Стань
директором
Національного
секретаріату
CoST в Україні
Ініціатива CoST
• Фундаментом діяльності Ініціативи CoST у кожній країні впровадження є незалежна багатостороння група
партнерів (Консульт...
• КоНГ не є суто дорадчим органом. Вона має певні повноваження в рамках
реалізації Ініціативи CoST в країні впровадження, ...
Функції національного секретаріату:
• Сприяння роботи Групи з верифікації.
• Організація зустрічей КоНГ.
• Підтримка комун...
Довідково: Пілотні проекти CoST
розкриття
Автомобільна
дорога Н-01
(Київ –
Знам’янка)
інформації
Дороги
карпатського
краю
...
Директор національного секретаріату CoST
Обов’язки
1. Фінансовий менеджмент
• 1.1 Підготовка річного бюджету і заявок щодо...
2. Адміністративне управління
• 2.1 Управління підготовкою зустрічей
Багатосторонньої групи зацікавлених сторін,
зокрема к...
3. Проектний менеджмент
• 3.1 У співпраці з КоНГ, управління впровадженням Плану
реалізації в рамках країни відповідно до ...
4. Технічні функції
• 4.1 Робота з відповідними міністерствами та організаціями-
закупівельниками з метою з’ясування вимог...
5. Звітність
• 5.1 Підготовка регулярних квартальних звітів
для КоНГ та Міжнародного Секретаріату.
• 5.2 Забезпечення щокв...
6. Взаємодія із зацікавленими сторонами та комунікації
• 6.1 Підготовка та реалізація плану комунікацій для програми CoST ...
7. Управління персоналом
• 7.1 Координація найму нових співробітників і
залучення членів КоНГ.
• 7.2 Постановка, підтримка...
Особисті якості
1. Основні критерії
•Наявність диплому бакалавра/ магістра або еквівалентного досвіду;
•Значний фінансовий...
Бажані критерії
• Знання національних законів (наприклад, про трудові
відносини) релевантних для невеликої організації
• Д...
Чекаємо на
Ваші заявки!
of 15

National Secretariat Director Ukraine

NS Director Job Description for CoST Ukraine.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - National Secretariat Director Ukraine

 • 1. Стань директором Національного секретаріату CoST в Україні Ініціатива CoST
 • 2. • Фундаментом діяльності Ініціативи CoST у кожній країні впровадження є незалежна багатостороння група партнерів (Консультативно-наглядова група, КоНГ), яка виконує роль каталізатора для підвищення рівня розуміння громадськістю заходів, які відбуваються у секторі інфраструктурного будівництва державним коштом, а також можливостей впливу громадськості на процеси контролю та аудиту. • При підтримці невеликого професійного Національного Секретаріату ця добровільна група партнерів включає представників уряду, приватного сектору та громадських організацій. • На рівних умовах учасники Групи приймають участь у її роботі, заздалегідь декларуючи потенційні конфлікти інтересів та визначаючи інструменти для їх нейтралізації. • Робота в рамках Консультативно-наглядової групи не передбачає фінансової винагороди і є повністю добровільною. Довідково: Консультативно-наглядова Група (КоНГ)
 • 3. • КоНГ не є суто дорадчим органом. Вона має певні повноваження в рамках реалізації Ініціативи CoST в країні впровадження, керуючись базовими принципами CoST, її стандартами і процедурами. Зокрема група здійснює: • Нагляд та моніторинг процесу та процедур розкриття інформації в рамках Ініціативи CoST відповідно до Стандарту Даних Інфраструктури (Infrastructure Data Standard, IDS); • Замовлення верифікаційних звітів (технічні та фінансові аспекти), які на професійній основі оцінюють якість, повноту, відповідність та потенційні наслідки розкриття даних та інформації; • Визначення та вирішення проблем у роботі самої Групи, які впливають на її здатність завоювати та утримати довіру всіх партнерів процесу. Довідково: Функції КоНГ
