Copyright © 2015 CoThink Holding
Nàdenken en
vóórdenken over
storingen
Studieavond BEMAS
Gent, 22 september 2015
Ron Vonk,...
Copyright © 2015 CoThink Holding 2
Introductie
2008200019951990
Loopbaan
Ir. Ron Vonk
Managing partner, senior facilitator...
Copyright © 2015 CoThink Holding 3
Nàdenken versus vóórdenken
Gebruik van methoden
voor het vinden van
(grond)oorzaken, om...
Copyright © 2015 CoThink Holding 4
Reliability Centred Maintenance (RCM)
Best practice voor het opstellen en optimaliseren...
Copyright © 2015 CoThink Holding 5
Root Cause Analysis (RCA)
Een groep van probleemoplossingsmethoden gericht op
het ident...
Copyright © 2015 CoThink Holding 6
Aanleiding studie-avond
RCM?
RCA?
RCM &
RCA?
 Gemaakte keuzes die (achteraf) toch niet...
Copyright © 2015 CoThink Holding 7
Overeenkomsten RCM en RCA
RCM proces
RCA proces
Werkwijze (hoe)Input Output
Asset/OH-do...
Copyright © 2015 CoThink Holding 8
Verschillen tussen RCM en RCA
RCM RCA
Proactief Reactief
Meestal langdurige
interventie...
Copyright © 2015 CoThink Holding 9
Voor en nadelen RCM en RCA
RCM
RCA
Voordelen
 Pro-actief, ook potentiële
storingen wor...
Copyright © 2015 CoThink Holding 10
Hoezo RCM òf RCA?
RCM
RCARCA
 Toepassing RCM en RCA zijn afwisselende
stappen in cont...
Copyright © 2015 CoThink Holding 11
Focus op RCM beter dan op RCA?
Voorkomen
is beter
dan genezen!
% kosten
preventief
ond...
Copyright © 2015 CoThink Holding 12
Focus op RCM beter dan op RCA?
 Bij PO versus CO (en binnen RCM) zijn we verstandiger...
Copyright © 2015 CoThink Holding 13
Focus op RCM of RCA?
Grote storing
incident of
calamiteit
RCA
Asset/OH-doelstellingen
...
Copyright © 2015 CoThink Holding 14
Conclusies en aanbevelingen
Vóórdenken of nàdenken over storingen?
 Het is geen “RCM ...
Copyright © 2015 CoThink Holding 15
Meer info…
CoThink: www.cothink.nl
of 15

Nadenken en voordenken over storingen

Nadenken en voordenken over storingen. Presentatie gegeven door Ron Vonk op 22 september 2015 voor een BEMAS studieavond.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Engineering      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadenken en voordenken over storingen

 • 1. Copyright © 2015 CoThink Holding Nàdenken en vóórdenken over storingen Studieavond BEMAS Gent, 22 september 2015 Ron Vonk, CoThink
 • 2. Copyright © 2015 CoThink Holding 2 Introductie 2008200019951990 Loopbaan Ir. Ron Vonk Managing partner, senior facilitator & trainer bij CoThink
 • 3. Copyright © 2015 CoThink Holding 3 Nàdenken versus vóórdenken Gebruik van methoden voor het vinden van (grond)oorzaken, om opgetreden storing of probleem op te lossen èn in de toekomst te voorkomen Gebruik van methoden gericht op het voorkomen van onacceptabele potentiële storingen of problemen Nàdenken Nu Tijd Vóórdenken Root Cause Analysis (RCA) Reliability Centred Maintenance (RCM) Nàdenken versus voordenken RCM en RCA Overeenkomsten Verschillen Voor- en nadelen RCM òf RCA?
