BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 1
Rata anuală a inflaţiei a revenit în interiorul benzii de variaţie din jurul ţintei variaţie anuală...
-1 0 ...
Dezinflaţie pronunţată în trimestrul III 2011, chiar şi excluzând efectul de bază favorabil asociat modificării TVA ...
-5 -25 ...
Dinamica cererii de consum rămâne favorabilă procesului dezinflaţionist indici (...
Evoluţia nefavorabilă a cererii externe limitează revirimentul activităţ...
0 50 ...
Tendinţă de depreciere a monedelor din regiune pe fondul creşterii aversiunii la risc ...
Anticipaţiile inflaţioniste (cu o importantă componentă adaptivă)se menţin la niveluri ridicate, deşi au revenit pe trend ...
Mai mult de jumătate din rata inflaţiei s-a datorat componentelor exogene (produse cu preţuri administrate şi volatile, tu...
Dezinflaţia la nivelul CORE2 ajustat – frânată de transmiterea cu întârziere a detensionării pieţelor materiilor ...
Proiecţia ratei anuale a inflaţiei IPC ...
Influenţă semnificativă a efectelor de bază asupra ratei anuale a inflaţiei în anul 2012 ...
În a doua parte a anului 2012 este posibilă situarea ratei mediianuale a inflaţiei la niveluri compatibile cu criteriul de...
Ipoteze externe ale proiecţiei Consecinţele, până în prezent, ale crizei datoriilor suverane din zona euro şi persistenţ...
Revizuirea proiecţiei deviaţiei PIB comparativ cu runda anterioară 2011 ...
Revizuirea proiecţiei inflaţiei anuale CORE2 comparativ cu runda anterioară ...
Proiecţia ratei anuale a inflaţiei IPC (2) Contribuţia componentelor la proiecţia ratei anuale a inflaţiei ...
Potenţiale cauze de abatere a inflaţiei de la traiectoria proiectată Pe termen scurt – riscuri echilibrate, pe termen m...
Hotărâri ale Consiliului de administraţie al BNR Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,00 la sut...
Calendarul şedinţelor Consiliului de administraţie al BNR pe probleme de politică monetară 5 i...
La încheierea conferinţei de presă, următoarelemateriale vor fi disponibile pe website-ul BNR(www.bnr.ro):  Versiunea int...
of 23

Prezentarea guvernatorului Mugur Isarescu privind tintirea inflatiei - 7 noiembrie 2011

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentarea guvernatorului Mugur Isarescu privind tintirea inflatiei - 7 noiembrie 2011

 • 1. BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 1
 • 2. Rata anuală a inflaţiei a revenit în interiorul benzii de variaţie din jurul ţintei variaţie anuală (%)1210 8 Ţintă 2006 5,0 6 4 2 Ţintă 2007 Ţintă 2008 Ţintă 2009 Ţintă 2010 Ţintă 2011 Ţintă 2012 Ţintă 2013 4,0 3,8 3,5 3,5 3,0 3,0 2,5 0 dec.06 dec.07 dec.08 dec.09 dec.10 dec.11 dec.12 dec.13Notă: Lăţimea intervalului de variaţie este de ±1 punct procentual în jurul ţinteiSursa: INS, BNR BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 2
 • 3. -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dec.08 Sursa: INS ian.09 feb.09 procente mar.09 apr.09 mai.09 rata lunară iun.09 iul.09 aug.09 sep.09 oct.09 nov.09 dec.09 ian.10 feb.10 rata medie anuală mar.10 apr.10 mai.10 iun.10 iul.10 aug.10 sep.10 rata anuală oct.10BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI nov.10 dec.10 ian.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 în timp ce rata medie anuală se ajustează mai lent iun.11 Rata anuală a inflaţiei se plasează la minimul istoric, iul.11 aug.11 sep.113
 • 4. Dezinflaţie pronunţată în trimestrul III 2011, chiar şi excluzând efectul de bază favorabil asociat modificării TVA  Corecţiile majore ale preţurilor volatile ale produselor alimentare în contextul unui an agricol peste medie  Persistenţa deviaţiei negative a PIB faţă de potenţial  Atenuarea tensiunilor pe pieţele materiilor prime pe plan internaţional  Majorările unor preţuri administrate (servicii comunale şi transport feroviar, inclusiv metroul)  Uşoara depreciere a monedei naţionale faţă de euro BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 4
