Poluanţii chimici ce pot să apară
într-o ţesătorie
Chirilă Corina
Mitru Alexandra Cornelia
Sevastre Georgiana
Răbigan Lavi...
Introducere
• Industria textilă
reprezintă una dintre
cele mai importante
surse de poluare.
• 17-20% din poluarea
apelor p...
• Pentru un singur tricou
de bumbac sunt folosiţi
2700 l de apă.
• În procesele din
industria textilă apa
este principalul...
Pentru 25 m de material folosit la fabricarea
unei canapele, se utilizează 2300 l chimicale.
Etapele prin care
trec materialele
Pretratare Vopsire Imprimare
Industria textilă
apa coloranţi agenţi auxiliari
Apa incarcată cu:
Formaldehide
Clor
Metale grele
Deteriorarea
ecosistemel...
Coloranţii
• Aproximativ 40% din
coloranţii folosiţi la
nivel global conţin
compuşi
organocloruraţi, aceştia
fiind canceri...
Coloranţii
Hidrocarburi
aromatice:
- Benzen;
- toluen.
Metale grele
Săruri
clorurate
Cantitati
mari de
pigmenti
Tipuri de coloranţi
Solubili
în apă
Insolubili
cationici
anionici
Solubilitate
redusă în
substanţe
organice
Coloranţii de sulf
Sunt insolubili în apă.
Dezavantajele folosirii:
- conţinut mare de sulf în apele uzate;
- miros neplăc...
Măsuri generale pentru reducerea
emisiilor de substanţe chimice
• Aplicarea BAT
• Selectarea chimicalelor utilizate
• Reut...
Concluzii
• 17-20% din poluarea apelor planetei provine din
industria textilă şi de pielărie.
• Apele reziduale conţin div...
Bibliografie
• Suteu D., Zaharia C., Chap.17 “Application of lignin materials for
dye removal by sorption processes”, in “...
of 13

Poluanti chimici ce pot sa apara intr-o tesatoarie

Poluarea rezultata din industria textila
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poluanti chimici ce pot sa apara intr-o tesatoarie

 • 1. Poluanţii chimici ce pot să apară într-o ţesătorie Chirilă Corina Mitru Alexandra Cornelia Sevastre Georgiana Răbigan Lavinia
 • 2. Introducere • Industria textilă reprezintă una dintre cele mai importante surse de poluare. • 17-20% din poluarea apelor planetei provine din industria textilă şi de pielărie.
 • 3. • Pentru un singur tricou de bumbac sunt folosiţi 2700 l de apă. • În procesele din industria textilă apa este principalul element folosit, în cantităţi foarte mari.
 • 4. Pentru 25 m de material folosit la fabricarea unei canapele, se utilizează 2300 l chimicale.
 • 5. Etapele prin care trec materialele Pretratare Vopsire Imprimare
 • 6. Industria textilă apa coloranţi agenţi auxiliari Apa incarcată cu: Formaldehide Clor Metale grele Deteriorarea ecosistemelor acvatice Afectarea sănătaţii umane
 • 7. Coloranţii • Aproximativ 40% din coloranţii folosiţi la nivel global conţin compuşi organocloruraţi, aceştia fiind cancerigeni. • Majoritatea produşilor chimici care ajung în apă nu pot fi filtraţi sau înlăturaţi.
 • 8. Coloranţii Hidrocarburi aromatice: - Benzen; - toluen. Metale grele Săruri clorurate Cantitati mari de pigmenti
 • 9. Tipuri de coloranţi Solubili în apă Insolubili cationici anionici Solubilitate redusă în substanţe organice
 • 10. Coloranţii de sulf Sunt insolubili în apă. Dezavantajele folosirii: - conţinut mare de sulf în apele uzate; - miros neplăcut al apelor uzate; - toxicitate. Folosirea sulfurii de sodiu în operaţia de vopsire: - înregistrează pierderi mari de apă şi energie.
 • 11. Măsuri generale pentru reducerea emisiilor de substanţe chimice • Aplicarea BAT • Selectarea chimicalelor utilizate • Reutilizarea apelor evacuate tratate • Să nu se depăşească valorile impuse de lege în ceea ce priveşte substanţele periculoase: metale grele, compuşi oragnocloruraţi, sulfuri.
 • 12. Concluzii • 17-20% din poluarea apelor planetei provine din industria textilă şi de pielărie. • Apele reziduale conţin diverse substante toxice atat pentru om cât şi pentru speciile acvatice ce provin din coloranţii utilizaţi (pigmenţi, metale grele, benzen, toluen, săruri). • Din operaţiile de tăbăcire a pieilor rezultă ape puternic alcaline, bogate în crom şi alte substanţe cu grad ridicat de toxicitate. • Pentru reducerea poluării din industria textilă este indicată utilizarea coloranţilor şi agenţilor auxiliari cu un grad redus de toxcitate.
 • 13. Bibliografie • Suteu D., Zaharia C., Chap.17 “Application of lignin materials for dye removal by sorption processes”, in “Lignin. Properties and Applications in Biotechnology and Bioenergy”; Ryan J. Paterson (Ed.), Nova Science Publishers, 2011; • Zaharia C., Diaconescu R., Optimization study of a wastewater treatment using electrocoagulation-electroflotation in the presence of polyelectrolyte. Proccedings of International Conference UNITECHO07, Gabrovo, Bulgaria, 23-24 noiembrie 2007, vol II, p 265; • http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/- Cele mai bune tehnici disponibile privind industria textilă; • Substance Research Centers/ South & Southwest Outreach Program, June 2006; Business Week, June 5, 2000; • “Environmental Hazards of the Textile Industry,” Environmental Update, published by the Hazardous Substance Research Centers/ South & Southwest Outreach Program, June 2006; Business Week, June 5, 2005; • http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/files2/twinning _2006/Component_4/Activity_4.1/textiles/guideline_textiles_final_RO.pd f