Pret de transportPe cine afecteaza?Care sunt riscurile?Ce ar trebui sa facem pentru a ne proteja? Preturile de transfer nu...
probabilitatea ca o persoana independenta sa renunte în favoarea unei alte personaeindependente la niste beneficii viitoar...
of 2

Pret de transfer

Pe cine afecteaza? Care sunt riscurile? Ce ar trebui sa facem pentru a ne proteja? Preturile de transfer nu fac obiectul unei stiinte exacte si, în consecinta, determinarea acestora este o problema subiectiva, ce poate da nastere la interpretari diferite din partea autoritatilor fiscal. Termenul „preturi de transfer” este folosit în cazul tranzactiilor efectuate între persoane afiliate, acele tranzactii care nu sunt supuse exclusiv regulilor pietei libere si, în consecinta, pot fi influentate si de alti factori subiectivi, cum ar fi politica grupului de companii în ceea ce priveste minimizarea costului fiscal la nivelul grupului. Ajustarile veniturilor si cheltuielilor efectuate de autoritatile fiscale prin aplicarea prevederilor privind preturile de transfer sunt efectuate exclusiv pentru scopuri fiscale, fara a afecta situatiile financiare ale persoanelor afiliate. În contextul comertului mondial actual, când tendinta de globalizare a economiei se manifesta în mod vizibil implicând extinderea multinationalelor în din ce în ce mai multe tari si aparitia societatilor transnationale, ponderea în comertul international al tranzactiilor desfasurate de acestea, si mai ales a tranzactiilor intra-group, înregistreaza o crestere semnificativa în ultima perioada. Problema preturilor de transfer este una complexa atât pentru autoritatile fiscale, cât si pentru societatile multinationale, ea evidentiindu-se a fi cea mai importanta problema fiscala actuala cu care acestea se confrunta. Aceasta deoarece nerespectarea principiului valorii de piata va afecta sarcina fiscala la nivelul grupului. Pretul de transfer este pretul la care o persoana (fizica sau juridica) transfera bunuri – corporale si necorporale (de exemplu, know-how, marci comerciale) - si servicii catre o persoana afiliata. Tranzactiile între persoane afiliate trebuie sa fie realizate pe baza principiului valorii de piata – „the arm’s length principle”, asa cum este întâlnit în literatura de specialitate – fara a fi influentate de relatia de „înrudire” dintre ele. De multe ori, însa, conditiile pietie nu pot fi redate în totalitate deoarece este posibil ca tranzactii de natura celor efectuate de personele afiliate sa nu fie încheiate în situatia în care ar fi vorba de societati independente, si asta datorita chiar obiectului tranzactiei. Un exemplu în acest sens ar fi vânzarea de active fixe necorporale - de exemplu, brevete, marci de comert, marci de fabrica; în acest caz, probabilitatea ca o persoana independenta sa renunte în favoarea unei alte personae independente la niste beneficii viitoare ce nu pot fi cuantificate cu exactitate la momentul încheierii tranzactiei este redusa. www.coltuc.ro avocat@coltuc.ro 0745150894
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pret de transfer

  • 1. Pret de transportPe cine afecteaza?Care sunt riscurile?Ce ar trebui sa facem pentru a ne proteja? Preturile de transfer nu fac obiectul unei stiinte exacte si, în consecinta,determinarea acestora este o problema subiectiva, ce poate da nastere la interpretaridiferite din partea autoritatilor fiscal.Termenul „preturi de transfer” este folosit în cazul tranzactiilor efectuate întrepersoane afiliate, acele tranzactii care nu sunt supuse exclusiv regulilor pieteilibere si, în consecinta, pot fi influentate si de alti factori subiectivi, cum ar fipolitica grupului de companii în ceea ce priveste minimizarea costului fiscal lanivelul grupului.Ajustarile veniturilor si cheltuielilor efectuate de autoritatile fiscale prin aplicareaprevederilor privind preturile de transfer sunt efectuate exclusiv pentru scopurifiscale, fara a afecta situatiile financiare ale persoanelor afiliate.În contextul comertului mondial actual, când tendinta de globalizarea economiei se manifesta în mod vizibil implicând extinderea multinationalelorîn din ce în ce mai multe tari si aparitia societatilor transnationale,ponderea în comertul international al tranzactiilor desfasurate de acestea, si maiales a tranzactiilor intra-group, înregistreaza o crestere semnificativa în ultimaperioada. Problema preturilor de transfer este una complexa atât pentru autoritatilefiscale, cât si pentru societatile multinationale, ea evidentiindu-se a fi cea maiimportanta problema fiscala actuala cu care acestea se confrunta. Aceasta deoarecenerespectarea principiului valorii de piata va afecta sarcina fiscala la nivelulgrupului.Pretul de transfer este pretul la care o persoana (fizica sau juridica) transferabunuri – corporale si necorporale (de exemplu, know-how, marci comerciale) - siservicii catre o persoana afiliata. Tranzactiile între persoane afiliate trebuie sa fierealizatepe baza principiului valorii de piata – „the arm’s length principle”, asa cum esteîntâlnit în literatura de specialitate – fara a fi influentate de relatia de „înrudire”dintre ele. De multe ori, însa, conditiile pietie nu pot fi redate în totalitate deoareceeste posibil ca tranzactii de natura celor efectuate de personele afiliate sa nu fieîncheiate în situatia în care ar fi vorba de societati independente, si asta datoritachiar obiectului tranzactiei. Un exemplu în acest sens ar fi vânzarea de active fixenecorporale - de exemplu, brevete, marci de comert, marci de fabrica; în acest caz,
  • 2. probabilitatea ca o persoana independenta sa renunte în favoarea unei alte personaeindependente la niste beneficii viitoare ce nu pot fi cuantificate cu exactitate lamomentul încheierii tranzactiei este redusa.www.coltuc.roavocat@coltuc.ro0745150894

Related Documents