 • 5. -5 -25 15 35 55 75 95 iul.10 aug.10 sep.10 oct.10 nov.10 dec.10 ian.11 f eb.11 mar.11 Sursa: INS, calcule BNR apr.11 mai.11 Legume, total iun.11 iul.11 aug.11 sep.11 -25 15 35 55 75 95 -5 aug.10 sep.10 oct.10 nov.10 dec.10 ian.11 f eb.11 mar.11 Cartofi apr.11 mai.11 iun.11 iul.11 aug.11 sep.11 -25 15 35 55 75 95 -5BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI celor din vara anului 2010 iun.10 iul.10 aug.10 sep.10 oct.10 Variaţie cumulată de la debutul episodului inflaţionist (%) nov.10 dec.10 ian.11 f eb.11 mar.11 Alte legume apr.11 mai.11 Corecţia preţurilor legumelor până la niveluri inferioare iun.11 iul.11 aug.11 sep.115
 • 6. Dinamica cererii de consum rămâne favorabilă procesului dezinflaţionist indici (2007=100), termeni reali contribuţii sold conjunctural, medie mobilă pe 3 luni160 10 10 Aşteptări pentru următoarele 12 luni150 0 0140 -10 -10130 -20 -20120 -30 -30110 -40 -40100 -50 -50 90 nivelul economisirii vânzările cu amănuntul (exclusiv auto)* -60 rata şomajului -60 80 situaţia economică generală venitul disponibil al populaţiei* 70 -70 situaţia financiară -70 credite de consum (stoc) încrederea consumatorilor (sc. dr.) 60 -80 -80 iul.08 iul.09 iul.10 iul.11 ian.08 ian.09 ian.10 ian.11 iul.08 iul.09 iul.10 iul.11 apr.08 apr.09 apr.10 apr.11 oct.08 oct.09 oct.10 ian.08 ian.09 ian.10 ian.11 oct.08 oct.09 oct.10 oct.11 apr.08 apr.09 apr.10 apr.11* date ajustate sezonierSursa: INS, CE-DG ECFIN, calcule BNR BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 6
 • 7. Evoluţia nefavorabilă a cererii externe limitează revirimentul activităţii economice Comenzile noi în industrie Caracterul limitativ al cererii (în termeni reali) din perspectiva operatorilor în industrie variaţie anuală (%) sold conjunctural, importanţă relativă*60 45 4040 3520 30 25 0 20-20 15 piaţa externă 10-40 piaţa internă 5-60 0 nov.09 nov.10 iul.09 iul.10 iul.11 ian.09 ian.10 ian.11 mar.09 mai.09 sep.09 mar.10 mai.10 sep.10 mar.11 mai.11 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2007 2008 2009 2010 2011 * ponderea acordată cererii în totalul factorilor limitativiSursa: Eurostat, CE-DG ECFIN ai producţiei BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 7
 • 8. 0 50 100 150 200 250 300 ian.08 feb.08 mar.08 apr.08 mai.08 Sursa: Index Mundi iun.08 Alimente iul.08 indice 2005=100 aug.08 sep.08 oct.08 nov.08 dec.08 ian.09 Produse feb.09 energetice mar.09 apr.09 mai.09 iun.09 iul.09 aug.09 sep.09 oct.09 nov.09 dec.09 ian.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 iun.10BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI iul.10 aug.10 sep.10 oct.10 nov.10 dec.10 ian.11 Semnale de temperare a presiunilor inflaţioniste feb.11 Metale mar.11 apr.11 agricole mai.11 din partea preţurilor materiilor prime pe pieţele internaţionale Materii prime iun.11 iul.11 aug.11 sep.118
 • 9. Tendinţă de depreciere a monedelor din regiune pe fondul creşterii aversiunii la risc Curs de schimb Primă de risc (spread-uri CDS, 5 ani) procente, 31 decembrie 2010=100 puncte de bază puncte de bază119 600 500 EUR/RON RO 550 HU 450 EUR/PLN PL (scala din dreapta)114 EUR/CZK 500 CZ (scala din dreapta) 400 EUR/HUF 450 350109 400 300 350 250104 300 200 250 150 99 200 100 94 150 50 iun.11 iul.11 ian.11 aug.11 dec.10 mar.11 mai.11 sep.11 oct.11 iun.11 iul.11 feb.11 apr.11 ian.11 aug.11 dec.10 mar.11 mai.11 sep.11 feb.11 apr.11 oct.11Sursa: BNR, Bloomberg BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 9
 • 10. Anticipaţiile inflaţioniste (cu o importantă componentă adaptivă)se menţin la niveluri ridicate, deşi au revenit pe trend descendent Anticipaţiile consumatorilor privind Rata dobânzii de politică monetară evoluţia preţurilor în următoarele 12 luni variaţie anuală, procente procente pe an 12 12 10 10 România 8 8 Ungaria 6 6 Polonia 4 4 Cehia 2 2 0 0 ian.08 ian.09 ian.10 ian.11 sep.08 sep.09 sep.10 sep.11 mai.08 mai.09 mai.10 mai.11 ian.08 ian.09 ian.10 ian.11 mai.08 sep.08 mai.09 sep.09 mai.10 sep.10 mai.11 sep.11Sursa: Sondaj CE-DG ECFIN, estimări BNR conform Sursa: băncile centrale naţionale metodologiei Carlson-Parkin BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 10