 • 4. Copyright © 2015 CoThink Holding 4 Reliability Centred Maintenance (RCM) Best practice voor het opstellen en optimaliseren van het preventieve onderhoudsprogramma van een technisch (deel)systeem met als doel een zo hoog mogelijke beschikbaarheid tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren, rekening houdend met de eisen die vooraf aan het systeem gesteld worden Reliability Centred Maintenance (Wikipedia) RCM2 Failure Mode & Effect Analyse (FMEA) Dynamic RCM …. Streamlined RCM Varianten van RCM Failure Mode Effect & Criticality Analysis (FMECA) Quick FMECA Nàdenken versus voordenken RCM en RCA Overeenkomsten Verschillen Voor- en nadelen RCM òf RCA?
 • 5. Copyright © 2015 CoThink Holding 5 Root Cause Analysis (RCA) Een groep van probleemoplossingsmethoden gericht op het identificeren van de grondoorzaken van een probleem, waarbij een grondoorzaak een initiërende oorzaak van een causale keten betreft die tot een bepaald ongewenst effect heeft geleid Root Cause Analysis (Wikipedia) RCA procedures (continu verbeter-aanpakken) RCA methoden RATIO DMAIC 8D A3 Kaizen SCOPE …. Event Mapping Ishikawa Diagram 5 Why ProbleemAnalyse Current Reality Tree Tripod Barrière-analyse …Apollo Nàdenken versus voordenken RCM en RCA Overeenkomsten Verschillen Voor- en nadelen RCM òf RCA?
 • 6. Copyright © 2015 CoThink Holding 6 Aanleiding studie-avond RCM? RCA? RCM & RCA?  Gemaakte keuzes die (achteraf) toch niet zo handig lijken…  Geen bevredigend antwoord als de vraag wordt gesteld: “Waarom RCM?” of “Waarom RCA?” Nàdenken versus voordenken RCM en RCA Overeenkomsten Verschillen Voor- en nadelen RCM òf RCA?
 • 7. Copyright © 2015 CoThink Holding 7 Overeenkomsten RCM en RCA RCM proces RCA proces Werkwijze (hoe)Input Output Asset/OH-doelstellingen Asset/OH-prestaties Kennis & Ervaring Documentatie Verbetervoorstellen: - PO (hoe/wanneer/..) - Modificaties - Bedieningsinstructies - ... Gebruik methoden (FMEA/FMECA/RCM2/…) Team o.l.v. facilitator Evt gebruik software (Optimizer+, RCM++,…) Werkwijze (hoe)Input Output Asset/OH-doelstellingen Asset/OH-prestaties Kennis & Ervaring Documentatie Verbetervoorstellen: - PO (hoe/wanneer/..) - Modificaties - Bedieningsinstructies - …. Gebruik methoden (5Why, Event Mapping,..) Team o.l.v. facilitator Evt gebruik software (Optimizer+, CauseLink,...) Gebruik methoden (FMEA/FMECA/RCM2/…) Team o.l.v. facilitator Gebruik software (Optimizer+, RCM++,…) Gebruik methoden (5Why, Event Mapping,..) Team o.l.v. facilitator Gebruik software (Optimizer+, CauseLink,...) Nàdenken versus voordenken RCM en RCA Overeenkomsten Verschillen Voor- en nadelen RCM òf RCA?
 • 8. Copyright © 2015 CoThink Holding 8 Verschillen tussen RCM en RCA RCM RCA Proactief Reactief Meestal langdurige interventies Meestal korte interventies Implementatie van verbetervoorstellen vaak lastig - Veel werk - Gebrek aan draagvlak - Grotere kans op budget issues Implementatie van verbetervoorstellen relatief eenvoudig - Minder werk - Veel draagvlak - Minder kans op budget issues Analyses hebben neiging “saai” te zijn (door repeterende karakter) Analyses zijn meestal “spannend” (steeds weer anders) Nàdenken versus voordenken RCM en RCA Overeenkomsten Verschillen Voor- en nadelen RCM òf RCA?
