego  (status)  klienta    !  Pr...
Czysty wgląd!  często  zaczyna  się  od  ciszy  !  podpowiedzi  pomagającego  nie  powinny  zawierać  sugesX...
Wgląd diagnostyczny!  pomagający  zaczyna  wpływać  na  proces  myślowy  klienta  skupiając  się  na  innych  o...
Pytania konfrontacyjne!  Pomagający  wtrąca  swoje  przemyślenia  dotyczące  przedstawionej  historii  i  procesu	...
Pytania zorientowane na proces!  Opcja  zawsze  dostępna,  aby  skierować  uwagę  klienta  na  „tu  i  teraz”	...
Co z badań Scheina i samej książki wynika dla coachów?!     Koncepcja   procesu   konsultacji,   której   auto...
Dziękuję  
of 24

POMOC. Budowanie relacji wsparcia

Prezentacja, którzy przygotował i przeprowadził Marcina Bajda w ramach spotkania Coaching (support Group) Warszawa w czerwcu 2012
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - POMOC. Budowanie relacji wsparcia

 • 1. PomocBudowanie relacji wsparciaWarszawa, 26 czerwca 2012
 • 2. Co chcę powiedzieć!  Kto  to  jest  Edgar  Schein?    !    Dlaczego  właśnie  „Pomoc.  Jak  ją  oferować,  dawać  i  akceptować.  …”?  !  Kluczowe  zasady  kulturowe  rządzące  relacjami.    !  O  jeden  niżej  i  o  jeden  wyżej  na  początku  relacji  wsparcia    !  Pięć  pułapek  czyhających  na  klienta    !  Sześć  pułapek  czyhających  na  pomagającego    !  Trzy  możliwe  role  wspierającego  (coacha).    !  Uważny  wgląd    !    Co  wspólnego  ma  coaching  z  książką  i  pracami  prof.  Scheina?  !  Q  &  A
 • 3. Edgar Schein !  psycholog,  antropolog,  socjolog     !    konsultant   !  emerytowany  Profesor  MIT  Sloan  School  of  Management     !    autor  kilkudziesięciu  książek   !  wprowadził  do  ważne  pojęcia  do  języka  biznesowego     !  kultura  korporacji     !  kotwica  kariery     !  proces  konsultacji         Napisał  książkę   POMOC.  Jak  ją  oferować,  dawać  i  akceptować.   O  relacji  jeden  na  jeden,  relacjach  grupowych  i  konsulXngu   biznesowym.
 • 4. Dlaczego właśnie ta książka była dla mnietaka ciekawa i inspirująca? !  Jest  dla  każdego:  coacha,  menedżera,  pracownika,  kolegi,     męża,  żony,  nieznajomego,  terapeuty  …     !    Codziennie  oferujemy  komuś  pomoc,  sami  taką   otrzymujemy  albo  dajemy  komuś  innemu   !  Przedstawia  procesy  wewnętrzne  zachodzące  u  klienta  i     osoby  pomagającej.     !    Bez  zbędnej  teorii,  z  życia  wzięta  przykłady.       Profesor  Schein  zainspirował  mnie.   Pokazał  jak  być  lepszym  i  bardziej  skutecznym  w  codziennym   życiu.
 • 5. Kluczowe zasady kulturowe rządzącerelacjamiRelacja (komunikacja) jest wzajemna (przesłankaantropologiczna)!  ustanowienie  wzajemnego  statusu    !    równowaga  i  rzetelność  relacji  !  równowaga  dotyczy  relatywnych  statusów    !  zachowanie  ekonomiki  relacji      W relacji każdy chce odegrać swoją rolę„właściwie” (przesłanka socjologiczna)!  rola  zależy  od  okoliczności  sytuacji    !    zostały  wyznaczone  przez  społeczeństwo  ogólne  zasady  zachowania  dla  poszczególnych  ról  (nazwane  taktem,  dobrym  wychowaniem)
 • 6. Twarz – najważniejsza wartość każdego znasDefinicja zaproponowana przez Scheina: Twarz     to  wartość  w  relacjach  między  mierzona  wartością  statusu  społecznego,  którego   żąda  dla  siebie  każda  osoba  w  interakcji  z  inną  „grając”  rolę  w  określonym   środowisku.