 • 11. Mai mult de jumătate din rata inflaţiei s-a datorat componentelor exogene (produse cu preţuri administrate şi volatile, tutun şi alcool) contribuţii la rata anuală, puncte procentuale procente10 10 preţuri administrate preţuri volatile alimentare combustibili tutun şi alcool 8 8 rata inflaţiei (sc. dr.) 6 6 4 4 2 2 0 0-2 -2 nov.09 nov.10 feb.11 sep.11 aug.09 aug.10 ian.11 iun.11 aug.11 mar.11 feb.09 apr.09 feb.10 apr.10 dec.09 dec.10 mai.09 sep.09 mai.10 sep.10 apr.11 iul.09 iul.10 mai.11 ian.09 iun.09 oct.09 ian.10 iun.10 oct.10 mar.09 mar.10 iul.11Sursa: INS, calcule BNR BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 11
 • 12. Dezinflaţia la nivelul CORE2 ajustat – frânată de transmiterea cu întârziere a detensionării pieţelor materiilor prime agricole asupra preţurilor alimentelor procesate contribuţii (puncte procentuale) variaţie anuală (%)7 76 65 54 43 32 21 10 0-1 mărfuri alimentare mărfuri nealimentare -1 servicii CORE2 ajustat (scala din dreapta)-2 -2 aug.11 feb.09 feb.10 dec.09 dec.10 sep.09 sep.10 feb.11 apr.11 nov.09 nov.10 mai.11 sep.11 ian.09 iun.09 oct.09 ian.10 iun.10 oct.10 mar.09 aug.09 mar.10 aug.10 iul.11 ian.11 iun.11 mar.11 apr.09 apr.10 mai.09 mai.10 iul.09 iul.10Sursa: INS, calcule BNR BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 12
 • 13. Proiecţia ratei anuale a inflaţiei IPC procente 12 Proiecţia inflaţiei IPC interval de incertitudine interval de variaţie în runda curentă ţinta anuală de inflaţie 10 prevede menţinerea rata anuală a inflaţiei (sfârşit de perioadă) acesteia pe termen mediu în intervalul din 8 jurul ţintei centrale 6 Pe orizontul proiecţiei, amplitudinea oscilaţiilor 4 ratei anuale a inflaţiei IPC se estompează 2 pe măsura atenuării impactului unor şocuri 0 T4 T4 T4 T4 T4 cu caracter tranzitoriu 2006 2008 2010 2011 2012 din perioadele recente Sursa: INS, proiecţie BNR BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 13
 • 14. Influenţă semnificativă a efectelor de bază asupra ratei anuale a inflaţiei în anul 2012 procente10 8 proiecţie* 6 rata lunară 4 2 rata anuală 0 -2 Medie ian.-apr. : Medie ian.-apr.: -4 0,70% 0,26% Medie mai-sep.: 0,24% Medie mai-sep.: -0,20% -6 0,70% > 0,26%  Efect de bază favorabil -8 -0,20% < 0,24%  Efect de bază nefavorabil-10 ian.11 iun.11 nov.11 ian.12 iun.12 nov.12 aug.11 aug.12 apr.11 iul.11 apr.12 iul.12 mar.11 mai.11 mar.12 mai.12 sep.11 dec.11 sep.12 dec.12 oct.11 oct.12 feb.11 feb.12* ratele lunare corespund unei proiecţii prudente (nu sunt prevăzute variaţii negative în vara anului 2012).Sursa: INS, proiecţie BNR BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 14
 • 15. În a doua parte a anului 2012 este posibilă situarea ratei mediianuale a inflaţiei la niveluri compatibile cu criteriul de la Maastricht procente 10 9 rata lunară rata medie anuală rata anuală proiecţie 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 iun.09 iun.10 iun.11 iun.12 aug.09 aug.10 aug.11 aug.12 apr.09 apr.10 apr.11 apr.12 oct.09 oct.10 oct.11 oct.12 dec.08 dec.09 dec.10 dec.11 dec.12 feb.09 feb.10 feb.11 feb.12 Sursa: INS, proiecţie BNR BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 15
 • 16. Ipoteze externe ale proiecţiei Consecinţele, până în prezent, ale crizei datoriilor suverane din zona euro şi persistenţa incertitudinilor* legate de soluţionarea acesteia... ... au condus la revizuirea în jos, în unele cazuri substanţială, a principalilor indicatori macroeconomici ai mediului extern 2011 2012 Modificare Modificare faţă de runda faţă de runda anterioară anterioară Preţul petrolului (dolari/baril) 94,4  94,5  Creştere economică în zona euro (%) 1,6  0,5  Inflaţia anuală din zona euro (%) 2,5  1,7  Euribor 3M (%) 1,35  1,06  Sursa: Ipoteze BNR pe baza datelor U.S. Energy Information Administration, Consensus Forecasts, cotaţii futures. * Măsurile recente de suplimentare a pachetului de asistenţă financiară pus la dispoziţia ţărilor cu vulnerabilităţi legate de sustenabilitatea datoriei externe nu par să fi redus aversiunea la risc pe pieţele financiare internaţionale. BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 16
