1BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
2BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 Pe termen lung, creşterea economică este rezultatul interacţiunii factorilor
de producţie – ...
3BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 Factorii de producţie:
 Forţa de muncă:
 demografie
 rata de participare la activitatea e...
4BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 Este o măsură a eficienţei interacţiunii factorilor de
producţie şi depinde de:
 Progresul ...
5BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 Acumularea de capital şi progresul tehnic erau privite iniţial
ca determinanţi ai creşterii ...
6BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Care sunt politicile economice care pot influenţa
creşterea economică?
 Politica monetară
 R...
7BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Ce pot face politicile economice
pentru stimularea pe termen lung
a creşterii economice?
8BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Politicile structurale
 Au influenţă predominantă asupra potenţialului de
creştere economică:...
9BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Politica fiscală
 Acţionează prin intermediul:
 Infrastructurii (investiţii publice)
 Siste...
10BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Politica monetară
 Urmărind stabilitatea preţurilor, politica monetară diminuează
incertitud...
11BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Cum pot influenţa politicile economice
creşterea economică
pe termen scurt şi mediu?
12BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 Creşterea economică nu este un proces linear – pe termen scurt şi mediu,
fluctuaţii periodi...
13BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 Prin instrumentele de care dispune, politica monetară nu poate
exercita o influenţă sistema...
14BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 Conduita de facto a băncilor centrale nu este indiferentă faţă de
evoluţiile variabilelor m...
15BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Concluzii
 Politica monetară acţionează pentru maximizarea
bunăstării
 Acest proces implică...
16BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Concluzii (2)
 Diferenţele dintre politica monetară din economiile
emergente şi cea din ţări...
17BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Concluzii (3)
 În România politica monetară a urmărit reducerea
inflaţiei, care – în pofida ...
18BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
România: Politica monetară a acţionat anticiclic atât anterior,
cât şi ulterior declanşării c...
19BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Concluzii (4)
 În perioada de expansiune economică, BNR a adoptat
o conduită restrictivă:
 ...
20BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Bibliografie selectivă
Blanchard, Olivier,
Dell’ Ariccia,
Giovanni,
Mauro, Paolo
Rethinking M...
of 20

Prezentare Mugur Isarescu Politica monetara si cresterea economica

Prezentarea guvernatorului BNR - Mugur Isarescu cu ocazia Academica 2013, din Constanta, 4 septembrie 2013
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Mugur Isarescu Politica monetara si cresterea economica

 • 1. 1BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • 2. 2BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  Pe termen lung, creşterea economică este rezultatul interacţiunii factorilor de producţie – rezultatul activităţilor productive ale agenţilor economici privaţi  Pe termen lung, politicile economice nu pot crea în mod direct creştere economică  Politicile economice definesc cadrul în care operează agenţii economici, facilitând interacţiunea factorilor de producţie  contribuţie indirectă importantă la potenţialul de creştere economică  Pe termen scurt şi mediu, se înregistrează oscilaţii ale activităţii economice în jurul tendinţei, în principal sub influenţa evoluţiei cererii agregate  Politicile economice influenţează pe termen scurt cererea agregată, revenindu-le misiunea netezirii ciclului economic Creşterea economică – termen lung vs. termen scurt
 • 3. 3BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  Factorii de producţie:  Forţa de muncă:  demografie  rata de participare la activitatea economică (ex.: intrarea femeilor pe piaţa muncii)  Capitalul:  spirit antreprenorial  investiţii creatoare de locuri de muncă  Productivitatea factorilor de producţie Care sunt sursele creşterii economice?
 • 4. 4BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  Este o măsură a eficienţei interacţiunii factorilor de producţie şi depinde de:  Progresul tehnologic  Infrastructură  Educaţia forţei de muncă  Sistemul de stimulente pentru agenţii economici  Calitatea instituţiilor şi a cadrului legal  Buna funcţionare a pieţelor  Este influenţată de politicile economice, în condiţiile în care acestea determină contextul în care se realizează interacţiunea factorilor de producţie Productivitatea factorilor deţine un rol determinant
 • 5. 5BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  Acumularea de capital şi progresul tehnic erau privite iniţial ca determinanţi ai creşterii economice  Expansiunea economică pe seama acumulării de capital este însă limitată de legea randamentelor descrescătoare  Limitările pot fi depăşite datorită salturilor de productivitate induse de progresul tehnic  Capitalul uman a fost ulterior recunoscut drept determinant al creşterii economice  Definit ca stoc al abilităţilor şi competenţelor forţei de muncă, rod al educaţiei, determinând productivitatea acesteia  În contrast cu capitalul fizic, nu este supus legii randamentelor descrescătoare Teorii ale creşterii economice
 • 6. 6BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Care sunt politicile economice care pot influenţa creşterea economică?  Politica monetară  Rata dobânzii de politică monetară  Rata rezervelor minime obligatorii  Managementul lichidităţii pe piaţa monetară  Cursul de schimb  Politica fiscală  Sistemul de taxe şi impozite  Investiţii publice  Protecţie socială  Politici structurale, menite a asigura buna funcţionare a mecanismelor pieţei  Reforme privind piaţa muncii  Restructurarea/privatizarea întreprinderilor neperformante  Stimularea investiţiilor în anumite sectoare-cheie (ex.: energie regenerabilă)
 • 7. 7BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Ce pot face politicile economice pentru stimularea pe termen lung a creşterii economice?