 • 7. Co wyróżnia relację pomocy?Pomagający stara się pomóc osiągnąć osobiste cele klienta
 • 8. O jeden niżej i o jeden wyżej na początkurelacji wsparcia
 • 9. Pięć pułapek czyhających na klienta!  Początkowa  nieufność    !  Ulga  Klienta    !     Szukanie   uwagi,   uspokojenia   lub   weryfikacji   zamiast  pomocy  !  Resentyment  i  obrona    !     Stereotypy,   nierealistyczne   oczekiwania   i   transformacja  percepcji
 • 10. Sześć pułapek czyhających napomagającego!  Pokusa  przekazania  mądrości    !  Większa  presja  na  reakcje  obronne    !  Potwierdzenie  problemu  i  większa  zależność  Klienta    !  Nadmierna  pomoc  i  uspokojenie    !     Powstrzymywanie   się   przed   popełnieniem   błędów   jak  wyżej  !    Stereotypy,  założenia  a  priori,  transformacja  odwrotna  i  projekcje
 • 11. Trzy możliwe role dla pomagającegoRola eksperta - udziel informacji lub zapewnij usługę
 • 12. Trzy możliwe role dla pomagającego Rola eksperta - udziel informacji lub zapewnij usługę Ukryte założenia, aby pomoc była skuteczna:!  Czy  klient  prawidłowo  zdiagnozował  problem?  !  Czy  klient  wyraźnie  przedstawił  problem  konsultantowi?  !  Czy  klient  prawidłowo  ocenił  możliwości  konsultanta  co  do  tego,  że  jest  on  w  ogóle  w  stanie  dostarczyć  informacji  lub  usług?    ! Czy  klient  przemyślał  konsekwencje  zbierania  przez  konsultanta  tych  informacji  lub  wdrażania  zalecanych  zmian?    !  Czy  w  ogóle  istnieje  rzeczywistość,  którą  można  obiektywnie  zbadać,  a  klient  może  skorzystać  z  zebranych  informacji?
 • 13. Trzy możliwe role dla pomagającegoRola lekarza – zdiagnozuj i przepisz receptę
 • 14. Trzy możliwe role dla pomagającegoRola lekarza – zdiagnozuj i przepisz receptę
 • 15. Trzy możliwe role dla pomagającego Rola lekarza – zdiagnozuj i przepisz receptę Ukryte założenia, aby pomoc była skuteczna:!  Czy  klient  jest  motywowany  do  ujawnienia  właściwych  informacji?    !  Czy  klient  akceptuje  diagnozy  i  recepty  i  czy  wierzy  w  nie?    !  Czy  konsekwencje  działań  diagnostycznych  są  właściwie  zrozumiane  i  zaakceptowane?    !  Czy  klient  jest  w  stanie  dokonać  zmian,  które  są  zalecane?  !  Czy  zwiększona  zależność  klienta  jest  czynnikiem  wspierającym,  czy  ograniczającym  planowane  zmiany?
 • 16. Trzy możliwe role dla pomagającego Rola konsultanta procesu: zaangażuj klienta w rozwiązanie problemu10 złotych zasad działania w roli konsultanta procesu   !  Staraj  się  być  zawsze  pomocny     !    Zawsze  bądź  świadomy  obecnej  sytuacji   !    Zgłębiaj  swoją  niewiedzę   !    Wszystko,  co  robisz  jest  interwencją   !    Klient  jest  osobą,  do  której  należy  problem  i  jego  rozwiązanie   !    Idź  z  nurtem  zdarzeń   !    Miej  poczucie  czasu   !    Wykorzystaj  okazje  do  konstruktywnych  interwencji     !    Wszystko  jest  źródłem  wiedzy;  błędy  są  nieuniknione  –  wyciągaj  z  nich  wnioski   !    Kiedy  jesteś  w  rozterce,  podziel  się  wątpliwościami
 • 17. Trzy możliwe role dla pomagającego Rola konsultanta procesu: zaangażuj klienta w rozwiązanie problemu Rola konsultanta procesu opiera się na kilku założeniach:!  Najpierw   klienci   sami   powinni   zidentyfikować   problem,   bo   często   go   nie   znają.  Potrzebują  pomocy  w  diagnozie  sytuacji.  Ale  tylko  oni  są   właścicielami  problemu  i  żyją  razem  z  nim.  !  Klienci  nie  wiedzą,  czego  mogą  oczekiwać  od  pomagającego,  potrzebują  wskazówek.    ! Większość   klientów   chce   rozwiązać   problem,   ale   potrzebuje   pomocy   co   i   jak  naprawić.  !  Dopóki   klienci   nie   nauczą   się   patrzeć   na   problemy   z   własnej   perspektywy   i   wymyślać  własnych  sposobów  na  nie,  będą  mniej  skłonni  do  wdrażania  rozwiązań  innych.    ! Ostatecznym   celem   pomocy   jest   przekazanie   umiejętności   diagnozowania   i  dokonanie  interwencji,  tak  aby  klienci  byli  zdolni  do  samodzielnej  poprawy  ich  sytuacji.