 • 4. Функції національного секретаріату: • Сприяння роботи Групи з верифікації. • Організація зустрічей КоНГ. • Підтримка комунікації з приймаючою організацією щодо проведення адміністративної роботи КоНГ CoST в Україні. Щоденна робота національного секретаріату: • впровадження рішень КоНГ; • пропозиції щодо плану дій CoST відповідно до стратегічних вказівок та політики КоНГ; • підготовка періодичних звітів відповідно до доручень КоНГ; • приймання заявок та рекомендацій щодо нових членів КоНГ; • забезпечення адміністративної підтримки експертів із верифікації відповідно до керівництв та правил CoST; • за необхідності виконувати обов’язки через приймаючу організацію CoST. Довідково: Національний секретаріат
 • 5. Довідково: Пілотні проекти CoST розкриття Автомобільна дорога Н-01 (Київ – Знам’янка) інформації Дороги карпатського краю CoST Ямковий ремонт в Україні в 2015 році Дорога Лубни - Полтава Ініціатива має на меті розширення кількості проектів у різних сферах будівництва за державний кошт після успішного завершення пілотної стадії. Очікувана тривалість пілотної стадії: 6 місяців.
 • 6. Директор національного секретаріату CoST Обов’язки 1. Фінансовий менеджмент • 1.1 Підготовка річного бюджету і заявок щодо надання фінансування для впровадження діяльності, зазначеної в Плані реалізації CoST . • 1.2 Управління підготовкою квартальних управлінських фінансових звітів КоНГ та Міжнародному секретаріату. • 1.3 Управління підготовкою підсумкових річних фінансових звітів згідно з чинним законодавством та після проведення консультацій з аудиторами. • 1.4 Управління надходженнями, включаючи оновлення облікової документації для донорів, управління відносинами з донорами, підготовка запитів донорам про здійснення виплат. • 1.5 Моніторинг фінансових надходжень і витрат, підготовка звітів за мірою необхідності. • 1.6 Затвердження платежів постачальникам і консультантам відповідно до узгоджених процедур. • 1.7 Забезпечення виплати заробітної плати.
 • 7. 2. Адміністративне управління • 2.1 Управління підготовкою зустрічей Багатосторонньої групи зацікавлених сторін, зокрема консультування щодо порядку денного та надання порад групі з ключових питань. • 2.2 Управління організацією усіх інших зустрічей, таких як заходи із розкриття інформації, щорічні загальні збори членів і т. д. • 2.3 Підтримка належного страхового покриття ризиків CoST та її діяльності. • 2.4 Підтримка і розвиток офісних систем та процедур. Директор національного секретаріату CoST
 • 8. 3. Проектний менеджмент • 3.1 У співпраці з КоНГ, управління впровадженням Плану реалізації в рамках країни відповідно до узгодженого бюджету. • 3.2 Координація технічної допомоги (ТД) і діяльності з розбудови потенціалу у відповідності до Плану реалізації. • 3.3 Закупівля і управління послугами консультантів з надання технічної допомоги, такої як процес верифікації і проведення базової оцінки відповідно до Плану реалізації.. • 3.4 Реалізація якісного процесу верифікації якості всіх опублікованих документів, погодженого КоНГ. • 3.5 Координація та управління фандрейзингом для впровадження програми CoST в країні. Директор національного секретаріату CoST
 • 9. 4. Технічні функції • 4.1 Робота з відповідними міністерствами та організаціями- закупівельниками з метою з’ясування вимог до розбудови спроможності цих інституцій у сфері розкриття інформації за стандартами CoST. • 4.2 Робота з організаціями громадянського суспільства для виявлення їхніх потреб і вимог до розбудови спроможності для використання і надання відповідей на розкриту інформацію в рамках проектів CoST. • 4.3 Координація проведення Базового дослідження стандартів прозорості в країні, після проведення консультацій з КоНГ та Міжнародним секретаріатом. • 4.4 Створення програмних документів, процедур, технічних вимог, методичних матеріалів тощо для програми CoST в країні за погодженням з КоНГ. Директор національного секретаріату CoST