 • 17. Revizuirea proiecţiei deviaţiei PIB comparativ cu runda anterioară 2011 2012 Deviaţia PIB (% faţă de potenţial)Factori (sensul de (sensul de 3 acţiune al acţiune al factorului) factorului) RAI aug. 2011Cererea externă – RAI nov. 2011impact negativ asupra   0exporturilorCondiţiile monetarereale – uşor stimulativeîn termeni relativi, -3rămânând adecvate  atât continuăriidezinflaţiei, cât şicreşterii economice -6 T3 T3 T3 T3 T3viitoare 2009 2010 2011 2012 2013Impulsul fiscal-prociclic   Sursa: estimări BNR BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 17
 • 18. Revizuirea proiecţiei inflaţiei anuale CORE2 comparativ cu runda anterioară 2011 2012 Inflaţia anuală CORE2 (%) (sensul de (sensul de 9Factori acţiune al acţiune al factorului) factorului) RAI aug. 2011Deficitul de cerere – RAI nov. 2011determinant major  al dezinflaţiei 6Preţurile de import –contribuţie favorabilă pe  termen mediuAnticipaţii inflaţioniste* 3  reducere graduală pe întreg orizontul proiecţiei    susţin nivelul în scădere al ratei anuale a CORE2 ajustat 0 T3 T3 T3 T3 T3Preţurile produselor din tutun –  2009 2010 2011 2012 2013*) adaptive şi anticipative Sursa: INS, estimări BNR BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 18
 • 19. Proiecţia ratei anuale a inflaţiei IPC (2) Contribuţia componentelor la proiecţia ratei anuale a inflaţiei – dec./dec. an anterior – puncte procentuale 6produse din tutun 5 3,3 4 -0,3 ppcombustibili 3,0 3preţuri LFO 2 1preţuri 0administrate -1CORE2 fără tutun -2 2011 2012 produse din tutun 0,4 0,2 combustibili 0,7 0,4 preţuri LFO -1,0 0,5 preţuri administrate 1,5 0,8 CORE2 fără tutun 1,7 1,1Notă: toate valorile sunt rotunjite la prima zecimalăSursa: proiecţii BNR BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 19
 • 20. Potenţiale cauze de abatere a inflaţiei de la traiectoria proiectată Pe termen scurt – riscuri echilibrate, pe termen mediu – abatere în sus, atenuată însă faţă de proiecţia anterioară Cauze Balanţa riscurilor Coordonatele mediului extern: – evoluţia economiei zonei euro şi criza datoriilor suverane Risc de abatere în sus Variaţii semnificative ale cursului de schimb al leului – pe seama aversiunii faţă de risc a investitorilor... – … şi a fluxurilor volatile de capital Incertitudini privind implementarea fermă Echilibrată şi consecventă a măsurilor de consolidare fiscală şi a reformelor structurale Dinamica preţurilor administrate: Echilibrată pe termen scurt, – liberalizarea pieţei gazelor naturale şi a energiei electrice în sus pe termen mediu – alte majorări de preţuri şi tarife sub constrângerea necesităţilor de finanţare a bugetului de statMaterializarea oricăruia dintre riscurile menţionate ar putea reinflama anticipaţiile privindinflaţia, conducând la efecte relativ amplificate asupra diverselor măsuri ale inflaţiei. BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 20
 • 21. Hotărâri ale Consiliului de administraţie al BNR Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,00 la sută de la 6,25 la sută pe an începând cu data de 3 noiembrie 2011 Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 21
 • 22. Calendarul şedinţelor Consiliului de administraţie al BNR pe probleme de politică monetară 5 ianuarie 2012 2 februarie 2012 * *) discutarea şi aprobarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 22
 • 23. La încheierea conferinţei de presă, următoarelemateriale vor fi disponibile pe website-ul BNR(www.bnr.ro):  Versiunea integrală a Raportului asupra inflaţiei − noiembrie 2011 (limba română)  Sinteza Raportului asupra inflaţiei − noiembrie 2011 (limba engleză)  Prezentarea Guvernatorului BNR BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 23

Related Documents