 • 18. Uważny wgląd!  Klucz  do  budowy  zrównoważonej  relacji      !  Buduje  ego  (status)  klienta    !  Przekazuje  zainteresowanie  i  emocjonalne  zaangażowanie  w  sytuację      !  Buduje  proces  komunikacji  odkrywającego  ukryte  szczegóły,  pozwalające  podjąć    kolejne  kroki
 • 19. Czysty wgląd!  często  zaczyna  się  od  ciszy  !  podpowiedzi  pomagającego  nie  powinny  zawierać  sugesXi  (presupozycji)    !  powinien  zawierać  jak  najwięcej  przykładów    !  powinien  być  prowadzony  w  taki  sposób,  aby  klient  zaczął  myśleć  diagnostycznie    i  szukać  realistycznych  rozwiązań    !  celem  jest  pełne  wyjawienie  historii,  aby  usunąć  niewiedzę  pomagającego  i  lepiej    zrozumieć  sytuację  klienta
 • 20. Wgląd diagnostyczny!  pomagający  zaczyna  wpływać  na  proces  myślowy  klienta  skupiając  się  na  innych  obszarach  niż  te  wybrane  przez  klienta  !  możliwe  obszary  przekierowania  rozmowy     !  odczucia  i  reakcje     !  przyczyny  i  motywy     !  działania  podjęte  lub  rozważane     !    pytania  systemowe  (cyrkularne)  !  celem  jest  zbudowanie  zdolności  diagnostycznych  klienta  i  sprawienie,  aby    przemyślał  różne  konsekwencje  swoich  działań
 • 21. Pytania konfrontacyjne!  Pomagający  wtrąca  swoje  przemyślenia  dotyczące  przedstawionej  historii  i  procesu  !   Takie  interwencje  mogą  być  wprowadzone  tylko  wtedy,  gdy  uważamy  relację  za  równoważną  i  opartą  na  zaufaniu  !  Wprowadzając  nowe  koncepcje,  przemyślenia  i  hipotezy  należy  być  uważnym  i  mieć  świadomość  zachodzących  procesów  psychologicznych  u  klienta,  aby  nie  powodować  pogłębiania  się  poczucia  „o  jeden  niżej”.  !  Klient  zmuszany  jest  do  porzucenia  własnej  historii  na  rzecz  nowych  narzuconych  ram,  jest  wielce  prawdopodobne,  że  żadne  nowe  szczegóły  nie  zostaną  już  ujawnione
 • 22. Pytania zorientowane na proces!  Opcja  zawsze  dostępna,  aby  skierować  uwagę  klienta  na  „tu  i  teraz”  !  Koncentruje  uwagę  na  samej  relacji  z  pomagającym,  uświadamia  klientowi  jego  stopień  zaufania  do  pomagającego
 • 23. Co z badań Scheina i samej książki wynika dla coachów?!     Koncepcja   procesu   konsultacji,   której   autorem   jest   Schein   jest   podstawą   każdego  procesu   coachingowego.   Prace   Prof.   Scheina   zostały   wykorzystane   m.in.   przez  O’Connor  i  Lages  w  ich  książce  „How  coaching  works”,  twórców  szkoły  ICC.      !  Celem  procesu  coachingowego  jest  pomoc  klientowi,  a  książka  jest  właśnie  o    procesie  pomocy.  !  Książka  jest  pełna  przykładów  z  życia,  z  propozycjami  konkretnych  zachowań  i    prowadzenia  rozmowy,  aby  być  skutecznym  w  udzielaniu  pomocy.  !  Książka  uświadamia  Czytelnikowi  zachodzące  procesy  wewnętrzne  zarówno  po    stronie  klienta  jak  i  pomagającego  (coacha).  !  Może  być  pomocna,  aby  stać  się  skuteczniejszym  coachem.
 • 24. Dziękuję