 • 8. 8BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Politicile structurale  Au influenţă predominantă asupra potenţialului de creştere economică:  Pot mări rata de participare a populaţiei la activitatea economică  Pot contribui la îmbunătăţirea gradului de pregătire/educaţie a forţei de muncă  Pot ameliora calitatea instituţiilor şi funcţionarea pieţelor
 • 9. 9BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Politica fiscală  Acţionează prin intermediul:  Infrastructurii (investiţii publice)  Sistemului de stimulente pentru agenţii economici (taxe şi subvenţii)
 • 10. 10BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Politica monetară  Urmărind stabilitatea preţurilor, politica monetară diminuează incertitudinea din economie şi contribuie la o alocare eficientă a resurselor:  Facilitează formularea de planuri de afaceri/investiţii pe termen lung  Îmbunătăţeşte funcţionarea piețelor, potenţând rolul de semnal al modificărilor de preţ  Descurajează activităţile speculative  Elimină efectele redistribuţionale nedorite (inflaţia neanticipată)  Facilitează formarea resurselor pentru investiţii (economisire) şi antrenarea acestora în activităţi productive  Recent, preocupările privind asigurarea stabilităţii financiare au determinat creşterea importanţei politicii macroprudenţiale în setul de instrumente al băncilor centrale
 • 11. 11BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Cum pot influenţa politicile economice creşterea economică pe termen scurt şi mediu?
 • 12. 12BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  Creşterea economică nu este un proces linear – pe termen scurt şi mediu, fluctuaţii periodice sunt inevitabile, constituind aşa-numitul ciclu economic  Din perspectiva bunăstării sociale, este optim ca politica monetară şi cea fiscală să urmărească restrângerea amplitudinii acestor fluctuaţii (conduită anticiclică):  Să fie diminuată magnitudinea episoadelor de „supraîncălzire” a economiei prin implementarea unui mix restrictiv de politici economice  astfel de episoade sunt asociate cu acumularea de dezechilibre şi cu manifestarea de presiuni inflaţioniste  dimensiunea dezechilibrelor acumulate determină amploarea fazei corective a ciclului economic  Să fie redusă severitatea episoadelor de recesiune – stimularea cererii agregate în vederea readucerii economiei spre nivelul de ocupare deplină  este dezirabilă evitarea irosirii unor capacităţi productive  recesiunile prelungite subminează coeziunea socială Politicile şi ciclul economic
 • 13. 13BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  Prin instrumentele de care dispune, politica monetară nu poate exercita o influenţă sistematică decât asupra stabilităţii preţurilor  Politica monetară nu poate afecta pe termen lung în mod direct nivelul şi rata de creştere ale PIB  „Dacă ar fi fost posibilă generarea de creştere economică pe termen lung prin simpla tipărire de bani, ne-am fi creat demult prin monetizare standarde de viaţă substanţial îmbunătăţite” (Laurence Meyer, 1996)  Politica monetară determină însă pe termen lung rata inflaţiei din economie  „Inflaţia este întotdeauna şi pretutindeni un fenomen monetar în sensul în care poate fi doar rezultatul unei expansiuni mai rapide a cantităţii de bani decât cea a producţiei” (Milton Friedman, 1970)  Creşterea economică sustenabilă nu poate fi asigurată în absenţa stabilităţii preţurilor Ce rol îi revine politicii monetare?
