Bảngmàungóiphẳng<br />PRESTiGE<br />
Code: P001<br />Đãcótại<br />Việt Nam<br />© PRESTiGE<br />Horizon<br />Golden Brown<br />
Code: P002<br />Đãcótại<br />Việt Nam<br />© PRESTiGE<br />Horizon<br />Deep Maroon<br />
Code: P004<br />Đãcótại<br />Việt Nam<br />© PRESTiGE<br />Horizon<br />Tropical Green<br />
Code: P007<br />Đãcótại<br />Việt Nam<br />© PRESTiGE<br />Zenith<br />Chateau Brick<br />
Code: P009<br />Đãcótại<br />Việt Nam<br />© PRESTiGE<br />Zenith<br />Pewter Grey<br />
of 6

PRESTiGE Collection Q42009

Bộ sưu tập màu ngói phẳng PRESTiGE, cập nhật tháng 11 năm 2009.Với 5 kiểu màu sắc khác nhau, bao gồm cả các màu đơn sắc và màu pha, ngói phẳng PRESTiGE thật sự mang lại phong cách hiện đại và khẳng định đẳng cấp của nhân ngôi nhà.===============PRESTiGE, It's so cool!Simply the best...
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Sports      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - PRESTiGE Collection Q42009

  • 1. Bảngmàungóiphẳng<br />PRESTiGE<br />
  • 2. Code: P001<br />Đãcótại<br />Việt Nam<br />© PRESTiGE<br />Horizon<br />Golden Brown<br />
  • 3. Code: P002<br />Đãcótại<br />Việt Nam<br />© PRESTiGE<br />Horizon<br />Deep Maroon<br />
  • 4. Code: P004<br />Đãcótại<br />Việt Nam<br />© PRESTiGE<br />Horizon<br />Tropical Green<br />
  • 5. Code: P007<br />Đãcótại<br />Việt Nam<br />© PRESTiGE<br />Zenith<br />Chateau Brick<br />
  • 6. Code: P009<br />Đãcótại<br />Việt Nam<br />© PRESTiGE<br />Zenith<br />Pewter Grey<br />

Related Documents