EVOLUŢIA CONCEPŢIILORDESPRE NATURA LUMINII INTERFERENțA LUMINII FIZICA CLASA A 12-A Elaborat: Flor...
CUPRINSConcepția despre lumină în antichitateTeoria corpusculară-ondulatorieExistenta undelor electromagneticeInterferența...
CONCEPțIA DESPRE LUMINĂ ÎN ANTICHITATEÎn Antichitate în secolul VI î.Hr., Pitagora şi discipolii săi considerauc...
TEORIA CORPUSCULARĂ- ONDULATORIEAbia spre sfîrşitul sec. al XVII-lea s-au conturatdouă concepţii referitoare la...
TEORIA CORPUSCULARĂ- ONDULATORIE Teoria corpusculară ...
EXISTENTA UNDELOR ELECTROMAGNETICELa începutul secolului al XIX-lea cercetările efectuate deTh. Young (1773-182...
INTERFERENŢA LUMINII Să ne amintim Undele caracterizate de aceeaşi frecvenţă şi diferenţa de fazăconstantă î...
COERENŢA UNDELOR LUMINOASE. CONDIŢIILE DE OBSERVARE A INTERFERENŢEI LUMINII Undele de lumină pot fi...
DISPOZITIVUL LUI YOUNG Dacă în punctul P(P) se realizează condiţia unui maxim...
INTERFRANJAMărimea i egală cu distanţa dintre două franjeluminoase sau întunecate consecutive se numeşteinterfranjă: ...
INELELE LUI NEWTON Raza inelului m se calculează Pentru raza unui inel luminos iar pentru unul intunecat: ...
PROBLEME12* Pentru determinarea lungimii de undă a unei sursede lumină monocromatică, aceasta a fost folosită într-un disp...
TEMA DE ACASĂParagraful 3,6-3,7Referat la tema ”Aplicații ale interferenței”Problema:Calculați interfranja pentru lumina d...
of 13

Natura luminii. interferența luminii

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natura luminii. interferența luminii

 • 1. EVOLUŢIA CONCEPŢIILORDESPRE NATURA LUMINII INTERFERENțA LUMINII FIZICA CLASA A 12-A Elaborat: Florean Mihai
 • 2. CUPRINSConcepția despre lumină în antichitateTeoria corpusculară-ondulatorieExistenta undelor electromagneticeInterferența luminiiCoerenţa undelor luminoase. Condiţiile de observarea interferenţei luminiiDispozitivul lui YoungInelele lui NewtonProbleme
 • 3. CONCEPțIA DESPRE LUMINĂ ÎN ANTICHITATEÎn Antichitate în secolul VI î.Hr., Pitagora şi discipolii săi consideraucă din ochii omului porneşte o emanaţie invizibilă care „pipăie"obiectul cercetat, astfel acesta fiind văzut. Democrit (sec. IV î.Hr.) însă considera că senzaţia vizuală este determinată de acţiunea atomilor emişi de corpurile luminoase care nimeresc pe retina ochiului.
 • 4. TEORIA CORPUSCULARĂ- ONDULATORIEAbia spre sfîrşitul sec. al XVII-lea s-au conturatdouă concepţii referitoare la natura luminii,determinate, în mare măsură, de realizările înstudiul legilor mecanicii: corpusculară, elaboratăde către Newton, şi ondulatorie,formulată de către Huygens.
 • 5. TEORIA CORPUSCULARĂ- ONDULATORIE Teoria corpusculară ondulatorieLumimina reprezintă un flux de Lumina reprezintă un procesparticule (corpusculi de lumină), ondulatoriu, ce se desfăşoarăemise sau reflectate de corpuri într-un mediu ipotetic elastic,care se numit eter, care umple totpropagă de-a lungul unor linii spaţiul şi pătrunde îndrepte cu o viteză interiorul tuturor corpurilor.enormă conform legilormecanicii clasice.
 • 6. EXISTENTA UNDELOR ELECTROMAGNETICELa începutul secolului al XIX-lea cercetările efectuate deTh. Young (1773-1829) şi A. Fresnel (1788-1827) au exclusdefinitiv concepţia corpusculară, punînd bazele opticiiondulatorii.În a doua jumătate a secolului al XlX-lea, ilustrulfizician englez James Clerk Maxwell a demonstratteoretic existenţa undelor electromagnetice şi a for-mulat o concluzie foarte importantă: lumina are natură electromagnetică, adică se propagă în spaţiu sub forma de unde electro- magnetice.
 • 7. INTERFERENŢA LUMINII Să ne amintim Undele caracterizate de aceeaşi frecvenţă şi diferenţa de fazăconstantă în timp sînt numite unde coerente.La suprapunerea undelor coerente, energia lor se redistribuie,rezultînd formarea unor maxime şi minime ale amplitudinii undelor.Dacă diferenţa de drum ∆x parcursă de cele două unde pînă lasuprapunerea lor este un număr par de semilungimi de undă λ:unde m = 0, 1,2,… atunci în punctul de suprapunere undele sînt înfază şi se obţine maxim de interferenţă, iar dacăundele sînt în opoziţie de fază şi avem minim de interferenţă.Numărul întreg m este ordinul maximului sau minimului deinterferenţă.
 • 8. COERENŢA UNDELOR LUMINOASE. CONDIŢIILE DE OBSERVARE A INTERFERENŢEI LUMINII Undele de lumină pot fi coerente numai dacăprovin de la aceiaşi atomi ce aparţin unei singure surse. Produsul dintre distanţa x parcursă de undaluminoasă printr-un mediu transparent (drumulgeometric) şi indicele de refracţie n al acestuia senumeşte drum optic: L = nx.Diferența de drum optic se calculează∆=L2-L1 =n2x2-n1x1Despre două medii cu indicii de refracţie n1, şin2 > n1, se spune că primul este mai puţin dens dinpunct de vedere optic, iar al doilea - mai dens dinpunct de vedere optic.
 • 9. DISPOZITIVUL LUI YOUNG Dacă în punctul P(P) se realizează condiţia unui maxim de interferenţă, atunci valoarea coordonatei lui: iar dacă se satisface condiţia unui minim, atunci
 • 10. INTERFRANJAMărimea i egală cu distanţa dintre două franjeluminoase sau întunecate consecutive se numeşteinterfranjă: i
 • 11. INELELE LUI NEWTON Raza inelului m se calculează Pentru raza unui inel luminos iar pentru unul intunecat: Raza primului inel luminos este:
 • 12. PROBLEME12* Pentru determinarea lungimii de undă a unei sursede lumină monocromatică, aceasta a fost folosită într-un dispozitiv Young, care avea distanţa dintre fante de1 mm, iar de la fante pînă la ecran - de 2 m.Care este lungimea de undă, dacă distanţa dintredouă maxime consecutive este de 1,2 mm?13* 0 lentilă plan-convexă este aşezată cu parteaconvexă pe o placă de sticlă. Sistemul este iluminatcu o radiaţie monocromatică de lungime de undăλ = 0,6 µm incidentă normal. Determinaţi grosimeastratului de aer în punctul unde în lumina reflectatăse observă al patrulea minim de interferenţă.
 • 13. TEMA DE ACASĂParagraful 3,6-3,7Referat la tema ”Aplicații ale interferenței”Problema:Calculați interfranja pentru lumina de culoarealbastră, dacă a fost folosit Dispozitivul lui Young cudistanța dintre sursele de lumină de 10 cm, iardistanța de la surse pînă la ecran 1,2 m.

Related Documents