 • 9. Copyright © 2015 CoThink Holding 9 Voor en nadelen RCM en RCA RCM RCA Voordelen  Pro-actief, ook potentiële storingen worden in analyse meegenomen  Ontwikkeling/verbetering onderhoudsconcept voor heel technisch (deel)systeem  Bijdrage aan compliancy: maakt aantoonbaar dat je de juiste dingen doet Voordelen  Kost minder tijd (geld)  Sneller resultaat  Minder/geen uitdagingen m.b.t. draagvlak Nadelen  Kost relatief veel tijd (geld)  Resultaten zijn vaak minder snel zichtbaar  Draagvlak krijgen en behouden is een uitdaging Nadelen  Reactief: storing/probleem heeft zich al voorgedaan  Alleen eventuele verbetering van het onderhoudsconcept voor deel van technisch (deel)systeem: voorkomen oorzaak van specifieke storingsvorm Nàdenken versus voordenken RCM en RCA Overeenkomsten Verschillen Voor- en nadelen RCM òf RCA?
 • 10. Copyright © 2015 CoThink Holding 10 Hoezo RCM òf RCA? RCM RCARCA  Toepassing RCM en RCA zijn afwisselende stappen in continue verbetercyclus! Nàdenken versus voordenken RCM en RCA Overeenkomsten Verschillen Voor- en nadelen RCM òf RCA? Bron: Mainnovation, “VDM, Nieuw geloof in onderhoud”
 • 11. Copyright © 2015 CoThink Holding 11 Focus op RCM beter dan op RCA? Voorkomen is beter dan genezen! % kosten preventief onderhoud Benchmark % PO t.o.v. totale OH-kosten Bedrijven uit benchmark  Vooringenomen voorkeur voor preventie is soms erg hardnekkig!  Vandaar meer aandacht voor RCM dan voor RCA? Nàdenken versus voordenken RCM en RCA Overeenkomsten Verschillen Voor- en nadelen RCM òf RCA?
 • 12. Copyright © 2015 CoThink Holding 12 Focus op RCM beter dan op RCA?  Bij PO versus CO (en binnen RCM) zijn we verstandiger: we kiezen op basis van risico en minimale totale kosten Kans Ernst van effect Acceptabel  Correctieve maatregelen Niet acceptabel  Preventieve maatregelen Risico = Kans x Ernst  Waarom zouden we dat bij RCM versus RCA anders doen? Kosten preventief onderhoud Totale kosten € Mate van preventief onderhoud Kosten correctief onderhoud + gevolgkosten Minimale totale kosten Nàdenken versus voordenken RCM en RCA Overeenkomsten Verschillen Voor- en nadelen RCM òf RCA?
 • 13. Copyright © 2015 CoThink Holding 13 Focus op RCM of RCA? Grote storing incident of calamiteit RCA Asset/OH-doelstellingen Asset/OH-prestaties Kennis & Ervaring Documentatie Quick FMECA Technisch systeem (nog) kritisch? Nee Ja RCA** RCM ** RCA op basis van “cost drivers” en “performance killers” Huidig onderhouds- concept * * Indien er (nog) geen compliancy issue is. Anders uitgaan van niets doen. Nàdenken versus voordenken RCM en RCA Overeenkomsten Verschillen Voor- en nadelen RCM òf RCA?
 • 14. Copyright © 2015 CoThink Holding 14 Conclusies en aanbevelingen Vóórdenken of nàdenken over storingen?  Het is geen “RCM of RCA?”, het is “RCM en RCA!”  Bij grote storingen of incidenten: altijd RCA. Definieer wel duidelijke “triggers”: Wat is “groot”?  Is compliancy een issue? Pas RCM toe op kritische technische systemen, met uitgangspunt “als we niets zouden doen…”  Is compliancy geen issue is? Pas RCM toe op technische systemen die ondanks huidig onderhoudsconcept nog steeds kritisch zijn (waar men nog steeds onacceptabele risico’s loopt)  Voor niet kritische technische systemen: focus met RCA op eliminatie van “cost drivers” en “performance killers”! Nàdenken versus voordenken RCM en RCA Overeenkomsten Verschillen Voor- en nadelen RCM òf RCA?
 • 15. Copyright © 2015 CoThink Holding 15 Meer info… CoThink: www.cothink.nl

Related Documents