 • 10. 5. Звітність • 5.1 Підготовка регулярних квартальних звітів для КоНГ та Міжнародного Секретаріату. • 5.2 Забезпечення щоквартального оновлення Плану реалізації і подання його КоНГ і Міжнародному секретаріату. Директор національного секретаріату CoST
 • 11. 6. Взаємодія із зацікавленими сторонами та комунікації • 6.1 Підготовка та реалізація плану комунікацій для програми CoST в країні • 6.2 Взаємодія з офісами донорів в країні, урядом, компаніями приватного сектора і організаціями громадянського суспільства задля створення ширшої коаліції прихильників програми в країні. • 6.3 Використання діапазону інструментів комунікації, таких як інформаційні бюлетені, соціальні медіа тощо для комунікації із партнерами в країні • 6.4 Організація і впровадження заходів CoST для партнерів в країні в рамках бюджету. • 6.5 Підтримка регулярних комунікацій із Міжнародним секретаріатом для забезпечення його поінформованості про останні події, будь-які труднощі, та про необхідність додаткової підтримки в рамках ​​країни-члена ініціативи. • 6.5 Виконання ролі контакту Національного секретаріату для всіх публічних запитів всередині країни. • 6.6 Забезпечення існування контакту Національного секретаріату із місцевими засобами масової інформації. • 6.7 Забезпечення матеріалів до Міжнародного бюлетеню ініціативи CoST. • 6.8 Надання актуальної інформації Міжнародному секретаріату для своєчасного розміщення на веб-сайті ініціативи CoST. • 6.9 Підтримка веб-сайту CoST для забезпечення доступності інформації для зацікавлених сторін протягом усієї фази реалізації. Директор національного секретаріату CoST
 • 12. 7. Управління персоналом • 7.1 Координація найму нових співробітників і залучення членів КоНГ. • 7.2 Постановка, підтримка і моніторинг цілей роботи співробітників. Директор національного секретаріату CoST
 • 13. Особисті якості 1. Основні критерії •Наявність диплому бакалавра/ магістра або еквівалентного досвіду; •Значний фінансовий та адміністративний досвід; •Значний досвід в управлінні комплексними проектами; •Розуміння системи закупівель та управління в рамках публічних будівельних проектів; •Досвід підготовки підсумкових річних фінансових звітів; •Досвід підготовки та контролю за виконанням бюджету; •Досвід формування фінансових звітів для комітетів з управління; •Досвід створення технічних документів для різних аудиторій; •Досвід у наймі та управлінні консультантами; •Хороші знання пакету MS Office, включаючи програм Excel, Access і електронної пошти; •Хороші письмові навички; •Здатність готувати звіти та спілкуватись англійською мовою; •Відмінні комунікативні та навички міжособистісного спілкування – наявність спроможності підтримувати зв’язок і розвивати мережу контактів із широким колом зацікавлених сторін; •Здатність управляти власним робочим навантаженням, у тому числі складними і рутинними завданнями, з мінімальним рівнем підтримки; •Уміння працювати з волонтерами, а також за власною ініціативою; •Точність і увага до деталей; •Відданість роботі та цінностям ініціативи CoST. Директор національного секретаріату CoST
 • 14. Бажані критерії • Знання національних законів (наприклад, про трудові відносини) релевантних для невеликої організації • Досвід організації зустрічей і заходів • Досвід підготовки протоколів зустрічей • Досвід підготовки плану комунікації • Досвід взаємодії із засобами масової інформації • Досвід управління веб-сайтом Застереження: • Запобігання наявності конфлікту інтересів. Директор національного секретаріату CoST
 • 15. Чекаємо на Ваші заявки!

Related Documents