 • 14. 14BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  Conduita de facto a băncilor centrale nu este indiferentă faţă de evoluţiile variabilelor macroeconomice reale  Bancherii centrali nu sunt „nebuni întru inflaţie” (Mervyn King, 1997)  Urmărirea obiectivului stabilităţii preţurilor este perfect compatibilă cu o conduită anticiclică în condiţiile în care şocurile de cerere sunt cele predominante:  Politică monetară restrictivă în faza de expansiune a ciclului economic, asociată cu existenţa presiunilor inflaţioniste  Politică monetară stimulativă în faza de recesiune a ciclului economic, când existenţa de resurse neutilizate este asociată cu lipsa presiunilor inflaţioniste  Decizia de politică monetară se complică în condiţiile în care şocurile de ofertă sunt predominante ori în circumstanţele specifice ale economiilor emergente Politica monetară şi ciclul economic
 • 15. 15BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Concluzii  Politica monetară acţionează pentru maximizarea bunăstării  Acest proces implică asigurarea stabilităţii preţurilor şi menţinerea producţiei cât mai aproape de potenţial  Urmărind stabilitatea preţurilor, politica monetară contribuie implicit la sustenabilitatea creşterii economice  Nicio ţară nu a realizat creştere economică relativ ridicată pentru perioade lungi în condiţii de inflaţie înaltă persistentă  Volatilitatea crescută a producţiei asociată cu crize financiare şi şocuri externe (ex.: majorarea preţului petrolului) are consecinţe negative de durată asupra creşterii economice  Politicii monetare nu îi sunt indiferente variaţiile în producţie
 • 16. 16BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Concluzii (2)  Diferenţele dintre politica monetară din economiile emergente şi cea din ţările dezvoltate sunt generate de contextele economice diferite  În economiile dezvoltate, ratele dobânzilor de politică monetară au fost reduse până aproape de zero încă de la începutul crizei pentru a evita riscul deflaţiei  În economiile emergente, şocurile de ofertă au împiedicat reducerea mai abruptă a ratei dobânzii de politică monetară
 • 17. 17BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Concluzii (3)  În România politica monetară a urmărit reducerea inflaţiei, care – în pofida unor întreruperi temporare de trend – tinde, în prezent, către un nivel compatibil cu definiţia europeană a stabilităţii preţurilor  BNR a acţionat în sensul asigurării unui cadru macroprudenţial adecvat restabilirii echilibrelor economice şi menţinerii stabilităţii financiare  Politica monetară a avut o conduită anticiclică atât înainte, cât şi după declanşarea crizei financiare globale
 • 18. 18BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI România: Politica monetară a acţionat anticiclic atât anterior, cât şi ulterior declanşării crizei 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 ian.04 apr.04 iul.04 oct.04 ian.05 apr.05 iul.05 oct.05 ian.06 apr.06 iul.06 oct.06 ian.07 apr.07 iul.07 oct.07 ian.08 apr.08 iul.08 oct.08 ian.09 apr.09 iul.09 oct.09 ian.10 apr.10 iul.10 oct.10 ian.11 apr.11 iul.11 oct.11 ian.12 apr.12 iul.12 oct.12 ian.13 apr.13 iul.13 rata RMO - valută rata RMO - lei rata dobânzii de politică monetară (scala din dreapta) Sursa: Banca Naţională a României procente procente pe an 20 pp 5,75 pp 5 pp aug.13 Falimentul Lehman Brothers 3,25 pp 15 pp 4 pp
 • 19. 19BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Concluzii (4)  În perioada de expansiune economică, BNR a adoptat o conduită restrictivă:  Majorări considerabile ale ratelor rezervelor minime obligatorii  Creşteri ale ratei dobânzii de politică monetară  Înăsprirea normelor de creditare  În perioada de recesiune economică, BNR a acţionat în sensul stimulării cererii agregate:  Reduceri ale ratei dobânzii de politică monetară  Diminuări ample ale ratelor rezervelor minime obligatorii
 • 20. 20BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Bibliografie selectivă Blanchard, Olivier, Dell’ Ariccia, Giovanni, Mauro, Paolo Rethinking Macroeconomic Policy II: Getting Granular, IMF Staff Discussion Note 13/03, 2013 Friedman, Milton The Role of Monetary Policy, The American Economic Review, Vol. 58, No. 1, 1968 The Counter-Revolution in Monetary Theory, Institute of Economic Affairs, Occasional Paper No. 33, 1970 King, Mervyn Changes in UK Monetary Policy: Rules and Discretion in Practice, Journal of Monetary Economics, Vol. 39, Issue 1, 1997 The Inflation Target Five Years On, discurs susţinut la London School of Economics, 29 octombrie 1997 Meyer, Laurence Monetary Policy Objectives and Strategy, discurs susţinut la National Association of Business Economists, Boston, 8 septembrie 1996 Mishkin, Frederic Does Stabilizing Inflation Contribute to Stabilizing Economic Activity?, discurs susţinut la East Carolina University, 25 februarie 2008

Related Documents